"EZ Pass" bendrosios sąlygos

Programa "EZ Pass" (Programa) bus vykdoma nuo 2014 m. kovo 31 d. iki 2015 m. sausio 31 d. "Blackberry" pasilieka teisę laikotarpį pratęsti arba sutrumpinti (Programos veikimo laikotarpis). Jei norite dalyvauti Programoje, jūsų įmonė ar kita organizacija, kurios vardu turite teisę veikti (Jūs) privalo patalpose turėti serverį "Blackberry Enterprise Server" (BES) ir sutarti su "BlackBerry Limited", jos pavaldžiąja įmone ar filialu, sudariusiu sutartį "BlackBerry Solution License Agreement" (BBSLA) su jumis ("BlackBerry"), dėl sąlygų, kurios čia aiškiai įvardytos arba nurodytos.

Atsižvelgdami į toliau išvardytas sąlygas, programos laikotarpiu, galite vieną kartą paprašyti tam tikro skaičiaus nuolatinės kliento prieigos " Silver v12.0 " licencijų (toliau – "CALs" / "Program CALs"). Skaičius gali siekti: (i) Jūsų turimų licencijuotų BES CAL skaičių; (ii) Jūsų tinkamų aktyvių mobiliųjų įrenginių valdymo (MDM) licencijų iš kitų MDM tiekėjų skaičių (kaip nurodyta 2013 m. ir 2014 m. "Gartner Magic Quadrant for MDM Software" ataskaitoje). Būtina pateikti tinkamą ekrano vaizdo kopiją, kurioje aiškiai matytųsi turimų "BES CALs" ir MDM licencijų skaičius. Kiekvienas užsakymas privalo būti patvirtintas "BlackBerry", užtikrinant visų reikalavimų laikymąsi. Užsakymai bus įvykdyti iškart, kai "Program CALs" taps prieinami. Reikalavimo liautis naudotis turimomis "BES CALs" ar kitokiomis MDM licencijomis nėra.

Jeigu nesinaudojate "BlackBerry Technical Support Services" (BTSS) prenumerata, galite reikalauti privilegijuotų BTSS "Your active Program" "CALs" ir BES (abiejų versijos turėtų būti ne senesnės kaip v10.2). Tokia nemokama pagalba bus teikiama iki 2015 m. sausio 31 d. Palaikysite  nuolatinį ryšį su mobilumo ekspertais (susisiekti galės 5 pasirinkti asmenys), gausite BES programinės įrangos naujovinimo duomenis ir naujinius nemokamo palaikymo laikotarpiu. Pasibaigus nemokamo palaikymo laikotarpiui, bus skaičiuojamas taikomas metinis privilegijuotosios BTSS programos mokestis ir mokestis už kiekvieną įrenginį, atsižvelgiant į Jūsų aktyvias "CALs". Kainos ir valiuta gali skirtis priklausomai nuo šalies. Mokesčiai į kainą neįtraukiami. Jeigu pasibaigus nemokamo palaikymo laikotarpiui nebenorite gauti BTSS, privalote atšaukti užsakymą raštu per trisdešimt (30) dienų iki 2015 m. sausio 31 d. Palaikymas bus nutrauktas 2015 m. sausio 31 d. Neatšaukti užsakymai bus laikomi galutiniais. Norėdami užregistruoti nemokamą privilegijuotąjį BTSS, privalėsite sutikti su taikomomis palaikymo sąlygomis. 

Patvirtinate, kad susipažinote su šiomis taisyklėmis, ir sutinkate jų laikytis: (i) Programos CAL, kurios nebus suaktyvintos BES v10.2 ar naujesnėje versijoje ir susietos su atitinkamais įrenginiais iki 2015 m. liepos 1 d., bus automatiškai atšauktos, o jūsų teisė naudotis tokiomis Programos CAL bus nutraukta – nuo tos datos jų galiojimas bus nutrauktas; (ii) remiantis anksčiau paminėta informacija, naudodamiesi Programos CAL privalėsite laikytis BBSLA sąlygų, taikomų Jūsų jurisdikcijai ir bet kokiems galimiems papildymams. Dabartines Jūsų jurisdikcijai taikomas BBSLA ir Business Services pagal BlackBerry sąlygas galite rasti apsilankę adresu www.blackberry.com/legal. Jei yra šių sąlygų ir BBSLA arba Business Services pagal BlackBerry sąlygų nesutapimų, vadovaukitės šiomis sąlygomis.

Šis pasiūlymas NEGALIOJA BES bandomosioms "CALs" ir visiems priglobtiems BES sprendimams.

Ten, kur ši programa yra uždrausta, ji negalioja. "BlackBerry" pasilieka teisę ją keisti, pratęsti arba nutraukti anksčiau, nei numatyta. Programa prieinama ne visose šalyse.

Jeigu norite tęsti "Program CALs" ir, jei taikoma, privilegijuotosios BTSS versijos užsakymą, prašom patvirtinti, kad perskaitėte šias sąlygas ir su jomis sutinkate; norėdami tai padaryti, spustelėkite toliau esantį mygtuką "Sutinku". Jeigu nenorite tęsti užsakymo proceso arba nesutinkate su sąlygomis, spustelėkite toliau esantį mygtuką "Nesutinku".