Uslovi i odredbe za EZ Pass:

Ovaj EZ Pass program ("Program") je dostupan od 31. marta 2014. do 31 januara 2015, a može biti i produžen ili prevremeno ukinut po sopstvenom nahođenju kompanije BlackBerry ("Period programa"). Da biste učestvovali u Programu, vaša kompanija ili druga organizacija u čije ime ste ovlašćeni da delate ("Vi") mora da ima aktivan, lokalni, BlackBerry Enterprise Server ("BES") i mora da pristane zajedno sa kompanijom BlackBerry Limited ili drugom podružnicom ili filijalom iste koja je stupila u BlackBerry Solution License Agreement ("BBSLA") sa Vama ("BlackBerry") na uslove i odredbe sadržane ili pomenute ovde.

U skladu sa uslovima i odredbama u nastavku tokom trajanja programa možete da uputite jednokratan zahtev za određenu količinu Silver v12.0 licenci za klijentski pristup ("CALs") ("Program CALs") za, s tim da njihov broj ne može da bude veći od broja: (i) Vaših postojećih CALs za BES; i (ii) Vaših prihvatljivih aktivnih licenci za upravljanje mobilnim uređajima (engl. mobile device managament, skraćeno MDM) od drugih dobavljača MDM usluga (koji su uključeni u Gartnerovom izveštaju "Magic Quadrant for MDM Software" za 2013. i 2014. godinu). Morate da pošaljete važeći snimak ekrana sa brojem takvih BES CALs i licenci za MDM. Porudžbine podležu proveri ovih zahteva od strane kompanije BlackBerry i ispunjavaju se kada Program CALs postanu dostupne. Nijedan zahtev od Vas ne zahteva da prestanete da koristite svoje postojeće BES CALs ili licence za MDM.

Ako niste aktivan pretplatnik na usluge BlackBerry Technical Support Services ("BTSS"), možete da zatražite Advantage nivo za BTSS za svoje aktivne Program CALs i svoj BES (za oba slučaja verzija mora da bude v10.2 ili novija) i takva podrška smatraće se dopunskom do 31. januara 2015 godine. Ovim dobijate neprekidan pristup stručnjacima za mobilnost za 5 imenovanih pozivalaca i nadogradnje i ažurirane verzije BES softvera tokom perioda dopunske podrške. Na kraju ovog perioda dopunske podrške, biće Vam naplaćivana primenljiva naknada za godišnju pretplatu na Advantage nivo BTSS programa i naknade po uređaju na osnovu broja Vaših aktivnih CALs. Cena i valuta će varirati od zemlje do zemlje, a porezi se dodatno plaćaju. Ako ne želite da nastavite sa korišćenjem BTSS usluga nakon završetka perioda dopunske podrške, morate pismenim putem da otkažete porudžbinu u periodu od trideset (30) dana pre 31. januara 2015. i podrška će prestati 31. januara 2015. Neotkazane porudžbine će se smatrati konačnim. Da biste se registrovali za dopunske Advantage BTSS usluge, moraćete da prihvatite primenljive uslove podrške.

Razumete i pristajete na sledeće: (i) Program CALs koje se ne aktiviraju u verziji v10.2 ili novijoj verziji BES softvera i povežu sa primenljivim uređajima pre 1. jula 2015. automatski će biti ukinute, a Vaše pravo da koristite takve CAL licence Programa će isteći 1. jula 2015. i one neće biti važeće nakon tog datuma; i (ii) u skladu sa gorenavedenim, Vaše korišćenje Program CALs podleže uslovima i odredbama za BBSLA za Vašu jurisdikciju, kao i svim primenljivim dodacima. Trenutne uslove za BBSLA i Business Services bi BlackBerry za Vašu jurisdikciju možete naći na adresi www.blackberry.com/legal. U slučaju nedoslednosti između Uslova i odredaba i uslova koji važe za BBSLA ili Business Services bi BlackBerry, ovi Uslovi i odredbe imaju prednost.

Ova ponuda NE važi za CALs za probno korišćenje BES-a, niti za ikakva hostovana BES rešenja.

Ovaj Program ne važi tamo gde je zabranjen i podleže izmenama, produžetku ili prevremenom ukidanju po sopstvenom nahođenju kompanije BlackBerry i dostupan je samo u određenim zemljama.

Da biste nastavili sa obradom porudžbine za Program CALs i, ako je to primenljivo, Advantage BTSS podršku, potvrdite da ste pročitali ove Uslove i odredbe klikom na "Prihvatam" (Slažem se) ispod. Ako ne želite da nastavite sa obradom porudžbine ili ako ne prihvatate ove Uslove i odredbe, kliknite na "Ne prihvatam" (Ne slažem se) u nastavku.