BBM:n KÄYTTÖEHDOT

LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLA ENNEN KUIN KÄYTÄT PALVELUA TAI ASENNAT TAI KÄYTÄT BBM-OHJELMISTOA, JONKA KAUTTA PALVELU ON SAATAVILLA. TÄMÄ SOPIMUS SISÄLTÄÄ EHTOJA, JOTKA RAJOITTAVAT TAI POISSULKEVAT BLACKBERRYN VASTUUN SINUA KOHTAAN JA JOTKA MUUTOIN VAIKUTTAVAT LAILLISIIN OIKEUKSIISI. TÄMÄ SOPIMUS EI VAIKUTA MAHDOLLISIIN PAKOTTAVAAN LAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVIIN OIKEUKSIISI SIINÄ LAAJUUDESSA KUIN SINULLA VOI NIITÄ VOI OLLA SOVELLETTAVAN LAINSÄÄDÄNNÖN PERUSTEELLA.

Nämä BBM:n käyttöehdot ("Sopimus") muodostavat oikeudellisesti sitovan sopimuksen, jonka osapuolina ovat sinä henkilökohtaisesti, jos solmit sen omissa nimissäsi tai jos sinut on valtuutettu käyttämään BBM-ratkaisua (kuten alla on määritelty) yrityksesi tai muun yhteisön puolesta, yhteisö, jonka puolesta toimit (kummassakin tapauksessa "sinä") sekä BlackBerry UK Limited , yhtiötunnus 4022422 ("BlackBerry"), jonka rekisteröity toimipaikka sijaitsee osoitteessa 200 Bath Road, Slough, Berkshire, Yhdistynyt kuningaskunta SL1 3XE (yhdessä "osapuolet" ja erikseen "osapuoli").

PAINAMALLA "HYVÄKSYN"-PAINIKETTA TAI AKTIVOIMALLA BBM-RATKAISUN TAI SEN OSIA TAI KÄYTTÄMÄLLÄ NIITÄ HYVÄKSYT TÄMÄN SOPIMUKSEN EHDOT ITSEÄSI SITOVIKSI. JOS SINULLA ON KYSYMYKSIÄ NÄIHIN EHTOIHIN LIITTYEN, VOIT OTTAA YHTEYTTÄ BLACKBERRYYN OSOITTEESSA LEGALINFO@blackberry.COM.

JOS ET ENNEN BBM-RATKAISUSI MINKÄ TAHANSA OSAN ENSIMMÄISTÄ AKTIVOINTI- TAI KÄYTTÖKERTAA HYVÄKSY TÄMÄN SOPIMUKSEN EHTOJA, SINULLA EI OLE OIKEUTTA KÄYTTÄÄ BBM-RATKAISUA JA SINUN ON: (A) VÄLITTÖMÄSTI POISTETTAVA TAI TUHOTTAVA KAIKKI OHJELMISTOT (KUTEN ALLA ON MÄÄRITELTY); JA (B) JOS OLET MAKSANUT BBM-RATKAISUN KÄYTÖSTÄ, HAETTAVA HYVITYSTÄ SOVELLETTAVALTA VASTUULLISELTA MYYJÄLTÄ TAI MAKSUJEN KÄSITTELIJÄLTÄ NIIDEN SOVELTAMIEN HYVITYSKÄYTÄNTÖJEN MUKAISESTI.

KATSO BLACKBERRYN YKSITYISYYS- JA TIETOSUOJATIEDOT TÄMÄN SOPIMUKSEN KOHDISTA 19 JA 20.

JOS ASUINMAASI ON RANSKA JA OLET RANSKAN KULUTTAJASUOJALAISSA MÄÄRITETYN MUKAINEN KULUTTAJA, TÄLLÖIN TIETYT TÄMÄN SOPIMUKSEN MÄÄRÄYKSET EIVÄT KOSKE SINUA JA SIINÄ MÄÄRIN, ETTÄ SAATAT OLLA OIKEUTETTU TÄLLAISIIN PAKOTTAVAAN LAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVIIN OIKEUKSIIN, TÄMÄ SOPIMUS EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA VAIKUTA PAKOTTAVAAN LAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVIIN OIKEUKSIISI.

JOS ASUINMAASI ON ITALIA JA OLET "KULUTTAJA", KUTEN TERMIÄ KÄYTETÄÄN ITALIAN KANSALLISESSA ASETUKSESSA NRO 206, PÄIVÄTTY 6.9.2005 (MIKÄ TARKOITTAA, ETTÄ OLET LUONNOLLINEN HENKILÖ, JOKA TOIMII OMAN KAUPPA-, LIIKE- TAI AMMATTITOIMINNAN ULKOPUOLELLA), OLET OIKEUTETTU OIKEUKSIIN, JOTKA ON MAINITTU ITALIAN KANSALLISESSA ASETUKSESSA NRO 206, PÄIVÄTTY 6.9.2005, SELLAISENA KUIN SITÄ ON MUUTETTU AIKA AJOIN, EIKÄ MIKÄÄN TÄSSÄ SOPIMUKSESSA RAJOITA TAI POISTA NÄITÄ OIKEUKSIA EIKÄ SOVELLETTAVAN LAIN VALINTAA TÄMÄN SOPIMUKSEN KOHDAN 24(D) MUKAISESTI.

1.            Määritelmät. Ellei asiayhteydestä muuta johdu, käytetyillä käsitteillä on seuraavat merkitykset (asiayhteyden mukaan yksikkö sisältää monikon ja päinvastoin).

"Verkkopalvelu" tarkoittaa suuralueverkon langattomia verkkopalveluita, muita verkkopalveluita (mukaan lukien langattomat lähiverkot, satelliitti- ja Internet-palvelut) ja muita palveluita, joita Verkkopalveluntarjoajasi tarjoaa käytettäväksi yhdessä BBM-ratkaisun kanssa.

"Verkkopalveluntarjoaja" tarkoittaa osapuolta, joka tarjoaa Verkkopalveluita.

"BBM-ratkaisu" tarkoittaa BBM-pikaviestintäratkaisua (tunnetaan myös nimellä BlackBerry Messenger), joka koostuu Palveluista ja Ohjelmistosta, sekä sovellettavaa Kirjallista materiaalia.

"BlackBerry-ID" tarkoittaa kirjautumistietoja, joita käytät kirjautuaksesi omaan BBM-ratkaisuusi ja muihin tuotteisiin ja palveluihin, jotka tukevat BlackBerry-ID:n kirjautumistietoja.

"Sisältö" tarkoittaa kaikkea tietoa, tekstiä, musiikkia, ääntä, soittoääntä, valokuvaa, grafiikkaa, videota, viestiä, tagiä tai muuta digitaalista materiaalia tai muuta digitaalista tietoa.

"Kirjallinen materiaali" tarkoittaa sovellettavaa normaalia loppukäyttäjälle tarkoitettua aineistoa, mukaan lukien mahdolliset menettelyohjeet, suuntaviivat tai käyttösäännöt, jotka BlackBerry on laatinut ja toimittanut BBM-ratkaisua varten. Selvyyden vuoksi todettakoon, ettei kirjallinen materiaali sisällä muiden kuin BlackBerryn laatimia loppukäyttäjäohjeita tai muiden kuin BlackBerryn tekemiä muutoksia tähän kirjalliseen materiaaliin.

"Laite" tarkoittaa mitä tahansa laitetta, kuten älypuhelinta tai tablettia, johon Ohjelmisto tai sen osa on suunniteltu ja hyväksytty käytettäväksi BlackBerryn toimesta ja joka on sinun omistuksessasi tai hallinnassasi.

"Maksetut palvelut" tarkoittaa palveluita, joihin sinun tulee rekisteröityä ja suorittaa maksu BlackBerrylle tai sovellettavalle vastuulliselle myyjälle ("MoR") tai maksujen käsittelijälle, saadaksesi palvelun.

"Palvelu (t)" tarkoittaa palveluita, jotka ovat käytettävissäsi BlackBerryn tai BlackBerryn tytäryhtiön toimesta tai puolesta käytettäväksi osana BBM-ratkaisua, mukaan lukien kahdenväliset yhteydet ja ryhmätekstiviestit, video- ja äänipuhelupalvelut (kun ja jos saatavilla) ja BlackBerry-ID-palvelu, mutta se, että BlackBerry on tuotenimellään yhteistyössä kolmannen osapuolen palvelussa, ei itsessään tee siitä palvelua.

"Ohjelmisto" tarkoittaa BBM-asiakassovellusta, joka tarjoaa pääsyn Palveluihin, ja mitä tahansa muuta sinulle BlackBerryn tämän Sopimuksen mukaisesti toimittamaa ohjelmistoa riippumatta siitä, missä muodossa, millä välineellä tai millä tavalla se on sinulle toimitettu tai miten sen myöhemmin asennat ja miten sitä käytät (sisältäen ohjelmiston, tiedostot, kirjallisen materiaalin, käyttöliittymät ja Sisällön, riippumatta siitä, katsotaanko ne teknisesti ohjelmakoodiksi; ja Kolmannen osapuolen komponentit). Käsite "Ohjelmisto" ei sisällä Kolmannen osapuolen ohjelmistoa tai Kolmannen osapuolen materiaaleja riippumatta siitä, onko tällainen Kolmannen osapuolen ohjelmisto tai Kolmannen osapuolen materiaali BlackBerryn toimittama tai onko se toimitettu BlackBerryn puolesta, tai siitä, toimiiko Kolmannen osapuolen ohjelmisto tai Kolmannen osapuolen materiaali yhdessä BBM-ratkaisun kanssa tai onko se toimitettu sen mukana.

"Kolmannen osapuolen komponentit" tarkoittavat ohjelmistoja ja rajapintoja, jotka BlackBerry on lisensioinut kolmannelta osapuolelta Ohjelmistoon sisällytettäviksi sekä niiden jakelua erottamattomana osana kyseistä Ohjelmistoa BlackBerry-tavaramerkin alla, lukuun ottamatta Kolmansien osapuolten ohjelmistoja.

"Kolmannen osapuolen sisältö" tarkoittaa kolmannen osapuolen omistamaa Sisältöä.

"Kolmannen osapuolen materiaalit" tarkoittaa Kolmannen osapuolen sisältöä ja Kolmannen osapuolen tuotteita.

"Kolmannen osapuolen tuotteet" tarkoittavat Laitteistoa ja Kolmannen osapuolen ohjelmistoa ja muita kaupallisia tuotteita, jotka eivät ole BlackBerry-tuotteita.

"Kolmannen osapuolen palvelut" tarkoittavat kolmannen osapuolen tarjoamia palveluita, mukaan lukien verkkopalvelut, vastuullisena myyjänä tai maksujen käsittelijänä toimivan kolmannen osapuolen tuottamat palvelut ja verkkosivut, jotka eivät ole BlackBerryn hallinnoimia.

"Kolmannen osapuolen ohjelmisto" tarkoittaa kolmannen osapuolen omistamia itsenäisiä ohjelmistosovelluksia, jotka tarjotaan tai muuten saatetaan saataville BBM-ratkaisun kanssa tai kautta.

"Sisältösi" tarkoittaa kaikkea Sisältöä, jonka sinä lähetät tai muuten saatat palvelun tai kolmannen osapuolen palvelun käyttöön.

2.            BBM-ratkaisun käyttösäännöt. Olet vastuussa kaikista BBM-ratkaisuun liittyvistä toimista, ja sinun on varmistettava seuraavat asiat:

(a)                BBM-ratkaisua tai sen osia käytetään tämän Sopimuksen, kaikkien sovellettavien lakien ja määräysten sekä sovellettavan kirjallisen materiaalin mukaisesti;

(b)               Olet vähintään 13-vuotias tai täysi-ikäinen, tai sinulla on laillinen vanhempien tai huoltajan suostumus, ja sinulla on oikeus ja valtuudet tehdä tämä Sopimus. Joka tapauksessa vahvistat, että olet vähintään 13-vuotias, koska BBM-ratkaisua ja BlackBerry-ID:tä ei ole tarkoitettu alle 13-vuotiaille. Jos olet alle 13-vuotias, et saa käyttää BBM-ratkaisua tai saada BlackBerry-ID:tä. Jos teet tämän Sopimuksen yhtiön tai muun yhteisön puolesta, pystyt takaamaan, että sinulla on valtuudet tehdä tämä Sopimus tällaisen yhtiön tai muun yhteisön puolesta;

(c)                Kaikki BlackBerrylle tai sen valtuuttamille jälleenmyyjille tämän Sopimuksen mukaisesti annetut tiedot, mukaan lukien rekisteröitäessä BBM-ratkaisun käyttäjäksi tai avattaessa tiliä BBM-ratkaisun käyttöä varten, mukaan lukien BlackBerry-ID, pitävät paikkansa ja ovat täydellisiä ja ajan tasalla, ja niin kauan kuin jatkat BBM-ratkaisun käyttöä tai sinulla on käyttäjätili, päivität näitä tietoja, jotta ne pitävät paikkansa ja ovat täydellisiä ja ajan tasalla;

(d)               Et tietoisesti, asemassasi olevan harkintakykyisen henkilön normaalisti tekemien tiedustelujen jälkeen, käytä tai anna muiden käyttää BBM-ratkaisua tai mitään sen osaa erillisenä tai muun kolmannen osapuolen materiaalin tai kolmannen osapuolen palvelun kanssa tavalla, joka BlackBerryn kohtuullisen harkinnan mukaan häiritsee, heikentää tai vaikuttaa negatiivisesti johonkin muuhun ohjelmistoon, laitteistoon, järjestelmään, verkkoon, sisältöön tai palveluun, jota joku muu käyttää, mukaan lukien BlackBerry tai verkkopalveluntarjoaja, tai tavalla, jolla on muulla tavoin haitallinen vaikutus BlackBerryyn tai sen tytäryhtiöihin ("BlackBerry-konserniin"), verkkopalveluntarjoajaan tai johonkin näiden asiakkaaseen tai infrastruktuuriin, tuotteeseen tai palveluun. Sinun on lopetettava tällainen toiminta välittömästi BlackBerryn ilmoitettua asiasta sinulle;

(e)                Et käytä BBM-ratkaisuasi tai mitään sen osaa lähettääksesi, julkaistaksesi, ilmoittaaksesi, ladataksesi toisaalle, jakaaksesi tai levittääksesi mitään sopimatonta, epäpyhää, ahdistelevaa, herjaavaa, halventavaa, loukkaavaa, epäsiveellistä, laitonta tai petollista sisältöä;

(f)                Et käytä BBM-ratkaisua tai mitään sen osaa rikoksen tekemiseen tai yritykseen etkä sen avulla helpota rikoksen tai muun laittoman tai rikkomuksellisen teon tekemistä, mukaan lukien tiedon tai materiaalin lataaminen toisaalle, kerääminen, tallettaminen, ilmoittaminen, lähettäminen, tiedottaminen tai muuten sellaisen tiedon tai materiaalin jonkun saataville antaminen, jonka kerääminen, tallentaminen tai jonkun saataville antaminen rikkoisi lakia tai sopimusta tai velvollisuutta, yksityisyyden suojaa koskevia oikeuksia tai lakeja, laitonta uhkapeliä koskevia lakeja tai muuten loukkaisi tai väärinkäyttäisi kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia ja/tai olisi muiden omistusoikeuksien väärinkäytös tai rikkominen (esimerkiksi sellaisen ohjelmiston tai sisällön kopioiminen ja jakaminen, jonka kopioimiseen ja jakamiseen sinulla ei ole oikeutta, tai digitaalisten oikeuksien hallinnan suojaamisen laiton kiertäminen);

(g)                Et käytä BBM-ratkaisua tai mitään sen osaa ladataksesi toisaalle, ilmoittaaksesi, lähettääksesi tai muutoin saattaaksesi muiden saataville mitään ohjelmistoa tai sisältöä, joka sisältää minkäänlaisen (i) viruksen, troijalaisen, madon, takaportin, alasajomekanismin, haittaohjelman, nuuskintaohjelman, botin, deaktivointimekanismin tai vakoiluohjelman, tai (ii) minkäänlaisen muun ohjelmiston tai sisällön, joka luultavasti tai tarkoituksella on tarkoitettu minkä tahansa ohjelmiston, laitteiston, palvelun, järjestelmän tai datan (A) toiminnan haittaamiseen, (B) käyttökelvottomaksi tekemiseen, korruptointiin tai vahingoittamiseen tai (C) aiheuttamaan tai helpottamaan luvatonta käyttöä tai estämään luvallinen pääsy tai aiheuttamaan luvaton tai epäasiallinen käyttö ("haittaohjelma") (ja jos tulet tietoiseksi minkä tahansa haittaohjelman olemassaolosta koskien BBM-ratkaisua, ilmoitat asiasta välittömästi BlackBerrylle);

(h)               Et saa myydä, vuokrata, alilisensioida tai siirtää tai yrittää myydä, vuokrata, alilisensioida tai siirtää Ohjelmistoa tai mitään sisältöä tai jotakin sen osaa, joka on annettu käyttöösi osana BBM-ratkaisua tai oikeuttasi käyttää BBM-ratkaisua tai jotakin sen osaa kenellekään muulle henkilölle ilman BlackBerryn etukäteen antamaa kirjallista suostumusta;

(i)                 Ei yritä päästä luvattomasti mihinkään palveluun, muihin käyttäjätileihin, tietokonejärjestelmiin tai verkkoihin, jotka on liitetty palveluun, hakkeroimalla, salasanoja urkkimalla tai muulla tavalla, tai yritä saada mitään materiaalia tai tietoja, jotka on annettu käytettäväksi palvelun kautta sellaisella tavalla, jota kyseinen BBM-ratkaisu ei ole tarkoituksella antanut sinulle;

(j)                 Et käytä BBM-ratkaisua tai mitään sen osaa esiintymällä toisena henkilönä tai entiteettinä tai virheellisesti ilmoita sidonnaisuuttasi henkilöön tai entiteettiin tai luo väärää henkilöllisyyttä tai harhaanjohda muita, mukaan lukien kalastelu ja harhautus; ja

(k)               Teet yhteistyötä BlackBerryn kanssa ja annat BlackBerryn pyytämät tiedot avustaaksesi BlackBerryä tutkimaan tai päättelemään, onko tämän Sopimuksen ehtoja loukattu, sekä sallit BlackBerrylle tai BlackBerryn valtuuttamalle riippumattomalle tarkastajalle pääsyn niihin tiloihin ja laitteisiin, joissa BBM-ratkaisua käytetään tai on käytetty, sekä asiaankuuluviin rekistereihin. Valtuutat täten BlackBerryn toimimaan yhteistyössä (i) lainvalvontaviranomaisten kanssa epäiltyjen rikosten tutkinnassa, (ii) kolmansien osapuolten kanssa tämän Sopimuksen rikkomusten tutkinnassa ja (iii) Internet-palveluntarjoajien, verkkojen ja tietojenkäsittelylaitosten järjestelmänvalvojien kanssa tämän Sopimuksen täytäntöön panemiseksi. Yhteistyöhön voi kuulua se, että BlackBerry ilmoittaa käyttäjätunnuksesi, IP-osoitteesi tai muita henkilötietoja.

3.            Ohjelmiston käyttö.

(a)           Lisenssi. Osa BBM-ratkaisusta edellyttää Ohjelmiston hankkimista ja käyttöä Palveluihin pääsemiseksi. Ohjelmisto lisensioidaan eikä sitä myydä tällä Sopimuksella. Sinun oikeutesi käyttää Ohjelmistoa edellyttää mahdollisesti sovellettavien käyttölupamaksujen maksamista. Tässä tekstissä mainittujen ehtojen mukaisesti saat tämän Sopimuksen nojalla henkilökohtaisen, peruutettavissa olevan, ei-yksinomaisen ja ei-siirtokelpoisen lisenssin, joka sallii sinun asentaa ja käyttää Ohjelmistoa laitteessa, tai useissa laitteissa, jos nimenomaisesti sallitaan sellaisen kolmannen osapuolen verkkokaupan säännöissä ("Käyttösäännöt"), josta olet hankkinut Ohjelmiston (esim. iTunes Store Ohjelmiston iOS-versioille).

Jos hankit Ohjelmiston tilauksena tai osana ilmaista koejaksoa, soveltuvat yllämainitut lisenssioikeudet ainoastaan sillä ajanjaksolla, jolla olet maksanut asianmukaiset tilausmaksut tai sillä ajanjaksolla, jonka BlackBerry tai sen valtuutettu jälleenmyyjä on sallinut, soveltuvin osin.

Kaikissa tapauksissa sinä et saa tämän Sopimuksen lisenssin (lisenssien) mukaisesti käyttää Ohjelmistoa tai sallia sen käyttämistä tai käyttää Palveluita muuhun tarkoitukseen kuin omaan sisäiseen tai henkilökohtaiseen käyttöösi ja noudattaen kaikkia sovellettavia käyttösääntöjä.

(b)           Päivitykset ja parannukset. Tähän Sopimukseen ja sen kautta myönnettyihin lisensseihin ei sisälly mitään oikeuksia (i) Ohjelmiston tai kolmannen osapuolen ohjelmiston säännöllisiin tai tuleviin päivityksiin tai parannuksiin tai (ii) saada uusia tai muutettuja Palveluita. Tästä huolimatta Ohjelmistoon saattaa sisältyä päivityksiä tai parannuksia BlackBerryn harkinnan mukaan aika ajoin. Ohjelmistoon saattaa sisältyä toiminto, joka automaattisesti tarkistaa, onko Ohjelmistoon saatavilla päivityksiä tai parannuksia ja sinun on ehkä päivitettävä Ohjelmistoa tai kolmannen osapuolen ohjelmistoa päästäksesi tai käyttääksesi edelleen tiettyjä Palveluita, muita uusia Ohjelmistoja tai kolmannen osapuolen materiaaleja tai kolmannen osapuolen palveluita tai osia niistä. Ellet määritä laitteen ohjelmistoa estämään Ohjelmiston parannusten ja päivitysten lähettämistä tai käyttöä, suostut tällä Sopimuksella siihen, että BlackBerry voi ajoittain tarjota sinulle kyseisiä päivityksiä ja parannuksia (mutta ei ole tähän velvoitettu). Kaikkia päivityksiä tai parannuksia, jotka BlackBerry toimittaa sinulle tämän Sopimuksen puitteissa, pidetään Ohjelmistoina, Palveluina tai kolmannen osapuolen ohjelmistoina tapauksen mukaan.

(c)           Jäljennösoikeudet. Sinulla ei ole oikeutta levittää tai muokata Ohjelmistoa tai mitään Sisältöä, johon sinulla on pääsy osana Palvelua kokonaisuudessaan eikä osittain. Lukuun ottamatta tilanteita, joissa BlackBerry lain perusteella ei voi kieltää näitä toimia, sinulla ei ole oikeutta kopioida, toisintaa tai millään muulla tavalla jäljentää Ohjelmistoa tai mitään Sisältöä, johon sinulla on pääsy osana Palvelua, paitsi tämän Sopimuksen nimenomaisen valtuutuksen, sovellettavan palvelun kirjallisessa materiaalissa, käyttösäännöissä tai sinun ja BlackBerryn tai BlackBerryn tytäryhtiön välisen sopimuksen mukaisesti. Tässä sopimuskohdassa "kopioida" tai "toisintaa" ei käsitä Ohjelmiston ohjeiden ja otteiden sellaista kopiointia, joka tapahtuu luonnollisena osana ohjelman normaalia ohjeidenmukaista käyttöä, eikä muuttamattomia kopioita, jotka syntyvät normaalien liiketoimintakäytäntöjen mukaisen tavanomaisen varmuuskopioinnin yhteydessä, kun tehdään varmuuskopio Ohjelmistosta tai siitä laitteesta tai järjestelmästä, johon se on asennettu. Et saa kopioida mitään kirjallista materiaalia kokonaan etkä osittain ellei se tule omaan henkilökohtaiseen tai sisäiseen käyttöösi ja käytettäväksi BBM-ratkaisusi kanssa.

4.                   Tarpeelliset kolmannen osapuolen materiaalit ja kolmannen osapuolen palvelut. On sinun vastuullasi varmistaa, että kolmannen osapuolen materiaalit ja kolmannen osapuolen palvelut (esimerkiksi laitteet, Internet-yhteys, langattomat verkot ja verkkopalvelut), joiden kanssa päätät käyttää BBM-ratkaisuasi, täyttävät BlackBerryn vähimmäisvaatimukset liittyen esimerkiksi laitteen ohjelmistoon ja BBM-ratkaisusi edellyttämän Internet-yhteyden saatavuuteen niin kuin se on määritelty kirjallisessa materiaalissa ja ettei tällaisen kolmannen osapuolen materiaalien ja/tai palveluiden käyttö BBM-ratkaisusi kanssa riko mitään lisenssejä, ehtoja, sääntöjä, lakeja ja/tai määräyksiä, jotka liittyvät tällaisten kolmannen osapuolen materiaalien ja/tai palveluiden käyttöön. Verkkopalveluita tarvitaan yleensä BBM-ratkaisusi käytössä. Voit joutua maksamaan verkkopalvelumaksuja BBM-ratkaisusi käytön yhteydessä ja suostut siihen, että mitä tulee sinun ja BlackBerryn väliseen suhteeseen, sinä vastaat kaikista verkkopalvelumaksuista, jotka veloitetaan tällaisesta käytöstä. Verkkopalveluntarjoajasi voi asettaa rajoituksia sen suhteen, mitä Palveluita ja kolmannen osapuolen palveluita sinulle tarjotaan. Jos haluat saada lisätietoja verkkopalveluntarjoajista, jotka tukevat BBM-ratkaisuasi omalla alueellasi, ota yhteyttä BlackBerryyn osoitteessa legalinfo@blackberry.com.

5.                   Lisäehdot.

(a)                 Voit joutua suostumaan lisäehtoihin:

(i)                   suhteessa BlackBerryyn koskien kolmannen osapuolen komponentteja (esim. avoimen lähdekoodin komponentit) ja jotta voit käyttää tiettyjä Palveluita tai Sisältöä tai saadaksesi päivityksen tai parannukseen BBM-ratkaisuun;

(ii)                 kolmannen osapuolen suhteen hankkiaksesi tai käyttääksesi kolmannen osapuolen materiaalia tai kolmannen osapuolen palvelua mukaan lukien käyttääksesi BBM-ratkaisun kautta tarjottavaa kolmannen osapuolen verkkosivustoa;

(iii)                suhteessa vastuulliseen myyjään (MoR) tai maksujen käsittelijään tehdäksesi ostoksen BBM-ratkaisun suhteen tai sen kautta; ja

(iv)               suhteessa verkkopalveluntarjoajaan saadaksesi verkkopalveluja.

(b)                 Olet vastuussa kaikkien kolmansien osapuolten kanssa solmimiesi sopimusten noudattamisesta, eikä BlackBerry ole vastuussa millään tapaa mistään menetyksestä tai vahingosta, joka johtuu asioinnistasi mainittujen kolmansien osapuolten kanssa. Jos olet epävarma siitä, onko BlackBerry jonkin Sisällön, materiaalin, tuotteen tai palvelun lähde, ota yhteyttä BlackBerryyn osoitteessa legalinfo@blackberry.com. Jos olet tekemisissä kolmansien osapuolten kanssa Internetissä tai kolmannen osapuolen palvelujen yhteydessä, varmista huolella, että tunnet tämän osapuolen sekä ehdot, jotka liittyvät kyseisiin verkkosivustoihin ja vastaanottamiisi kolmannen osapuolen palveluihin tai materiaaleihin, esimerkiksi toimitus- ja maksuehdot, käyttöehdot, loppukäyttäjän lisenssiehdot, tuotteiden palautusmahdollisuus, tietosuojaehdot ja -asetukset sekä turvallisuustoiminnot, jotka suojaavat henkilötietojasi ja varmistavat henkilökohtaisen turvallisuutesi.

(c)                 Tällaiset sinun ja kolmannen osapuolen väliset lisäehdot eivät missään tapauksessa sido BlackBerryä tai aseta BlackBerrylle mitään lisävelvollisuuksia tai tämän Sopimuksen kanssa ristiriidassa olevia velvollisuuksia ja, kuten sinun ja BlackBerryn väliseen suhteeseen, tässä Sopimuksessa mainitut kolmannen osapuolen materiaaleja ja kolmannen osapuolen palveluja koskevat ehdot pätevät myös noihin tuotteisiin.

(d)                 Siinä määrin kuin kolmannen osapuolen komponenttia koskee lisäehtoja, jotka antavat sinulle laajemman oikeuden käyttää, kopioida, jakaa tai muuttaa tällaista kolmannen osapuolen komponenttia kokonaan tai osittain kuin mitä tässä Sopimuksessa annetaan Ohjelmistoa koskien, saat nämä laajemmat oikeudet vain siinä laajuudessa kuin voit käyttää näitä laajempia oikeuksia rikkomatta tämän Sopimuksen ehtoja mitä tulee loppuun Ohjelmistoon. Mitä tulee kolmannen osapuolen ohjelmistoihin tai kolmannen osapuolen palveluihin (mukaan lukien ohjelmisto ja sisältö), jotka olet saanut käyttöösi BlackBerryltä, jos kolmannen osapuolen ohjelmiston tai kolmannen osapuolen palvelun kanssa ei tule erillistä lisenssiä tai käyttöehtoja, sen käyttöön sovelletaan tämän Sopimuksen ehtoja aivan kuin se olisi Ohjelmistoa tai Palveluita (tapauksen mukaan), joka on osa BBM-ratkaisuasi; edellyttäen, että BlackBerry toimittaa tällaisen kolmannen osapuolen ohjelmiston tai kolmannen osapuolen palvelun sinulle "SELLAISENAAN" ja "KUTEN SAATAVILLA", ilman nimenomaisia tai piileviä ehtoja, hyväksymistä, takuita tai vakuuksia, ja kuten sinun ja BlackBerryn välillä, tässä Sopimuksessa mainitut vastuun rajoituksia ja poistoja, vastuuvapauslausekkeita ja hyvityksiä koskevat sopimuskohdat koskien kolmannen osapuolen materiaaleja ja kolmannen osapuolen palveluja, mutta ei ohjelmistoja, ovat voimassa.

6.                   BBM-ratkaisun muuttaminen tai lopettaminen.

(a)                 BBM-ratkaisun muuttaminen tai lopettaminen. Suostut siihen, että BlackBerry voi ilman vastuuta sinua kohtaan muuttaa, keskeyttää, lopettaa, poistaa, asettaa rajoituksia tai kytkeä pois päältä BBM-ratkaisun tai minkä tahansa osan siitä milloin tahansa väliaikaisesti tai pysyvästi ilmoittamalla tai jättämällä ilmoittamatta sinulle; olettaen, että jos BlackBerry pysyvästi lopettaa Palvelun (tarkoittaen, että sinun lisenssisi käyttää mitä tahansa Ohjelmistoa kyseiseen Palveluun pääsemiseksi päättyy automaattisesti), ja jos olet maksanut tuosta Palvelusta tietyltä ajalta etkä ole rikkonut tätä sopimusta, voit olla oikeutettu Palvelusta maksetun maksun palautukseen kokonaan tai osittain siten kuin sanotaan kulloinkin voimassa olevissa palautusehdoissa kyseisen Palvelun kohdalla, tai vastuullisen myyjän tai maksujen käsittelijän, jolle maksoit maksut. Tällainen maksun palautus, jos sellainen maksetaan, on sinun ainoa oikeutesi ja muodostaa BlackBerryn, vastuullisen myyjän ja maksujen käsittelijän ainoan vastuun sinua kohtaan, jos BlackBerry pysyvästi lopettaa BBM-ratkaisun tai osan siitä.

(b)                 Huolto. Edellä mainittua rajoittamatta BlackBerry varaa oikeuden, ja suostut siihen, että BlackBerryllä on tähän halutessaan oikeus, ajoittain keskeyttää pääsy BBM-ratkaisuun tai mihin tahansa sen osaan tai muutoin poistaa BBM-ratkaisu tai mikä tahansa sen osa käytöstä ohjelmistovirheiden korjaamiseksi, päivitysten asentamiseksi, vikojen etsimiseksi ja muista BBM-ratkaisun huoltamisesta johtuvista syistä.

7.                   Sinun panoksesi ja muu sisältö

(a)                 Palaute. Voit antaa BlackBerrylle palautetta BBM-ratkaisusta. Ellei BlackBerry toisin kirjallisesti sovi, hyväksyt täten, että BlackBerry omistaa kaiken palautteen, kommentit, ehdotukset, ideat, konseptit ja muutokset, joita tarjoat BlackBerrylle liittyen BBM-ratkaisuun sekä kaikki näihin liittyvät immateriaalioikeudet (yhdessä "Palaute") ja luovutat täten BlackBerrylle kaikki oikeutesi mainittuun palautteeseen. Pidättäydyt tietoisesti antamasta BlackBerrylle palautetta, joka on kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksien alaista. Hyväksyt toimivasi yhteistyössä BlackBerryn kanssa asiakirjojen allekirjoittamiseksi ja tehdäksesi muita vastaavia toimenpiteitä, joita BlackBerry voi kohtuudella pyytää varmistaakseen, että BlackBerry omistaa palautteen ja mahdollistaaksesi sen, että BlackBerry rekisteröi ja/tai suojaa kaikki kyseeseen tulevat immateriaalioikeudet ja/tai salassa pidettävät tiedot.

(b)                 Loppukäyttäjän sisältö, kolmannen osapuolen materiaalit. Sinä, ei BlackBerry, olet yksinomaan vastuussa Sisällöstäsi. BlackBerry ei kontrolloi Sisältöä tai muita kolmannen osapuolen materiaaleja, jotka muut loppukäyttäjät antavat käyttöösi sinun BBM-ratkaisusi käytön yhteydessä, tai mitään kolmannen osapuolen palvelua, jota käytetään heidän BBM-ratkaisunsa yhteydessä ja sen lisäksi, mitä yleisessä vastuuvapauslausekkeessa kohdassa 17 sanotaan, BlackBerry ei takaa tai ole vastuussa mistään tämän kaltaisten kolmannen osapuolen materiaalien tarkkuudesta, eheydestä tai laadusta. BlackBerry voi asettaa yleisiä käytäntöjä ja rajoituksia koskien BBM-ratkaisun käyttöä, mukaan lukien Sisällön määrä, joka voidaan tallentaa, enimmäisaika, jonka Sisältö tai viestit/keskustelupalstaviestit säilytetään missä tahansa Palvelussa (mukaan lukien kaikki pilvisäilytyspalvelut), ja/tai sen ajan, jonka sinä voit käyttää tai sinulla on pääsy mihin tahansa Sisältöön. Voit käyttää Sisältöä, jonka tarjoaja on BlackBerry tai BlackBerryn tytäryhtiö koskien Palvelua yksinomaan sinun henkilökohtaiseen käyttöösi ja kyseiseen Palveluun mahdollisesti sovellettavien lisenssiehtojen mukaisesti. Yllä mainitun kaltaiset rajoitukset ilmoitetaan sovellettavan Palvelun dokumenteissa, joihin sinun tulee perehtyä ja kerrata ajoittain, sillä BlackBerry saattaa tehdä tulevaisuutta koskevia muutoksia. Suostut siihen, ettei BlackBerry ole millään tavalla vastuussa Sisällön menettämisestä, tuhoutumisesta, luvattomasta pääsystä siihen tai siitä, että Sisällön tallentaminen epäonnistuu, ja olettaen, että sinulla on asianmukaiset oikeudet tai lisenssit, sinun tulee säilyttää varmuuskopio kaikesta sinulle tärkeästä Sisällöstä.

(c)                 Sinun sisältösi. Ellei tässä Sopimuksessa tai sen liitteessä erikseen mainita, tämä Sopimus ei siirrä mitään Sisältösi omistusoikeutta BlackBerrylle. Mitä tulee sellaiseen Sisältöön, jonka sinä saatat sisällytettäväksi BBM-ratkaisun osille, jotka ovat saatavilla muille BBM-ratkaisun käyttäjille, mukaan lukien BBM-ryhmille ja muille foorumeille, joihin sinun BBM-kontakteillasi ja muilla BBM-ratkaisun käyttäjillä on pääsy, annat BlackBerrylle maailmanlaajuisen, ikuisen, peruuttamattoman, siirrettävissä olevan, rojaltivapaan ja rajoituksettoman oikeuden käyttää, jakaa, jäljentää, muuttaa, muokata, esittää julkisesti ja asettaa julkisesti näytille kyseisen Sisällön sikäli kuin se on kohtuullista BBM-ratkaisun tai minkä tahansa sen osan tuottamisen ja hallinnoinnin yhteydessä, ja liittyen mihin tahansa Sisältöön, jonka annat käytettäväksi muussa yhteydessä BBM-ratkaisussa, annat BlackBerrylle maailmanlaajuisen, rojaltivapaan ja rajoituksettoman oikeuden käyttää, jakaa, jäljentää, muuttaa, muokata, esittää julkisesti ja asettaa julkisesti näytille kyseisen Sisällön sikäli kuin se on kohtuullista kyseisen BBM-ratkaisun tuottamisessa sinulle; ja takaat ja lupaat molemmissa tapauksissa, että sinulla on oikeus antaa BlackBerrylle kyseinen lisenssi.

(d)                 Epämieluisa sisältö ja kolmannen osapuolen materiaalit. Ymmärrät, että käyttämällä BBM-ratkaisua tai kolmannen osapuolen palvelua saatat joutua tekemisiin Sisällön ja kolmannen osapuolen materiaalien kanssa, jotka ovat tai joita sinä pidät loukkaavana, epäsiveellisenä tai muutoin epämieluisana. BlackBerryllä ja sen nimeämillä on oikeus (mutta ei velvollisuutta) halutessaan ennakkotarkastaa, torjua tai poistaa Sisältösi tai mitkä tahansa kolmannen osapuolen materiaalit BBM-ratkaisusta.

(e)                 Lapsilukko ja aikuisen valvonta. Osassa BBM-ratkaisua tai kolmannen osapuolen ratkaisua voi olla asetuksia, jotka mahdollistavat tietyn sisällön, palveluiden, kolmannen osapuolen palveluiden tai kolmansien osapuolten torjumisen tai suodattamisen. On täysin sinun vastuullasi valita ja laittaa päälle kyseiset asetukset mieltymystesi mukaan. BlackBerry ei takaa, että kyseiset asetukset ovat virheettömiä, että ne torjuvat kaiken halutun sisällön, palvelut, kolmannen osapuolen palvelut tai kolmannet osapuolet tai että joku, jolla on pääsy sinun BBM-ratkaisuusi, ei voisi kytkeä sitä pois käytöstä tai kiertää sitä. Jos annat lapsesi käyttää BBM ratkaisua tai jotakin sen osaa, on sinun vastuullasi päättää, onko kyseinen palvelu, kolmannen osapuolen palvelu tai kolmannen osapuolen materiaali sovelias lapsellesi, ja olet täysin vastuussa siitä, pääseekö lapsesi käyttämään BBM-ratkaisua, kolmannen osapuolen palvelua tai kolmannen osapuolen materiaaleja, mukaan lukien kaikki rahalliset maksut tai muut vastuut, joita kyseinen käyttö tuo mukanaan.

8.                   Hätäpalvelut. BBM-ratkaisua ei ole kytketty yleiseen valintaiseen puhelinverkkoon, eikä se käytä puhelinnumeroita ollakseen yhteydessä muihin laitteisiin. Sitä myöskään ole suunniteltu tai tarkoitettu korvaamaan tavallista matkapuhelintasi tai kiinteää lankaliittymää. Lisäksi olet tietoinen, ettei BBM-ratkaisua ole suunniteltu eikä tarkoitettu korvaamaan tavallista kiinteää lankaliittymää tai matkapuhelintasi ja ettei niitä voi käyttää soitettaessa numeroihin kuten "911", "112", "999", "000" tai muihin nimettyihin numeroihin, joiden on tarkoitus yhdistää käyttäjä yleisen turvallisuuden ylläpitämisestä vastaavaan toimipisteeseen tai muuhun sen kaltaiseen hätäpalveluun paikallisten viestintälakien mukaisesti ("Hätäpalvelut"). Puheluita hätäpalveluihin ei käsitellä BBM-ratkaisun kautta. Ymmärrät ja suostut siihen, että muita järjestelyjä, jotka ovat erillään BBM-ratkaisusta, on tehtävä, jotta saa yhteyden hätäpalveluun, ja etteivät BlackBerry Group ja niiden toimihenkilöt, johtajat ja työntekijät ole millään tapaa vastuussa mistään henkilövahingoista, kuolemantapauksista tai vaurioista, jotka johtuvat kyvyttömyydestä ottaa yhteyttä hätäpalveluihin BBM-ratkaisun kautta.

9.            Immateriaalioikeudet. Et saa tämän Sopimuksen perusteella minkäänlaisia omistusoikeuksia minkäänlaisiin immateriaalioikeuksiin tai omistusoikeuksiin, kuten patentteihin, malleihin, tavaramerkkeihin, tekijänoikeuksiin, tietokantaoikeuksiin tai oikeuksiin luottamuksellisiin tietoihin tai liikesalaisuuksiin, jotka liittyvät BBM-ratkaisuun tai johonkin sen osaan, mukaan lukien Sisältö, jonka BlackBerry Group ja sen toimittajat tarjoavat osana BBM-ratkaisua, tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti. Sinä et tämän Sopimuksen perusteella saa myöskään mitään muita BBM-ratkaisuun tai sen osaan liittyviä lisenssioikeuksia tai mihinkään Sisältöön, jota tarjotaan Palvelun kautta, lukuun ottamatta niitä oikeuksia, jotka tällä Sopimuksella sen liitännäisasiakirjoissa on sinulle nimenomaisesti myönnetty tai joista olet muutoin BlackBerryn kanssa kirjallisesti sopinut. Kaikki oikeudet, joita ei tällä Sopimuksella nimenomaisesti myönnetä, pidätetään. Selvyyden vuoksi ja huolimatta mistään muualla tässä Sopimuksessa sovitusta, BBM-ratkaisuun tässä myönnetyt mitkään patenttioikeudet eivät ulotu minkään kolmannen osapuolen palveluiden tai materiaalien käyttöön yksin tai yhdessä BBM-ratkaisusi kanssa ja, rajoittamatta edellisen yleistä sovellettavuutta, tässä myönnettyjä oikeuksia ei tule tulkita niin, että tällaisten kolmannen osapuolen palveluiden tai materiaalien tarjoaja voisi väittää, että BlackBerry on myöntänyt lisenssin BlackBerryn patentteihin tällaisten kolmannen osapuolen palveluiden tai materiaalien käyttöön yksin tai yhdessä BBM-ratkaisun tai sen osan kanssa. Ohjelmistoa ja siitä tekemiäsi kopioita ei ole myyty vaan ne on lisensioitu vain sinulle, ja Ohjelmisto sekä kaikki kirjallinen materiaali, ja kaikki BlackBerry Groupin osana BBM-ratkaisua sinulle tarjoama Sisältö ja kaikki sivustot, joiden kautta voit käyttää näitä palveluita, on suojattu Kanadan, Yhdysvaltain sekä kansainvälisten tekijänoikeus- ja patenttilakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Immateriaalioikeuksien loukkauksesta on säädetty ankarat rikos- ja siviilioikeudelliset seuraamukset. Hyväksyt sen, että mikään tässä Sopimuksessa ei rajoita BlackBerryn tai Palvelun sisällöntuottajien oikeuksia turvautua oikeussuojakeinoihin, kuten väliaikaisiin turvaamistoimiin, jotka perustuvat BlackBerryn tai sisällöntuottajien immateriaalioikeuksia tai muita omistusoikeuksia suojaavaan normistoon. Jos (i) asut asuinmaasi on Burundi, Norsunluurannikko, Mosambik, Sierra Leone tai Tansania, tai jos käytät BBM -ratkaisua Burundista, Norsunluurannikolta, Mosambikista, Sierra Leonesta tai Tansaniasta; tai (ii) asut lainkäyttöpiirissä, jossa tekijänoikeuslainsäädäntö ei ole voimassa; tai (iii) asut lainkäyttöpiirissä, jossa voimassa oleva tekijänoikeuslainsäädäntö ei suojaa tämän Sopimuksen lisensioimaa ohjelmistoa, tällöin omassa lainkäyttöpiirissäsi sovellettavan lain mukaisten velvollisuuksiesi lisäksi suostut nimenomaisesti siihen, että sinuun sekä BBM-ratkaisun ja kolmannen osapuolen käyttöön sovelletaan Kanadan tekijänoikeuslakia.

10.          Vienti-, tuonti- ja käyttörajoitukset ja Yhdysvaltain hallituksen oikeudet. Ohjelmisto saattaa sisältää salausteknologiaa ja hyväksyt, ettei sitä saa viedä, tuoda, käyttää, siirtää tai jälleenviedä muuten kuin soveltuvien lakien ja julkisten viranomaisten säädösten mukaisesti. Takaat, että (A) parhaan tietämyksesi mukaan sinulla on oikeus vastaanottaa Ohjelmisto sovellettavan lain mukaisesti, etkä ole sellaisessa maassa, johon sovelletaan Yhdysvaltain hallituksen saartoa tai jonka Yhdysvaltain hallitus on nimennyt "terrorismia tukevaksi" maaksi ja ettet kuulu mihinkään Yhdysvaltain hallituksen laatimaan kiellettyjen tai rajoitettujen osapuolten luetteloon; ja (B) et käytä Ohjelmistoa kemiallisten, biologisten tai ydinaseiden tai niihin liittyvien ohjusjärjestelmien kehittämiseen, tuotantoon, käsittelyyn, ylläpitoon, varastointiin, havaitsemiseen, tunnistamiseen tai levittämiseen, tai sellaisiin materiaaleihin tai laitteisiin, joita voitaisiin käyttää kyseisissä aseissa tai niihin liittyvissä ohjusjärjestelmissä, etkä jälleenmyy tai vie niitä kyseistä toimintaa harjoittavalle taholle. Mistään kolmannen osapuolen kanssa tehdystä sopimuksesta tai lain määräyksestä, säädöksestä tai politiikasta huolimatta, jos edustat Yhdysvaltojen hallituksen toimielintä, Ohjelmistoa koskevat oikeutesi eivät ylitä tässä Sopimuksessa määriteltyjä oikeuksia, ellei BlackBerryn kanssa tehdyssä, BlackBerryn toimitusjohtajan tai pääjohtajan allekirjoittamassa kirjallisessa sopimuksessa nimenomaisesti näin sovita sinun ja BlackBerryn välillä.

11.          Turvallisuus, käyttäjätilit ja salasanat.

(a)                Käyttäjätilien ja salasanojen käyttö. Sitoudut ottamaan täyden vastuun tarvittavista turvallisuustoimista, joilla valvotaan pääsyä BBM-ratkaisuusi, mukaan lukien laite, johon asennat ohjelmiston. Edellä mainittua rajoittamatta suostut valitsemaan vahvoja salasanoja ja ylläpitämään kaikkien BBM-ratkaisuusi tai mihin tahansa sen osaan pääsyn antavien salasanojen turvallisuuden, mukaan lukien salasanat, joita käytetään BBM-ratkaisusi yhteydessä käytettyyn BlackBerry-ID-tunnukseen pääsyä varten. Lisäksi hyväksyt, että olet vastuussa kaikesta salasanojesi avulla tai käyttäjätiliesi kautta tapahtuvasta toiminnasta, mukaan lukien kaikki maksut tai muut tällaisesta toiminnasta syntyvät vastuut. Suostut ilmoittamaan välittömästi BlackBerrylle kaikesta luvattomasta käytöstä, joka kohdistuu kaikkeen tai osaan BBM-ratkaisuasi, mukaan lukien kaikki salasanat mihin tahansa BBM-ratkaisusi osaan, ottamalla yhteyttä BlackBerryn asiakastukeen (yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.blackberry.com/support). BlackBerry voi ryhtyä toimenpiteisiin, jotka se katsoo tarpeelliseksi saatuaan mainitun kaltaisen ilmoituksen, mutta sillä ei kuitenkaan ole velvollisuutta ryhtyä mihinkään toimiin. Hyväksyt, että ilmoittamalla BlackBerrylle, kuten yllä on kerrottu, et vapaudu vastuusta, joka koskee kaikkea salasanojesi avulla tai käyttäjätiliesi kautta tapahtuvaa toimintaa.

(b)                BlackBerry-ID. Jos sinulla ei vielä ole BlackBerry-ID-tunnusta, sinua pyydetään luomaan sellainen päästäksesi käyttämään BBM-ratkaisuasi. Kun olet luonut BlackBerry-ID:n, voit käyttää sitä päästäksesi myös muihin tuotteisiin tai palveluihin, joissa hyödynnetään BlackBerry-ID-palvelua ja joihin sinulla on pääsy ("BlackBerry-ID -pääsypalvelut"). Ellette sinä ja BlackBerry sovi muita ehtoja BlackBerry-ID:n käytöstäsi kyseisten tuotteiden ja palvelujen yhteydessä, hyväksyt, että tämän Sopimuksen ehtoja, jotka koskevat BlackBerry-ID-palvelua niin palveluna kuin osana BBM-ratkaisua, sovelletaan myös BlackBerry-ID:n käyttöösi BlackBerry-ID-pääsypalvelujen yhteydessä; mukaan lukien ilman rajoitusta kohdat 2, 3, 5, 6, 9, 12, 16, 17, 18, 19, 20, ja tämä kohta 11. Lisäksi tämän Sopimuksen mahdollinen irtisanominen ei vaikuta tällaisten ehtojen soveltamiseen käyttäessäsi jatkossa BlackBerry-ID-tunnustasi muiden BlackBerry-ID-pääsypalveluiden kanssa, ellei BlackBerry ilmoita, että tällaisella päättämisellä aiotaan päättää oikeutesi käyttää BlackBerry-ID-tunnustasi muiden BlackBerry-ID-pääsypalveluiden yhteydessä.

12.          Luottamuksellisuus ja käänteismallinnuksen kielto. Ymmärrät ja hyväksyt, että BBM-ratkaisun (a) kehittäminen on vaatinut huomattavasti aikaa ja kustannuksia BlackBerryltä ja/tai BlackBerry-konsernilta; ja (b) että BBM -ratkaisu sisältää luottamuksellisia tietoja, kuten BlackBerryn, BlackBerry-konsernin ja niiden toimittajien liikesalaisuuksia. Tämä Sopimus ei anna sinulle oikeutta saada BlackBerryltä, BlackBerry-konsernilta tai sen jälleenmyyjiltä mitään ohjelmiston, palveluiden, kolmannen osapuolen materiaalien tai kolmannen osapuolen palveluiden lähdekoodia, ja lukuun ottamatta tilanteita, joissa laki nimenomaisesti estää BlackBerryä kieltämästä näitä toimia, sinä et saa muuttaa, muokata ohjelmistoa, palveluita, kolmannen osapuolen materiaaleja tai kolmannen osapuolen palveluita, luoda niistä johdannaisia teoksia, kääntää niitä, turmella niitä, käänteismallintaa niitä tai yrittää suorittaa mitään edellä mainituista toimenpiteistä, ettekä sallia, valtuuttaa tai kannustaa toista henkilöä tekemään edellä mainittuja toimenpiteitä. Tässä Sopimuksessa "käänteismallinnuksella" tarkoitetaan kaikenlaista datan, ohjelmiston (mukaan lukien liittymien, protokollien ja muun ohjelmiston yhteydessä käytettävän tai siihen liittyvän datan, jota teknisesti joko voidaan tai ei voida pitää ohjelmakoodina), palvelun tai laitteiston käänteismallinnusta, kääntämistä, lähdekielelle palauttamista, salauksen purkamista tai muuta purkamista (mukaan lukien millä tavalla tahansa toteutettu ohjelmiston siirto toiselle tallennusalustalle analysoitavaksi kaapeliyhteyden tai langattoman yhteyden kuuntelulla tai black box -analyysitekniikka) sekä kaikenlaisia menetelmiä ja prosesseja, joilla tieto, data tai ohjelmisto muunnetaan jostakin muusta muodosta ihmisen luettavaan muotoon.

13.          Sopimuksen voimassaolo. Tämä Sopimus tulee voimaan, kun sitoudut tämän Sopimuksen ehtoihin (Sopimuksen johdanto-osassa kuvatun mukaisesti), ja voimassaolo jatkuu toistaiseksi, ellei Sopimusta irtisanota näiden sopimusehtojen mukaisesti.

14.          Oikeussuojakeinot ja irtisanominen.

Tässä Sopimuksessa esitettyjen muiden BlackBerryn oikeuksien tai oikeussuojakeinojen lisäksi:

(a)           Jos rikot tätä Sopimusta, BlackBerry tai sen edustaja voi, mutta ei ole velvoitettu, ryhtyä sopiviksi katsomiinsa toimenpiteisiin. Nämä toimenpiteet voivat sisältää koko BBM-ratkaisusi tai minkä tahansa sen osan tai minkä tahansa BBM-ratkaisusi kanssa käytettävän kolmannen osapuolen materiaalin käytön välittömän keskeytyksen tai lopettamisen.

(b)           BlackBerry voi kaikkien muiden tämän Sopimuksen tai lain mahdollistamien oikeuksien ja oikeussuojakeinojen lisäksi (i) irtisanoa välittömästi tämän Sopimuksen ja minkä tahansa muun sinun ja BlackBerryn välisen lisenssisopimuksen, joka koskee käyttämäsi BBM-ratkaisun jotakin osaa, jos rikot tätä Sopimusta tai mitään sen liitettä tai muuta sopimusta, joka sinulla on voimassa BlackBerryn tai BlackBerryn tytäryhtiön kanssa, mukaan lukien jättämällä maksamatta jokin maksu kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa sen eräpäivästä; ja/tai (ii) lakata tarjoamasta BBM-ratkaisuusi liittyvää Palvelua (Palveluita) sinulle. BlackBerry antaa sinulle ilmoituksen irtisanomisesta käyttäen kohtuullisia keinoja, jos olet antanut BlackBerrylle paikkansa pitävät yhteystiedot.

(c)           Lisäksi BlackBerry voi irtisanoa tämän Sopimuksen ja/tai lopettaa välittömästi BBM-ratkaisun tarjoamisen joko kokonaan tai osittain ilman minkäänlaista vastuuta sinua kohtaan, jos BlackBerry on estynyt tarjoamasta BBM-ratkaisua tai jotakin sen osaa minkä tahansa lain, säädöksen, vaatimuksen tai tuomioistuimen tai viranomaisen päätöksen nojalla tai jos viranomainen kieltää BlackBerryä tarjoamasta BBM-ratkaisua tai jotakin sen osaa. Mitään tämän Sopimuksen kohtaa ei voida tulkita siten, että BlackBerryn tulisi yrittää hakea vapautusta tällaisesta laista, säännöstä, säännöksestä tai rajoituksesta tai että asia tulisi saattaa hallinnolliseen menettelyyn tai että oikeuden tai viranomaisen päätöksestä tulisi valittaa. Jos mahdollista, BlackBerry käyttää kohtuullisia keinoja antaakseen sinulle ilmoituksen kolmekymmentä (30) päivää etukäteen tällaisesta irtisanomisesta tai palvelun tarjoamisen keskeytyksestä maksetun palvelun kohdalla.

(e)           Ellei tässä Sopimuksessa erikseen mainita, BlackBerryllä ei ole minkäänlaista vastuuta sinua kohtaan, mikäli tämä Sopimus tai mitkään oikeudet tai käyttöoikeudet on irtisanottu tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti.

(f)            Jos BlackBerry irtisanoo tämän Sopimuksen, se on pätevä ilman, että BlackBerry hankkii mitään oikeudellista tai hallinnollista hyväksyntää tai päätöstä sinun lainkäyttöpiirissäsi.

(g)           Jos asuinmaasi on Ranska, voit irtisanoa tämän sopimuksen kolmenkymmenen (30) päivän varoituksella, jos BlackBerry rikkoo olennaisesti Sopimusta eikä korjaa rikkomusta kohtuullisen ajan kuluessa tällaisen rikkomuksen ilmoituksesta.

15.          Irtisanomisen vaikutus. Kun tämä Sopimus tai minkä tahansa BBM-ratkaisun tai Palvelun tarjoaminen sinulle on mistä tahansa syystä irtisanottu tai jos oikeutesi ilmaiseen koeversioon tai mikä tahansa BBM-ratkaisu tai sen osa päättyy tai irtisanotaan: (a) sinun on välittömästi lopetettava kaikki BBM-ratkaisun käyttö ja tuhottava tai poistettava omistuksessasi tai valvonnassasi olevan Ohjelmiston kopiot, tai jos Sopimusta ei irtisanota, Ohjelmiston osa (osat), jonka lisenssi on päättynyt, tai jos kyseessä on Palvelu, kyseisen Palvelun tarjonta, joka on lopetettu tai päättynyt; ja (b) BlackBerryllä on oikeus estää datan lähettäminen Ohjelmistoon ja Ohjelmistosta ja/tai Palveluun ja Palvelusta ilman erillistä ilmoitusta. Jos BBM-ratkaisusi tai minkä tahansa sen osan käyttölisenssisi lopetetaan tai irtisanotaan, valtuutat täten BlackBerryn poistamaan kyseiseen BBM-ratkaisun tiliin liittyvät tiedostot, ohjelmat, datan ja viestit ilman erillistä ilmoitusta. Olet edelleen vastuussa kaikista maksuista irtisanomisen päättymiseen asti koskien kyseistä BBM-ratkaisusi osaa, kolmannen osapuolen materiaaleja, mukaan lukien summat, jotka veloitetaan valitsemallasi maksutavalla. Jos BlackBerry irtisanoo tämän Sopimuksen sopimusehtojen mukaisesti, sinun on maksettava BlackBerrylle kaikki maksut (mukaan lukien kohtuulliset asianajokulut), jotka BlackBerrylle aiheutuvat sopimukseen perustuvien oikeuksiensa täytäntöön panemiseksi.

16.          Vastuu BBM-ratkaisustasi. Sinä vastaat BBM-ratkaisusi käytöstä ja suostut olemaan vastuussa ja korvaamaan BlackBerrylle, BlackBerry-konsernille ja niiden toimittajille, seuraajille, edustajille, valtuutetuille jälleenmyyjille (mukaan lukien verkkopalveluntarjoajat) ja luovutuksensaajille sekä kaikkien näiden hallituksen jäsenille, toimihenkilöille, työntekijöille ja alihankkijoille kaikista vahingoista, menetyksistä, kustannuksista tai kuluista (mukaan luettuna kohtuulliset asianajokulut), jotka ovat aiheutuneet niille BBM-ratkaisusi käytön johdosta, mukaan lukien jos olet rikkonut tätä Sopimusta tai tämän Sopimuksen liitettä ("Menetykset), ja mitkä tahansa Menetykset, jotka johtuvat kolmannen osapuolen esittämistä vaateista tai oikeudenkäyntimenettelyistä. Tässä BlackBerrylle myönnettyjen suojakeinojen ei tule tulkita rajoittavan minkään muun suojakeinon käyttöä tämän Sopimuksen mukaisesti tai lain sallimissa määrin.

17.          Takuu; Vastuuvapauslauseke.

TIETTYJEN LAINKÄYTTÖALUEIDEN LAIT EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ SALLI VASTUUNRAJOITUSTA TAI TAKUIDEN, EHTOJEN TAI VAKUUTUSTEN POISSULKEMISTA KULUTTAJASOPIMUKSISSA JA SIINÄ LAAJUUDESSA KUIN OLET KULUTTAJA, NÄMÄ RAJOITUKSET EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ SOVELLU SINUUN. JOS ASUINMAASI ON RANSKA, TÄMÄN SOPIMUKSEN PERUSTEELLA MYÖNNETTY TAKUU EI RAJOITA PAKOTTAVIA LAKISÄÄTEISIÄ OIKEUKSIASI, JOITA SINULLA VOI OLLA RANSKAN LAIN MUKAAN MISTÄÄN LAILLISIA PIILEVIÄ VIKOJA KOSKEVASTA TAKUUSTA. JOS ASUINMAASI ON LUXEMBURG, TÄMÄ SOPIMUS EI VAIKUTA LAKISÄÄTEISIIN OIKEUKSIISI PIILEVISTÄ VIOISTA.

(a)           BBM-ratkaisu. BlackBerry tarjoaa BBM-ratkaisun kohtuullisella huolellisuudella ja ammattitaidolla. BlackBerry ei tee mitään muita lupauksia tai takuita BBM-ratkaisusta eikä erityisesti takaa tai esitä muuta samankaltaista vakuutusta siitä, että:

(i)            BBM-ratkaisusi käyttö olisi keskeytymätöntä tai virheetöntä tai että se olisi jatkuvasti saatavilla; tai

(ii)           BBM-ratkaisusi, mukaan lukien mitkä tahansa lähettämäsi tai vastaanottamasi, tallentamasi tai sinun puolestasi tallennetut viestit, sisältö tai tiedot eivät katoaisi, pyyhkiytyisi tai korruptoituisi virusten, hakkeroinnin tai muun turvallisuusuhan vuoksi, tai että ne olisivat oikeita, eheitä tai saatavissa kohtuullisen ajanjakson kuluessa.

(b)           Yleiset takuut.

(i)            SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMAAN ENIMMÄISMÄÄRÄÄN ASTI TÄMÄN SOPIMUKSEN MUKAINEN NIMENOMAINEN TAKUU KORVAA KAIKKI MUUT NIMENOMAISET TAI HILJAISET TAKUUT JA ON ANNETTU NIIDEN SIJAAN, MUKAAN LUETTUNA TAKUUT, EHDOT, VAKUUTUKSET JA VAHVISTUKSET, JOTKA KOSKEVAT MYYNTIKELPOISUUTTA JA LAATUA, SOPIVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI KÄYTTÖÖN, TYYDYTTÄVÄÄ LAATUA, KESTÄVYYTTÄ, OMISTUSOIKEUTTA, IMMATERIAALIOIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTTA TAI MUUTA LAKIIN TAI KAUPPATAPAAN PERUSTUVAA TAKUUTA TAI SITOUMUSTA. KAIKKI MUUT NIMENOMAISET TAI HILJAISET TAKUUT KIISTETÄÄN JA SULJETAAN POIS. JOS ASUINMAASI ON PUOLA, BLACKBERRY NIMENOMAISESTI POISSULKEE LAKISÄÄTEISEN VIRHEVASTUUN (RĘKOJMIA) TÄMÄN SOPIMUKSEN MUKAISESTI TOIMITETTUJEN TUOTTEIDEN JA/TAI PALVELUJEN OSALTA.

(ii)           Lain sallimassa laajuudessa kaikki Ohjelmistoon liittyvät takuut tai ehdot, siinä laajuudessa kuin niitä ei voida sulkea pois edellä esitetyn mukaisesti mutta voidaan rajoittaa, on näin ollen rajoitettu yhdeksäänkymmeneen (90) päivään siitä päivästä kun ensimmäisen kerran asensit Ohjelmiston omalle laitteellesi.

(c)          Kolmannen osapuolen materiaalit ja palvelut, linkitetyt verkkosivut.

(i)            SILTÄ OSIN KUIN LAINKÄYTTÖALUEELLASI SOVELLETTAVA LAKI EI TÄTÄ ERITYISESTI KIELLÄ, KOLMANNEN OSAPUOLEN PALVELUT JA MATERIAALIT EIVÄT OLE BLACKBERRYN HALLINNASSA, BLACKBERRY EI KANNATA MITÄÄN TIETTYÄ KOLMANNEN OSAPUOLEN MATERIAALIA TAI PALVELUITA, EIKÄ BLACKBERRY OLE MISSÄÄN VASTUUSSA KOLMANNEN OSAPUOLEN PALVELUIDEN TAI MATERIAALIN VALINNASTA, KÄYTÖSTÄ, PÄÄSYSTÄ TAI TOTEUTUKSESTA SINUN TOIMESTASI.

(ii)           EDELLÄ MAINITTU SOVELTUU RIIPPUMATTA: (a) Miten hankit tai saat KÄYTTÖÖSI kolmanNen OSAPUOLEN MATERIAALIN ja/tai palveluT, TAPAHTUI SE SITTEN ITSENÄISESTI TAI BLACKBERRYN TAI VERKKOpalveluntarjoajasi KAUTTA; TAI (B) SIITÄ, TARVITAANKO TÄLLAISIA kolmannen osapuolen MATERIAALEJA tai palveluiTA (MUKAAN LUKIEN VERKKOPALVELUT) BBM-ratkaisuN TAI SEN OSAN KÄYTTÖÖN.

(iii)          RAJOITTAMATTA EDELLISTÄ, KOSKA BLACKBERRY EI PYSTY MÄÄRÄÄMÄÄN KOLMANNEN OSAPUOLEN MATERIAALISTA TAI PALVELUISTA EIKÄ ANTAMAAN NIILLE TAKUUTA TAI VASTAAVAA VAKUUTUSTA, SILTÄ OSIN KUIN LAINKÄYTTÖALUEELLASI SOVELLETTAVA LAKI EI TÄTÄ ERITYISESTI KIELLÄ, BLACKBERRY TARJOAA KAIKEN KOLMANNEN OSAPUOLEN MATERIAALIN JA PALVELUT TAI MUUTOIN KÄYTTÄESSÄSI BBM-RATKAISUA "SELLAISENAAN" JA "KUTEN SAATAVILLA", ILMAN MINKÄÄNLAISIA TAKUITA, EIKÄ BLACKBERRYLLÄ OLE MITÄÄN VASTUUTA SINUA TAI SINUN NIMISSÄSI TAI KAUTTASI VAATEITA ESITTÄVÄÄ KOLMATTA OSAPUOLTA KOHTAAN MISTÄÄN SEIKASTA, JOKA LIITTYY KOLMANNEN OSAPUOLEN MATERIAALIIN TAI PALVELUIHIN, ESIMERKIKSI SEURAAVISTA SYISTÄ: (a) KOLMANNEN OSAPUOLEN MATERIAALIEN TAI PALVELUIDEN TAI NIIDEN KÄYTTÖÖN TARKOITETUN OHJELMISTON OIKEELLISUUS, TIEDONSIIRTO, AJANTASAISUUS TAI JATKUVA SAATAVUUS; (B) KOLMANNEN OSAPUOLEN MATERIAALIEN TAI PALVELUIDEN TOIMINTA TAI TOIMIMATTOMUUS; TAI (C) KOLMANNEN OSAPUOLEN MATERIAALIEN TAI PALVELUIDEN yhteentoimivuus BBM-RATKAISUSI TAI JONKIN SEN OSAN KANSSA; TAI (D) kolmanneN OSAPUOLEN TOIMET TAI LAIMINLYÖNNIT KOSKIEN kolmannen osapuolen MATERIAALIA TAI KOLMANNEN osapuolen palveluita, mukaan lukien JOS KOLMANNET OSAPUOLET KÄYTTÄVÄT SINUN tietoJAsi.

(iv)          RAJOITTAMATTA EDELLISTÄ, SUOSTUT SIIHEN, ETTEI BLACKBERRY OLE VASTUUSSA MISTÄÄN VIRUKSISTA EIKÄ UHKAAVASTA, LOUKKAAVASTA, SIVEETTÖMÄSTÄ, RIKKOMUKSELLISESTA, HYÖKKÄÄVÄSTÄ TAI LAITTOMASTA KOLMANNEN OSAPUOLEN PALVELUSTA TAI MATERIAALISTA EIKÄ MATERIAALISTA TAI PALVELUSTA, JOKA LOUKKAA KOLMANNEN OSAPUOLEN IMMATERIAALIOIKEUKSIA TAI TÄLLAISEN MATERIAALIN TAI PALVELUN LÄHETTÄMISESTÄ. KANNEOIKEUTESI KOLMANNEN OSAPUOLEN MATERIAALIA TAI PALVELUA KOSKEVIEN VAATEIDEN YHTEYDESSÄ KOHDISTUU AINOASTAAN ASIANOMAISIIN KOLMANSIIN OSAPUOLIIN.

(d)               Kriittiset sovellukset. BBM-RATKAISUSI JA SEN OSAT EIVÄT SOVELLU KÄYTETTÄVIKSI KRIITTISISSÄ SOVELLUKSISSA EIVÄTKÄ VAARALLISISSA KÄYTTÖYMPÄRISTÖISSÄ TAI YMPÄRISTÖISSÄ, JOISSA TARVITAAN VIKAANTUMATONTA HALLINTAA TAI TOIMINTAA, ESIMERKIKSI YDINLAITOSTEN KÄYTÖSSÄ, ILMA-ALUSTEN SUUNNISTUS- JA VIESTINTÄJÄRJESTELMISSÄ, LENNONJOHDOSSA SEKÄ ELÄMÄÄ YLLÄPITÄVISSÄ JÄRJESTELMISSÄ, ASEJÄRJESTELMISSÄ TAI HÄTÄPAIKANNUSJÄRJESTELMISSÄ TAI MUISSA HÄTÄPALVELUISSA. SITOUDUT PITÄMÄÄN YLLÄ RIITTÄVIÄ TIETOJEN VARMISTUS- JA PALAUTUSJÄRJESTELMIÄ, JA (i) KÄYTTÖ- TAI PALVELUKATKOKSEN TAI (ii) TIEDONSIIRTOVAIKEUKSIEN TAI -VIRHEIDEN TAPAHTUESSA TAI (iii) TIETOJEN HÄVITESSÄ TAI KORRUPTOITUESSA SITOUDUT VÄLITTÖMÄSTI ILMOITTAMAAN ASIASTA BLACKBERRYLLE JA RAJOITTAMAAN KAIKKIA MENETYKSIÄ TAI VAHINKOJA. RAJOITTAMATTA YLEISTÄ VASTUUVAPAUSLAUSEKETTA KOHDASSA 18(b), BLACKBERRY EI OLE MISSÄÄN OLOSUHTEISSA VASTUUSSA MISTÄÄN VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT BBM-RATKAISUSI TAI SEN OSAN KÄYTÖSTÄ KRIITTISISSÄ SOVELLUKSISSA TAI VAARALLISISSA KÄYTTÖYMPÄRISTÖISSÄ TAI YMPÄRISTÖISSÄ, JOISSA TARVITAAN VIKAANTUMATONTA HALLINTAA TAI TOIMINTAA, OLIVATPA TÄLLAISET VAHINGOT ENNAKOITAVISSA TAI ENNAKOIMATTOMISSA TAI EDES SIINÄ TAPAUKSESSA, ETTÄ BLACKBERRYLLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

(e)                iTunes Storesta hankitut ohjelmistot. Mahdollisten iTunes Storesta hankittujen ohjelmistojen kohdalla, jos Ohjelmistossa ilmene jotakin vikaa, joka kuuluu sovellettavan takuun piiriin, voit ilmoittaa tästä Applelle, ja Apple hyvittää mahdollisen ostohinnan, jonka maksoit Ohjelmiston kopiosta, eikä Applella ole muuta vastuuta mistään muista vaatimuksista, tappioista, veloista, vahingoista tai kustannuksista, jotka johtuvat mahdollisen sovellettavan takuun laiminlyönnistä.

18.          Vastuunrajoitukset.

TIETYT VALTIOT EIVÄT SALLI VASTUUNRAJOITUSTA TAI SEN POISSULKEMISTA VÄLILLISTEN TAI VASTAAVIEN VAHINKOJEN TAPAUKSESSA KULUTTAJASOPIMUKSISSA, JA SIINÄ LAAJUUDESSA KUIN OLET KULUTTAJA, TÄMÄN KOHDAN MUKAISET RAJOITUKSET EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ SOVELLU SINUUN.

(a)           SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMASSA LAAJUUDESSA JA TÄSSÄ SOPIMUKSESSA MÄÄRITELTYJEN OIKEUSSUOJAKEINOJEN MUKAISESTI, BLACKBERRY EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MISTÄÄN SEURAAVISTA VAHINGOISTA: EPÄSUORAT, ERITYISET, VÄLILLISET TAI HENKISISTÄ SYISTÄ AIHEUTUNEET TAI SATUNNAISET VAHINGOT, LIIKEVOITON MENETYKSESTÄ AIHEUTUVAT VAHINGOT, SÄÄSTÖJEN TOTEUTUMATTOMUUS, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYKSET, LIIKETOIMINTAAN LIITTYVÄN TIEDON MENETYS, LIIKEMAHDOLLISUUKSIEN MENETYS TAI TIETOJEN TUHOUTUMINEN TAI MENETYS TAI TIETOTURVAN RIKKOMUKSET, TIEDON LÄHETTÄMISEEN TAI VASTAANOTTAMISEEN LIITTYVÄT ONGELMAT, BBM-RATKAISUSI YHTEYDESSÄ KÄYTETTYYN SOVELLUKSEEN LIITTYVÄT ONGELMAT TAI ONGELMAT, JOTKA AIHEUTUVAT BBM-RATKAISUSI TAI JONKIN SEN OSAN MUUTTAMISESTA TAI MUUTTAMISEN YRITYKSISTÄ, JOS SEN TEKEE JOKU MUU KUIN BLACKBERRY, KESKEYTYKSISTÄ AIHEUTUNEET KUSTANNUKSET, BBM-RATKAISUN, SEN OSAN TAI KOLMANNEN OSAPUOLEN PALVELUN TAI MATERIAALIN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDEN MENETYS, KATEOSTOJEN KUSTANNUKSET, PÄÄOMIEN, TILOJEN TAI PALVELUIDEN KUSTANNUKSET TAI VASTAAVAT RAHALLISET MENETYKSET JOTKA JOHTUVAT TÄSTÄ SOPIMUKSESTA TAI BBM-RATKAISUSTA, MUKAAN LUKIEN BBM-RATKAISUN KÄYTTÖ, TOIMINTA TAI NÄIDEN ESTYMINEN, RIIPPUMATTA SIITÄ OLIVATKO NÄMÄ VAHINGOT ENNAKOITAVISSA JA VAIKKA BLACKBERRYLLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

(b)           Sovellettavan lain sallimassa laajuudessa BlackBerryn kokonaisvastuu ei missään tapauksessa ylitä (i) summaa, jonka olet maksanut kyseessä olevasta osasta Ohjelmistoa; (ii) summaa, joka on maksettu kyseessä olevan maksetun Palvelun kyseessä olevasta jaksosta ja (iii) summaa, joka ylittää viisi (5) Yhdysvaltain dollaria.

(c)           Sovellettavan lain sallimassa laajuudessa siinä määrin kuin BlackBerry on tämän Sopimuksen mukaisesti vastuussa sinulle, BlackBerry on vastuussa vain vahingoista, jotka aiheutuivat BBM-ratkaisusi tällaisen vian, viivästyksen tai toimimattomuuden aikana.

(d)           Mikään tässä sopimuskohdassa ei rajoita BlackBerryn vastuuta sinua kohtaan kuolemantapauksissa tai henkilövahingoissa siltä osin kuin se aiheutuu suoraan BlackBerryn huolimattomuudesta edellyttäen, että BlackBerryn maksamia vahingonkorvauksia vähennetään sinun tai jonkun toisen osapuolen osuudella. Jos asuinmaasi on Italia tai Luxemburg, mikään tässä sopimuskohdassa ei rajoita BlackBerryn vastuuta sinua kohtaan siltä osin kuin se johtuu suoraan BlackBerryn aiheuttamasta virheestä tai törkeästä huolimattomuudesta; edellyttäen, että BlackBerryn maksamia vahingonkorvauksia vähennetään sinun tai jonkun toisen osapuolen osuudella.

(e)           SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMASSA LAAJUUDESSA KUMPIKIN OSAPUOLI ON VASTUUSSA TOISELLE VAIN TÄSSÄ SOPIMUKSESSA NIMENOMAISESTI MAINITULLA TAVALLA, VAILLA MITÄÄN MUUTA SITOUMUSTA, VELVOITETTA TAI VASTUUTA, SOPIMUKSEN, SOVELLETTAVAN VAHINGONKORVAUSNORMISTON, LAIN TAI MUUN PERUSTEELLA.

(f)            SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMASSA LAAJUUDESSA TÄMÄN SOPIMUKSEN RAJOITUKSET, POISSULKEMISET JA VASTUUVAPAUSLAUSEKKEET (i) SOVELTUVAT SINUN KANTEESI PERUSTEISIIN, KANTEESEEN JA VAATIMUKSEEN ESIMERKIKSI SEURAAVISSA TAPAUKSISSA: SOPIMUSRIKKOMUS, HUOLIMATTOMUUS, OIKEUDENVASTAINEN TEKO, ANKARA VASTUU, LAKI TAI MIKÄ TAHANSA MUU OIKEUDELLINEN TEORIA; (ii) OVAT VOIMASSA RIIPPUMATTA OLENNAISESTA SOPIMUSRIKKOMUKSESTA TAI RIKKOMUKSISTA TAI TÄMÄN SOPIMUKSEN KESKEISEN TARKOITUKSEN EPÄONNISTUMISESTA TAI MISTÄ TAHANSA OIKEUSSUOJAKEINOSTA; (iii) EIVÄT PÄDE TÄSSÄ TEKSTISSÄ MAINITTUIHIN VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUKSIIN, TOISEN OSAPUOLEN IMMATERIAALIOIKEUKSIEN LOUKKAUKSIIN EIVÄTKÄ SEURAAVIEN SOPIMUSKOHTIEN RIKKOMUKSEEN: "BBM-RATKAISUN KÄYTÖN SÄÄNNÖT" (KOHTA 2), "OHJELMISTON KÄYTTÖ" (KOHTA 3), "IMMATERIAALIOIKEUDET" (KOHTA 9), "VIENTI-, TUONTI- JA KÄYTTÖRAJOITUKSET JA YHDYSVALTAIN HALLITUKSEN OIKEUDET" (KOHTA 10), "LUOTTAMUKSELLISUUS JA KÄÄNTEISMALLINNUKSEN KIELTO" (KOHTA 12) JA "KÄYTTÄJÄN TIEDOT" (KOHTA 20) JA (iv) SOVELTUVAT KOKONAISUUDESSAAN BLACKBERRYYN TAI BLACKBERRY-KONSERNIIN, NÄIDEN SEURAAJIIN, LUOVUTUKSENSAAJIIN SEKÄ VALTUUTETTUIHIN BLACKBERRY-JÄLLEENMYYJIIN (MUKAAN LUKIEN OHJELMISTON VALTUUTETTUINA BLACK-BERRY-JÄLLEENMYYJINÄ TOIMIVAT VERKKOPALVELUNTARJOAJAT).

(g)           MISSÄÄN TAPAUKSESSA YKSIKÄÄN BLACKBERRY-KONSERNIN TOIMIHENKILÖ, HALLITUKSEN JÄSEN, TYÖNTEKIJÄ, EDUSTAJA, JÄLLEENMYYJÄ, TAVARANTOIMITTAJA (MUU KUIN PALVELUITA TARJOAVA MYYJÄ), PALVELUNTARJOAJA, ALIHANKKIJA TAI VERKKOPALVELUNTARJOAJA (ELLEI EDELLÄ TOISIN MÄÄRÄTÄ) EI OLE VASTUUSSA TÄSTÄ SOPIMUKSESTA JOHTUVISTA TAI TÄHÄN SOPIMUKSEEN LIITTYVISTÄ VASTUISTA.

(h)           YMMÄRRÄT JA HYVÄKSYT, ETTÄ TÄSSÄ SOPIMUKSESSA ESITETYT VASTUUVAPAUTUSLAUSEKKEET, RAJOITUKSET JA POISSULKEMISET MUODOSTAVAT OSAPUOLTEN VÄLISEN SOPIMUKSEN OLENNAISEN OSAN JA ETTÄ ILMAN NÄITÄ LAUSEKKEITA, RAJOITUKSIA JA POISSULKEMISIA: (i) MAKSUT JA MUUT TÄMÄN SOPIMUKSEN EHDOT OLISIVAT HUOMATTAVAN ERILAISIA; JA (ii) BLACKBERRYN MAHDOLLISUUS TARJOTA JA SINUN MAHDOLLISUUTESI KÄYTTÄÄ BBM-RATKAISUA, OHJELMISTOA TAI PALVELUITA TÄMÄN SOPIMUKSEN MUKAISESTI JA/TAI BLACKBERRYN KYKY SAATTAA KÄYTTÖÖN KOLMANNEN OSAPUOLEN MATERIAALEJA JA PALVELUITA BBM-RATKAISUSI KAUTTA KOHTAISIVAT HUOMATTAVIA VAIKUTUKSIA.

19.          Lupa tietojen keräämiseen, käyttämiseen, käsittelyyn, siirtoon, tallennukseen ja ilmoittamiseen ("Käsittely").

BlackBerry-konsernin ja sen palveluntuottajien käsittelemiä henkilötietoja käsitellään BlackBerryn yksityisyydensuojaperiaatteiden mukaisesti (jotka täten liitetään tähän Sopimukseen tällä viittauksella ja joihin voi tutustua osoitteessa www.blackberry.com/legal tai pyytää luettavaksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen legalinfo@blackberry.com. Jos olet Euroopan unionissa tai Euroopan talousalueen maassa, soveltuvin osin henkilötietojesi rekisterinpitäjä on BlackBerryn entiteetti, jonka kanssa olet solminut tämän Sopimuksen.

(a)              Henkilötiedot. BBM-ratkaisun (tai sen osan), mukaan lukien Ohjelmiston tai niihin liittyvän verkkopalvelun asennus ja/tai käyttö, tai BlackBerry-ID:n luominen, voi johtaa siihen, että BlackBerry-konserni ja sen palveluntarjoajat, verkkopalveluntarjoajasi, ja kolmannet osapuolet koskien BBM-ratkaisusi kanssa käytettäviä tuotteita ja palveluja voivat käsitellä henkilötietojasi ja jos olet yhtiö tai muu laillinen yhteisö, työntekijöidesi tai muiden sellaisten henkilöiden tietoja, joiden sallit käyttää BBM-ratkaisuasi sinun puolestasi (yhteisesti "Käyttäjät"). Käytettävästä palvelusta riippuen henkilötiedot voivat sisältää nimen, näyttökuvan, statuksen ja henkilökohtaisia viestejä, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron, kielivalinnan, BlackBerry-ID:n, käyttäjätilin valtuustiedot ja asetukset, laitteen tiedot (esimerkiksi laitteen tunnisteet ja laitteen malli), maan ja aikavyöhykkeen, palveluntarjoajan tiedot ja tietoa BBM-ratkaisusi toiminnallisuudesta ja BBM-ratkaisusi kanssa käytettävistä ohjelmistoista ja laitteista. BBM-ratkaisussa olevien ominaisuuksien saatavuudesta riippuen BBM-ratkaisulla voi olla pääsy osoitekirjan tietoihin, laitteen sijaintitietoihin, kalenteriin, valokuviin, muistutuksiin, ja BlackBerry voi käsitellä näitä tietoja tarjotakseen toiminnallisuuden, joka käyttää näitä tietoja osana BBM-ratkaisua tai BBM-ratkaisun kanssa (esimerkiksi, jotta voit lähettää "Suosittele BBM:ää" sähköpostitse tai tekstiviestillä osoitekirjasi yhteistiedolle tai yhteystiedoille). Hyväksyt sen, että BlackBerry-konserni voi kerätä tällaisia henkilötietoja suoraan sinulta tai verkkopalveluntarjoajilta tai kolmansilta osapuolilta BBM-ratkaisusi kanssa käytettävillä tuotteilla tai palveluilla. Jos olet yhtiö tai muu oikeushenkilö, sinun on varmistettava, että olet saanut kaikki tarvittavat suostumukset ja luvan hyväksyä ja antaa suostumuksesi tämän kohdan 19 mukaisesti liittyen käyttäjiesi henkilötietoihin, joita kerätään heidän käyttäessään sinun BBM-ratkaisuasi.

(b)              Tarkoitukset. BlackBerryn yksityisyyden suojaa koskevien periaatteiden mukaisesti BlackBerry-konserni ja sen palveluntarjoajat voivat käsitellä henkilötietoja koskien seuraavia: (i) tarpeidesi ja mieltymystesi ymmärtäminen ja toteuttaminen ja BBM-ratkaisusi ja BlackBerry-ID:n toimittaminen; (ii) uusien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen ja olemassa olevien tuotteiden ja palveluiden parantaminen, mukaan lukien näistä tiedottaminen sinulle; (iii) BlackBerry-konsernin liiketoiminnan hallinnointi ja kehittäminen ja (iv) laissa säädettyjen ja ohjaavien määräysten täyttäminen. Lisäksi BlackBerry voi tarjota tai lähettää käyttäjille Ohjelmiston päivityksiä tai parannuksia tai tiedotteita päivityksistä ja parannuksista, tai muista BlackBerryn tuotteista ja palveluista, kolmannen osapuolen ohjelmistoista, kolmannen osapuolen sisällöstä tai kolmannen osapuolen palveluista sekä niihin liittyvistä tuotteista ja palveluista.

(c)              "Pilvipohjaiset" palvelut. Ymmärrät, että BBM-ratkaisu antaa käyttöön "pilvipohjaisen" viestinnän ja muita palveluja, jotka voivat sisältää BlackBerry-konsernin tai sen palveluntarjoajien tuottamaa etäyhteyttä tai tallennus- tai varmuuskopiotoiminnallisuutta, ja hyväksyt, että BlackBerry-konserni voi käsitellä tällaiseen palveluun antamiasi tietoja (esimerkiksi näyttönimet ja -kuvat, tilaviestit, yhteystietoluettelot, kalenteri tai muut laitteessa olevat tiedot, kuten tehtävät ja mediatiedostot) helpottaakseen palveluiden tarjoamista BlackBerryn kanssa solmimasi sopimuksen mukaisesti, ja vakuutat, että sinulla on kaikki tarvittavat suostumukset tällaisen tiedon antamiseen BlackBerrylle.

(d)              Sosiaalinen toiminnallisuus. BBM-ratkaisu sisältää "sosiaalisen toiminnallisuuden", jonka avulla voit tuoda itseäsi esiin ja olla yhteydessä muihin henkilöihin, ja parantaa ja tehostaa Palveluiden tai ohjelmiston tai kolmannen osapuolen ohjelmiston tai kolmannen osapuolen palveluiden käyttäjäkokemusta, jotka on integroitu BlackBerryn tarjoamaan sosiaaliseen toiminnallisuuteen. Jos käytät tätä toiminnallisuutta, hyväksyt sen, että saatavuutesi kanssakäymiseen muiden kanssa voidaan ilmaista toisille ja profiilisi, näytetyt nimet, näytetyt kuvat, tilaviestit, jäsenyyden tila ja muut tunnisteet tai tiedot voivat olla muiden katsottavissa ja kommentoitavissa. Esimerkiksi, jos käytät Palvelua tai kolmannen osapuolen palvelua, joka on integroitu BBM:n Social Platformiin, hyväksyt sen, että: (i) BlackBerry Messenger -kontaktisi voivat nähdä, käytätkö tällaista Palvelua tai kolmannen osapuolen palvelua, (ii) kontaktisi voivat nähdä profiilisi ja ohjelmiston ja sisällön (kuten pelit, musiikin tai muut mediatiedostot riippuen Palvelusta tai kolmannen osapuolen ohjelmistosta), jonka olet ladannut, joita olet kuluttamassa tai joita on saatavilla jaettavaksi osana Palvelun tai kolmannen osapuolen palvelun käyttöäsi, sekä kommentit, jotka sinä tai muut annatte niistä, (iii) kun annat kommentteja kontakteistasi tai ohjelmistosta tai sisällöstä, jota he ovat ladanneet tai kuluttavat osana Palvelun tai kolmannen osapuolen palvelun käyttöänsä, tietoja sinusta (kuten kommenttisi, käyttäjänimesi ja näyttö kuvasi) voidaan näyttää muille tämän henkilön kontakteille, ja (iv) Palvelu tai kolmannen osapuolen palvelu voi sisältää automaattisen toiminnallisuuden, joka tekee analyysejä kehittääkseen suosituksia mieltymystesi ja Palvelun tai Ohjelmiston käyttösi pohjalta. Tarkista sovellettavien Palveluiden tai Ohjelmiston soveltuvat asetusvaihtoehdot, jotta voit asettaa haluamasi saatavuus- tai yksityisyydensuoja-asetukset tällaisille Palveluille tai Ohjelmistolle.

(e)              Integrointi kolmannen osapuolen palveluihin. BBM-ratkaisun toiminta voi vaatia kolmannen osapuolen palveluita (esimerkiksi verkkopalvelut). Jos haluat integroida tai linkittää BBM-ratkaisusi kolmannen osapuolen palveluihin (esim. palveluihin, jotka helpottavat BBM-ratkaisusi käyttöä yhdessä sosiaalisten verkostointipalveluiden ja kolmannen osapuolen tarjoamien muiden palveluiden kanssa), valtuutat BlackBerryn käyttämään valtuustietojasi avaamaan pääsyn kolmannen osapuolen palveluihin puolestasi ja käsittelemään henkilötietojasi koskien tällaista kolmannen osapuolen palvelua helpottaaksesi tällaisen kolmannen osapuolen palveluiden käyttöä henkilökohtaiseen ja/tai kotikäyttöösi. Käsitelty tieto voi sisältää: (i) BlackBerry-ID-tunnuksesi tai muun sovellettavan tilin käyttäjätunnuksen, salasanasi, suojaustunnuksesi tai muita valtuustietoja kuhunkin tällaiseen kolmannen osapuolen palveluun tai muulle tilille (tileille), jonka integroit BBM-ratkaisuusi; (ii) tiliprofiilitietosi (esimerkiksi BlackBerry-ID, näyttökuva, näyttönimi, henkilökohtainen viesti, käytettävyystila, maa, aikavyöhyke, yksilölliset laitetiedot jne.); (iii) laitteessa olevat yhteystiedot, (iv) tieto siitä, mitä kolmannen osapuolen sovelluksia tai palveluita olet liittänyt ohjelmistotiliisi; ja (v) istuntotiedot, jotka on kerätty niiden kolmannen osapuolen sovellusten tai palveluiden käytöstä, jotka olet liittänyt ohjelmistotiliisi (esim. parhaat tulokset, jotka olet saavuttanut kolmannen osapuolen pelissä tai sovelluksessa, joita näytät ohjelmistoprofiiliisi liitetyssä tiliprofiiliruudussa, pikaviestintädata, joka muodostuu liitetyn kolmannen osapuolen sovelluksen tai palvelun kautta käymistäsi pikaviestintäkeskusteluista ja joissa on käytetty ohjelmiston pikaviestintätoiminnallisuutta jne.). Valtuutat BlackBerryn myös luovuttamaan henkilötietoja soveltuville kolmansille palveluntarjoajille (mukaan lukien verkkopalveluntarjoajat) aktivointi-, laskutus-, palveluntarjoamis-, huolto- ja deaktivointitarkoituksiin. Tällaiset kolmannen osapuolen palvelut, joita käytetään, eivät ole BlackBerryn valvonnassa. Jos henkilötietojasi annetaan verkkopalveluntarjoajallesi tai kolmansille osapuolille BBM-ratkaisusi kanssa käytettyjen tuotteiden tai palveluiden yhteydessä, siihen sovelletaan tällaisten kolmannen osapuolen sovellettavia sopimuksia ja yksityisyydensuojaa koskevia menettelytapoja, ja sinun tulee lukea tällaiset ehdot ennen kolmannen osapuolen palvelun tai kolmannen osapuolen ohjelmiston käyttämistä. Käy läpi laitteesi ohjelmiston sekä Ohjelmiston valinnat ja opastusvalikko saadaksesi lisää tietoa asiasta, ja soveltuvin osin muuta annettuja lupia ja saatavilla olevia säätöjä kolmannen osapuolen palveluissa ja kolmannen osapuolen ohjelmistoissa.

(f)               Evästeet ja vastaavat teknologiat. BlackBerry-konserni voi käyttää "evästeitä" (pieniä ohjelmia, jotka talletetaan laitteellesi) tai vastaavia työkaluja käyttäen anonymisoitua tietoa, jotta mahdollistetaan kirjautumisesi tiettyihin palveluihin sinun ja BlackBerryn suojelemiseksi, Palveluiden käytön helpottamiseksi tai kokemuksesi räätälöimiseksi tai analyysien tekemiseksi, jotta ymmärrämme sen, miten käyttäjät käyttävät Palveluitamme ja BBM-ratkaisua, ja jotta voimme parantaa niiden ominaisuuksia.

(g)              Tuki ja laadunvarmistus. Jos otat yhteyttä BlackBerryyn tuen tai huollon suhteen tai lähetät vikatietoja tai teknisiä tietoja BlackBerrylle sähköpostilla tai BlackBerryn tähän tarkoitukseen toimittamilla kirjautumista vaativilla työkaluilla, hyväksyt sen, että BlackBerry-konserni voi kerätä teknistä tietoa, kuten laitteen tunnistenumero, laitteen tunnus ja mallinumero, muistin tila, käyttöjärjestelmä ja ympäristön tiedot, akun tila, langaton verkko, radion tai langattoman signaalin vahvuus ja yhteydet, lista asennetuista sovelluksista, sovellusten käyttötiedot, tiedot koskien käynnissä olevia prosesseja ja laitteen kokoonpano, järjestelmän tapahtumat, ja muu tieto koskien laitteesi ja laitteessasi olevan Ohjelmiston tilaa, joka voi olla hyödyllinen vianetsinnässä. Tällaisia tietoja käytetään vianetsintään, asiakastukeen, ohjelmistopäivityksiin ja BlackBerry-tuotteiden ja -palveluiden parantamiseen BlackBerryn yksityisyydensuojaa koskevien periaatteiden mukaisesti. Jos analyysi osoittaa, että kolmannen osapuolen tuote on osallinen, BlackBerry voi lähettää tiettyjä diagnostiikkatietoja tai teknisiä tietoja tuotteen kolmannelle myyjälle osana vianetsintäprosessia. Hyväksyt, että BlackBerrylle ja sen palveluntarjoajille soittamasi puhelut voidaan tallentaa koulutus-, laadunvarmistus-, asiakaspalvelu- ja konsultointitarkoituksissa.

BlackBerry ei tavanomaisessa liiketoiminnassaan säilytä tai arkistoi sellaisten viestien sisältöä, jotka on toimitettu BBM-ratkaisulla. BBM-viestit lähetetään datapalvelun kautta BlackBerryn tai sen puolesta hallinnoiduille palvelimille ja reititetään vastaanottajalle (vastaanottajille), jos vastaanottaja(t) ovat verkossa. Kun viesti on toimitettu, se ei enää ole palvelimillamme. Jos vastaanottaja(t) eivät ole verkossa, lähettämätöntä viestiä pidetään BlackBerryn tai sen puolesta hallinnoiduilla palvelimilla, kunnes se voidaan toimittaa, enintään kolmekymmentä (30) päivää, minkä jälkeen lähettämätön viesti poistetaan palvelimiltamme. BlackBerry ei pidä tai säilytä toimittamattomien viestien sisältöä, vaan niitä pidetään suoraan lähettäjän tai vastaanottajan laitteissa, elleivät kyseiset käyttäjät poista niitä. Edellä mainitusta huolimatta BlackBerry voi säilyttää viesteihin ja laitteisiin liittyviä kaupallisia tietoja (esimerkiksi päivämäärä- ja aikaleimatietoja onnistuneesti toimitetuista viesteistä ja viesteissä käytetyistä laitteista), sekä kaikkea muuta tietoa, jota BlackBerry voi laillisesti kerätä. BBM-ratkaisun kautta lähetetyt viestit pysyvät palvelimillamme toimituksen jälkeen lyhyen aikaa, mutta ne poistetaan ja niistä irrotetaan kaikki tunnistettavat tiedot lyhyen ajan sisällä yleisten säilytyskäytäntöjemme mukaisesti.

(i)                Kansainväliset siirrot. Hyväksyt sen, että tarjotakseen BBM-ratkaisun (mukaan lukien "pilvipalveluun pohjautuvat" ja etäkäyttöominaisuudet, tallennus- tai varmuuskopio-ominaisuudet), BlackBerry-konserni voi käsitellä dataa, joka voi jossain tapauksissa sisältää henkilötietoja ja siirrettävän tiedon sisältöä BlackBerry-konsernin tai sen puolesta hallinnoiduilla palvelimilla, jotka sijaitsevat käyttäjien lainkäyttöpiirissä tai sen ulkopuolella, mukaan lukien Kanadassa, Yhdysvalloissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai muissa Euroopan talousalueen maissa, Singaporessa tai muissa Aasian ja Tyynenmeren alueen maissa, Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa tai muissa Lähi-idän alueen maissa, tai muissa maissa, joissa on BlackBerry-konsernin tai sen puolesta hallinnoituja tiloja. Jos käyttäjät asuvat Euroopan talousalueella tai lainkäyttöpiirissä, jossa tarvitaan suostumus henkilötietojen siirtämiseen tämän lainkäyttöalueen tai alueen ulkopuolelle, annat suostumuksesi tällaiseen tietojen käsittelyyn ja vakuutat saaneesi kaikki sovellettavan lain mukaan tarvittavat suostumukset käyttäjiltäsi.

20.          Käyttäjätiedot. Niiden tietojen ilmoittamisten lisäksi mitä kohdassa 19 sallitaan, sinä ja valtuutetut käyttäjäsi hyväksytte, että BlackBerry-konserni voi käyttää, säilyttää ja ilmoittaa sinun tai valtuutettujen käyttäjiesi tietoja, mukaan lukien henkilötiedot, viestiesi tietosisällön tai tietoja BBM-ratkaisusi toiminnallisuuksista ja palveluista, ohjelmistosta tai laitteista, joita käytetään BBM-ratkaisusi kanssa, silloin kun se on BlackBerryn ("Käyttäjätiedot"), kolmansien osapuolien, mukaan lukien ulkomaisten tai kotimaisten valtion viranomaisten saatavilla, ilmoittamatta sinulle niiden maiden lakien mukaisesti, joissa BlackBerry-konserni ja sen palveluntarjoajat, muut yhteistyökumppanit ja tytäryhtiöt sijaitsevat, jotta ne voivat: (i) noudattaa oikeudenkäyntimenettelyä tai täytäntöpakkoista valtion viranomaisen pyyntöä tai jos laki sitä muutoin edellyttää; (ii) tehdä yhteistyötä kolmansien osapuolien kanssa tutkittaessa tämän sopimuksen rikkomuksia; tai (iii) tehdä yhteistyötä Internet-operaattorien, verkkopalveluiden tai tietokonejärjestelmäoperaattorien järjestelmävalvojien kanssa tämän sopimuksen täytäntöönpanossa. Vakuutat, että sinulla on kaikki tarvittavat sovellettavan lain mukaiset suostumukset valtuutetuilta käyttäjiltäsi käyttäjätietojen ilmoittamiseen BlackBerry-konsernille ja että BlackBerry-konserni saa kerätä, käyttää, käsitellä, siirtää ja/tai ilmoittaa tällaisia käyttäjätietoja, kuten yllä on kerrottu.

21.          Siirtäminen ja valtuuttaminen. BlackBerry voi siirtää tämän Sopimuksen ilmoittamatta asiasta sinulle. Et saa siirtää tätä Sopimusta tai sen osaa ilman BlackBerryn etukäteen antamaa kirjallista suostumusta (BlackBerry voi harkintansa mukaan jättää suostumuksen antamatta tai asettaa sille ehtoja), ja mikä tahansa siirto ilman BlackBerryn etukäteen antamaa kirjallista suostumusta on mitätön ja vailla oikeusvaikutuksia. BlackBerry voi täyttää kaikki tämän Sopimuksen mukaiset velvoitteensa suoraan tai antaa joidenkin velvollisuuksien täyttämisen alihankkijalleen tai alihankkijoilleen.

22.          Tiedoksiannot. Ellei tässä Sopimuksessa muuta määrätä, kaikki tiedoksiannot ja muu yhteydenpito katsotaan asianmukaisesti annetuksi, kun ne on tehty kirjallisena ja toimitettu perille henkilökohtaisesti tai lähetin välityksellä tai lähetetty postitse maksettuna, kirjattuna saantitodistuslähetyksenä ja osoitettuna sinulle siihen laskutusosoitteeseen, jonka olet antanut BlackBerrylle tai osoitettuna BlackBerrylle osoitteeseen BlackBerry UK Limited, 200 Bath Road, Slough, Berkshire, United Kingdom SL1 3XE, Attention: Managing Director. Edellä mainitun lisäksi BlackBerry voi valintansa mukaan antaa tämän Sopimuksen mukaisen tiedoksiannon sinulle myös sähköisesti. Sähköinen tiedoksianto katsotaan asianmukaisesti annetuksi, kun se lähetetään BlackBerrylle antamaasi sähköpostiosoitteeseen ja jos et ole antanut tällaista osoitetta, tiedoksianto katsotaan asianmukaisesti annetuksi, kun se on esitetty näkyvästi verkkosivulla http://www.blackberry.com/legal/.

23.          Ylivoimainen este. Tämän Sopimuksen ehdoista huolimatta kummankaan osapuolen ei katsota rikkovan tämän Sopimuksen ehtoja, jos näiden velvollisuuksien rikkominen aiheutuu syistä, jotka ovat kohtuullisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella, joista olette samaa mieltä sisältävät kohdassa 17(a)(ii) luetellut tapahtumat. Tätä ehtoa ei tule tulkita tämän Sopimuksen mukaisen toiselle osapuolelle olevan maksuvelvollisuuden suorittamatta jättämisen anteeksiannoksi.

24.          Yleistä.

(a)           Sopimus kolmannen hyväksi. BlackBerryn tytäryhtiöt ja BlackBerry ja sen tytäryhtiöiden johtajat, toimihenkilöt ja työntekijät ovat seuraavissa Sopimuksen kohdissa tarkoitettuja edunsaajia: "Hätäpalvelut" (kohta 8), "Vastuu BBM-ratkaisustasi" (kohta 16), "Vastuunrajoitus" (kohta 18) ja "Takuu; Vastuuvapauslauseke" (kohta 17), ikään kuin jokainen oli tämän Sopimuksen osapuoli, tämän kohdan ja Englannin kolmansien osapuolten oikeuksia koskevan lain mukaisesti (Third Parties Act 1999). Palveluiden sisällöntoimittajat ovat kolmansia edunsaajia koskien heidän sisältönsä suojaamista ja siihen liittyviä rajoituksia, kuten "BBM-ratkaisun käyttösäännöt" -kohdassa (kohta 2) ja "Immateriaalioikeudet"-kohdassa (kohta 11) todetaan. Ellei tässä kohdassa tai kolmansien osapuolten oikeuksia koskevassa laissa (Third Parties Act) nimenomaisesti toisin todeta, kaikilla sellaisilla henkilöillä, jotka eivät ole tämän Sopimuksen osapuolia, ei ole oikeuksia tämän Sopimuksen tai kolmansien osapuolten oikeuksia koskevan lain mukaisesti. Jos olet hankkinut Ohjelmiston Applen iTunes Storesta, hyväksyt sen, että Apple Inc. ja sen tytäryhtiöt ovat tämän Sopimuksen kolmansia edunsaajia ja että kun olet hyväksynyt tämän Sopimuksen, Applella ja sen tytäryhtiöillä on oikeus (ja joiden katsotaan hyväksyneen tällaisen oikeuden) panna täytäntöön tämä sopimus sinua kohtaan kolmannen osapuolen edunsaajana käyttäessäsi BBM-ratkaisua iOS-alustassa. Ymmärrät ja hyväksyt myös sen, että Apple Inc. ja sen tytäryhtiöt eivät ole vastuussa BBM-ratkaisusta, eikä niiden vastuulla ole vastata sinun tai kolmannen osapuolen tekemiin vaatimuksiin BBM-ratkaisusta tai tarjota huoltoa ja tukea BBM-ratkaisulle.

 (b)          Oikeuksien käyttämättä jättäminen. Minkään osapuolen ei katsota jättäneen tämän Sopimuksen mukaisia oikeuksiaan käyttämättä tai menettäneen niitä laiminlyönnin, viivästymisen tai muun laillisen tai kohtuullisen säännöksen perusteella, ellei oikeuksista luovuta kirjallisesti sen osapuolen valtuutetun allekirjoittajan toimesta, jota vastaan oikeuksista luopuminen pyritään toimeenpanemaan. Tämän Sopimuksen määräykseen tai määräyksen rikkomukseen vetoamatta jättämisen ei katsota merkitsevän oikeuksista luopumista muissa mahdollisissa tapauksissa.

(c)           Sopimusehtojen voimassaolo. Sellaiset tämän Sopimuksen sopimusehdot ja takuut, jotka luonteensa ja asiayhteytensä vuoksi on tarkoitettu olemaan voimassa riippumatta Sopimuksen päättymisestä, säilyvät voimassa Sopimuksen päättymisestä riippumatta, mukaan lukien vahingonkorvausta koskevat kohdat.

(d)           Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu. Tätä sopimusta SÄÄTELEVÄT Englannin JA WALESIN LAIT, lukuun ottamatta NÄIDEN LAINVALINTAAN LIITTYVIÄ OIKEUSPERIAATTEITA JA -NORMEJA. JOS ASUINMAASI ON RANSKA JA OLET RANSKAN KULUTTAJANSUOJALAISSA MÄÄRITETYN MUKAINEN KULUTTAJA, TÄLLÖIN VIERAAN VALTION LAIN SOVELTAMINEN SOPIMUKSIIN EI VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE SINUA. Osapuolet hyväksyvät, että YK:n kansainvälistä kauppalakia ei sovelleta tähän Sopimukseen miltään osin.

Luovut peruuttamattomasti oikeudestasi vedota prosessiväitteisiin, jotka perustuvat oikeuspaikkaan, forum non conveniens -oppiin tai vastaaviin seikkoihin, ja suostut peruuttamattomasti tiedoksiantoon postitse tai muulla sovellettavan lain sallimalla tavalla sekä peruuttamattomasti suostut ja alistut Englannin tuomioistuinten tuomiovaltaan, ja sinä ja BlackBerry suostutte henkilökohtaiseen tuomiovaltaan kyseisissä tuomioistuimissa. Jos lainkäyttöalueesi tuomioistuimet eivät salli sinun suostua edellä mainittujen tuomioistuinten tuomiovaltaan ja oikeuspaikkaan, tästä Sopimuksesta syntyviin tai siihen liittyviin riitoihin sovelletaan paikallista tuomioistuinta ja oikeuspaikkaa. Osapuolet sopivat erityisesti, että jos tästä Sopimuksesta syntyy erimielisyyttä ja erimielisyys viedään tuomioistuimeen, sitä ei ratkaista valamiesoikeudenkäynnillä ("jury trial"). Mitään Osapuolten välistä tai sinun ja jonkun toisen henkilön välistä riitaa ei voida yhdistää tai liittää toisiinsa ilman BlackBerryn etukäteistä kirjallista suostumusta.

Mikään edellä mainittu ei estä kumpaakaan osapuolta hakemasta turvaamistoimia tai muuta kohtuullista oikeussuojaa missä tahansa toimivaltaisessa tuomioistuimessa. Erityisesti BlackBerryllä on oikeus panna vireille oikeudellisia tai vastaavia prosesseja tai turvaamistoimia tuomioistuimessa (tai vastaavia turvaamistoimia omassa lainkäyttöpiirissäsi) seuraaviin asioihin liittyen: (i) rahasummat, jotka sinä olet velkaa BlackBerrylle ja jotka liittyvät hankkimaasi BBM-ratkaisuun tai sen osaan soveltuvin osin, ja (ii) tekemäsi sopimusrikkomus tai sen uhka, joka liittyy tämän sopimuksen sopimuskohtiin "BBM-ratkaisun käyttösäännöt" (kohta 2), "Ohjelmiston käyttö" (kohta 3), "Immateriaalioikeudet" (kohta 9), "Vienti-, tuonti- ja käyttörajoitukset ja Yhdysvaltain hallituksen oikeudet" (kappale 10), "Turvallisuus, käyttäjätilit ja salasanat" (kappale 11), "Luottamuksellisuus ja käänteismallinnuksen kielto" (kohta 12) ja "Irtisanomisen vaikutus" (kappale 15). JOS ASUINMAASI ON RANSKA JA OLET RANSKAN KULUTTAJANSUOJALAIN MUKAINEN KULUTTAJA, TÄLLÖIN MIKÄ TAHANSA POIKKEAMINEN TOIMIVALLASTA JA RIITOJENRATKAISUMENETTELYISTÄ KULUTTAJASOPIMUKSISSA RANSKAN LAIN MUKAAN EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE SINUA. JOS ASUINMAASI ON LUXEMBURG JA OLET KULUTTAJA SOVELLETTAVAN LAIN MUKAAN, LAKISÄÄTEISET OIKEUTESI, TUOMIOISTUIMEN TOIMIVALLASTA SEKÄ TUOMIOIDEN TUNNUSTAMISESTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA SIVIILI- JA KAUPPAOIKEUDEN ALALLA 22.12.2000 ANNETUN NEUVOSTON ASETUKSEN (EY) N:o 44/2001 MUKAAN, SÄILYVÄT ENNALLAAN.

(e)           Tulkinta pätemättömyystilanteessa. Niiltä osin kuin tämän Sopimuksen jotakin kohtaa, lauseketta, säännöstä, lausetta tai sen osaa ("Osa") pidetään laittomana, pätemättömänä tai toimivaltaisen viranomaisen täytäntöönpanokelvottomana millä tahansa lainkäyttöalueella, kyseisen Osan sellaiseksi määrittäminen ei vaikuta (i) tämän Sopimuksen muiden Osien laillisuuteen, pätevyyteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen; tai (ii) kyseisen Osan laillisuuteen, pätevyyteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen millä tahansa muulla lainkäyttöalueella, ja kyseinen Osa pyritään mahdollisuuksien mukaan rajoittamaan ja sen jälkeen tarpeen vaatiessa irrottamaan Sopimuksesta siinä määrin kuin on tarpeen Sopimuksen saattamiseksi päteväksi ja täytäntöönpanokelpoiseksi.

(f)            Kieli. Jos tämä Sopimus käännetään muulle kielelle kuin englanniksi, englanninkielinen versio katsotaan ensisijaiseksi siinä määrin kuin englanninkielisen version ja käännöksen välillä on ristiriitaisuuksia tai eroavaisuuksia. Siinä määrin kuin lainkäyttöalueesi laki ei tätä kiellä, kaikki tähän Sopimukseen liittyvät erimielisyydet, kiistat, sovittelut, välimiesmenettelyt ja oikeudenkäynnit käydään englannin kielellä. Tämä koskee myös esimerkiksi kirjeenvaihtoa, editiota, argumentointia, asiakirjoja, kirjelmiä, suullisia esityksiä, määräyksiä ja tuomioita.

(g)           Sopimus kokonaisuudessaan. Tämä Sopimus (joka, mahdollisten liitteiden tapauksessa sisältää myös näiden mahdollisten liitteiden ehdot) muodostaa koko sopimuksen osapuolten välillä tässä mainitussa asiayhteydessä eikä osapuolten välillä ole muita Ohjelmistoa koskevia ehtoja, yhteisymmärryksiä, viestintää, takuita, hankkeita, sopimuksia tai lisäsopimuksia tämän Sopimuksen lisäksi. Edellä esitetystä huolimatta muut osapuolten väliset sopimukset voivat säädellä BBM-ratkaisusi muiden osien käyttöä. Tämä Sopimus korvaa kaikki aikaisemmat suulliset ja kirjalliset tämän sopimuksen aihetta koskevat yhteisymmärrykset, viestinnän, ehdot, takuut, hankkeet, sopimukset ja lisäsopimukset osapuolten välillä, ja sinä vahvistat, että et ole tehnyt tätä Sopimusta minkään edellä esitetyn perusteella. Tätä Sopimusta voidaan milloin tahansa muuttaa osapuolten yhteisellä suostumuksella. Lukuun ottamatta tilanteita, joissa BlackBerry sovellettavan lain perusteella ei voi niin menetellä, BlackBerry pidättää itsellään oikeuden halutessaan tehdä tähän Sopimukseen esimerkiksi liiketoimintatavoissa tapahtuneita muutoksia vastaavia muutoksia, tai siten, että muutokset vastaavat laissa tapahtuneita tai lain edellyttämiä muutoksia (mukaan lukien muutokset, jotka takaavat tämän Sopimuksen täytäntöönpanokelpoisuuden), ilmoittamalla niistä sinulle kohtuullisessa ajassa joko sähköisesti (edellä kohdassa Tiedoksiannot tarkoitetulla tavalla) tai ilmoittamalla muutoksesta osoitteessa http://www.blackberry.com/legal ja sinun tulee tasaisin väliajoin tarkistaa kyseinen verkkosivu muutosten varalta. Jos jatkat BBM-ratkaisun käyttöä yli kuusikymmentä (60) päivää muutoksesta ilmoittamisen jälkeen, sinun katsotaan hyväksyneen kyseiset muutokset. Jos sinulla on kysyttävää muutoksesta, ota yhteyttä osoitteeseen legalinfo@blackberry.com kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa siitä, kun muutos on annettu tiedoksi selvittääksesi toimintamahdollisuuksiasi.

(h)           Lakien noudattaminen. Sinun tulee omalla kustannuksellasi hankkia ja ylläpitää kaikki lisenssit, rekisteröinnit ja luvat, joita julkiset viranomaiset tai lainkäyttöalueellasi sovellettava laki voivat vaatia tämän Sopimuksen tai siihen liittyvien käyttöoikeussopimusten voimaansaattamiseksi. Erityisesti ja epäselvyyden välttämiseksi todetaan, että sinun on noudatettava kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä BBM-ratkaisusi asennuksessa ja käytössä, mukaan lukien kaikkien tarvittavien lisenssien, rekisteröintien ja lupien hankkiminen toimivaltaisilta julkisilta viranomaisilta sellaisen Ohjelmiston tuontia ja käyttöä varten, joka sisältää kaupallista salaustekniikkaa tai muita sovellettavan lain vaatimia suojaustoimintoja. Sinun on toimitettava BlackBerrylle sen kulloinkin pyytämät vakuutukset ja viralliset asiakirjat, joiden perusteella tämän velvoitteen noudattaminen voidaan varmistaa. Edellä mainittua rajoittamatta, ottaen huomioon, että tiettyjä Palveluita ja kolmannen osapuolen palveluita voidaan käyttää maailmanlaajuisesti, jos päätät käyttää Palveluita tai kolmannen osapuolen palveluita muista maista kuin niistä, joissa BlackBerry tai kyseinen kolmas osapuoli ilmoittaa näiden Palveluiden tai kolmannen osapuolen palveluiden olevan saatavilla, teet niin omasta aloitteestasi ja olet vastuussa sovellettavien lakien ja määräysten noudattamisesta, mukaan lukien niiden, jotka koskevat sovellettavan Palvelun tai kolmannen osapuolen palvelun ja niihin liittyvän sisällön, kolmannen osapuolen materiaalin tai ohjelmiston vientiä, tuontia, käyttöä, siirtoa ja/tai viestintää. Lisäksi BlackBerry ei takaa, että BBM-ratkaisu ja kolmannen osapuolen materiaali, jota liittyy tai tarjotaan Palvelun (Palveluiden) kautta on soveltuvaa tai saatavilla kaikilla alueilla. Hyväksyt sen, ettet lataa tai muuten käytä tai yritä ladata tai käyttää Ohjelmistoa tai kolmannen osapuolen materiaalia paikoissa, jossa se on laitonta. Edellä mainittua rajoittamatta, jos sovellettava laki kieltää sinua käyttämästä video- ja/tai äänipuheluominaisuuksia kuten BBM-ratkaisun videochat- tai puhechat-toimintoa, mukaan lukien koska vertais-, video- tai Internet-pohjaisia toimintoja ei sallita lainkäyttöpiirissäsi, koska olet jotain ikärajaa nuorempi, tai hätäpalveluja koskevista laeista johtuvista syistä, et saa ladata tai käyttää näitä BBM-ratkaisun ominaisuuksia tai tuotteita ja/tai on sinun vastuullasi tehdä muita järjestelyjä yhteyden saamiseksi hätäpalveluihin.

(i)            Laajennetut merkitykset. Termi "sisältää" tai "esimerkiksi" tulee ymmärtää tarkoittavan "sisältää rajoituksetta" ja "esimerkiksi ilman rajoituksia", tapauksen mukaan.

JOS SINULLA ON KYSYMYKSIÄ NÄIHIN EHTOIHIN LIITTYEN, VOIT OTTAA YHTEYTTÄ BLACKBERRYYN OSOITTEESSA legalinfo@blackberry.com.

Henkilötietojesi käytön lisäksi Sopimuksessa esitetyn ja BlackBerryn yksityisyydensuojaa koskevien periaatteiden mukaisesti (katso osoitteessa www.blackberry.com/legal) sinä ja valtuutetut käyttäjäsi suostutte, lupaatte ja sallitte, että BlackBerry-konserni ja sen palveluntarjoavat voivat käsitellä sinun ja valtuutettujen käyttäjiesi henkilötietoja sovellettavan lain mukaisesti tämän Sopimuksen ja BlackBerryn yksityisyydensuojaa koskevien periaatteiden mukaisesti, mukaan lukien suostutte, lupaatte ja sallitte BlackBerry-konsernin ja sen palveluntarjoajien suorittamaan seuraavaa sellaisten palveluiden ominaisuuksien osalta, jotka perustuvat sijaintitietoihin, joissa käytetään GPS- tai muuta satelliittipalvelua (riippuen saatavuudesta) tai joukkoistettuja langattoman verkon liityntäpisteitä tai matkapuhelinasemien sijaintipaikkoja, ja jotka voivat sisältää sijaintiin perustuvaa markkinointia ja mainontaa. Esimerkiksi, jos ne ovat saatavilla, tietyt BBM-ratkaisuun ominaisuudet voivat antaa sinun jakaa sijaintipaikkasi kontaktiesi kanssa, tai paikantaa tai lähettää viestin sinulle. BlackBerry-konserni ei säilytä näitä tietoja sellaisessa muodossa, josta käyttäjän voi tunnistaa, ja voi käyttää tällaista tietoa tarjotakseen sinulle ja parantaakseen BBM-ratkaisussasi käytettäviä BlackBerry-konsernin tai kolmannen osapuolen palveluiden toimittamia paikkatietoon pohjautuvia palveluita. BlackBerry-konserni voi myös käyttää näitä tietoja luodakseen dataa, joka on yhdistetty tai anonymisoitu, jotta voidaan tarjota tietoon ja paikkatietoon pohjautuvaa mainontaa. Käyttäessäsi kolmannen osapuolen palveluja, jotka käyttävät tai tuottavat paikkatietoa, sinua koskevat tai sinun tulee perehtyä tämän kolmannen osapuolen käyttöehtoihin ja yksityisyydensuojaperiaatteisiin koskien paikkatiedon käyttöä tällaisissa kolmannen osapuolen palveluissa ja sinun tulee asianmukaisesti harkita, annatko jakaa paikkatietojasi muille henkilöille.

Lupa tietojen keräämiseen, käyttämiseen, käsittelyyn, siirtoon, tallennukseen ja ilmoittamiseen ("Käsittely").

BlackBerry-konsernin ja sen palveluntuottajien käsittelemiä henkilötietoja käsitellään BlackBerryn yksityisyydensuojaperiaatteiden mukaisesti (jotka täten liitetään tähän Sopimukseen tällä viittauksella ja joihin voi tutustua osoitteessa www.blackberry.com/legal tai pyytää luettavaksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen legalinfo@blackberry.com. Jos olet Euroopan unionissa tai Euroopan talousalueen maassa, soveltuvin osin henkilötietojesi rekisterinpitäjä on BlackBerryn entiteetti, jonka kanssa olet solminut tämän Sopimuksen.

(a)                 Henkilötiedot. BBM-ratkaisun (tai sen osan), mukaan lukien Ohjelmiston tai niihin liittyvän verkkopalvelun asennus ja/tai käyttö, tai BlackBerry-ID:n luominen, voi johtaa siihen, että BlackBerry-konserni ja sen palveluntarjoajat, verkkopalveluntarjoajasi, ja kolmannet osapuolet koskien BBM-ratkaisusi kanssa käytettäviä tuotteita ja palveluja voivat käsitellä henkilötietojasi ja jos olet yhtiö tai muu laillinen yhteisö, työntekijöidesi tai muiden sellaisten henkilöiden tietoja, joiden sallit käyttää BBM-ratkaisuasi sinun puolestasi (yhteisesti "Käyttäjät"). Käytettävästä palvelusta riippuen henkilötiedot voivat sisältää nimen, näyttökuvan, statuksen ja henkilökohtaisia viestejä, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron, kielivalinnan, BlackBerry-ID:n, käyttäjätilin valtuustiedot ja asetukset, laitteen tiedot (esimerkiksi laitteen tunnisteet ja laitteen malli), maan ja aikavyöhykkeen, palveluntarjoajan tiedot ja tietoa BBM-ratkaisusi toiminnallisuudesta ja BBM-ratkaisusi kanssa käytettävistä ohjelmistoista ja laitteista. BBM-ratkaisussa olevien ominaisuuksien saatavuudesta riippuen BBM-ratkaisulla voi olla pääsy osoitekirjan tietoihin, laitteen sijaintitietoihin, kalenteriin, valokuviin, muistutuksiin, ja BlackBerry voi käsitellä näitä tietoja tarjotakseen toiminnallisuuden, joka käyttää näitä tietoja osana BBM-ratkaisua tai BBM-ratkaisun kanssa (esimerkiksi, jotta voit lähettää "Suosittele BBM:ää" sähköpostitse tai tekstiviestillä osoitekirjasi yhteistiedolle tai yhteystiedoille). Hyväksyt sen, että BlackBerry-konserni voi kerätä tällaisia henkilötietoja suoraan sinulta tai verkkopalveluntarjoajilta tai kolmansilta osapuolilta BBM-ratkaisusi kanssa käytettävillä tuotteilla tai palveluilla. Jos olet yhtiö tai muu oikeushenkilö, sinun on varmistettava, että olet saanut kaikki tarvittavat suostumukset ja luvan hyväksyä ja antaa suostumuksesi tämän kohdan mukaisesti liittyen käyttäjiesi henkilötietoihin, joita kerätään heidän käyttäessään sinun BBM-ratkaisuasi.

(b)                 Tarkoitukset. BlackBerryn yksityisyyden suojaa koskevien periaatteiden mukaisesti BlackBerry-konserni ja sen palveluntarjoajat voivat käsitellä henkilötietoja koskien seuraavia: (i) tarpeidesi ja mieltymystesi ymmärtäminen ja toteuttaminen ja BBM-ratkaisusi ja BlackBerry-ID:n toimittaminen; (ii) uusien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen ja olemassa olevien tuotteiden ja palveluiden parantaminen, mukaan lukien näistä tiedottaminen sinulle; (iii) BlackBerry-konsernin liiketoiminnan hallinnointi ja kehittäminen ja (iv) laissa säädettyjen ja ohjaavien määräysten täyttäminen. Lisäksi BlackBerry voi tarjota tai lähettää käyttäjille Ohjelmiston päivityksiä tai parannuksia tai tiedotteita päivityksistä ja parannuksista tai muista BlackBerryn tuotteista ja palveluista, kolmannen osapuolen ohjelmistoista, kolmannen osapuolen sisällöstä tai kolmannen osapuolen palveluista sekä niihin liittyvistä tuotteista ja palveluista.

(c)                 "Pilvipohjaiset" palvelut. Ymmärrät, että BBM-ratkaisu antaa käyttöön "pilvipohjaisen" viestinnän ja muita palveluja, jotka voivat sisältää BlackBerry-konsernin tai sen palveluntarjoajien tuottamaa etäyhteyttä tai tallennus- tai varmuuskopiotoiminnallisuutta, ja hyväksyt, että BlackBerry-konserni voi käsitellä tällaiseen palveluun antamiasi tietoja (esimerkiksi näyttönimet ja -kuvat, tilaviestit, yhteystietoluettelot, kalenteri tai muut laitteessa olevat tiedot, kuten tehtävät ja mediatiedostot) helpottaakseen palveluiden tarjoamista BlackBerryn kanssa solmimasi sopimuksen mukaisesti, ja vakuutat, että sinulla on kaikki tarvittavat suostumukset tällaisen tiedon antamiseen BlackBerrylle.

(d)                 Sosiaalinen toiminnallisuus. BBM-ratkaisu sisältää "sosiaalisen toiminnallisuuden", jonka avulla voit tuoda itseäsi esiin ja olla yhteydessä muihin henkilöihin, ja parantaa ja tehostaa Palveluiden tai ohjelmiston tai kolmannen osapuolen ohjelmiston tai kolmannen osapuolen palveluiden käyttäjäkokemusta, jotka on integroitu BlackBerryn tarjoamaan sosiaaliseen toiminnallisuuteen. Jos käytät tätä toiminnallisuutta, hyväksyt sen että saatavuutesi kanssakäymiseen muiden kanssa voidaan ilmaista toisille ja profiilisi, näytetyt nimet, näytetyt kuvat, tilaviestit, jäsenyyden tila ja muut tunnisteet tai tiedot voivat olla muiden katsottavissa ja kommentoitavissa. Esimerkiksi, jos käytät Palvelua tai kolmannen osapuolen palvelua, joka on integroitu BBM:n Social Platformiin, hyväksyt sen, että: (i) BlackBerry Messenger -kontaktisi voivat nähdä, käytätkö tällaista Palvelua tai kolmannen osapuolen palvelua, (ii) kontaktisi voivat nähdä profiilisi ja ohjelmiston ja sisällön (kuten pelit, musiikin tai muut mediatiedostot riippuen Palvelusta tai kolmannen osapuolen ohjelmistosta), jonka olet ladannut, joita olet kuluttamassa tai joita on saatavilla jaettavaksi osana Palvelun tai kolmannen osapuolen palvelun käyttöäsi, sekä kommentit, jotka sinä tai muut annatte niistä, (iii) kun annat kommentteja kontakteistasi tai ohjelmistosta tai sisällöstä jota he ovat ladanneet tai kuluttavat osana Palvelun tai kolmannen osapuolen palveluiden käyttöänsä, tietoja sinusta (kuten kommenttisi, käyttäjänimesi ja näyttökuvasi) voidaan näyttää muille tämän henkilön kontakteille, ja (iv) Palvelu tai kolmannen osapuolen palvelu voi sisältää automaattisen toiminnallisuuden, joka tekee analyysejä kehittääkseen suosituksia mieltymystesi ja Palvelun tai Ohjelmiston käyttösi pohjalta. Tarkista sovellettavien Palveluiden tai Ohjelmiston soveltuvat asetusvaihtoehdot, jotta voit asettaa haluamasi saatavuus- tai yksityisyydensuoja-asetukset tällaisille Palveluille tai Ohjelmistolle.

(e)                 Integrointi kolmannen osapuolen palveluihin. BBM-ratkaisun toiminta voi vaatia kolmannen osapuolen palveluita (esimerkiksi verkkopalvelut). Jos haluat integroida tai linkittää BBM-ratkaisusi kolmannen osapuolen palveluihin (esim. palveluihin, jotka helpottavat BBM-ratkaisusi käyttöä yhdessä sosiaalisten verkostointipalveluiden ja kolmannen osapuolen tarjoamien muiden palveluiden kanssa), valtuutat BlackBerryn käyttämään valtuustietojasi avaamaan pääsyn kolmannen osapuolen palveluihin puolestasi ja käsittelemään henkilötietojasi koskien tällaista kolmannen osapuolen palvelua helpottaaksesi tällaisen kolmannen osapuolen palveluiden käyttöä henkilökohtaiseen ja/tai kotikäyttöösi. Käsitelty tieto voi sisältää: (i) BlackBerry-ID-tunnuksesi tai muun sovellettavan tilin käyttäjätunnuksen, salasanasi, suojaustunnuksesi tai muita valtuustietoja kuhunkin tällaiseen kolmannen osapuolen palveluun tai muulle tilille (tileille), jonka integroit BBM-ratkaisuusi; (ii) tiliprofiilitietosi (esimerkiksi BlackBerry-ID, näyttökuva, näyttönimi, henkilökohtainen viesti, käytettävyystila, maa, aikavyöhyke, yksilölliset laitetiedot jne.); (iii) laitteessa olevat yhteystiedot, (iv) tieto siitä, mitä kolmannen osapuolen sovelluksia tai palveluita olet liittänyt ohjelmistotiliisi; ja (v) istuntotiedot, jotka on kerätty niiden kolmannen osapuolen sovellusten tai palveluiden käytöstä, jotka olet liittänyt ohjelmistotiliisi (esim. parhaat tulokset, jotka olet saavuttanut kolmannen osapuolen pelissä tai sovelluksessa, joita näytät ohjelmistoprofiiliisi liitetyssä tiliprofiiliruudussa, pikaviestintädata, joka muodostuu liitetyn kolmannen osapuolen sovelluksen tai palvelun kautta käymistäsi pikaviestintäkeskusteluista ja joissa on käytetty ohjelmiston pikaviestintätoiminnallisuutta jne.). Valtuutat BlackBerryn myös luovuttamaan henkilötietoja soveltuville kolmansille palveluntarjoajille (mukaan lukien verkkopalveluntarjoajat) aktivointi-, laskutus-, palveluntarjoamis-, huolto- ja deaktivointitarkoituksiin. Tällaiset kolmannen osapuolen palvelut, joita käytetään, eivät ole BlackBerryn valvonnassa. Jos henkilötietojasi annetaan verkkopalveluntarjoajallesi tai kolmansille osapuolille BBM-ratkaisusi kanssa käytettyjen tuotteiden tai palveluiden yhteydessä, siihen sovelletaan tällaisten kolmannen osapuolen sovellettavia sopimuksia ja yksityisyydensuojaa koskevia menettelytapoja, ja sinun tulee lukea tällaiset ehdot ennen kolmannen osapuolen palvelun tai kolmannen osapuolen ohjelmiston käyttämistä. Käy läpi laitteesi ohjelmiston sekä Ohjelmiston valinnat ja opastusvalikko saadaksesi lisää tietoa asiasta, ja soveltuvin osin muuta annettuja lupia ja saatavilla olevia säätöjä kolmannen osapuolen palveluissa ja kolmannen osapuolen ohjelmistoissa.

(f)                  Evästeet ja vastaavat teknologiat. BlackBerry-konserni voi käyttää "evästeitä" (pieniä ohjelmia, jotka talletetaan laitteellesi) tai vastaavia työkaluja käyttäen anonymisoitua tietoa, jotta mahdollistetaan kirjautumisesi tiettyihin palveluihin sinun ja BlackBerryn suojelemiseksi, Palveluiden käytön helpottamiseksi tai kokemuksesi räätälöimiseksi tai analyysien tekemiseksi, jotta ymmärrämme sen miten käyttäjät käyttävät Palveluitamme ja BBM-ratkaisua, ja jotta voimme parantaa niiden ominaisuuksia.

(g)                 Tuki ja laadunvarmistus. Jos otat yhteyttä BlackBerryyn tuen tai huollon suhteen tai lähetät vikatietoja tai teknisiä tietoja BlackBerrylle sähköpostilla tai BlackBerryn tähän tarkoitukseen toimittamilla kirjautumista vaativilla työkaluilla, hyväksyt sen, että BlackBerry-konserni voi kerätä teknistä tietoa, kuten laitteen tunnistenumero, laitteen tunnus ja mallinumero, muistin tila, käyttöjärjestelmä ja ympäristön tiedot, akun tila, langaton verkko, radion tai langattoman signaalin vahvuus ja yhteydet, lista asennetuista sovelluksista, sovellusten käyttötiedot, tiedot koskien käynnissä olevia prosesseja ja laitteen kokoonpano, järjestelmän tapahtumat, ja muu tieto koskien laitteesi ja laitteessasi olevan Ohjelmiston tilaa, joka voi olla hyödyllinen vianetsinnässä. Tällaisia tietoja käytetään vianetsintään, asiakastukeen, ohjelmistopäivityksiin ja BlackBerry-tuotteiden ja -palveluiden parantamiseen BlackBerryn yksityisyydensuojaa koskevien periaatteiden mukaisesti. Jos analyysi osoittaa, että kolmannen osapuolen tuote on osallinen, BlackBerry voi lähettää tiettyjä diagnostiikkatietoja tai teknisiä tietoja tuotteen kolmannelle myyjälle osana vianetsintäprosessia. Hyväksyt, että BlackBerrylle ja sen palveluntarjoajille soittamasi puhelut voidaan tallentaa koulutus-, laadunvarmistus-, asiakaspalvelu- ja konsultointitarkoituksissa.

(h)                 Viestien tallentaminen. BlackBerry ei tavanomaisessa liiketoiminnassaan säilytä tai arkistoi sellaisten viestien sisältöä, jotka on toimitettu BBM-ratkaisulla. BBM-viestit lähetetään datapalvelun kautta BlackBerryn tai sen puolesta hallinnoiduille palvelimille ja reititetään vastaanottajalle (vastaanottajille), jos vastaanottaja(t) ovat verkossa. Kun viesti on toimitettu, se ei enää ole palvelimillamme. Jos vastaanottaja(t) eivät ole verkossa, lähettämätöntä viestiä pidetään BlackBerryn tai sen puolesta hallinnoiduilla palvelimilla, kunnes se voidaan toimittaa, enintään kolmekymmentä (30) päivää, minkä jälkeen lähettämätön viesti poistetaan palvelimiltamme. BlackBerry ei pidä tai säilytä toimittamattomien viestien sisältöä, vaan niitä pidetään suoraan lähettäjän tai vastaanottajan laitteissa, elleivät kyseiset käyttäjät poista niitä. Edellä mainitusta huolimatta BlackBerry voi säilyttää viesteihin ja laitteisiin liittyviä kaupallisia tietoja (esimerkiksi päivämäärä- ja aikaleimatietoja onnistuneesti toimitetuista viesteistä ja viesteissä käytetyistä laitteista), sekä kaikkea muuta tietoa, jota BlackBerry voi laillisesti kerätä. BBM-ratkaisun kautta lähetetyt viestit pysyvät palvelimillamme toimituksen jälkeen lyhyen aikaa, mutta ne poistetaan ja niistä irrotetaan kaikki tunnistettavat tiedot lyhyen ajan sisällä yleisten säilytyskäytäntöjemme mukaisesti.

(i)                   Kansainväliset siirrot. Hyväksyt sen, että tarjotakseen BBM-ratkaisun (mukaan lukien "pilvipalveluun pohjautuvat" ja etäkäyttöominaisuudet, tallennus- tai varmuuskopio-ominaisuudet), BlackBerry-konserni voi käsitellä dataa, joka voi jossain tapauksissa sisältää henkilötietoja ja siirrettävän tiedon sisältöä BlackBerry-konsernin tai sen puolesta hallinnoiduilla palvelimilla, jotka sijaitsevat käyttäjien lainkäyttöpiirissä tai sen ulkopuolella, mukaan lukien Kanadassa, Yhdysvalloissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai muissa Euroopan talousalueen maissa, Singaporessa tai muissa Aasian ja Tyynenmeren alueen maissa, Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa tai muissa Lähi-idän alueen maissa, tai muissa maissa, joissa on BlackBerry-konsernin tai sen puolesta hallinnoituja tiloja. Jos käyttäjät asuvat Euroopan talousalueella tai lainkäyttöpiirissä, jossa tarvitaan suostumus henkilötietojen siirtämiseen tämän lainkäyttöalueen tai alueen ulkopuolelle, annat suostumuksesi tällaiseen tietojen käsittelyyn ja vakuutat saaneesi kaikki sovellettavan lain mukaan tarvittavat suostumukset käyttäjiltäsi.

Käyttäjätiedot.

Niiden tietojen ilmoittamisten lisäksi mitä edellisessä kohdassa sallitaan, sinä ja valtuutetut käyttäjäsi hyväksytte että BlackBerry-konserni voi käyttää, säilyttää ja ilmoittaa sinun tai valtuutettujen käyttäjiesi tietoja, mukaan lukien henkilötiedot, viestiesi tietosisällön tai tietoja BBM-ratkaisusi toiminnallisuuksista ja palveluista, ohjelmistosta tai laitteista joita käytetään BBM-ratkaisusi kanssa, silloin kun se on BlackBerryn ("Käyttäjätiedot"), kolmansien osapuolien, mukaan lukien ulkomaisten tai kotimaisten valtion viranomaisten saatavilla, ilmoittamatta sinulle niiden maiden lakien mukaisesti, joissa BlackBerry-konserni ja sen palveluntarjoajat, muut yhteistyökumppanit ja tytäryhtiöt sijaitsevat, jotta ne voivat: (i) noudattaa oikeudenkäyntimenettelyä tai täytäntöpakkoista valtion viranomaisen pyyntöä tai jos laki sitä muutoin edellyttää; (ii) tehdä yhteistyötä kolmansien osapuolien kanssa tutkittaessa tämän sopimuksen rikkomuksia; tai (iii) tehdä yhteistyötä Internet-operaattorien, verkkopalveluiden tai tietokonejärjestelmäoperaattorien järjestelmävalvojien kanssa tämän Sopimuksen täytäntöönpanossa. Vakuutat, että sinulla on kaikki tarvittavat sovellettavan lain mukaiset suostumukset valtuutetuilta käyttäjiltäsi käyttäjätietojen ilmoittamiseen BlackBerry-konsernille ja että BlackBerry-konserni saa kerätä, käyttää, käsitellä, siirtää ja/tai ilmoittaa tällaisia käyttäjätietoja, kuten yllä on kerrottu.