Algemene voorwaarden voor EZ Pass:

Dit EZ Pass-programma ("Programma") is beschikbaar van maandag 31 maart 2014 tot en met zaterdag 31 januari 2015 en kan, naar eigen goeddunken van BlackBerry, verlengd of vroegtijdig beëindigd worden ("Programmaperiode"). Om deel te nemen aan het Programma dient uw bedrijf of andere organisatie ten gunste van welke u bevoegd bent te handelen ("U") over een actieve BlackBerry Enterprise Server ("BES") op locatie beschikken en met BlackBerry Limited of de dochteronderneming of gelieerde organisatie van BlackBerry Limited waarmee U de Licentieovereenkomst voor de BlackBerry-oplossing ("BBSLA") ("BlackBerry") bent aangegaan, in te stemmen met de algemene voorwaarden in dezen of waarnaar in dezen verwezen wordt.

U kunt, op grond van de hieronder uiteengezette algemene voorwaarden, tijdens de programmaperiode, eenmalig een verzoek indienen voor oneindig geldige BES-licenties voor toegang door clients ("Client Access Licenses", hierna "CAL" en "Programma-CAL" genoemd) v12.0 tot maximaal: (i) Uw bestaande, gelicentieerde, CAL's voor BES; en (ii) Uw verkiesbare actieve licenties voor mobiel toestelbeheer ("Mobile Device management", "MDM") van andere MDM-providers (zoals opgenomen in Magic Quadrant for MDM Software-rapport van Gartner voor 2013 en 2014). U dient een geldige schermopname te verstrekken met daarop het aantal van deze BES-CAL's en MDM-licenties. Verzoeken worden onderworpen aan validatie van deze eisen door BlackBerry en worden uitgevoerd wanneer Programma-CAL's beschikbaar worden gesteld. Er wordt niet geëist dat u uw bestaande BES-CAL's of MDM-licentiesopgeeft.

Als u niet actief bent geabonneerd op BlackBerry Technical Support Services ("BTSS"), kunt U een BTSS-abonnement met het Advantage -niveau aanvragen voor uw actieve Programma-CAL's en Uw BES (beide dienen ten minste versie v10.2 te zijn). Dergelijke ondersteuning is aanvullend tot 31 januari 2015. Hiermee krijgt U 24x7 toegang tot mobiliteitsexperts voor 5 met name genoemde bellers en BES-software-upgrades en updates tijdens de aanvullende ondersteuningsperiode. Aan het einde van de aanvullende ondersteuningsperiode worden de toepasselijke kosten voor het Jaarlijkse Advantage BTSS-programma en kosten per toestel, op basis van het aantal actieve CAL's dat U bezit, in rekening gebracht. De prijzen en valuta verschillen per land en zijn exclusief btw. Als U na de beëindiging van de aanvullende ondersteuningsperiode niet langer BTSS wenst te ontvangen, dient U Uw bestelling schriftelijkbinnen dertig (30) dagen voor zaterdag 31 januari 2015 op te zeggen. Uw ondersteuning wordt dan beëindigd op zaterdag 31 januari 2015. Bestellingen die niet worden geannuleerd, worden als definitief beschouwd. Om U te registreren voor het aanvullende Advantage BTSS, dient U de toepasselijke voorwaarden voor ondersteuning te aanvaarden.

U erkent en aanvaardt dat: (i) Programma-CAL's die niet zijn geactiveerd op een BES v10.2 of hoger en die niet vóór woensdag 1 juli 2015 zijn gekoppeld aan toepasselijke apparaten, automatisch beëindigd worden, en dat Uw recht op het gebruik van dergelijke Programma-CAL's vervalt op woensdag 1 juli 2015, waarna de genoemde Programma-CAL's niet langer functioneren; en (ii) op grond van de voorgaande bepaling zijn op Uw gebruik van de Programma-CAL's de algemene voorwaarden van de BBSLA voor Uw rechtsgebied en toepasselijke addenda van toepassing. U vindt de huidige voorwaarden voor BBSLA en Business Services door BlackBerry voor Uw rechtsgebied op www.blackberry.com/legal. Wanneer er sprake is van enige inconsistentie tussen deze Algemene voorwaarden en de voorwaarden voor BBSLA of Business Services door BlackBerry, zullen deze Algemene voorwaarden prevaleren.

Deze aanbieding geldt NIET voor proef-CAL's voor BES of voor gehoste BES-oplossingen.

Dit Programma wordt nietig verklaard in regio's waarin ze is verboden en kan naar eigen goeddunken van BlackBerry gewijzigd, verlengd of vroegtijdig beëindigd worden. Dit Programma is voorts alleen beschikbaar in bepaalde landen.

Om het bestelproces voor Programma-CAL's en, indien van toepassing, Advantage BTSSvoort te zetten, dient u te bevestigen dat U deze Algemene voorwaarden hebt gelezen en dat U ermee instemt. Klik daarvoor op "Ik ga akkoord". Klik op "Ik ga niet akkoord", hieronder, wanneer U het bestelproces niet wilt voortzetten of wanneer U niet instemt met de Algemene voorwaarden.