BBM SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBE VÉTELE VAGY A SZOLGÁLTATÁS HOZZÁFÉRÉSÉT BIZTOSÍTÓ BBM-SZOFTVER TELEPÍTÉSE VAGY HASZNÁLATA ELOTT EZT A DOKUMENTUMOT FIGYELMESEN OLVASSA ÁT. EZ A SZERZODÉS OLYAN RENDELKEZÉSEKET TARTALMAZ, AMELYEK KORLÁTOZZÁK VAGY KIZÁRJÁK A BLACKBERRY KÖTELEZETTSÉGEIT ÖNNEL SZEMBEN, MÁSRÉSZT PEDIG BEFOLYÁSOLJÁK AZ ÖN TÖRVÉNYES JOGAIT. EZ A SZERZODÉS NEM ÉRINTI AZ ÖN JOGHATÓSÁGÁBAN KÖTELEZO, TÖRVÉNYEN ALAPULÓ JOGOKAT, OLYAN MÉRTÉKIG, AMEDDIG ÖNRE AZ ILYEN KÖTELEZO, TÖRVÉNYEN ALAPULÓ JOGOK ESETLEG ÉRVÉNYESEK.

A BBM Szolgáltatási Feltételek (a "Szerzodés") törvényes szerzodést képez a következo személyek között: Ön, mint magánember, ha saját hatáskörben fogadja el azt, vagy ha (az alábbiakban meghatározott) BBM-megoldást az Ön vállalata vagy másik jogi személy nevében jogosult igénybe venni vagy használni, úgy az a vállalat, akinek az érdekében eljár (minden esetben "Ön"), illetve a BlackBerry UK Limited, cégjegyzékszáma: 4022422 ("BlackBerry") bejegyzett székhelye: 200 Bath Road, Slough, Berkshire, United Kingdom SL1 3XE (együttesen "Felek", külön-külön pedig "Fél").

AZ "ELFOGADOM" GOMBRA KATTINTVA, ILLETVE A BBM-MEGOLDÁST VAGY ANNAK BÁRMELY RÉSZÉT AKTIVÁLVA VAGY FELHASZNÁLVA ÖN ELFOGADJA, HOGY A SZERZODÉS FELTÉTELEI ÉS KIKÖTÉSEI ÖNRE KÖTELEZO ÉRVÉNYUEK. HA A SZERZODÉS FELTÉTELEIVEL ÉS KIKÖTÉSEIVEL KAPCSOLATBAN BÁRMILYEN KÉRDÉSE VAGY PROBLÉMÁJA VAN, FORDULJON A BLACKBERRYHEZ A KÖVETKEZO CÍMEN: LEGALINFO@blackberry.COM.

HA A BBM-MEGOLDÁS BÁRMELY RÉSZÉNEK ELSO AKTIVÁLÁSA VAGY HASZNÁLATA ELOTT ÚGY DÖNT, HOGY A SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEKET NEM SZÁNDÉKOZIK ELFOGADNI, AKKOR NEM JOGOSULT A BBM-MEGOLDÁS HASZNÁLATÁRA, ÉS ÖNNEK: (A) A TELEPÍTETT SZOFTVEREKET (AZ ALÁBBIAKBAN MEGHATÁROZOTTAK SZERINT) HALADÉKTALANUL EL KELL TÁVOLÍTANIA VAGY TÖRÖLNIE KELL; (B) HA PEDIG A BBM-MEGOLDÁS HASZNÁLATÁÉRT FIZETETT, VISSZATÉRÍTÉSI IGÉNYÉVEL A VISSZATÉRÍTÉSI IRÁNYELVÜKNEK MEGFELELOEN AZ ÉRINTETT ÉRTÉKESÍTÉSI PONTHOZ VAGY FIZETÉSI SZOLGÁLTATÓHOZ KELL FORDULNIA.

A BLACKBERRY SZEMÉLYISÉGI JOGI ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁSÁT A SZERZODÉS 19. ÉS 20. SZAKASZÁBAN OLVASHATJA EL.

HA ÖN ROMÁNIAI LAKOS, A 790. SZ. ROMÁN HIVATALOS KÖZLÖNYBEN 2001. DECEMBER 12-ÉN MEGJELENT, A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁRÓL ÉS MOZGATÁSÁRÓL SZÓLÓ 677/2001. SZ. ROMÁN TÖRVÉNY BIZONYOS JOGOKAT BIZTOSÍT AZ ÖN SZÁMÁRA.

1. Fogalommeghatározások. Hacsak a szövegkörnyezetbol más nem következik, a következo fogalmak az alábbiakban meghatározott jelentéssel bírnak (ahol pedig a szövegkörnyezet megengedi, az egyes szám többes számot is jelent, illetve fordítva).

"Mobilszolgáltatás": nagy kiterjedésu, vezeték nélküli hálózati szolgáltatások, egyéb hálózati szolgáltatások (ideértve a vezeték nélküli helyi hálózati, a muholdas és internetes szolgáltatásokat) és a mobilszolgáltató(k) által az Ön BBM-megoldásához történo felhasználás céljából nyújtott bármely más szolgáltatás.

"Mobilszolgáltató": mobilszolgáltatásokat nyújtó jogi személy.

"BBM-megoldás": a BBM azonnali üzenetküldo megoldása (BlackBerry Messenger néven is ismert), amely a vonatkozó Dokumentációval együtt Szolgáltatásokból és Szoftverbol áll.

"BlackBerry ID": hitelesítési adatok, amelyek felhasználásával Ön bejelentkezik BBM-megoldásába és más, a BlackBerry ID-vel történo bejelentkezéshez szükséges hitelesíto adatokat támogató termékekbe és szolgáltatásokba.

"Tartalom": adat, szöveg, zene, hang, csengohang, fénykép, grafika, videó, üzenet, címke, illetve egyéb digitális anyag vagy egyéb digitális információ.

"Dokumentáció": a vonatkozó általános végfelhasználói dokumentáció, ideértve a BlackBerry által a BBM-megoldáshoz elkészített és átadott magatartási kódexeket, útmutatásokat vagy használati szabályokat. Kétségtelenül a Dokumentáció nem tartalmaz a BlackBerry-tol eltéro személyek által készített végfelhasználói dokumentációt vagy a dokumentáción a BlackBerry-tol eltéro személyek által végrehajtott módosításokat.

"Eszköz": minden eszköz, például okostelefon vagy tablet, amelynek Szoftvereit vagy azok valamely részét a BlackBerry tervezte és a muködését engedélyezte, és amely az Ön tulajdonában van vagy az Ön ellenorzése alatt áll.

"Fizetos Szolgáltatások": olyan szolgáltatások, amelyekre jelentkeznie kell, és amelyekért a BlackBerrynek vagy az adott értékesítési pontnak ("ÉP") vagy fizetési szolgáltatónak az igénybevételért Ön díjat fizet.

"Szolgáltatás(ok)": a BlackBerry által vagy a BlackBerry vagy a BlackBerry társvállalkozása által vagy az o nevében a BBM-megoldás keretében történo felhasználásra Önnek nyújtott szolgáltatások, ideértve a személyes és csoportos szöveges üzenetküldo, a videó és hanghívó szolgáltatásokat (amikor és ahol azok elérhetoek) és a BlackBerry ID szolgáltatását. Önmagában és magától azonban nem jelent Szolgáltatást, ha a BlackBerry egy Harmadik Fél Szolgáltatáshoz a nevét adja.

"Szoftver": a Szolgáltatások hozzáférését biztosító BBM-ügyfélalkalmazás és bármely más, a BlackBerry által a Szerzodés értelmében bármilyen formában, hordozón vagy módon az Ön számára biztosított vagy késobb telepített vagy használt szoftver (amely tartalmazhat szoftvert, fájlokat, dokumentációt, interfészeket és Tartalmat – függetlenül attól, hogy muszaki szempontból szoftverkódnak tekinthetok-e –; illetve Harmadik Fél Elemeket). A "Szoftver" fogalmába nem tartoznak bele a Harmadik Fél Szoftverek vagy a Harmadik Fél Tételek, függetlenül attól, hogy a Harmadik Fél Szoftvereket vagy a Harmadik Fél Tételeket a BlackBerry, vagy a BlackBerry nevében valaki más forgalmazza, vagy hogy a Harmadik Fél Szoftvereket vagy a Harmadik Fél Tételeket a BBM-megoldáshoz mellékelték, adták vagy vele együtt muködnek.

"Harmadik Fél Elemek": a BlackBerry által harmadik személyektol azzal a céllal licencelt szoftverek és interfészek, hogy azokat a Szoftverbe beépítse, majd a Szoftver szerves részeként a BlackBerry márka alatt forgalmazza, de nem tartalmaz a Harmadik Fél szoftvert.

"Harmadik Fél Tartalom": Harmadik fél tulajdonát képezo Tartalom.

"Harmadik Fél Tételek": Harmadik Fél Tartalom és Harmadik Fél Termékek.

"Harmadik Fél Termékek": Eszközök és Harmadik Fél Szoftverek, illetve bármely más, a kereskedelemben kapható nem BlackBerry termék.

"Harmadik Fél Szolgáltatások": harmadik fél által nyújtott szolgáltatások, ideértve a mobilszolgáltatásokat, harmadik fél ÉP-k vagy fizetési szolgáltatók által nyújtott szolgáltatásokat és nem a BlackBerry által üzemeltetett weboldalakat.

"Harmadik Fél Szoftver": harmadik fél tulajdonát képezo, a BBM-megoldással vagy egyéb módon rajta vagy azon keresztül elérhetové tett önálló szoftveralkalmazások.

"Saját Tartalom": bármely Tartalom, amelyet Ön a Szolgáltatásra vagy Harmadik Fél Szolgáltatásra feltesz vagy egyéb módon elérhetové tesz.

2. A BBM-megoldás használatára vonatkozó szabályok. A BBM-megoldás használatával kapcsolatos tevékenységekért Ön felel, és Ön garantálja, hogy:

(a) A BBM-megoldást vagy annak bármely részét a Szerzodésnek, a vonatkozó törvényeknek és rendeleteknek, illetve a vonatkozó dokumentációnak megfeleloen használja fel;

(b) Ön legalább 13 éves, illetve elérte nagykorúságát, cselekvoképes kiskorú vagy szülotol vagy gyámtól törvényes hozzájárulással rendelkezik és a Szerzodés megkötéséhez megvan minden képessége és jogosultsága. Mindenesetre Ön megerosíti, hogy legalább 13 éves, mivel a BBM-megoldás és a BlackBerry ID nem való 13 évesnél fiatalabb gyermekeknek. Ha Ön még nincs 13 éves, a BBM-megoldást nem használhatja és nem kaphat BlackBerry ID-t. Ha a Szerzodést valamely vállalat vagy más jogi személy nevében köti meg, Ön kijelenti és garantálja, hogy a vállalat vagy más jogi személy nevében a Szerzodés megkötésére felhatalmazással rendelkezik;

(c) Azon információk, amelyeket megadott a BlackBerrynek vagy hivatalos forgalmazóinak ezen Szerzodés alapján, többek között a BBM-megoldás használatára vonatkozó elofizetés során, vagy a BBM-megoldáshoz, ideértve a BlackBerry ID-t is, felhasznált fiók létrehozásakor, valódiak, pontosak, aktuálisak és teljes köruek, és ameddig Ön a BBM-megoldást igénybe veszi vagy a fiókját fenntartja, az információk valódiságának, pontosságának és teljesköruségének megorzése érdekében azokat frissíti;

(d) Az Ön helyzetében lévo személytol joggal elvárható tájékozódást követoen a BBM-megoldást vagy annak bármely részét önmagában vagy Harmadik Fél Tétellel vagy Harmadik Fél Szolgáltatással együtt szándékosan nem használja oly módon, illetve az ilyen használatot mások számára sem engedélyezi, amely az ésszeruen eljáró BlackBerry megítélése szerint más személyek, így például a BlackBerry vagy valamely mobilszolgáltató által használt szoftvereket, hardvereket, rendszereket, hálózatokat, tartalmakat vagy szolgáltatásokat zavarná, elrontaná vagy kedvezotlenül befolyásolná vagy pedig a BlackBerryre, illetve o leányvállalataira és társvállalataira ("BlackBerry Cégcsoport"), valamely mobilszolgáltatóra vagy annak ügyfeleire vagy infrastruktúrájára vagy termékeire vagy szolgáltatásaira egyéb módon káros hatást gyakorolna, Ön pedig az ilyen adott tevékenységet haladéktalanul beszünteti, miután a BlackBerrytól arra vonatkozó figyelmeztetést kapott;

(e) A BBM-megoldást vagy annak bármely részét nem használja fel oda nem illo, durva, bántó, sérto, rágalmazó, becsületsérto, trágár, illegális vagy megtéveszto Tartalom továbbítására, közlésére, megjelentetésére, feltöltésére, forgalmazására vagy terjesztésére;

(f) A BBM-megoldást vagy annak bármely részét nem használja fel buncselekmények elkövetéséhez vagy annak megkísérléséhez, illetve buncselekmények vagy egyéb illegális vagy tiltott cselekmények elkövetésének megkönnyítéséhez, ideértve olyan információk vagy anyagok feltöltését, gyujtését, tárolását, megjelentetését, továbbítását, közlését vagy egyéb módon történo elérhetové tételét, amelyek gyujtéséhez, tárolásához vagy elérhetové tételéhez nincs joga, ideértve valamely törvény vagy szerzodés hatályát vagy valamilyen kötelesség megszegését, személyiségi jogok vagy jogszabályok megsértését, a tiltott szerencsejátékot vagy bármilyen cselekményt, amivel megsértik, megszegik vagy bitorolják harmadik személyek szellemi tulajdonjogait és/vagy más tulajdonosi jogait (ideértve olyan szoftverek vagy tartalmak másolását vagy megosztását, amelyek másolására vagy megosztására nincs joga, illetve a digitális jogkezelés védelmének jogellenes megkerülését);

(g) A BBM-megoldást vagy annak bármely részét nem használja fel olyan szoftverek vagy tartalmak feltöltéséhez, megjelentetéséhez, továbbításához vagy egyéb módon történo elérhetové tételéhez, amelyekben (i) vírus, trójai faló, féreg, hátsó kapu, leállítási mechanizmus, rosszindulatú kód, lehallgató program, robot, kényszerleállási mechanizmus vagy kémprogram; illetve (ii) egyéb olyan szoftver vagy tartalom található, amely valószínuleg vagy rendeltetése szerint (A) valamely szoftver, hardver, szolgáltatás, rendszer vagy adat teljesítményét kedvezotlenül befolyásolja, (B) azt letiltja, tönkreteszi vagy megkárosítja, vagy (C) annak jogosulatlan hozzáférését eredményezi vagy azt megkönnyíti, vagy jogosult hozzáférését kizárja, illetve jogosulatlan vagy nem megfelelo célú felhasználását eredményezi ("Rosszindulatú Programok") (ha pedig Ön a BBM-megoldásban vagy vele kapcsolatban Rosszindulatú Programot fedez fel, arról haladéktalanul értesíti a BlackBerryt);

(h) Tilos a BBM-megoldás keretében az Ön rendelkezésére bocsátott Szoftvereket vagy Tartalmakat vagy azok bármely részét, vagy a BBM-megoldáshoz fuzodo jogosultságát vagy annak bármely részét a BlackBerry kifejezett elozetes írásbeli engedélye nélkül bármely személynek eladni, bérbe vagy haszonbérbe adni, illetve átruházni, vagy az eladást, bérbe- vagy haszonbérbeadást vagy átruházást megpróbálni;

(i) Tilos valamely Szolgáltatáshoz vagy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó más fiókokhoz, számítógépes rendszerekhez vagy hálózatokhoz kalózkodással, jelszótalálgatással vagy bármilyen egyéb eszközzel jogosulatlan hozzáférés megszerzését megkísérelni vagy a Szolgáltatáson keresztül elérhetové tett anyagokat vagy információkat az Ön számára a BBM-megoldással nem szándékosan elérhetové tett eszközökkel megszerezni vagy megszerzését megkísérelni;

(j) A BBM-megoldás vagy bármely részének felhasználásával tilos bármely természetes vagy jogi személyt megszemélyesíteni, illetve egy adott természetes vagy jogi személlyel fennálló kapcsolatáról hamis állítást vagy egyéb hamis nyilatkozatot tenni vagy mások megtévesztése céljából hamis személyazonosságot eloállítani, ideértve az adathalászatot és a hamisítást; és

(k) Ön együttmuködik a BlackBerryvel és a BlackBerry által kért információk átadásával segíti a BlackBerryt annak kivizsgálásában vagy megállapításában, hogy történt-e szerzodésszegés és a BlackBerry vagy a BlackBerry által kijelölt független ellenor számára lehetové teszi, hogy megtekintse a BBM-megoldást befogadó, illetve azt felhasználó Eszközöket, illetve a kapcsolódó nyilvántartásokat. Ön ezennel felhatalmazza a BlackBerryt, hogy együttmuködjön: (i) a bunüldözo hatóságokkal buncselekmény gyanújának kivizsgálásában; (ii) harmadik személyekkel a Szerzodést sérto cselekmények kivizsgálásában; illetve (iii) internetszolgáltatók, hálózati vagy számítógépes létesítmények rendszergazdáival a Szerzodés végrehajtása érdekében. Az együttmuködés részeként a BlackBerry kiadhatja az Ön felhasználónevét, IP-címét vagy egyéb személyes adatait.

3. Szofverfelhasználás.

(a) Licenc. A BBM-megoldás bizonyos részei a Szolgáltatások elérése érdekében Szoftver beszerzését és felhasználását kívánják meg. A Szerzodés értelmében Ön a Szoftver licencét kapja meg és nem megvásárolja azt. A Szoftver felhasználásának elofeltétele a vonatkozó licencdíj megfizetése, ha van ilyen. A Szerzodés a benne foglalt feltételek és kikötések szerint személyes, visszavonható, nem kizárólagos, át nem ruházható licencet biztosít Önnek, amely megengedi, hogy a Szoftvert egy Eszközön, vagy ha a harmadik fél digitális üzletelyiség, ahol a Szoftvert beszerezte (pl. a Szoftver iOS verzióinál az iTunes Store), irányadó felhasználási szabályai ("Felhasználási Szabályok") ezt kifejezetten megengedik, a Felhasználási Szabályokban kifejezetten megengedett számú Eszközön felhasználja.

Ha Ön a Szoftvert elofizetéses alapon vagy ingyenes kipróbálás során szerezte be, a fentiekben részletezett licencjogok csak az Ön által befizetett elofizetési díjak idoszakára vagy arra az idoszakra vonatkoznak, amit a BlackBerry, vagy adott esetben az o hivatalos forgalmazója engedélyezett.

A Szerzodés értelmében biztosított licenc(ek) minden esetben csak azt engedi(k), hogy a Szoftvert használja vagy használatát lehetové tegye, illetve igénybe vegye a Szolgáltatásokat saját belso vagy személyes céljára, a vonatkozó Használati Szabályokkal összhangban.

(b) Frissítések és bovítések. A Szerzodés és az általa biztosított licencek nem tartalmazzák (i) a Szoftver vagy a Harmadik Fél Szoftverek rendszeres vagy jövobeli bovítéseinek vagy frissítéseinek; vagy (ii) új vagy módosított Szolgáltatások megszerzésének jogát. A BlackBerry az elozoektol függetlenül a saját belátása szerint rendszeresen elérhetové teheti a Szoftver bovítéseit vagy frissítéseit. A Szoftver olyan funkciókat is tartalmazhat, amelyek automatikusan ellenorzik, hogy van-e a Szoftverhez frissítés vagy bovítés, és bizonyos Szolgáltatások, egyéb új Szoftverek vagy Harmadik Fél Tételek vagy Harmadik Fél Szolgáltatások vagy azok bizonyos részeinek további eléréséhez vagy használatához pedig lehet, hogy Önnek frissítenie kell a Szoftvert vagy a Harmadik Fél Szoftvereket. Ön ezennel elfogadja, hogy a BlackBerry az Ön számára rendszeresen frissítéseket vagy bovítéseket tehet elérhetové, illetve az elérheto bovítésekrol vagy frissítésekrol tájékoztathatja Önt (de nem köteles rá), kivéve ha az Eszközszoftver megengedi, hogy a Szoftver bovítéseinek vagy frissítéseinek átvételét vagy használatát Ön megakadályozza és az ilyen beállításokat alkalmazza. A BlackBerry által a Szerzodés értelmében biztosított frissítések vagy bovítések Szoftvernek, Szolgáltatásnak vagy adott esetben Harmadik Fél Szoftvernek tekintendok.

(c) Sokszorosítási jogok. Tilos a Szolgáltatások keretében az Ön számára elérhetové tett Szoftvert vagy bármilyen Tartalmat egészben vagy részben terjeszteni vagy módosítani. Ha valamely jogszabály kifejezetten nem zárja ki, hogy a BlackBerry tiltsa ezeket a tevékenységeket, tilos Önnek a Szolgáltatások keretében az Ön számára elérhetové tett Szoftvert vagy bármilyen Tartalmat egészben vagy részben lemásolni, reprodukálni vagy bármilyen más módon sokszorosítani, kivéve ha azt a Szerzodés, az adott Szolgáltatás Dokumentációja, a Felhasználási Szabályok vagy az Ön és a BlackBerry vagy a BlackBerry társvállalata között létrejött külön írásbeli szerzodés kifejezetten megengedi. E rendelkezés értelmében a "másolás" vagy "sokszorosítás" fogalmába nem tartozik bele a rendes programfutás során a Szoftverben maguktól megjeleno nyilatkozatok és utasítások lemásolása, ha felhasználásuk megfelel a Dokumentációnak, az abban foglalt célból vagy céllal történik, illetve amikor az általános szakmai gyakorlatnak megfeleloen módosítás nélküli, rendszeres biztonsági mentést készítenek a Szoftverrol vagy arról az Eszközrol, amelyre a Szoftvert telepítették. A saját, személyes vagy belso felhasználás, illetve a BBM-megoldáshoz történo felhasználás kivételével tilos a Dokumentációról vagy annak bármely részérol másolatot készíteni.

4. Szükséges Harmadik Fél Tételek és Harmadik Fél Szolgáltatások. Ön felelos annak biztosításáért, hogy az Ön által a BBM-megoldás muködéséhez választott Harmadik Fél Tételek és Harmadik Fél Szolgáltatások (ideértve az Eszközöket, az internetkapcsolatot, a vezeték nélküli hálózatokat és a mobilszolgáltatásokat) megfeleljenek a BlackBerry minimális követelményeinek, ideértve a Dokumentációban megadott Eszközszoftvert és a BBM-megoldáshoz szükséges célorientált internethozzáférés rendelkezésre állását, illetve hogy a Harmadik Fél Tételek és/vagy Harmadik Fél Szolgáltatások BBM-megoldáshoz történo felhasználása ne sértse a Harmadik Fél Tételek és Harmadik Fél Szolgáltatások felhasználására vonatkozó licenceket, feltételeket, kikötéseket, jogszabályokat, szabályokat és/vagy rendeleteket. A BBM-megoldás használatához általában Mobilszolgáltatás szükséges. A BBM-megoldás használatával kapcsolatban mobilszolgáltatási díjakat számíthatnak fel, Ön pedig elfogadja, hogy a felhasználás során Ön és a BlackBerry között felmerülo mobilszolgáltatási díjakat Ön viseli. Az Ön mobilszolgáltatója korlátozhatja, hogy az Ön számára milyen Szolgáltatásokat és Harmadik Fél Szolgáltatásokat biztosít. Ha tájékozódni szeretne, hogy a területen az Ön BBM-megoldását mely mobilszolgáltatók támogatják, forduljon a BlackBerry-hez a legalinfo@blackberry.com címen

5. További feltételek.

(a) Lehet, hogy további feltételeket is el kell fogadnia:

(i) a BlackBerrynél a Harmadik Fél Elemekkel (pl. nyílt forrású elemekkel) kapcsolatban, illetve annak érdekében, hogy egyes Szolgáltatásokat vagy Elemeket felhasználhasson vagy a BBM-megoldáshoz frissítéseket vagy bovítéseket kaphasson;

(ii) harmadik félnél a Harmadik Fél Tételek vagy Harmadik Fél Szolgáltatások beszerzésére vagy használatára vonatkozóan, ideértve a BBM-megoldáson keresztül elérheto Harmadik Fél weboldalak használatát;

(iii) ÉP-knél vagy fizetési szolgáltatóknál a BBM-megoldással kapcsolatos vagy azon keresztül történo vásárláshoz; és

(iv) Mobilszolgáltatóknál a Mobilszolgáltatások igénybe vételéhez.

(b) Ön felelos a harmadik személyekkel megkötött szerzodések betartásáért, a BlackBerrynek pedig semminemu felelossége vagy kötelezettsége nem áll fenn, ha a harmadik személyekkel történo kapcsolattartás eredményeként Önnek bármilyen vesztesége vagy kára keletkezik. Ha nem biztos benne, hogy valamely Tartalom, tétel, termék vagy szolgáltatás a BlackBerrytol származik-e, forduljon a BlackBerry-hez a legalinfo@blackberry.com címen Ha az interneten vagy Harmadik Fél Szolgáltatásokkal együttmuködve harmadik felekkel állapodik meg, feltétlenül legyen tisztában vele, hogy kivel állapodik meg, és ismerje meg az azon weboldalakhoz, Harmadik Fél Szolgáltatásokhoz vagy Harmadik Fél Tételekhez tartozó feltételeket és kikötéseket, ideértve a szállítási és fizetési feltételeket, a használati feltételeket, a végfelhasználói licenc feltételeit, a termékvisszavételi lehetoségeket, a személyes adatait védo, illetve személyes biztonságát garantáló adatvédelmi feltételeket, adatvédelmi beállításokat és biztonsági jellemzoket.

(c) Az Ön és bármely harmadik fél között fennálló egyéb feltételek semmi esetre sem kötelezoek a BlackBerryre vagy nem rónak a BlackBerryre bármilyen egyéb kötelezettséget vagy a Szerzodés feltételeivel és kikötéseivel összhangban nem álló kötelezettséget, és a Szerzodés Harmadik Fél Tételekre és Harmadik Fél Szolgáltatásokra vonatkozó feltételei Ön és a BlackBerry között továbbra is érvényesek ezekre a tételekre.

(d) Ha valamely Harmadik Fél Elemre olyan további feltételek és kikötések vonatkoznak, amelyek a Harmadik Fél Elem egészben vagy részben történo felhasználására, másolására, terjesztésére vagy módosítására a Szerzodésben a Szoftverre megengedettnél szélesebb köru jogokat biztosítanak Önnek, úgy a szélesebb köru jogok elonyeit kizárólag azzal a feltétellel élvezheti, hogy a szélesebb köru jogokat a Szoftver nem érintett részére vonatkozó szerzodéses feltételek megsértése nélkül gyakorolja. Ami a BlackBerry által az Ön részére elérhetové tett Harmadik Fél Szoftvereket vagy Harmadik Fél Szolgáltatásokat illeti (amibe a Szoftver és a Tartalom is beletartozik), ha a Harmadik Fél Szoftver vagy Harmadik Fél Szolgáltatás nem tartalmaz külön licencet vagy szolgáltatási feltételeket, a felhasználására a jelen Szerzodés feltételei és kikötései vonatkoznak ugyanúgy, mintha olyan Szoftver vagy (adott esetben) Szolgáltatás lenne, amely a BBM-megoldás részét képezi, azzal a feltétellel, hogy a Harmadik Fél Szoftvert vagy Harmadik Fél Szolgáltatást a BlackBerry kifejezett vagy hallgatólagos feltétel, támogatás, garancia, nyilatkozat vagy jótállás nélkül, "ADOTT" és "KÉSZ" állapotban biztosítja, valamint Ön és a BlackBerry között a Szerzodésben nem a Szoftverre, hanem a Harmadik Fél Tételekre és Harmadik Fél Szolgáltatásokra vonatkozó felelosségkorlátozásokat és -kizárásokat, jognyilatkozatokat és visszatérítésre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

6. A BBM-megoldás módosítása vagy megszüntetése.

(a) A BBM-megoldás módosítása vagy megszüntetése. Ön elfogadja, hogy a BlackBerry Önnel szemben fennálló kötelezettség nélkül a BBM-megoldást vagy annak bármely részét az Ön értesítése mellett vagy anélkül is átmenetileg vagy tartósan bármikor módosíthatja, felfüggesztheti, megszüntetheti, eltávolíthatja, korlátozhatja vagy letilthatja azzal a feltétellel, hogy ha a BlackBerry véglegesen leállít valamilyen Szolgáltatást (amely esetben Önnek kifejezetten csak az adott Szolgáltatás eléréséhez tartozó Szoftverfelhasználási licence szunik meg automatikusan), és ha Ön fizetett azért, hogy egy adott idoszakra a Szolgáltatás a rendelkezésére álljon és a Szerzodést nem sértette meg, a Szolgáltatásra vagy az ÉP-re vagy a fizetési szolgáltatóra vonatkozó aktuális visszatérítési irányelvben foglaltak szerint visszaigényelheti a befizetett teljes összeget vagy annak egy részét onnan, ahol a díjakat befizette. Abban az esetben, ha a BlackBerry a BBM-megoldást vagy annak egy részét véglegesen leállítja, a visszatérítés, ha van ilyen, az Ön egyetlen jogosultsága, a BlackBerrynek és az ÉP-nek, illetve a fizetési szolgáltatónak pedig ez az egyetlen kötelezettsége Önnel szemben.

(b) Karbantartás. A fentiek korlátozása nélkül a BlackBerry fenntartja magának a jogot, Ön pedig hozzájárul ahhoz, hogy szoftverhibák javítása, frissítések telepítése, illetve a BBM-megoldás hibakeresése és karbantartása érdekében a BlackBerry a BBM-megoldáshoz vagy annak egy részéhez történo hozzáférést a saját belátása szerint rendszeresen felfüggessze, illetve a BBM-megoldást vagy annak egy részét egyéb módon üzemen kívül helyezze.

7. Az Ön közremuködése és egyéb tartalmak.

(a) Visszajelzések. Ön a BBM-megoldásra vonatkozó visszajelzéseket küldhet a BlackBerrynek. A BlackBerry egyéb írásbeli hozzájárulásának hiányában Ön ezennel elfogadja, hogy az Ön által a BBM-megoldásra és a szellemi tulajdonjogokra vonatkozóan a BlackBerrynek küldött visszajelzések, észrevételek, javaslatok, ötletek, elképzelések és változtatások (együttesen "Visszajelzések") a BlackBerry tulajdonát képezik, és ezennel a BlackBerryre ruházza a bennük megtestesülo jogait, tulajdoni jogcímeit és érdekeltségeit. Nem küld a BlackBerrynek olyan visszajelzéseket, amelyekre a tudomása szerint idegen szellemi tulajdonjogok vonatkoznak. Ön elfogadja, hogy a BlackBerryvel mindenben együttmuködik arra vonatkozóan, hogy aláírja azokat az újabb dokumentumokat és végrehajtja azokat a tevékenységeket, amelyeket a BlackBerry indokoltan kér annak megerosítésére, hogy a visszajelzések a BlackBerry tulajdonát képezik, illetve a BlackBerry bejegyeztethesse és/vagy levédhesse a szellemi tulajdonjogokat és/vagy a bizalmas információkat.

(b) Végfelhasználói Tartalom, Harmadik Fél Tételek. Az Ön Tartalmaiért teljes mértékben Ön és nem a BlackBerry a felelos. A BlackBerry nem ellenorzi a BBM-megoldással kapcsolatban a végfelhasználók által az Ön számára elérhetové tett Tartalmakat vagy egyéb Harmadik Fél Tételeket, illetve a BBM-megoldással együtt használt Harmadik Fél Szolgáltatásokat, és a 17. szakaszban foglalt általános jognyilatkozatokon túl a Harmadik Fél Tételek pontosságát, teljességét vagy minoségét a BlackBerry nem garantálja és nem ad semmilyen hasonló biztosítékot azok vonatkozásában és felelosséggel sem tartozik értük. A BBM-megoldás használatára vonatkozóan a BlackBerry általános eljárásokat és korlátokat állapíthat meg, ideértve, hogy milyen mennyiségu Tartalmat lehet tárolni, bármely Szolgáltatásnál (a felhotár-szolgáltatást is ideértve) mennyi a Tartalmak vagy üzenetek/fórumbejegyzések megorzésének maximális ideje és/vagy hogy Ön mennyi ideig használhatja vagy érheti el az egyes Tartalmakat. A BlackBerry vagy a BlackBerry társvállalata által valamely Szolgáltatással kapcsolatban elérhetové tett Tartalmakat Ön csak a személyes céljaira használhatja fel a Szolgáltatásra vonatkozó konkrét licencfeltételek szerint, ha vannak ilyenek. A fentiekben rögzítettekhez hasonló korlátozásokat részletesen az adott Szolgáltatásra vonatkozó Dokumentáció tartalmazza, amelyet Önnek meg kell ismernie és rendszeresen át kell tekintenie, mivel a jövoben a BlackBerry változtatásokat is végrehajthat bennük. Ön tudomásul veszi, hogy a Tartalmak elvesztéséért, törléséért, jogosulatlan hozzáféréséért vagy tárolásának elmulasztásáért a BlackBerry semminemu felelosséggel vagy kötelezettséggel nem tartozik, és amennyiben Ön rendelkezik a hozzá szükséges jogokkal vagy licencekkel, alternatív biztonsági másolatot kell tartania mindazokról a Tartalmakról, amelyek megorzése fontos az Ön számára.

(c) Saját tartalmak. Hacsak a jelen Szerzodés vagy annak valamely függeléke kifejezetten másként nem rendelkezik, a Szerzodés a Saját Tartalmak tulajdonjogát nem ruházza át a BlackBerryre. A BBM-megoldás egyes részein történo elhelyezés céljából a BBM-megoldás más felhasználói számára is hozzáférheto módon elérhetové tett Saját Tartalmai vonatkozásában – ideértve a BBM-névjegyek és a BBM-megoldás egyéb felhasználói számára elérheto BBM-csoportokat és egyéb fórumokat – Ön az egész világra érvényes, állandó, visszavonhatatlan, átruházható, jogdíjmentes és nem kizárólagos engedélyt ad a BlackBerrynek az adott Tartalom oly módon történo felhasználására, terjesztésére, sokszorosítására, módosítására, alkalmazására, nyilvános bemutatására, ami a BBM-megoldás vagy valamely részének biztosításával és felügyeletével kapcsolatban indokolt, és az Ön által a BBM-megoldás egyéb részeihez elérhetové tett Tartalmak vonatkozásában Ön az egész világra érvényes, jogdíjmentes és nem kizárólagos engedélyt ad a BlackBerrynek az adott Tartalom oly módon történo felhasználására, terjesztésére, sokszorosítására, módosítására, alkalmazására, nyilvános bemutatására és nyilvános közzétételére, ami az Ön részére biztosított BBM-megoldáshoz indokoltan szükséges; és Ön mindkét esetben garantálja és vállalja, hogy joga van az engedélyt a BlackBerrynek megadni.

(d) Kifogásolható Tartalmak és Harmadik Fél Tételek. Ön tudomásul veszi, hogy a BBM-megoldás vagy a Harmadik Fél Szolgáltatások használatával Ön sérto, erkölcstelen vagy egyéb módon kifogásolható vagy Ön által kifogásolhatónak talált Tartalmakkal és Harmadik Fél Tételekkel is találkozhat. A BlackBerry és az o megbízottai jogosultak (de nem kötelesek) a saját belátásuk szerint az Ön saját tartalmait vagy a Harmadik Fél Tételeket a BBM-megoldásban elozetesen szurni, elutasítani vagy onnan eltávolítani.

(e) Szüloi ellenorzés és a felnott felügyelet. A BBM-megoldás vagy a Harmadik Fél Szolgáltatások egyes részei tartalmazhatnak olyan beállításokat, amelyek megengedik, hogy bizonyos Tartalmakat, Szolgáltatásokat, Harmadik Fél Szolgáltatásokat vagy harmadik feleket letiltson vagy kiszurjön. Teljes mértékben Ön felelos azért, hogy ezeket a beállításokat egyéni követelményeinek megfeleloen kiválassza és engedélyezze. A BlackBerry nem garantálja, hogy ezek a beállítások hibátlanok, minden érintett Tartalmat, Szolgáltatást, Harmadik Fél Szolgáltatást vagy harmadik felet letiltanak, vagy hogy azokat nem tilthatják le vagy nem kerülhetik meg mások, akik az Ön BBM-megoldásához hozzáférnek. Ha az Ön BBM-megoldásának vagy bármely részének használatát gyermekének megengedi, az Ön felelossége megállapítani, hogy az adott Szolgáltatás, Harmadik Fél Szolgáltatás vagy Harmadik Fél Tétel a gyermek számára megfelelo-e és teljes mértékben Ön felelos azért, ha a gyermek a BBM-megoldáshoz, a Harmadik Fél Szolgáltatásokhoz vagy a Harmadik Fél Tételekhez hozzáfér vagy felhasználja azokat, ideértve a felhasználás vagy hozzáférés tekintetében felmerülo anyagi terheket vagy egyéb kötelezettségeket.

8. Segélyhívó Szolgálatok. A BBM-megoldás nincs kapcsolatban a nyilvános telefonhálózattal (PSTN), más eszközökkel folytatott kommunikációhoz nem használ telefonszámokat és nem célja vagy rendeltetése, hogy a szokásos mobil- vagy vezetékes telefont helyettesítse. Ön tudomásul veszi és elfogadja továbbá, hogy a BBM-megoldásnak nem célja vagy rendeltetése, hogy hagyományos vezetékes telefonját vagy vezeték nélküli mobiltelefonját helyettesítse, illetve hogy nem lehet azon a "911", "112", "999", "000" vagy más, arra fenntartott számokat hívni, hogy a felhasználót a helyi távközlési jogszabályoknak megfeleloen közbiztonsági válaszpontokkal vagy hasonló segélyhívó szolgálatokkal kössék össze ("Segélyhívó Szolgálatok"). A Segélyhívó Szolgálatokhoz történo hívások feldolgozása nem történik meg a BBM-megoldáson keresztül. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Segélyhívó Szolgálatok eléréséhez a BBM-megoldástól független, további intézkedéseket kell tenni, illetve a BlackBerry Cégcsoport és az o tisztségviseloi, igazgatói és munkavállalói nem tartoznak semmilyen felelosséggel vagy kötelezettséggel azért, ha személyi sérülés, haláleset vagy kár keletkezik abból kifolyólag vagy ahhoz kapcsolódóan, hogy a Segélyhívó Szolgálatokat a BBM-megoldáson keresztül nem lehet elérni.

9. Szellemi tulajdon. A Szerzodés értelmében Ön nem szerez semmilyen, a BBM-megoldásban vagy annak bármely részében megtestesülo vagy ahhoz kapcsolódó szellemi tulajdonban vagy egyéb tulajdonosi jogban megtestesülo vagy ahhoz kötodo tulajdonjogot, tulajdoni jogcímet vagy érdekeltséget, ideértve a szabadalmakat, terveket, védjegyeket, szerzoi jogokat, adatbázisjogokat vagy bármely bizalmas információban vagy üzleti titkokban megtestesülo jogokat, ideértve azokat a Tartalmakat is, amelyeket a BlackBerry Cégcsoport és az o szállítói a BBM-megoldás részeként a Szerzodés értelmében tesznek elérhetové. Ön nem szerez továbbá semmilyen, a BBM-megoldásban vagy annak bármely részében vagy az Ön számára a Szolgáltatáson keresztül elérhetové tett Tartalomban megtestesülo vagy ahhoz kötodo licencjogot, kivéve a jelen Szerzodés értelmében, a kapcsolódó Dokumentációban vagy más, Ön és a BlackBerry között esetlegesen fennálló, kölcsönösen elfogadott írásbeli szerzodésben az Ön számára kifejezetten engedélyezett jogokat. A szerzodésben kifejezetten nem biztosított jogokat kifejezetten fenntartjuk magunknak. Az érthetoség kedvéért a Szerzodés tartalmától függetlenül a BBM-megoldásban biztosított szabadalmi engedélyek semmi esetre sem terjednek itt ki vagy nem értelmezhetok úgy, hogy kiterjednek a Harmadik Fél Szolgáltatások vagy Harmadik Fél Tételek önálló módon vagy a BBM-megoldással együtt történo felhasználására, és az elozoek korlátozása nélkül az itt biztosított engedélyek nem értelmezhetok úgy, hogy a Harmadik Fél Szolgáltatások vagy Harmadik Fél Tételek szállítói eredményesen hivatkozhatnak arra, hogy a Harmadik Fél Szolgáltatásoknak vagy Harmadik Fél Tételeknek akár a BBM-megoldással együtt vagy önálló módon történo felhasználását a BlackBerry szabadalmak azon az alapon engedélyezik, hogy a BBM-megoldást vagy annak bármely részét a szerzodés engedélyezi. A Szoftvernek és a Szoftverrol Ön által készített másolatoknak Ön csak a licencét kapja meg, és nem megvásárolja azokat, és a BlackBerry Cégcsoport által a BBM-megoldás részeként Önnek biztosított Szoftver, a teljes Dokumentáció és minden Tartalom, illetve minden honlap, amely lehetové teszi, hogy valamilyen Szolgáltatáshoz hozzáférjen, a kanadai, USA és nemzetközi szerzoi jogi és szabadalmi jogi és nemzetközi egyezményes rendelkezések védelme alatt áll. A szellemi tulajdonjogok megsértésére súlyos polgári és büntetojogi büntetések érvényesek. Ön elfogadja, hogy a jelen Szerzodésben foglaltak nem befolyásolják hátrányosan a BlackBerry vagy a Tartalomszolgáltatók szellemi tulajdonjogainak, adatainak vagy egyéb tulajdonosi jogainak védelmére vonatkozó, bármely alkalmazandó jogszabály értelmében a BlackBerry és a Tartalomszolgáltatók rendelkezésére álló jogokat és jogorvoslati lehetoségeket, ideértve az ideiglenes intézkedést vagy az Ön joghatóságában annak megfelelo jogorvoslatot.

10. Export-, import- és felhasználási korlátozások és USA kormányzati engedélyek. A szoftver titkosítási technológiát is tartalmazhat, ezért Ön elfogadja, hogy tilos exportálni, importálni, felhasználni, átruházni vagy újra exportálni, kivéve ha az megfelel az illetékes kormányhivatalok alkalmazandó törvényeinek és rendeleteinek. Ön ezennel kijelenti, hogy: (A) a legjobb tudomása szerint az alkalmazandó jogszabályok értelmében jogosult a Szoftvert átvenni, és nem olyan országban él, amely az USA kormány embargója alatt áll vagy amelyet az USA kormány "terrorizmust támogató" országnak tart, illetve Ön nem szerepel az USA kormány tiltott vagy korlátozott felekrol vezetett listáján; és (B) Ön nem használja fel a Szoftvert vegyi, biológiai vagy nukleáris fegyverek vagy azok rakétahordozó rendszereinek vagy ilyen fegyverekben vagy azok rakétahordozó rendszereiben felhasználható anyagok vagy berendezések fejlesztésére, gyártására, kezelésére, karbantartására, tárolására, felderítésére, azonosítására vagy terjesztésére vagy azokat nem adja tovább vagy nem exportálja ilyen tevékenységben érintett személyeknek vagy társaságoknak. Harmadik személyekkel megkötött szerzodésektol vagy bármely törvény, rendelet vagy irányelv rendelkezéseitol függetlenül, ha Ön az Amerikai Egyesült Államok kormányzati megbízottja, a Szoftver tekintetében fennálló jogai a jelen Szerzodésben biztosított jogokon nem terjednek túl, kivéve ha ahhoz a BlackBerry az Ön és a BlackBerry között megkötött, a BlackBerry vezérigazgatója vagy üzemeltetési igazgatója által aláírt írásbeli szerzodésben kifejezetten hozzájárul.

11. Biztonság, fiókok és jelszavak.

(a) Fiók- és jelszóhasználat. Ön tudomásul veszi, hogy a BBM-megoldás, ideértve azt az Eszközt is, amelyre a Szoftvert telepítette, hozzáférését szabályozó, megfelelo biztonsági intézkedések megtétele teljes mértékben az Önfelelossége. A fentiek korlátozása nélkül Ön vállalja, hogy eros jelszavakat választ és gondoskodik a BBM-megoldás vagy valamely részének eléréséhez használt jelszavak biztonságáról és titkosságáról, ideértve a BBM-megoldással kapcsolatban a BlackBerry ID hozzáféréséhez használt jelszót. Ön tudomásul veszi továbbá, hogy Ön a felelos minden olyan tevékenységért, amely az Ön jelszavának használatával vagy az Ön fiókjában vagy azon keresztül történik, ideértve az adott tevékenység tekintetében felmerülo anyagi terheket vagy egyéb kötelezettségeket. Ön vállalja, hogy a BlackBerry Ügyféltámogatáshoz fordulva haladéktalanul tájékoztatja a BlackBerryt a teljes BBM-megoldás, vagy bármely részének jogosulatlan használatáról, ideértve a BBM-megoldáshoz vagy annak bármely részéhez tartozó jelszót (az elérhetoségek a www.blackberry.com/support címen találhatók). A tájékoztatást követoen a BlackBerry megteheti az általa megfelelonek tartott intézkedéseket, de nem köteles bármit is tenni. Ön elfogadja, hogy a BlackBerry fentiekben rögzített tájékoztatása nem mentesíti a jelszavának felhasználásával, a fiókjában vagy azon keresztül történo tevékenységekre vonatkozó felelosség alól.

(b) BlackBerry ID. Ha Ön még nem rendelkezik BlackBerry ID-vel, felszólítást kap, hogy a BBM-megoldás eléréséhez és felhasználásához hozzon létre egyet. Ha a BlackBerry ID-t létrehozta, azzal egyéb termékekhez vagy szolgáltatásokhoz is hozzáférhet, amelyek a BlackBerry ID-szolgáltatást alkalmazzák, illetve amelyek eléréséhez jogosult ("BlackBerry ID-vel elérheto szolgáltatások"). Hacsak Ön és a BlackBerry az adott termékekkel és szolgáltatásokkal együtt felhasznált BlackBerry ID-re vonatkozóan eltéro feltételekben nem állapodik meg, Ön elfogadja, hogy Szolgáltatásként és a BBM-megoldás részeként is a jelen Szerzodés BlackBerry ID-szolgáltatásra vonatkozó feltételei a BlackBerry ID-vel elérheto szolgáltatásoknál felhasznált BlackBerry ID-re is érvényesek; így többek között a 2., 3., 5., 6., 9., 12., 16., 17., 18., 19., 20., illetve a jelen 11. szakasz. Ezenkívül a jelen Szerzodés esetleges megszunése nem befolyásolja ezen feltételek érvényességét az Ön által más BlackBerry ID-vel elérheto szolgáltatásokkal tovább használt BlackBerry ID-re, kivéve ha a BlackBerry jelzi, hogy a megszüntetés rendeltetése az, hogy megszüntesse az Ön jogát a BlackBerry ID BlackBerry ID-vel elérheto más szolgáltatásokkal való használatára.

12. Titoktartás és a visszafejtés tilalma. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a BBM-megoldás: (a) fejlesztése a BlackBerry és/vagy a BlackBerry Cégcsoport jelentos ido- és költségráfordításával történt; illetve (b) a BBM-megoldás bizalmas információkat tartalmaz, ideértve a BlackBerry, a BlackBerry Cégcsoport és az o szállítóinak üzleti titkait. Ez a Szerzodés semmilyen jogot nem biztosít Önnek ahhoz, hogy a BlackBerrytol, a BlackBerry Cégcsoporttól vagy a forgalmazóiktól a Szoftverre, a Szolgáltatásokra, a Harmadik Fél Tételekre vagy a Harmadik Fél Szolgáltatásokra vonatkozó bármely forráskódot megszerezze, és ha valamely jogszabály kifejezetten nem zárja ki, hogy a BlackBerry tiltsa ezeket a tevékenységeket, Ön elfogadja, hogy a Szoftvert, a Szolgáltatásokat, a Harmadik Fél Tételeket vagy a Harmadik Fél Szolgáltatásokat nem változtatja meg, nem módosítja, nem alakítja át, nem hoz létre származtatott muvet, nem fordítja le, nem rongálja meg vagy nem fejti vissza vagy nem tesz rá kísérletet vagy nem engedi meg, nem járul hozzá, másokat nem hatalmaz fel vagy nem bátorít arra, hogy ugyanezt tegyék. A Szerzodés értelmében a "visszafejtés" magába foglalja az adatok, a szoftver (ideértve a muszaki értelemben szoftverkódnak tekintheto vagy nem tekintheto programokban található vagy velük együtt felhasznált interfészeket, protokollokat és bármely egyéb adatot), a szolgáltatás vagy a hardver visszafejtésére, fordítására, szétbontására, visszafordítására, dekódolására vagy lebontására vonatkozó tevékenységeket (ideértve a "RAM/ROM vagy az állandó tár tartalma kiírásának" bármely területét, a "kábeles vagy vezeték nélküli kapcsolaton történo lehallgatást" vagy a "feketedobozos" visszafejtést), vagy bármilyen módszert vagy eljárást, amellyel információ, adat vagy szoftver valamilyen formából ember számára olvasható formában kapható meg, illetve azzá alakítható.

13. Érvényességi ido. Ez a Szerzodés akkor válik hatályossá, amikor Ön elfogadja, hogy ezen Szerzodés (a fenti bevezetésben ismertetett) feltételei és kikötései Önre kötelezo érvényuek, és addig marad hatályban, amíg az itt rögzített rendelkezések szerint meg nem szunik.

14. Jogorvoslatok és megszunés.

A BlackBerry számára a Szerzodésben rögzített egyéb jogokon és jogorvoslatokon túl:

(a) Ha a Szerzodést Ön megszegi, a BlackBerry vagy az o megbízottja megtehet bizonyos, általa alkalmasnak tartott intézkedéseket, de erre nem köteles. Az intézkedések közé tartozhat egyebek mellett az Ön BBM-megoldásának vagy az Ön BBM-megoldásához felhasznált bármely Harmadik Fél Tételnek azonnali teljes vagy részleges megszüntetése.

(b) A BlackBerry a jelen Szerzodésben vagy a jogszabályok által biztosított minden egyéb jog és jogorvoslat mellett (i) azonnal felmondhatja a jelen Szerzodést, illetve az Ön és a BlackBerry között az Ön által használt BBM-megoldás bármely részére vonatkozó licencszerzodést, ha Ön a jelen Szerzodést vagy bármely függelékét vagy a BlackBerryvel vagy a BlackBerry társvállalatával esetleg fennálló egyéb szerzodését megszegi, ideértve azt is, ha a díjakat a fizetés esedékessé válását követo harminc (30) napon belül nem fizeti meg; és/vagy (ii) beszüntetheti a BBM-megoldás vonatkozásában az Ön részére nyújtott bármely Szolgáltatást. Ha Ön a BlackBerrynek pontos elérhetoségi adatait is megadta, a BlackBerry minden tole telhetot elkövet annak érdekében, hogy a felmondásról tájékoztassa Önt.

(c) Ezenkívül a BlackBerry Önnel szemben fennálló kötelezettség nélkül megszüntetheti a jelen Szerzodést és/vagy azonnal megszüntetheti az egész BBM-megoldás vagy bármely részének biztosítását, ha bármely törvény, rendelet, eloírás vagy bármely bírósági vagy egyéb közigazgatási hatóság által bármilyen formában kiállított döntés megtiltja, hogy a BlackBerry a BBM-megoldást vagy annak bármely részét biztosítsa, vagy ha valamely kormányhivatal vagy minisztérium hirdetményében az szerepel, hogy a BlackBerry a BBM-megoldást vagy annak bármely részét nem biztosíthatja. A szerzodésben foglaltak értelmezése szerint nem kell a BlackBerrynek az adott törvény, döntés, rendelet, vagy korlátozás alól felmentést kérnie vagy bírósági felülvizsgálatot kérnie vagy bármely bírósági végzés ellen fellebbeznie. Ha lehetséges, a BlackBerry minden tole telhetot elkövet annak érdekében, hogy Fizetos Szolgáltatás esetén a felmondásról vagy a megszüntetésrol harminc (30) nappal korábban tájékoztassa Önt.

(e) Hacsak a szerzodés kifejezetten nem rendelkezik róla, a BlackBerrynek nincs Önnel szemben a jelen Szerzodés vagy a szerzodésben biztosított jogoknak vagy engedélyeknek a jelen Szerzodéssel összhangban történo megszüntetésébol vagy azzal kapcsolatban fennálló kötelezettsége.

(f) A BlackBerry részérol a jelen Szerzodés értelmében történo felmondás úgy is hatályos, hogy a BlackBerrynek nem kell az Ön joghatóságában semmilyen bírósági vagy közigazgatási hozzájárulást, jóváhagyást vagy határozatot beszereznie.

(g) Ha Ön Azerbajdzsán vagy Románia lakosa, és ha a BlackBerry bizalmas információit, szellemi tulajdonát vagy egyéb tulajdonosi jogait megsérti, bitorolja vagy egyéb módon megszegi (együttesen "SZT-sértés") és az SZT-sértés leállítására az Ön joghatóságában a bíróság nem tud vagy nem hajlandó ideiglenes végzést hozni, Ön tudomásul veszi, hogy az SZT-sértés idejére a BlackBerry napi 500 USD összegu kötbért jogosult Öntol beszedni.

15. A megszunés következménye. Ha a jelen Szerzodés megszunésekor bármilyen okból kifolyólag az Ön számára biztosított BBM-megoldás vagy bármely Szolgáltatás vagy az Ön BBM-elofizetése vagy ingyenes kipróbálási lehetosége vagy annak bármely része lejár vagy megszunik: (a) Ön a BBM-megoldás mindennemu felhasználását azonnal beszünteti és törli vagy eltávolítja az érintett Szoftvernek az Ön birtokában vagy ellenorzése alatt álló összes másolatát vagy abban az esetben, ha a jelen Szerzodés nem szunik meg, a Szoftver azon elemét vagy elemeit, amelynek vagy amelyeknek a vonatkozó licence vagy Szolgáltatások esetén az adott Szolgáltatásnyújtás megszunt vagy lejárt; és (b) a BlackBerry jogosult az Ön tájékoztatása nélkül az adott Szoftver és/vagy Szolgáltatás minden kimeno és bejövo adatforgalmát letiltani. Ön felhatalmazza a BlackBerryt, hogy ha a BBM-megoldás vagy bármely részének felhasználási engedélye megszunik vagy lejár, az Ön BBM-megoldására vagy annak adott részére vonatkozó fiókhoz tartozó fájlokat, programokat, adatokat és üzeneteket az Ön tájékoztatása nélkül törölje. Ön felel a megszunés hatálybalépésének idopontjáig bezárólag a BBM-megoldás és a Harmadik Fél Tételek érintett részének vonatkozásában minden összegért, ideértve az Ön hivatalos fizetési módjára terhelt összegeket. Abban az esetben, ha a BlackBerry a jelen Szerzodést a Szerzodés rendelkezései alapján felmondja, Ön megfizeti a BlackBerrynek a BlackBerry által az itt biztosított jogok érvényesítése érdekében eszközölt vagy felmerült összes díjat (az ésszeru ügyvédi költségeket is ideértve) és a kapcsolódó kiadásokat.

16. A BBM-megoldásra vonatkozó felelosség. Ön a felelos a BBM-megoldás felhasználásáért és tudomásul veszi, hogy felelosséggel tartozik és megtéríti a BlackBerrynek, a BlackBerry Cégcsoportnak és az o szállítóinak, jogutódainak, képviseloinek, (a Mobilszolgáltatókat is ideértve) hivatalos forgalmazóinak és örököseinek és az o igazgatóinak, tisztségviseloinek, munkavállalóinak és független vállalkozóinak a BBM-megoldás vonatkozásában vagy abból keletkezoen elszenvedett vagy náluk felmerült, károkat, veszteségeket, költségeket vagy kiadásokat (ideértve az ésszeru ügyvédi díjakat és költségeket), ideértve a jelen Szerzodés vagy a Szerzodés bármely függelékének Ön által történo megsértését ("Veszteségek") és a harmadik személyek követeléseibol vagy az általuk indított eljárásokból keletkezo Veszteségeket. A szerzodéssel a BlackBerryre ruházott jogorvoslatoknak nem célja, hogy az itt biztosított vagy a jogszabályok vagy méltányosság alapján megengedett egyéb jogorvoslatokat kizárják – és nem is lehet azokat úgy értelmezni –, ugyanakkor az összes jogorvoslat halmozódik.

17. Szavatosság, jognyilatkozat.

EGYES JOGHATÓSÁGOKBAN A JOGSZABÁLYOK NEM TESZIK LEHETOVÉ A FOGYASZTÓI SZERZODÉSEKBEN A FELOSSÉG KORLÁTOZÁSÁT VAGY A SZAVATOSSÁG, FELTÉTELEK, TÁMOGATÁSOK, GARANCIÁK, BIZTOSÍTÉKOK VAGY NYILATKOZATOK KIZÁRÁSÁT, ÍGY AMENNYIBEN ÖN FOGASZTÓ, LEHETSÉGES, HOGY EZEK A KIZÁRÁSOK ÖNRE NEM VONATKOZNAK.

(a) BBM-megoldás. A BlackBerry a BBM-megoldást kello gondossággal és szakértelemmel biztosítja. A BlackBerry a BBM-megoldásra vonatkozóan semmi mást nem ígér vagy nem vállal jótállást és különösen nem vállal jótállást vagy nem ad más hasonló biztosítékot arra, hogy:

(i) a BBM-megoldás felhasználása zavartalan vagy hibamentes lesz vagy folyamatosan rendelkezésre fog állni; vagy

(ii) az Ön BBM-megoldása, ideértve az Ön által vagy Önnek küldött vagy az Ön által vagy az Ön megbízásából tárolt üzeneteket, Tartalmakat vagy információkat, mentes lesz a veszteségektol, sérülésektol, támadásoktól, vírusoktól, zavaroktól, kalózkodástól vagy egyéb biztonsági behatolástól, vagy hogy pontos lesz, hibátlanul vagy elfogadható idon belül kerül továbbításra.

(b) Általános szavatosságok.

(i) HA A SZERZODÉS KIFEJEZETTEN MÁST NEM RÖGZÍT, A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MAXIMÁLISAN MEGENGEDETT MÉRTÉKIG EZENNEL ELUTASÍTUNK ÉS KIZÁRUNK MINDENFAJTA KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS FELTÉTELT, TÁMOGATÁST, GARANCIÁT, BIZTOSÍTÉKOT, NYILATKOZATOT VAGY SZAVATOSSÁGOT, IDEÉRTVE A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT, A TARTÓSSÁGRA, ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, ELADHATÓSÁGRA, ELADHATÓ MINOSÉGRE, JOGTISZTASÁGRA, KIELÉGÍTO MINOSÉGRE, JOGCÍMRE VAGY AZ ÉRVÉNYES TÖRVÉNYBEN DEFINIÁLT (IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT, HA ÖN BOSZNIA ÉS HERCEGOVINA LAKOSA, AKKOR BOSZNIA ÉS HERCEGOVINA MINDENKOR MÓDOSÍTOTT, KÖTELEZETTSÉGEKROL SZÓLÓ TÖRVÉNYÉT, HA PEDIG ÖN HORVÁTORSZÁG LAKOSA, AKKOR HORVÁTORSZÁG MINDENKOR MÓDOSÍTOTT, KÖTELEZETTSÉGEKROL SZÓLÓ TÖRVÉNYÉT (ZAKON O OBVEZNIM ODNOSIMA, NN 3512005)) "ANYAGHIBÁKRA" VONATKOZÓ FELTÉTELEKET, TÁMOGATÁSOKAT, GARANCIÁKAT, NYILATKOZATOKAT VAGY SZAVATOSSÁGOKAT, KIVÉVE HA A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK KIFEJEZETTEN TILTJÁK, VAGY HA A JOGSZABÁLYOKBÓL VAGY A SZOKÁSBÓL VAGY AZ ELOZO ÜGYMENETBOL VAGY AZ ÜZLETI GYAKORLATBÓL EGYÉB MÓDON AZ KÖVETKEZIK, ILLETVE MINDENNEMU EGYÉB SZAVATOSSÁGOT, NYILATKOZATOT, FELTÉTELT, TÁMOGATÁST VAGY GARANCIÁT.

(ii) A vonatkozó jogszabályok maximálisan megengedett keretei között, ha a Szoftverre vonatkozó hallgatólagos szavatosságokat, támogatásokat, garanciákat, biztosítékokat, nyilatkozatokat vagy feltételeket a fentiekben rögzítetteknek megfeleloen kizárni nem, csak korlátozni lehet, akkor azok kilencven (90) napra korlátozódnak attól a naptól kezdve, amikor Ön a Szoftvert az Eszközére eloször feltelepítette.

(c) Harmadik fél Tételek és Harmadik fél Szolgáltatások, kapcsolódó honlapok.

(i) HACSAK A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK KIFEJEZETTEN NEM TILTJÁK, A HARMADIK FÉL SZOLGÁLTATÁSOK ÉS HARMADIK FÉL TÉTELEK NEM ÁLLNAK A BLACKBERRY ELLENORZÉSE ALATT, A BLAKCBERRY SEMMILYEN KONKRÉT HARMADIK FÉL TÉTELT VAGY HARMADIK FÉL SZOLGÁLTATÁST NEM TÁMOGAT ÉS A BLACKBERRY SEMMILYEN MÓDON NEM FELELOS AZÉRT, HOGY ÖN MILYEN HARMADIK FÉL SZOLGÁLTATÁSOKAT VAGY HARMADIK FÉL TÉTELEKET VÁLASZT, HASZNÁL FEL, ÉR EL VAGY VALÓSÍT MEG.

(ii) A FENTIEK ÉRVÉNYESEK FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY: (A) ÖN HOGYAN SZEREZ VAGY KAP HOZZÁFÉRÉST A HARMADIK FÉL TÉTELEKHEZ ÉS/VAGY HARMADIK FÉL SZOLGÁLTATÁSOKHOZ, PL. A BLACKBERRYTOL FÜGGETLENÜL VAGY RAJTA VAGY A SAJÁT MOBILSZOLGÁLTATÓJÁN KERESZTÜL; VAGY (B) EZEK A HARMADIK FÉL TÉTELEK VAGY IDEGEN SZOLGÁLTATÁSOK (IDEÉRTVE A MOBILSZOLGÁLTATÁSOKAT) SZÜKSÉGESEK-E AHHOZ, HOGY A BBM-MEGOLDÁST VAGY ANNAK BÁRMELY RÉSZÉT FELHASZNÁLJA.

(iii) A FENTIEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL, HACSAK A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK KIFEJEZETTEN NEM TILTJÁK, A HARMADIK FÉL TÉTELEKET ÉS A HARMADIK FÉL SZOLGÁLTATÁSOKAT "ADOTT" ÉS "KÉSZ" ÁLLAPOTBAN, MINDENNEMU FELTÉTEL, TÁMOGATÁS, GARANCIA, BIZTOSÍTÉK, NYILATKOZAT VAGY SZAVATOSSÁG NÉLKÜL BIZTOSÍTJA VAGY TESZI EGYÉB MÓDON HOZZÁFÉRHETOVÉ A BLACKBERRY VAGY HASZNÁLJA ÖN EGYÉB MÓDON A BBM-MEGOLDÁSHOZ, ÉS A BLACKBERRY NEM TARTOZIK SEMMINEMU KÖTELEZETTSÉGGEL ÖNNEL VAGY AZ ÖNNÉL VAGY ÖNÖN KERESZTÜL FELLÉPO HARMADIK SZEMÉLYEKKEL SZEMBEN A HARMADIK FÉL TÉTELEKRE VAGY A HARMADIK FÉL SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ PROBLÉMÁK MIATT, IDEÉRTVE A KÖVETKEZOKET: (A) A harmadik fél TÉTELEK VAGY harmadik fél SZOLGÁLTATÁSOK VAGY KIZÁRÓLAG A HOZZÁFÉRÉS BIZTOSÍTÁSÁRA KIJELÖLT SZOFTVER BÁRMELY RÉSZÉNEK PONTOSSÁGA, ÁTADÁSA, IDOSZERUSÉGE VAGY FOLYAMATOS RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSA; (B) A harmadik fél TÉTELEK VAGY harmadik fél SZOLGÁLTATÁSOK MUKÖDOKÉPESSÉGE VAGY MUKÖDÉSKÉPTELENSÉGE; VAGY (C) A harmadik fél TÉTELEK VAGY harmadik fél SZOLGÁLTATÁSOK EGYÜTTMUKÖDOKÉPESSÉGE AZ ÖN BBM-MEGOLDÁSÁNAK EGÉSZÉVEL VAGY ANNAK VALAMELY RÉSZÉVEL; VAGY (D) HARMADIK SZEMÉLYEKNEK A harmadik fél TÉTELEKKEL VAGY harmadik fél SZOLGÁLTATÁSOKKAL, TÖBBEK KÖZÖTT AZ ÖN ADATAINAK HARMADIK SZEMÉLYEK RÉSZÉROL TÖRTÉNO FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS CSELEKEDETEI VAGY MULASZTÁSAI.

(iv) A FENTIEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL, HACSAK A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK KIFEJEZETTEN NEM TILTJÁK, ÖN KIFEJEZETTEN ELFOGADJA, HOGY A BLACKBERRY NEM TARTOZIK FELELOSSÉGGEL VAGY KÖTELEZETTSÉGGEL A VÍRUSOKÉRT VAGY BÁRMELY FENGYEGETO, RÁGALMAZÓ, TRÁGÁR, JOGELLENES, SÉRTO VAGY ILLEGÁLIS harmadik fél SZOLGÁLTATÁSOKÉRT, harmadik fél TÉTELEKÉRT VAGY BÁRMELY olyan harmadik fél TÉTELÉRT VAGY harmadik fél SZOLGÁLTATÁSÉRT VAGY AZOK TOVÁBBÍTÁSÁÉRT, AMEly SÉRTI BÁRMELY HARMADIK FÉL szellemi TULAJDONOSI JOGAIT. harmadik fél TÉTELEK VAGY harmadik fél SZOLGÁLTATÁSOK TEKINTETÉBEN ILYEN KÖVETELÉSEK ESETÉN ÖNNEK CSAKIS AZ ADOTT HARMADIK SZEMÉLLYEL SZEMBEN ÁLL FENN JOGORVOSLATI LEHETOSÉGE.

(d) Létfontosságú alkalmazások. AZ ÖN BBM-MEGOLDÁSA ÉS ANNAK EGYETLEN RÉSZE SEM ALKALMAS LÉTFONTOSSÁGÚ ALKALMAZÁSOKBAN VAGY VESZÉLYES KÖRNYEZETEKBEN VAGY ÜZEMBIZTOS IRÁNYÍTÁST VAGY MUKÖDÉST IGÉNYLO KÖRNYEZETEKBEN TÖRTÉNO FELHASZNÁLÁSRA, IDEÉRTVE A NUKLEÁRIS LÉTESÍTMÉNYEK, REPÜLOGÉP-IRÁNYÍTÓ VAGY -KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK, LÉGIFORGALOM-IRÁNYÍTÁS, ÉLETMENTO, FEGYVERZETI RENDSZEREK VAGY VÉSZJELADÓ VAGY EGYÉB SEGÉLYHÍVÓ SZOLGÁLATOK ÜZEMELTETÉSÉT. ÖN KIJELENTI ÉS GARANTÁLJA, HOGY MEGFELELO ADAT-HELYREÁLLÍTÓ ÉS BIZTONSÁGIMÁSOLAT-KÉSZÍTO RENDSZEREKET ÜZEMELTET ÉS ELFOGADJA, HOGY: (i) FELHASZNÁLÁSI VAGY SZOLGÁLTATÁSI ZAVAROK; VAGY (ii) ADATÁTVITELI NEHÉZSÉGEK VAGY HIBÁK; VAGY (iii) ADATVESZTÉS VAGY -SÉRÜLÉS ESETÉN HALADÉKTALANUL ENYHÍTI A VESZTESÉGEKET ÉS KÁROKAT, A PROBLÉMÁKAT PEDIG JELENTI A BLACKBERRYNEK. A 18. SZAKASZ (b) PONTJÁBAN SZEREPLO ÁLTALÁNOS JOGNYILATKOZAT KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL A BLACKBERRY SEMMI ESETRE SEM FELEL A BBM-MEGOLDÁS VAGY BÁRMELY RÉSZÉNEK LÉTFONTOSSÁGÚ ALKALMAZÁSOKBAN VAGY VESZÉLYES KÖRNYEZETEKBEN VAGY ÜZEMBIZTOS IRÁNYÍTÁST VAGY MUKÖDÉST IGÉNYLO KÖRNYEZETEKBEN TÖRTÉNO FELHASZNÁLÁSÁBÓL KELETKEZO KÁROKÉRT – FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY EZEK A KÁROK ELORELÁTHATÓAK VOLTAK-E VAGY SEM –, AKKOR SEM, HA A BLACKBERRYT A KÁROK LEHETOSÉGÉROL ÉRTESÍTETTÉK.

(e) Az iTunes Store-ból beszerzett szoftverek. Ami az iTunes Store-ból beszerzett Szoftvereket illeti, abban az estben, ha a Szoftver nem felel meg bármely vonatkozó szavatosságnak, Ön tájékoztathatja az Apple-t és az Apple visszatéríti Önnek a Szoftver példányáért fizetett vételárat, ha volt ilyen, azonban az Apple nem tartozik további felelosséggel az egyéb olyan követelésekért, veszteségekért, kötelezettségekért, károkért, költségekért vagy kiadásokért, amelyek annak tulajdoníthatók, hogy a Szoftver nem felel meg valamely érvényes szavatosságnak.

18. Felelosségkorlátozás.

NÉHÁNY ORSZÁG NEM ENGEDÉLYEZI A KÖVETKEZMÉNYES, KÖZVETETT KÁROK KIZÁRÁSÁT A FOGYASZTÓI SZERZODÉSEKBEN, EZÉRT LEHETSÉGES, HOGY AZ EBBEN A SZAKASZBAN SZEREPLO KORLÁTOZÁSOK ÖNRE NEM VONATKOZNAK, AMENNYIBEN ÖN FOGYASZTÓ.

(a) A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MAXIMÁLISAN MEGENGEDETT MÉRTÉKIG, TOVÁBBÁ A JELEN SZERZODÉSBEN RÖGZÍTETT KONKRÉT JOGORVOSLATRA IS FIGYELEMMEL, A BLACKBERRY SEMMI ESETRE SEM FELELOS A KÖVETKEZO TÍPUSÚ KÁROKÉRT: KÖVETKEZMÉNYES, NAGYÖSSZEGU, JÁRULÉKOS, KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES, BÜNTETO, ERKÖLCSI VAGY SÚLYOSBÍTOTT KÁROK, ÜZLETI NYERESÉG VAGY BEVÉTEL ELMARADÁSÁBÓL, BÁRMELY VÁRT MEGTAKARÍTÁS ELMARADÁSÁBÓL, ÜZEMSZÜNETBOL, ÜZLETI INFORMÁCIÓK ELVESZTÉSÉBOL, ÜZLETI LEHETOSÉG ELVESZTÉSÉBOL VAGY ADATSÉRÜLÉSBOL VAGY -VESZTÉSBOL VAGY AZ ADATBIZTONSÁG MEGSÉRTÉSÉBOL, BÁRMELY SIKERTELEN ADATKÜLDÉSBOL VAGY -FOGADÁSBÓL, AZ ÖN BBM-MEGOLDÁSÁHOZ FELHASZNÁLT BÁRMELY ALKALMAZÁSSAL KAPCSOLATOS PROBLÉMÁKBÓL VAGY HA AZ ÖN BBM-MEGOLDÁSÁNAK VAGY BÁRMELY RÉSZÉNEK A BLACKBERRYN KÍVÜL VALAKI MÁS RÉSZÉROL TÖRTÉNO MÓDOSÍTÁSÁBÓL VAGY MÓDOSÍTÁSI KÍSÉRLETÉBOL, ÁLLÁSKÖLTSÉGEKBOL, A BBM-MEGOLDÁS VAGY BÁRMELY RÉSZÉNEK VAGY BÁRMELY HARMADIK FÉL SZOLGÁLTATÁSNAK VAGY HARMADIK FÉL TÉTELNEK A HASZNÁLHATATLANSÁGÁBÓL, HELYETTESÍTO ÁRU KÖLTSÉGÉBOL, BIZTOSÍTÁS, ESZKÖZÖK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEIBOL, TOKEKÖLTSÉGEKBOL VAGY EGYÉB HASONLÓ, A JELEN SZERZODÉSBOL VAGY A BBM-MEGOLDÁSBÓL VAGY AZZAL KAPCSOLATBAN FELMERÜLO PÉNZBELI VESZTESÉGBOL ERED, IDEÉRTVE AZ ÖN BBM-MEGOLDÁSÁNAK HASZNÁLHATÓSÁGÁT, HASZNÁLHATATLANSÁGÁT, MUKÖDOKÉPESSÉGÉT VAGY MUKÖDÉSKÉPTELENSÉGÉT, FÜGETLENÜL ATTÓL, HOGY ILYEN KÁROK ELORE LÁTHATÓAK VOLTAK VAGY SEM, ÉS MÉG AKKOR SEM, HA A BLACKBERRYT A KÁROK LEHETOSÉGÉROL ÉRTESÍTETTÉK.

(b) A vonatkozó jogszabályok által maximálisan megengedett mértékig a BlackBerry együttes kötelezettsége semmi esetre sem haladhatja meg (i) a szóban forgó Szoftvernek arra a részére befizetett összeg; (ii) a szóban forgó Fizetos Szolgáltatás vonatkozó idoszakára befizetett összeg; és (iii) öt (5) amerikai dollár közül a magasabb összeget.

(c) A vonatkozó jogszabályok által maximálisan megengedett mértékig, amennyiben a BlackBerrynek a szerzodés értelmében Önnel szemben kötelezettsége áll fenn, a BlackBerry csak azokért a károkért felelos, amelyek a BBM-megoldás adott hibájának, késedelmének vagy muködésképtelenségének ideje alatt merültek fel.

(d) Az ebben a szakaszban foglaltak nem korlátozzák a BlackBerry felelosségét haláleset vagy személyi sérülés esetén, amennyiben az közvetlenül a BlackBerry gondatlanságának eredménye, azzal a feltétellel, hogy a BlackBerry által fizetendo kártérítést az Ön vagy más valaki hozzájárulásának mértékére kell csökkenteni.

(e) A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MAXIMÁLISAN MEGENGEDETT MÉRTÉKIG AZ EGYIK FÉL CSAK AKKOR TARTOZIK FELELOSSÉGGEL A MÁSIKKAL SZEMBEN, HA ARRÓL A JELEN SZERZODÉS KIFEJEZETTEN RENDELKEZIK ÉS SEMMINEMU EGYÉB, SZERZODÉSES, SZERZODÉSEN KÍVÜLI TÖRVÉNYI VAGY EGYÉB KÖTELEZETTSÉG, KÖTELESSÉG VAGY FELELOSSÉG NEM ÁLL FENN.

(f) A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MAXIMÁLISAN MEGENGEDETT MÉRTÉKIG A JELEN SZERZODÉS KORLÁTOZÁSAI, KIZÁRÁSAI ÉS JOGNYILATKOZATAI (i) AZ ÖN KERESTI JOGALAPJÁNAK, KÖVETELÉSÉNEK VAGY KERESETÉNEK TERMÉSZETÉTOL FÜGGETLENÜL ÉRVÉNYESEK, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A GONDATLANSÁGOT, A MAGÁNVÉTKET, AZ OBJEKTÍV FELELOSSÉGET, A TÖRVÉNYT, A SZERZODÉSSZEGÉST VAGY BÁRMELY EGYÉB JOGÉRTELMEZÉST; (ii) A JELEN SZERZODÉS ALAPVETO MEGSÉRTÉSE VAGY MEGSÉRTÉSEI VAGY ALAPVETO CÉLJÁNAK VAGY A BENNE FOGLALT JOGORVOSLATOKNAK A MEGHIÚSULÁSA UTÁN IS FENNMARADNAK; (iii) NEM VONATKOZNAK AZ ITT RÖGZÍTETT KÁRTÉRÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGEKRE VAGY ARRA AZ ESETRE, HA A MÁSIK FÉL SZELLEMI TULAJDONÁT VALAMELYIK FÉL BITOROLJA VAGY MEGSÉRTI, VAGY HA MEGSÉRTIK A JELEN SZERZODÉS KÖVETKEZO CÍMU SZAKASZAIT: "A BBM-MEGOLDÁS HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK" (2. SZAKASZ), "SZOFTVERHASZNÁLAT" (3. SZAKASZ), "SZELLEMI TULAJDON" (9. SZAKASZ), "EXPORT-, IMPORT- ÉS FELHASZNÁLÁSI KORLÁTOZÁSOK ÉS USA KORMÁNYZATI ENGEDÉLYEK" (10. SZAKASZ), "TITOKTARTÁS ÉS A VISSZAFEJTÉS TILALMA" (12. SZAKASZ) ÉS "FELHASZNÁLÓI ADATOK" (20. SZAKASZ), ÉS (iv) EGYÜTTESEN ALKALMAZANDÓK A BLACKBERRYRE VAGY A BLACKBERRY CÉGCSOPORTRA, JOGUTÓDJAIKRA, ÖRÖKÖSEIKRE ÉS A HIVATALOS BLACKBERRY FORGALMAZÓKRA (IDEÉRTVE A SZOFTVER HIVATALOS FORGALMAZÓIKÉNT ELJÁRÓ MOBILSZOLGÁLTATÓKAT).

(g) A BLACKBERRY CÉGCSOPORT TISZTSÉGVISELOINEK, IGAZGATÓINAK, MUNKAVÁLLALÓINAK, MEGBÍZOTTAINAK, FORGALMAZÓINAK, (NEM AJÁNLATTEVO) SZÁLLÍTÓINAK, SZOLGÁLTATÓINAK, FÜGGETLEN VÁLLALKOZÓINAK, VAGY MOBILSSZOLGÁLTATÓINAK (A FENTIEKBEN RÖGZTÍTETT KIVÉTELLEL) SEMMI ESETRE SINCSENEK A JELEN SZERZODÉSBOL FAKADÓ VAGY AZZAL KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉGEI.

(h) ÖN TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA, HOGY A JELEN SZERZODÉSBEN RÖGZÍTETT FELELOSSÉGELHÁRÍTÁSOK, KIZÁRÁSOK ÉS KORLÁTOZÁSOK A FELEK KÖZÖTTI SZERZODÉS LÉNYEGES ELEMÉT KÉPEZIK, ÉS HA EZEK A FELELOSSÉGELHÁRÍTÁSOK, KIZÁRÁSOK ÉS KORLÁTOZÁSOK NEM LENNÉNEK, (i) A SZERZODÉS DÍJAI ÉS EGYÉB FELTÉTELEI JELENTOSEN KÜLÖNBÖZNÉNEK; ÉS (ii) BEFOLYÁSOLNÁK AZT, HOGY A SZERZODÉS ÉRTELMÉBEN A BLACKBERRY KÍNÁLHATJA, ÖN PEDIG HASZNÁLHATJA A BBM-MEGOLDÁST, A SZOFTVEREKET VAGY A SZOLGÁLTATÁSOKAT ÉS/VAGY AZT, HOGY A BLACKBERRY A BBM-MEGOLDÁSON KERESZTÜL ELÉRHETOVÉ KÉPES TENNI A HARMADIK FÉL TÉTELEKET ÉS A HARMADIK FÉL SZOLGÁLTATÁSOKAT.

19. Hozzájárulás az adatok gyujtéséhez, felhasználásához, feldolgozásához, átadásához, tárolásához és közzétételéhez (együttesen "Feldolgoz" vagy "Feldolgozás").

A BlackBerry Cégcsoport és az o szolgáltatói által feldolgozott személyes adatok kezelése a BlackBerry Adatvédelmi Irányelve szerint történik (amely ezennel a jelen Szerzodés szerves részének tekintendo és megtekintheto a következo címen: www.blackberry.com/legal vagy e-mailen beszerezheto a következo címrol: legalinfo@blackberry.com). Ha Ön az Európai Unió vagy az Európai Gazdasági Térség valamely országában él, az Ön személyes adatainak tekintetében az adatkezelo az a BlackBerry társaság, akivel Ön ezt a Szerzodést megkötötte.

(a) Személyes adatok. A BBM-megoldás (vagy bármely részének) Ön általi használata – ideértve a Szoftver vagy a kapcsolódó mobilszolgáltatások telepítését és/vagy használatát vagy a BlackBerry ID létrehozását – azt eredményezheti, hogy a vonatkozó törvényekben meghatározottak szerint a BlackBerry Cégcsoport és az o szolgáltatói, Mobilszolgáltatói és más harmadik személyek, akik a BBM-megoldáshoz használt termékekkel vagy szolgáltatásokkal rendelkeznek, feldolgozhatják az Ön vagy – ha Ön vállalat vagy egyéb jogi személy – az Ön munkavállalóinak és más magánszemélyeknek a személyes adatait, akiket ÖN felhatalmazott arra, hogy nevében a BBM-megoldást használják (együttesen: "Felhasználók"). Az igénybe vett Szolgáltatásoktól függoen a személyes adatok közé tartozhat például a név, a megjelenítési kép, az állapot- és személyes üzenetek, az e-mail cím, a telefonszám, a nyelvválasztás, a BlackBerry ID, a fiókhoz tartozó hitelesítési adatok és beállítások, az eszközinformációk (például eszközazonosítók és eszköztípus), az ország és idozóna, a mobilszolgáltatók adatai, illetve olyan információk, hogy Ön a BBM-megoldás funkcionalitásával kapcsolatosan milyen t, Szolgáltatásokat vagy szoftvereket és hardvert használ. A BBM-megoldásban elérheto funkcióktól függoen a BBM-megoldás hozzáférhet a címjegyzék adataihoz, az Eszköz helyzeti adataihoz, a naptárhoz, a fényképekhez, az emlékeztetokhöz és a BlackBerry feldolgozhatja azokat, hogy a BBM-megoldás keretében vagy azzal kapcsolatban ezeket az adatokat felhasználó funkciókat biztosítson (például hogy Ön a "BBM ajánlása" e-mailt vagy SMS-t küldhessen a címjegyzékében szereplo partnereknek). Ön hozzájárul, hogy a BlackBerry Cégcsoport ezeket a személyes adatokat közvetlenül Öntol gyujtse, vagy pedig Mobilszolgáltatóktól vagy a BBM-megoldáshoz felhasznált termékekkel vagy szolgáltatásokkal rendelkezo harmadik felektol szerezze be. Ha Ön vállalat vagy más jogi személy, Ön köteles gondoskodni róla, hogy a jelen 19. szakasz elfogadásához és az annak értelmében eloírt hozzájárulások megadásához az összes szükséges hozzájárulást és engedélyt beszerezze, mivel azok az Ön Felhasználóinak a BBM-megoldás felhasználása során gyujtött személyes adataira vonatkoznak.

(b) Célok. A BlackBerry Adatvédelmi Irányelvével összhangban a személyes adatokat a BlackBerry Cégcsoport és az o szolgáltatói a következo célokra használhatják fel (i) az Ön igényeinek és preferenciáinak megismerése és a BBM-megoldás és a BlackBerry ID biztosítása az Ön számára; (ii) új termékek és szolgáltatások kifejlesztése, a már meglévok korszerusítése, ideértve az Önnel való kapcsolattartást is; (iii) a BlackBerry Cégcsoport üzleti tevékenységének és muveleteinek irányítása és fejlesztése; és (iv) a törvényi és hatósági eloírások betartása. A BlackBerry továbbá a Szoftverhez vagy egyéb BlackBerry termékhez és szolgáltatáshoz, Harmadik fél Szoftverekhez, Harmadik fél Tartalmakhoz vagy Harmadik fél Szolgáltatásokhoz és kapcsolódó termékekhez és szolgáltatásokhoz bovítéseket vagy frissítéseket vagy értesítéseket is elérhetové tehet vagy küldhet a Felhasználóknak.

(c) "Felho alapú" szolgáltatások. Ön tudomásul veszi, hogy a BBM-megoldás "felho alapú" üzenetküldo és egyéb szolgáltatásokat tesz elérhetové, amelyek a BlackBerry Cégcsoport vagy az o szolgáltatói által biztosított távoli hozzáférési, tárolási vagy biztonsági mentési funkciókat is tartalmazhatnak és Ön elfogadja, hogy az ilyen szolgáltatások igénybe vételével az Ön által a szolgáltatásokhoz bevitt, megadott vagy azok részévé tett adatokat (például megjelenítési nevek és képek, állapotüzenetek, névjegyzék- vagy csoportinformációk, naptár vagy egyéb, készüléken tárolt információk, mint például feladatok és médiafájlok) a BlackBerry Cégcsoport az Ön és a BlackBerry között létrejött szerzodés(ek)nek megfeleloen nyújtott szolgáltatások megkönnyítése érdekében feldolgozhatja, és Ön kijelenti és garantálja, hogy minden szükséges hozzájárulással rendelkezik ahhoz, hogy ezeket az adatokat a BlackBerrynek megadja.

(d) Közösségi funkciók. A BBM-megoldás olyan "közösségi funkciókat" tartalmaz, amelyek segítségével mások számára láthatóvá teheti magát, és velük kapcsolatot tarthat, illetve javíthatja vagy bovítheti a BlackBerry által elérhetové tett közösségi funkciókkal együttmuködo Szolgáltatások vagy szoftverek vagy Harmadik fél Szoftverek vagy Harmadik fél Szolgáltatások környezetét. Ön elfogadja, hogy ha ezeket a funkciókat igénybe veszi, mások láthatják, hogy közvetlen kommunikáció vagy kapcsolatfelvétel céljából éppen foglalt-e, akik az Ön profilját, megjelenítési neveit, megjelenítési képeit, állapotüzeneteit, tagsági helyzetét és egyéb azonosítóit vagy adatait megtekinthetik és megjegyzéseket is fuzhetnek azokhoz. Például, ha Ön igénybe vesz egy olyan Szolgáltatást vagy Harmadik fél Szolgáltatást, amely a BBM közösségi platform részét képezi és van ilyen funkciója, Ön tudomásul veszi, hogy: (i) Az Ön BlackBerry Messenger partnerei láthatják, hogy Ön használja az adott Szolgáltatást vagy Harmadik fél Szolgáltatást, (ii) az Ön partnerei láthatják az Ön profilját és azt, hogy a Szolgáltatás vagy a Harmadik fél Szolgáltatás felhasználása közben milyen szoftvereket és a Tartalmakat (úgymint játékok, zene vagy egyéb médiafájlok a Szolgáltatástól vagy a Harmadik fél Szoftvertol függoen) töltött le, vagy hogy mit vásárolt vagy mit tud megosztani a Szolgáltatás vagy Harmadik fél szolgáltatás használatának keretében, illetve hogy Önnek vagy másoknak mi a véleménye róluk, (iii) amikor Ön a partnereirol vagy a Szolgáltatás vagy Harmadik fél Szolgáltatás használata közben általuk letöltött vagy megvásárolt szoftverekrol vagy Tartalmakról a véleményét közzéteszi, az Önre vonatkozó információk (úgymint az Ön megjegyzései, felhasználói profilneve és megjelenítési képei) az adott egyén más partnerei elott is megjelenhetnek és (iv) a Szolgáltatás vagy a Harmadik fél Szolgáltatás automatikus funkciót is tartalmazhat, amely elemzés végzésével az Ön szolgáltatási és szoftverbeállításai és felhasználási módja alapján ajánlatokat dolgoz ki. A Szolgáltatások vagy Szoftverek rendelkezésre álló foglaltsági vagy adatvédelmi beállításainak alkalmazásához ellenorizze az adott Szolgáltatás vagy Szoftver beállítási lehetoségeit.

(e) Együttmuködés Harmadik Fél Szolgáltatásokkal. A BBM-megoldás muködéséhez Harmadik fél Szolgáltatásokra is szükség lehet (például Mobilszolgáltatások). Ha Ön úgy dönt, hogy a BBM-megoldást Harmadik Fél Szolgáltatásokkal integrálja vagy köti össze (például olyan szolgáltatások, amelyek megkönnyítik a BBM-megoldás felhasználását harmadik személyek által kínált közösségi hálózatkezelo vagy egyéb szolgáltatásokkal) Ön felhatalmazza a BlackBerryt, hogy a hitelesítési adatainak felhasználásával az Ön nevében hozzáférjen a Harmadik fél Szolgáltatásokhoz és az adott Harmadik fél Szolgáltatásra vonatkozóan személyes adatait feldolgozza annak érdekében, hogy személyes és/vagy otthoni célból könnyebben férhessen hozzá ezekhez a Harmadik fél Szolgáltatásokhoz. A feldolgozott információk közé tartozhatnak többek között: (i) az Ön BlackBerry ID-je vagy egyéb megfelelo fiókazonosítója, jelszava(i), hitelesítési kódkulcsok vagy egy-egy ilyen, Ön által a BBM-megoldással integrált harmadik fél szolgáltatás vagy egyéb fiók(ok) egyéb hitelesítési adatai; (ii) az Ön fiókprofiljára vonatkozó információk (például BlackBerry ID, az Ön megjelenítési képe, megjelenítési neve, személyes üzenete, foglaltsági állapota, ország, idozóna, egyedi eszközazonosítók stb.); (iii) a készüléken tárolt partneradatok, (iv) annak feltüntetése, hogy Szoftverfiókjával mely harmadik fél alkalmazásokhoz vagy szolgáltatásokhoz kapcsolódik; és (v) a Szoftverfiók harmadik fél alkalmazásokkal vagy szolgáltatásokkal történo összekapcsolásából keletkezo munkamenetadatok (például egy kapcsolatban lévo harmadik fél játékban vagy alkalmazásban elért, a Szoftverfiók profilablakában megjelenítendo rekordpontszámok, egy kapcsolatban lévo idegen alkalmazással vagy szolgáltatással azonnali üzenetküldés keretében bonyolított csevegés során keletkezo és a Szoftver azonnali üzenetküldo funkciója által elérhetové tett azonnali üzenetküldési adatok stb.). Ön engedélyezi továbbá a BlackBerrynek, hogy a személyes adatokat aktiválási, számlázási, szolgáltatási, szervizelési, karbantartási és deaktiválási célból Harmadik fél Szolgáltatóknak (a Mobilszolgáltatókat is ideértve) kiadja. Az így igénybe vett Harmadik Fél Szolgáltatások nem állnak a BlackBerry ellenorzése alatt. Ha az Ön személyes adatait az Ön Mobilszolgáltatójának vagy harmadik személyeknek, akik a BBM-megoldáshoz felhasznált termékekkel vagy szolgáltatásokkal rendelkeznek, kiadjuk, arra az adott harmadik személyek megfelelo szerzodése(i) és adatvédelmi irányelvei vonatkoznak, amelyeket Önnek át kell tekintenie a Harmadik Fél Szolgáltatások és a Harmadik Fél Szoftver használata elott. Önnek át kell tekintenie az Eszközszoftver és a Szoftver beállítási lehetoségeit és Súgó menüjét, hogy jobban megismerje, adott esetben pedig beállítsa az adott Harmadik fél Szolgáltatásban és Harmadik fél Szoftverben a kapott engedélyeket és a rendelkezésre álló vezérloket.

(f) Sütik és hasonló technológiák. A BlackBerry Cégcsoport névtelenített információk felhasználásával "sütiket" (az Ön Eszközén tárolt apró adatelemeket) vagy hasonló eszközöket alkalmazhat, hogy Ön és a BlackBerry védelme érdekében Ön bizonyos szolgáltatásokba bejelentkezhessen, a Szolgáltatások felhasználását egyszerubbé tegye vagy testre szabja az Ön környezetét vagy elemzo értékelési célzattal jobban megismerje, hogy a felhasználók miként bánnak a Szolgáltatásaival és a BBM-megoldással és javítsa azok jellemzoit.

(g) Támogatás és minoségbiztosítás. Ön elfogadja, hogy ha támogatásért a BlackBerryhez fordul vagy a BlackBerrynek e-mailben vagy a BlackBerry által erre a célra biztosított naplózó eszközökkel egyéb muszaki információkat küld, a BlackBerry Cégcsoport muszaki információkat (pl. eszközazonosítók, hardverazonosító és -típusszám, memóriaállapot, operációs rendszer és környezeti információk, akkumulátorállapot, Wi-Fi/WLAN, rádió- vagy vezeték nélküli jelerosség és kapcsolatok, telepített alkalmazások listája, alkalmazáshasználati információk, futó folyamatokra vonatkozó adatok és eszközkonfiguráció, rendszeresemények és egyéb, az Ön eszközének és az eszközön található szoftvereknek az állapotára vonatkozó, diagnosztikai szempontból hasznos információk) gyujthet. Ezek az információk a BlackBerry Adatvédelmi Irányelvének megfeleloen hibakeresés, ügyféltámogatás, szoftverfrissítés és a BlackBerry termékek és szolgáltatások tökéletesítése céljából kerülnek felhasználásra. Ha az elemzésbol kiderül, hogy harmadik fél termékek is érintettek, a hibakeresési folyamat során a BlackBerry bizonyos diagnosztikai vagy muszaki információkat küldhet az idegen termék gyártójának. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a BlackBerryvel és az o szolgáltatóival folytatott beszélgetéseket oktatási, minoségbiztosítási, ügyfélszolgálati és hivatkozási célból rögzíteni lehet.

(h) Az üzenetek tárolása. A BBM-megoldással kézbesített üzeneteket a BlackBerry a rendes üzletmenet keretében nem orzi meg vagy nem archiválja. A BBM-üzenetek küldése adatszolgáltatáson keresztül a BlackBerry által vagy az o megbízásából üzemeltetett kiszolgálók felé történik, ahol átirányítják azokat a címzett(ek)hez, ha a címzett(ek) online elérhetoek. A kézbesítést követoen az üzenet már nem a mi kiszolgálónkon van. Ha a címzett(ek) online elérhetetlen(ek), a kézbesítetlen üzeneteket a BlackBerry által vagy az o megbízásából üzemeltetett kiszolgálók maximum harminc (30) napig kézbesítés céljából megorzik, ezután a kézbesítetlen üzenetet töröljük a kiszolgálóinkról. A kézbesítetlen üzenetek tartalmát a BlackBerry nem orzi vagy nem tartja meg, hanem azok közvetlenül a küldo és a címzett eszközein vannak, amíg valamelyik felhasználó nem törli azokat. A fentiektol függetlenül a BlackBerry megtarthatja az üzenetekhez és az Eszközökhöz tartozó tranzakciós adatokat (például a sikerrel kézbesített üzenetekhez tartozó dátum- és idobélyegzo-információk, illetve az üzenetekben érintett Eszközök), illetve azokat az információkat, amelyek gyujtésére törvény kötelezi a BlackBerryt. A BBM-megoldáson keresztül elküldött üzenetek a kézbesítést követoen egy rövid ideig még a mi kiszolgálóinkon maradnak, de az általános iratmegorzési irányelveinknek megfeleloen rövid idon belül töröljük és minden azonosítható adattól megtisztítjuk oket.

(i) Nemzetközi adatátvitel. Ön hozzájárul és elfogadja, hogy (a "felho alapú", illetve távoli hozzáférési, tárolási vagy biztonsági adatmentési funkciókat is ideértve) a BBM-megoldás biztosításához a BlackBerry Cégcsoport egyes esetekben a személyes adatokat és az üzenetek szövegét is tartalmazó adatokat is feldolgozhat a BlackBerry Cégcsoport által vagy az o megbízásából üzemeltetett olyan kiszolgálókon, amelyek a Felhasználók joghatóságában vagy azon kívül találhatók, ideértve Kanadát, az Egyesült Államokat, az Egyesült Királyságot vagy az Európai Gazdasági Térség más országait, Szingapúrt vagy az ázsiai és csendes-óceáni térség más országait, az Egyesült Arab Emírségeket vagy a közel-keleti térség más országait vagy más országokat, ahol a létesítményeket a BlackBerry Cégcsoport által vagy az o megbízásából üzemeltetik (többek között például a BlackBerry Limited, BlackBerry Corporation, BlackBerry France S.A.S., BlackBerry Belgium BVBA, BlackBerry UK Limited, Research In Motion HK Limited, BlackBerry Singapore Pte. Limited, RIM Mobile Sci&Tech (China) Co., Ltd., és/vagy Research In Motion Netherlands B.V. néven muködo vállalatok, a BlackBerry Cégcsoportra vonatkozó információk pedig megtalálhatók a következo címen: www.blackberry.com). Ha a Felhasználók az Európai Gazdasági Térség vagy bármely olyan joghatóság lakói, ahol a személyes adatoknak az adott joghatóságból vagy térségbol történo kiküldéséhez hozzájárulás szükséges, Ön az ilyen Feldolgozáshoz hozzájárul és garantálja, hogy a vonatkozó jogszabályok értelmében ehhez az Ön Felhasználóitól az összes szükséges hozzájárulást beszerezte.

(j) Magyarországi lakosok. Ha Ön magyarországi lakos, a magyarországi jogszabályok értelmében az Ön személyes adatainak Feldolgozásával kapcsolatban további jogorvoslati lehetoségek is a rendelkezésére állhatnak.

20. Felhasználói adatok. A 19. szakaszban engedélyezett adatszolgáltatáson túl Ön és az Ön Felhasználói hozzájárulnak és elfogadják, hogy a BlackBerry Cégcsoportnak és az o szolgáltatóinak, egyéb partnereinek és leányvállalatainak székhelye szerinti ország jogszabályainak értelmében a BlackBerry Cégcsoport az Ön tájékoztatása nélkül is hozzáférhet az Ön és az Ön Felhasználóinak adataihoz, azokat megorizheti – ideértve a személyes adatokat, az üzeneteik tartalmát vagy a BBM-megoldás funkcióinak és a BBM-megoldáshoz felhasznált szolgáltatások vagy szoftverek és hardverek felhasználására vonatkozó információkat – ha azok a BlackBerry rendelkezésére állnak ("Felhasználói Adatok") és azokat kiadhatja harmadik személyeknek, ideértve a külföldi vagy belföldi kormányzati szerveket (i) törvényi eljárások vagy végrehajtható kormányzati kérések vagy egyéb törvényi eloírások teljesítése; (ii) a jelen Szerzodést sérto cselekmények kivizsgálásában harmadik személyekkel történo együttmuködés; vagy (iii) internetszolgáltatók, hálózati vagy számítógépes létesítmények rendszergazdáival a jelen Szerzodés végrehajtására irányuló együttmuködés érdekében. Ön garantálja, hogy a vonatkozó jogszabályok értelmében a Felhasználóitól az összes szükséges hozzájárulást megszerezte ahhoz, hogy a Felhasználói Adatokat a BlackBerry Cégcsoportnak ki lehessen adni és a BlackBerry Cégcsoport ezeket a Felhasználói Adatokat a fentiekben ismertetettek szerint gyujthesse, felhasználhassa, feldolgozhassa, továbbíthassa és/vagy kiadhassa.

21. Engedményezés és átruházás. A BlackBerry ezt a Szerzodést az Ön tájékoztatása nélkül átruházhatja. Ön a Szerzodést a BlackBerry elozetes írásbeli hozzájárulása nélkül sem egészben, sem részben nem ruházhatja át (mely hozzájárulást a BlackBerry a belátása szerint megtagadhatja vagy feltételhez kötheti) és a BlackBerry elozetes írásbeli hozzájárulása nélkül történo átruházás semmis és érvénytelen. A BlackBerry a jelen Szerzodés értelmében fennálló kötelezettségeit teljesítheti közvetlenül, illetve néhány vagy az összes kötelezettségét vállalkozójával vagy alvállalkozóival is elvégeztetheti.

22. Értesítések. Hacsak a jelen Szerzodés másként nem rendelkezik, az értesítések vagy egyéb közlemények akkor tekintendok itt szabályosnak, ha írásban történnek és személyesen, futárral kézbesítik azokat vagy bérmentve, ajánlott vagy annak megfelelo levélként, tértivevénnyel postára adják, illetve Önnek az Ön által a BlackBerrynek megadott számlázási címre, a BlackBerry UK Limitednek pedig a következok szerint megcímezik: 200 Bath Road, Slough, Berkshire, United Kingdom SL1 3XE, Attention: Managing Director. A fentieken kívül a BlackBerry a választása szerint a Szerzodés értelmében elektronikusan is küldhet Önnek értesítést. Az Önnek szóló elektronikus értesítés akkor tekintendo szabályosnak, ha az Ön által a BlackBerrynek megadott e-mail címre továbbítják, ha pedig Ön ilyen címet nem adott meg a BlackBerrynek, az értesítés szabályosnak tekintheto akkor is, ha azt a következo helyen jól látható módon közzéteszik: http://www.blackberry.com/legal/.

23. Vis major. A Szerzodés egyéb rendelkezéseitol függetlenül egyik Fél sem tekintheto szerzodésszegonek a kötelezettségek elmulasztásáért, ha annak a Felek érdemi hatáskörén kívül álló oka van, amibe az Ön hozzájárulásával a 17. szakasz (a) bekezdésének (ii) pontjában felsorolt események is beletartoznak. Ez a rendelkezés nem értelmezheto úgy, hogy nem teljesítés esetén a Felek mentesülnek a Szerzodés értelmében a másikkal szemben fennálló fizetési kötelezettségük alól.

24. Általános rendelkezések.

(a) Harmadik fél kedvezményezettek. A Szerzodés "Segélyhívó Szolgálatok" (8. szakasz), "A BBM-megoldásra vonatkozó felelosség" (16. szakasz), "Felelosségkorlátozás" (18. szakasz) és "Szavatosság, felelosségelhárítás" (17. szakasz) címu szakaszainak szempontjából a BlackBerry társvállalatai és a BlackBerry és az o társvállalatainak igazgatói, tisztségviseloi és munkavállalói a szerzodés szellemében ugyanúgy harmadik fél kedvezményezettek, mintha valamennyien a jelen Szakasz és Anglia 1999. évi, harmadik személyek szerzodéses jogairól szóló törvényének ("Harmadik Személyekrol Szóló Törvény") rendelkezései szerint szerzodéses felek lennének. A Szolgáltatások Tartalomszolgáltatói a Tartalmaik felhasználására vonatkozóan a jelen Szakasz és a Harmadik Személyekrol Szóló Törvény rendelkezései szerint ugyanúgy harmadik fél kedvezményezettjei "A BBM-megoldás felhasználására vonatkozó szabályok" (2. szakasz) és a "Szellemi tulajdon" (9. szakasz) címu részben rögzített védelmeknek és korlátozásoknak, mintha valamennyien szerzodéses felek lennének. Hacsak a jelen Szerzodés vagy a Harmadik Személyekrol Szóló Törvény kifejezetten másként nem szól, a jelen Szerzodés vagy a Harmadik Személyekrol Szóló Törvény értelmében nem szerzodo felek semmilyen joggal nem rendelkeznek. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy ha a Szoftvert az Apple iTunes Store-ból szerezte be, az Apple Inc. és az o leányvállalatai a jelen Szerzodés harmadik fél kedvezményezettjei és ha Ön a Szerzodést elfogadja, az Apple-nek és leányvállalatainak a BBM-megoldás iOS platformon történo felhasználásának tekintetében joguk van harmadik fél kedvezményezettként a Szerzodést Önnel szemben érvényesíteni (mely jogukat elfogadottnak kell tekinteni). Ön tudomásul veszi és elfogadja továbbá, hogy az Apple Inc. és leányvállalatai nem felelosek a BBM-megoldásért, illetve azért, hogy az Ön vagy harmadik személyek BBM-megoldással kapcsolatos panaszait rendezzék, vagy pedig a BBM-megoldás vonatkozásában bármilyen karbantartást vagy támogatást biztosítsanak.

(b) Eltekintés és mulasztás. A mulasztás, késedelem vagy bármely egyéb jogi vagy méltányossági megfontolás nem jelenti a Felek jelen Szerzodés értelmében fennálló jogaitól való eltekintést vagy azok elvesztését, kivéve ha az a Fél, akivel szemben az eltekintést érvényesíteni kívánják, eltekintési szándékát az adott Fél aláírásra jogosult képviseloje által aláírva írásban jelezte. Ha a Szerzodés valamely rendelkezésétol vagy valamely rendelkezésének megsértésétol egy esetben eltekintenek, az nem jelenti, hogy egy másik esetben is eltekintenek attól.

(c) Fennmaradás. A jelen Szerzodésben foglalt feltételek és garanciák, amelyeknek a szerzodés szelleme és szövegkörnyezete szerint a teljesítés után is fenn kell maradniuk, a jelen Szerzodés teljesülése, visszavonása vagy megszunése után is fennmaradnak, ideértve a kártérítési szakaszokat is.

(d) Irányadó jog és vitarendezés. Erre a Szerzodésre és annak értelmezésére Anglia és Wales törvényei az irányadók, kivéve a kollíziós szabályokra irányadó joganyagokat. A Felek megállapodnak, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezetének nemzetközi árukereskedelmi szerzodésekre vonatkozó konvenciójának alkalmazását erre a Szerzodésre vonatkozóan teljes egészében kizárják.

Ön visszavonhatatlanul eláll attól, hogy helyszín, "forum non-conveniens" vagy bármely hasonló alapon tiltakozzon és visszavonhatatlanul hozzájárul a levélben vagy az alkalmazandó jogszabályok által megengedett egyéb formában történo kézbesítéshez és visszavonhatatlanul hozzájárul és elismeri az Angliában található bíróságok joghatóságát és Ön és a BlackBerry hozzájárul ezen bíróságok személyi joghatóságához. Ha az Ön joghatóságában a bíróságok nem engedik, hogy a fent hivatkozott bíróságok joghatóságához és helyszínéhez hozzájáruljon, úgy a jelen Szerzodésbol keletkezo vagy azzal kapcsolatos vitákra az Ön helyi joghatósága és helyszíne vonatkozik. A Felek kifejezetten megállapodnak, hogy a vitákat nem esküdtszéki tárgyaláson rendezik és a Szerzodésbol keletkezo vagy azzal kapcsolatos ügyekben az esküdtszéki tárgyaláshoz fuzodo minden jogukról ezennel lemondanak. A BlackBerry elozetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem lehet a Felek közötti vitákat egyesíteni vagy összevonni vagy Önön kívül más személyeket bevonni.

A fentiekben foglaltak nem tiltják, hogy a Felek valamely illetékes bíróságtól ideiglenes intézkedést vagy egyéb méltányos enyhítést kérjenek. Különösen jogosult a BlackBerry törvényszéken jogi vagy méltányossági eljárást kezdeményezni – ideértve az ideiglenes intézkedés kérésére irányuló eljárást (vagy az Ön joghatóságában annak megfelelo jogorvoslatot) – ha a követelés vagy a vita oka az, hogy: (i) a BBM-megoldás vagy adott esetben valamely részének megszerzésével kapcsolatban a BlackBerryvel szemben Önnek tartozásai vannak; és (ii) Ön megszegte a jelen Szerzodés "A BBM-megoldás felhasználására vonatkozó szabályok" (2. szakasz), "Szofverfelhasználás" (3. szakasz), "Szellemi tulajdon" (9. szakasz), "Export-, import- és felhasználási korlátozások és USA kormányzati engedélyek" (10. szakasz), "Biztonság, fiókok és jelszavak" (11. szakasz), "Titoktartás és a visszafejtés tilalma" (12. szakasz) és "A megszunés következménye" (15. szakasz) címu szakaszait vagy a megszegés veszélye fennáll.

(e) Elválaszthatóság. Amennyiben bármely joghatóságban valamely illetékes hatóság megállapítja, hogy a jelen Szerzodés bármely szakasza, pontja, rendelkezése vagy mondata vagy annak egy része ("Rész") törvénytelen, érvénytelen vagy végrehajthatatlan, úgy a Részre vonatkozó döntés nem befolyásolja: (i) a Szerzodés többi Részének törvényességét, érvényességét vagy végrehajthatóságát; vagy (ii) az adott Rész törvényességét, érvényességét vagy végrehajthatóságát más joghatóságban és az adott Részt lehetoség szerint korlátozni kell, majd csak ezután lehet leválasztani, ha szükséges, oly módon, hogy a Szerzodés érvényessé és végrehajthatóvá váljon ezáltal.

(f) Nyelv. Ha a Szerzodést az angolon kívül más nyelvre is lefordítják, az angol nyelvu változat az irányadó, amennyiben az angol nyelvu változat és a fordítás között bármilyen jelentésbeli ellentmondás vagy eltérés van. A jelen Szerzodéssel kapcsolatos minden nézeteltérést, vitát, közvetítést, választottbírósági vagy peres eljárást angol nyelven kell lefolytatni, ideértve a levelezést, a bizonyítékok feltárását, az eloterjesztéseket, a beadványokat, az írásbeli és szóbeli nyilatkozatokat, az írásbeli és szóbeli érveléseket és a végzéseket vagy az ítéleteket, kivéve, ha ezt az Ön joghatóságában a törvény tiltja.

(g) Teljes szerzodés. Ez a szerzodés (amely a függelékek szempontjából a függelékek tárgyában azok feltételeit is tartalmazza) a tárgyban teljes megállapodást képez a Felek között a Szoftverre vonatkozóan, és a jelen Szerzodésben foglaltakon kívül nem létezik más rendelkezés, megállapodás, tájékoztatás, nyilatkozat, szavatosság, vállalás, kiegészíto megállapodás vagy megállapodás. A fentiektol függetlenül a BBM-megoldás egyéb részeinek felhasználására a Felek között fennálló más szerzodések is irányadóak lehetnek. Ez a szerzodés saját tárgyában felvált a Felek között minden korábbi vagy párhuzamos, szóbeli vagy írásbeli rendelkezést, megállapodást, tájékoztatást, nyilatkozatot, szavatosságot, vállalást, kiegészíto megállapodást és megállapodást és Ön elismeri, hogy a Szerzodés elfogadásánál az elobb felsoroltak egyikére sem támaszkodott. Ezt a Szerzodést a Felek kölcsönös megállapodásával bármikor módosítani lehet. Hacsak a BlackBerry számára az alkalmazandó jogszabályok nem tiltják, a BlackBerry fenntartja magának a jogot, hogy a Szerzodésen jövobeni hatállyal változtatásokat hajtson végre a saját belátása szerint, ideértve a jogszabályi változások hatásait (ideértve a jelen Szerzodés végrehajthatóságát biztosító változtatásokat) vagy az üzleti gyakorlat változtatását (az Értesítésekrol szóló fenti rendelkezés szellemének megfeleloen) elektronikusan vagy a változtatásnak a http://www.blackberry.com/legal címen történo közzétételével Önt a változtatásról kello idoben tájékoztatva, Ön pedig a változásokat rendszeresen áttekinti a weboldalon. Ha Ön a BBM-megoldást a változásról szóló tájékoztatást követo hatvan (60) nap után is igénybe veszi, úgy a változásokat elfogadottnak kell tekinteni. A változtatásokkal kapcsolatos problémákkal a változtatás(oka)t követo hatvan (60) napon belül forduljon hozzánk a legalinfo@blackberry.com címen és érdeklodjön a lehetoségeirol.

(h) Törvényesség. Ön a saját költségén beszerzi és érvényben tartja az Ön joghatóságában a jelen Szerzodésre vagy a kapcsolódó licencszerzodésekre a kormányhivatalok vagy az alkalmazandó jogszabályok által eloírt engedélyeket, bejegyzéseket és jóváhagyásokat. Különösen, és a félreértések elkerülése érdekében a BBM-megoldás telepítése és felhasználása során Ön betartja az alkalmazandó jogszabályokat és rendeleteket, ideértve a szükséges engedélyek, bejegyzések és jóváhagyások beszerzését az illetékes kormányhivataloktól azon Szoftverek behozatalára és felhasználására vonatkozóan, amelyek az alkalmazandó jogszabályok által eloírt kereskedelmi titkosítási vagy egyéb biztonsági funkciókat tartalmaznak. Ön a BlackBerry rendelkezésére bocsátja a BlackBerry által mindenkor esetlegesen kért biztosítékokat és hivatalos dokumentumokat annak ellenorzése érdekében, hogy Ön betartja-e ezt a kötelezettségét. A fentiek korlátozása nélkül, mivel egyes Szolgáltatások és Harmadik Fél Szolgáltatások az egész világon elérhetoek lehetnek, ha Ön úgy dönt, hogy a Szolgáltatásokat vagy a Harmadik Fél Szolgáltatásokat nem olyan országból veszi igénybe, amelynél a BlackBerry vagy az adott harmadik személy a Szolgáltatások vagy Harmadik Fél Szolgáltatások elérhetoségét jelezte, Ön azt a saját kezdeményezésére teszi és Ön felelos azért, hogy a vonatkozó törvényeket és rendeleteket betartsa, ideértve azokat, amelyek az adott Szolgáltatás vagy Harmadik Fél Szolgáltatás, illetve a kapcsolódó Tartalmak, Harmadik Fél Tételek vagy Szoftver kivitelére, behozatalára, felhasználására, átvitelére és/vagy közlésére vonatkoznak. A BlackBerry nem állítja továbbá, hogy a BBM-megoldás és a Szolgáltatás(ok)hoz kapcsolódó vagy rajtuk keresztül elérhetové tett Harmadik Fél Tételek felhasználásra minden helyen alkalmasak vagy elérhetoek. Ön elfogadja, hogy a Szoftvereket vagy a Harmadik Fél Szoftvereket nem töltheti le vagy nem kísérelheti meg letölteni olyan helyekrol, ahol ennek végrehajtása illegális. A fentiek korlátozása nélkül, ha az alkalmazandó jogszabályok tiltják az Ön számára a BBM-megoldás videó vagy hangcsevego funkcióihoz hasonló videó és/vagy hanghívó jellemzok felhasználását, többek között azért, mert az Ön joghatóságában egyenrangú vagy internetalapú funkcionalitás nem engedélyezett, illetve Ön még nem töltötte be az eloírt életkort vagy pedig a segélyhívó szolgálatokra vonatkozó jogszabályok miatt, úgy a BBM-megoldást vagy a termékeket nem töltheti le vagy nem használhatja fel és/vagy az Ön felelossége a segélyhívó szolgálatok eléréséhez más intézkedéseket tenni.

(i) Bovített jelentéstartalom. A "tartalmazza" vagy az "úgymint" fogalmába a "korlátozás nélkül tartalmazza", adott esetben pedig az "úgymint korlátozás nélkül" is beleértendo.

HA A SZERZODÉS FELTÉTELEIVEL KAPCSOLATBAN BÁRMILYEN KÉRDÉSE VAGY PROBLÉMÁJA VAN, FORDULJON HOZZÁNK A BLACKBERRY KÖVETKEZO CÍMÉN: legalinfo@blackberry.com.