Όροι και προϋποθέσεις για το EZ Pass:

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα EZ Pass (στο εξής «Πρόγραμμα») είναι διαθέσιμο από τις 31 Μαρτίου του 2014 έως και τις 31 Ιανουαρίου του 2015 και υπάρχει δυνατότητα παράτασης ή πρόωρου τερματισμού της περιόδου ισχύος του (στο εξής «Περίοδος προγράμματος») κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της BlackBerry. Προκειμένου να μπορέσει να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα η εταιρεία σας ή άλλος οργανισμός για λογαριασμό του οποίου έχετε την εξουσιοδότηση να ενεργείτε («στο εξής «εσείς/σας»), πρέπει να υπάρχει ενεργός BlackBerry Enterprise Server (εταιρικός διακομιστής της BlackBerry, στο εξής «BES») στις εγκαταστάσεις σας και να συμφωνήσετε με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχει ή μνημονεύει το παρόν έγγραφο όσον αφορά την BlackBerry Solution License Agreement (συμφωνία αδειοδότησης λύσεων της BlackBerry, στο εξής «BBSLA») που έχετε συνάψει με την BlackBerry Limited ή με θυγατρική ή συγγενική της εταιρεία (στο εξής «BlackBerry»).

Με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρατίθενται παρακάτω, κατά τη διάρκεια της περιόδου του προγράμματος, μπορείτε να ζητήσετε μία φορά έως Αργυρές v12.0 άδειες μόνιμης πρόσβασης πελατών σε ΒES (client access license (CAL)) (στο εξής «CAL Προγράμματος)) και ο αριθμός τους εξαρτάται: (i) από τον αριθμό των CAL που ήδη έχετε για αδειοδοτημένους BES και (ii) από τον αριθμό των νόμιμων ενεργών αδειών σας για διαχείριση κινητών συσκευών (mobile device management (MDM)) από άλλους παροχείς MDM (όπως περιλαμβάνονται στην έκθεση της Magic Quadrant της Gartner περί λογισμικού MDM για το 2013 και το 2014). Πρέπει να δώσετε ένα έγκυρο στιγμιότυπο οθόνης που να δείχνει τον αριθμό των εν λόγω BES CAL και των αδειών MDM. Οι παραγγελίες πρέπει πρώτα να επικυρωθούν από την BlackBerry βάσει των απαιτήσεων αυτών και οι παραγγελίες θα διεκπεραιωθούν όταν καταστούν διαθέσιμες οι CAL για το Πρόγραμμα. Δεν απαιτείται να πάψετε να χρησιμοποιείτε τις BES CAL ή τις άδειες MDM που ήδη διαθέτετε.

Αν δεν έχετε ενεργή συνδρομή σε BlackBerry Technical Support Services (υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης της BlackBerry, στο εξής «BTSS»), μπορείτε να ζητήσετε BTSS Προνομιακού επιπέδου για τις ενεργές CAL του Προγράμματός σας και του ενεργούς σας BES (και οι δύο πρέπει να είναι έκδοσης 10.2 ή ανώτερης) και η εν λόγω υποστήριξη θα είναι συμπληρωματική ως τις 31 Ιανουαρίου του 2015. Έτσι θα έχετε πρόσβαση όλο το 24ωρο επί 7 ημέρες την εβδομάδα σε εμπειρογνώμονες κινητότητας για 5 επώνυμους καλούντες και αναβαθμίσεις και ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού για BES στη διάρκεια της περιόδου παροχής δωρεάν υποστήριξης. Στο τέλος της περιόδου παροχής δωρεάν υποστήριξης, θα επιβαρυνθείτε με την ισχύουσα χρέωση για το πρόγραμμα Ετήσιων Προνομιακών BTSS και τις χρεώσεις ανά συσκευή βάσει του αριθμού των ενεργών σας CAL. Οι τιμές και το νόμισμα θα ποικίλλουν κατά χώρα και οι φόροι θα υπολογιστούν χωριστά. Αν δεν επιθυμείτε να συνεχιστεί η παροχή BTSS μετά την περίοδο της δωρεάν υποστήριξης, πρέπει να ακυρώσετε την παραγγελία σας γραπτώς εντός τριάντα (30) ημερών πριν από τις 31 Ιανουαρίου του 2015 και η υποστήριξη θα πάψει να σας παρέχετε στις 31 Ιανουαρίου του 2015. Όσες παραγγελίες δεν θα έχουν ακυρωθεί θα θεωρηθούν οριστικές. Προκειμένου να εγγραφείτε για τις δωρεάν Προνομιακές BTSS, πρέπει οπωσδήποτε να δηλώσετε ότι αποδέχεστε τους ισχύοντες όρους για την παροχή υποστήριξης. 

Βεβαιώνετε και συμφωνείτε ότι: (i) Όσες CAL του Προγράμματος δεν έχουν ενεργοποιηθεί σε BES έκδοσης 10.2 ή ανώτερης και δεν έχουν προσαρτηθεί στις ανάλογες συσκευές πριν από την 1η Ιουλίου του 2015 θα τερματιστούν αυτόματα και το δικαίωμά σας να χρησιμοποιήσετε τις εν λόγω CAL του Προγράμματος θα εκπνεύσει την 1η Ιουλίου του 2015 και μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα ισχύουν πλέον και (ii) με βάση τα προαναφερόμενα η χρήση των CAL του Προγράμματος από εσάς θα διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις της BBSLA που ισχύει βάσει της νομοθεσίας στην περιοχή σας και από όλες τις ισχύουσες προσθήκες της. Αν θέλετε να μάθετε τους τρέχοντες όρους της BBSLA και των Business Services από BlackBerry βάσει της νομοθεσίας στην περιοχή σας, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.blackberry.com/legal. Στην περίπτωση που υπάρχει οιαδήποτε αντίφαση μεταξύ των Όρων και των Προϋποθέσεων που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο και των όρων της BBSLA ή των Business Services από BlackBerry, θα ισχύσουν οι Όροι και οι Προϋποθέσεις που παρατίθενται στο παρόν έγγραφο.

Η συγκεκριμένη προσφορά ΔΕΝ ισχύει για CAL δοκιμαστικής χρήσης BES ή για λύσεις φιλοξενούμενων BES.

Το παρόν Πρόγραμμα ουδεμία ισχύ έχει όπου απαγορεύεται και ενδέχεται να τροποποιηθεί, να παραταθεί ή να τερματιστεί πρόωρα κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της BlackBerry και είναι διαθέσιμο μόνο σε ορισμένες χώρες.

Αν θέλετε να συνεχίσετε και να προχωρήσετε στη διεργασία υποβολής παραγγελιών για CAL του Προγράμματος και για BTSS Προνομιακού επιπέδου (αν ισχύουν), σας παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε ότι διαβάσετε τους Όρους και τις Προϋποθέσεις που παρατίθενται στο παρόν έγγραφο και ότι συμφωνείτε κάνοντας κλικ στην παρακάτω επιλογή «Συμφωνώ». Αν δεν επιθυμείτε να συνεχίσετε και να προχωρήσετε στη διεργασία υποβολής παραγγελιών ή αν δεν συμφωνείτε με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις, κάντε κλικ στην παρακάτω επιλογή «Διαφωνώ».