BBM VILKÅR OG BETINGELSER

VENNLIGST LES DETTE DOKUMENTET NØYE FØR DU BRUKER TJENESTEN ELLER INSTALLERER ELLER BRUKER BBM-PROGRAMVAREN SOM TJENESTEN LEVERES GJENNOM. DENNE AVTALEN INNEHOLDER BETINGELSER SOM BEGRENSER ELLER EKSKLUDERER BLACKBERRYs ANSVAR OVERFOR DEG OG SOM PÅVIRKER DINE JURIDISKE RETTIGHETER PÅ ANDRE MÅTER. DENNE AVTALEN PÅVIRKER IKKE DINE LOVFESTEDE RETTIGHETER SOM GJELDER I DIN JURISIDKSJON, I DEN GRAD AT DU HAR RETT TIL Å HEVDE SLIKE LOVFESTEDE RETTIGHETER.

Disse vilkårene og betingelsene for BBM ("avtalen") representerer en juridisk bindende avtale mellom deg: individuelt hvis du godtar avtalen på egne vegne, eller hvis du har autorisert tilgang til eller bruk av BBM-løsningen (som definert nedenfor) på vegne av din bedrift eller en annen enhet, mellom enheten som du handler på vegne av (i begge tilfeller "du/deg") og BlackBerry UK Limited, organisasjonsnr. 4022422 ("Blackberry") med registrert forretningssted i 200 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 3XE, Storbritannia (sammen "partene" og individuelt en "part").

VED Å KLIKKE PÅ "JEG GODTAR"-KNAPPEN ELLER VED Å AKTIVERE ELLER BRUKE BBM SOLUTION ELLER NOEN DEL DERAV, SAMTYKKER DU I Å VÆRE BUNDET AV VILKÅRENE OG BETINGELSENE I DENNE AVTALEN. HVIS DU HAR SPØRSMÅL ELLER PROBLEMER SOM GJELDER VILKÅRENE OG BETINGELSENE I DENNE AVTALEN, VENNLIGST KONTAKT BLACKBERRY PÅ LEGALINFO@blackberry.COM.

HVIS DU BESLUTTER, FØR DU AKTIVERER ELLER BRUKER NOEN DEL AV YOUR BBM SOLUTION, AT DU IKKE ER ENIG I VILKÅRENE OG BETINGELSENE FOR TJENESTEN, HAR DU INGEN RETT TIL Å BRUKE BBM SOLUTION OG DU MÅ: (A) UMIDDELBART AVINSTALLERE ELLER SLETTE ALL PROGRAMVARE (SOM DEFINERT NEDENFOR), OG (B) HVIS DU HAR BETALT FOR BRUKEN AV BBM SOLUTION, BE OM REFUSJON FRA DET REGISTRERTE KJØPSSTEDET ELLER BETALINGSTJENESTEN DU HAR BRUKT I HENHOLD TIL DERES GJELDENDE REFUSJONSPRAKSIS.

SE BLACKBERRYs INFORMASJON OM PERSONVERN OG DATABESKYTTELSE I AVSNITT 19 OG 20 I DENNE AVTALEN.

HVIS DU ER BOSATT I FRANKRIKE OG HVIS DU ER EN FORBRUKER I HENHOLD TIL FRANSK FORBRUKERLOVGIVNING, GJELDER IKKE VISSE BESTEMMELSER I DENNE AVTALEN FOR DEG, OG I DEN GRAD DU KAN PÅKALLE SLIKE LOVFESTEDE RETTIGHETER HAR DENNE AVTALEN IKKE I NOEN TILFELLER INNVIRKNING PÅ DINE LOVFESTEDE RETTIGHETER.

HVIS DU ER BOSATT I ITALIA OG HVIS DU ER EN "FORBRUKER" SLIK SOM FASTSATT I ITALIENSK LOVBESTEMMELSE NR. 206 DATERT 6. SEPTEMBER 2005 (HVILKET BETYR AT DU ER EN NATURLIG PERSON SOM HANDLER FOR FORMÅL SOM LIGGER UTENFOR FORRETNINGS-, SELSKAPS- ELLER YRKESAKTIVITET), HAR DU RETT TIL Å PÅKALLE BESTEMMELSENE I ITALIENSK LOVBESTEMMELSE NR. 206 DATERT 6. SEPTEMBER 2005 SOM ENDRET FRA TID TIL ANNEN, OG INGENTING I DENNE AVTALEN BEGRENSER ELLER OPPHEVER DISSE RETTIGHETENE OG HELLER IKKE VALGET AV GJELDENDE LOV I HENHOLD TIL AVSNITT 24(d) I DENNE AVTALEN.

1. Definisjoner. Med mindre sammenhengen krever noe annet, har følgende begreper betydningen som forklart nedenfor (og hvor sammenhengen tillater dette skal entallsform inkludere flertallsform, og omvendt)

"Nettjeneste" betyr regionale trådløse nettverkstjenester, andre nettverkstjenester (inkludert trådløst lokalt nettverk, satellitt- og Internettjenester) og enhver annen tjeneste som leveres av leverandøren(e) av "nettjeneste" for bruk sammen med Your BBM Solution.

"Nettjenesteleverandør" betyr enheten som leverer teletjenester.

"BBM Solution" betyr BBM-direktemeldingsløsning (også kjent som BlackBerry Messenger), som omfatter tjenester og programvare, sammen med gjeldende dokumentasjon.

"BlackBerry-ID" betyr innloggingsakkreditiver som du bruker for å logge på Your BBM Solution, og andre produkter og tjenester som støtter BlackBerry-ID-innloggingsakkreditiver.

"Innhold" betyr alle/all data, tekst, musikk, lyd, ringetone, fotografi, grafikk, video, melding, tagg eller annet digitalt materiale eller annen digital informasjon.

"Dokumentasjon" betyr gjeldende, standard sluttbrukerdokumentasjon, inkludert enhver etisk regel, retningslinjer eller bruksregler, som utarbeidet og levert av BlackBerry for BBM Solution. For å unngå uklarheter, inkluderer dokumentasjon ikke noen sluttbrukerdokumentasjon som er utarbeidet av en annen person enn BlackBerry eller noen som helst endringer foretatt i dokumentasjon av noen annen person enn BlackBerry.

"Enhet" betyr enhver enhet, slik som en smarttelefon eller et nettbrett, hvor programvaren eller en del derav har blitt utformet og autorisert for bruk av BlackBerry, og som eies og kontrolleres av deg.

"Betalingstjenester" betyr tjenester som du må registrere deg for og betale BlackBerry eller den registrerte kjøpmannen ("ReK") eller betalingsformidleren for å motta.

"Tjeneste(r)" betyr tjenestene gjort tilgjengelig for deg av eller på vegne av BlackBerry eller et selskap tilknyttet BlackBerry for bruk som del av BBM Solution, inkludert en-til-en- og gruppetekstmeldinger, video og lyd ringetjenester (når og hvor tilgjengelig) og BlackBerry ID-tjenesten, men det faktum at BlackBerry og en tredjepart tjenesteleverandør bruker fellesmerke betyr ikke i og for seg at dette utgjør en tjeneste.

"Programvare" betyr BBM-klientprogrammet som gir tilgang til tjenestene, og all annen programvare som leveres til deg av BlackBerry under denne avtalen, i hvilken som helst form, hvilket som helst medium og på hvilken som helst måte, eller som installeres eller brukes senere (og som kan bestå av programvare, filer, dokumentasjon, grensesnitt og Innhold, enten det teknisk ansees som å være programvarekode eller ikke, og tredjepartkomponenter). Begrepet "programvare" inkluderer ikke noen tredjepartsprogramvare eller tredjepartsemner, enten tredjepartsprogramvaren eller tredjepartsemnene distribueres av BlackBerry eller på vegne av BlackBerry, eller tredjepartsprogramvaren eller tredjepartsemnet følger med, leveres sammen med eller drives sammen med BBM Solution.

"Tredjepartkomponenter" betyr programvare og grensesnitt lisensiert av BlackBerry fra en tredjepart for innarbeiding i programvare og distribuert som en integrert del av den programvaren under et BlackBerry-merke, men inkluderer ikke tredjepartsprogramvare.

"Tredjepartsinnhold" betyr innhold som eies av en tredjepart.

"Tredjepartsemner" betyr tredjepartsinnhold og tredjepartsprodukter.

"Tredjepartprodukter" betyr enheter og tredjepartsprogramvare og alle andre kommersielle produkter som ikke er BlackBerry-produkter.

"Tredjepartstjenester" betyr tjenester som leveres av en tredjepart, inkludert nettjenester som leveres av en tredjepart ReK (registrert kjøpmann) eller betalingsbehandler, og enhver nettside som ikke drives av BlackBerry.

"Tredjepartsprogramvare" betyr uavhengige programvaretillegg som eies av en tredjepart som leveres eller på andre måter gjøres tilgjengelig med, på eller gjennom BBM Solution.

"Ditt innhold" betyr ethvert innhold du sender, eller på andre måter gjør tilgjengelig for en tjeneste eller tredjepartstjeneste.

2. Regler for bruk av BBM Solution. Du er ansvarlig for alle aktiviteter med hensyn til bruken av Your BBM Solution, og du forsikrer at:

(a) Your BBM Solution eller en hvilken som helst del derav, brukes i overensstemmelse med denne avtalen, alle gjeldende lover og regler, og gjeldende dokumentasjon.

(b) Du er minst 13 år gammel og enten over myndighetsalder, en uavhengig mindreårig eller at du innehar lovlig samtykke fra foreldre eller verge, og er helt og fullstendig i stand til å inngå denne avtalen. Du i alle tilfeller bekrefter at du er minst 13 år gammel, da BBM Solution og BlackBerry ID ikke er ment for barn under 13 år. Hvis du er yngre enn 13 år, har du ikke tillatelse til å bruke BBM Solution eller anskaffe deg en BlackBerry ID. Hvis du inngår denne avtalen på vegne av en bedrift eller annen enhet, må du dokumentere og garantere at du har rett til å inngå denne avtalen på vegne av bedriften eller en annen enhet.

(c) Enhver informasjon som overdras til BlackBerry eller dens autoriserte distributører under denne avtalen, inkludert ved registrering for bruk av BBM Solution eller anskaffelse av en konto for bruk med Your BBM Solution, inkludert en BlackBerry ID, er sannferdig, nøyaktig og fullstendig, og at du så lenge du fortsetter å bruke BBM Solution eller opprettholder en konto, vil oppdatere slik informasjon slik at den fortsatt er sann, nøyaktig og fullstendig.

(d) Du ikke med vitende og vilje, etter å ha foretatt slike undersøkelser som en fornuftig person i din posisjon ville foreta, bruker eller tillater andre å bruke BBM Solution, eller noe del derav, isolert eller sammen med noen tredjepartsemne eller tredjepartstjeneste, på en måte som i BlackBerrys rimelige oppfatning, påvirker, bryter ned eller har negativ innvirkning på noe programvare, maskinvare, system, nettverk, innhold eller tjeneste, som brukes av en hvilken som helst person, inkludert BlackBerry eller en leverandør av nettjenester eller på annen måte har skadelig virkning på BlackBerry eller dets datterselskaper og tilknyttede selskaper ("BlackBerry Group of Companies), en nettjenesteleverandør eller noen av deres respektive kunder eller infrastruktur eller produkter eller tjenester, og at slik aktivitet umiddelbart vil opphøre ved melding fra BlackBerry om dette til deg.

(e) Your BBM Solution eller en hvilken som helst del derav, ikke brukes til å overføre, publisere, laste opp, distribuere eller sende ut noen som helst upassende, krenkende, trakasserende, mobbende, nedsettende, injurierende, obskønt, ulovlig eller villedende innhold.

(f) Your BBM Solution eller noe del derav ikke brukes til å begå eller forsøke å begå kriminelle handlinger eller lette gjennomføring av lovbrudd eller gjennomføre andre ulovlige eller skadevoldende handlinger, samle inn, lagre, postere, overføre, kommunisere eller på annen måte gjøre tilgjengelig noen som helst informasjon eller noe materiale som du ikke har lov til å samle inn, lagre eller gjøre tilgjengelig, inkludert under en hvilken som lov eller under kontrakt eller i brudd på noen som helst forpliktelse, i brudd på privatvernrettigheter eller lover, ulovlig gambling, eller noen som helst handlinger som vil krenke, bryte med eller misbruke noen intellektuelle eiendomsrettigheter og/eller eiendomsrettene til noen tredjepart (inkludert kopiering og deling av programvare eller innhold som du ikke har rettigheter til å kopiere og dele, eller ulovlig omgåelse av beskyttelsesmekanismer for digitale rettigheter).

(g) Your BBM Solution eller noe del derav, ikke brukes til å laste opp, postere, overføre eller på andre måter gjøre tilgjengelig noen programvare eller noe innhold som inneholder (i) virus, Trojaner, orm, bakvei, avslutningsmekanisme, skadelig kode, koder som snuser, bremser eller spionerer; eller (ii) noe annen programvare eller noe annet Innhold som med sannsynlighet eller overlegg vil (A) ha en skadelig virkning på ytelsen til, (B) deaktivere, korrumpere eller forårsake skade på, eller (C) forårsake eller lette uautorisert tilgang til eller nekte autorisert adgang til, eller forårsake uautorisert bruk for uautorisert eller upassende formål, noe som helst programvare, maskinvare, tjenester, systemer eller data ("malware") (og at du, hvis du blir kjent med forekomsten av noen type malware i eller relatert til BBM Solution, umiddelbart vil melde fra til BlackBerry).

(h) Du ikke selger, leier ut, leaser eller overfører eller prøver å selge, leie ut, lease eller overføre programvaren eller noe innhold eller noe del derav, som gjøres tilgjengelig til deg som en del av BBM Solution, eller rettighetene dine til BBM Solution eller noen del derav, til noen annen person uten først å ha innhentet uttrykkelig, skriftlig tillatelse fra BlackBerry.

(i) Du ikke forsøker å oppnå uautorisert tilgang til noen tjenester, andre kontoer, datamaskinsystemer eller nettverk tilknyttet en tjeneste, gjennom hacking, passordinnbrudd eller annen måte, eller innhente eller forsøke å innhente noe materiale eller informasjon gjort tilgjengelig gjennom en tjeneste på noen som helst måte, som ikke med hensikt er gjort tilgjengelig for deg av BBM Solution.

(j) Your BBM Solution eller noe del derav, ikke brukes til å utgi deg for noen person eller enhet, eller løgnaktig hevde eller på andre måter feilaktig presentere din tilknytning til en person eller enhet eller opprette en falsk identitet for å villede andre, inkludert phishing og spoofing, og

(k) at du vil samarbeide med BlackBerry og formidle informasjon på BlackBerrys henstilling, for å bistå BlackBerry i undersøkelser av eller fastsetting av om det foreligger brudd på denne avtalen og gi BlackBerry eller en uavhengig gransker oppnevnt av BlackBerry tilgang til lokalene og enhetene hvor BBM Solution brukes eller har blitt brukt og alle tilhørende registre. Du herved gir BlackBerry tillatelse til å samarbeide med: (i) myndigheter ansvarlig for opprettholdelse av lover, i etterforskning av mistenkte straffbare handlinger, (ii) tredjeparter i granskning av brudd på denne avtalen, og (iii) systemadministratorer hos Internett-tjenesteleverandører, nettverks- eller datamaskinanlegg, med formål å håndheve denne avtalen. Slikt samarbeid kan inkludere at BlackBerry overdrar ditt brukernavn, IP-adressen din eller annen personlig informasjon.

3. Bruk av programvare.

(a) Lisens. Deler av BBM Solution krever at du innhenter og bruker programvare for å få tilgang til tjenestene. Programvaren lisensieres og selges ikke under denne avtalen. Lisensen din til å bruke programvaren er betinget av betaling av gjeldene lisensavgifter, om noen. Under vilkårene og betingelsene i denne avtalen, gir denne avtalen deg en personlig, gjenkallelig, ikke-eksklusiv, ikke-overførbare lisens, som gir deg tillatelse til å installere og bruke programvaren på en enhet eller, hvis uttrykkelig fastsatt av bruksreglene som gjelder tredjeparts digitale nettbutikk (f.eks. iTunes Store for iOS-versjoner av programvaren) fra hvor du har ervervet programvaren ("bruksregler"), tillates enhetsantallet uttrykkelig av slike bruksregler.

Hvis du erverver programvaren på abonnementsbasis eller som en del av en gratis prøve, gjelder lisensrettighetene fremsatt ovenfor kun for den tiden du har betalt den nødvendige abonnementsavgiften eller så lenge som autorisert av BlackBerry eller dets autoriserte forhandler, etter hva som er relevant.

I alle tilfeller gir lisensen(e) under denne avtalen deg tillatelse til å bruke eller tillate bruken av programvaren eller få tilgang til tjenestene kun for ditt interne eller personlige formål og i overensstemmelse med alle gjeldende bruksregler.

(b) Oppdateringer og oppgraderinger. Denne avtalen og lisensene under denne avtalen, innebærer ikke noen rett til: (i) regelmessige eller fremtidige oppgraderinger eller oppdateringer av programvaren eller tredjepartsprogramvare, eller (ii) å erverve noen nye eller endrede tjenester. Uavhengig av det foregående, kan oppgraderinger eller oppdateringer av programvaren fra tid til annen bli tilgjengelig etter BlackBerrys skjønn. Programvaren kan inkludere funksjoner for automatisk kontroll av oppdateringer eller oppgraderinger av programvaren, og det kan være at du må oppgradere programvaren eller tredjepartsprogramvare for å kunne fortsette å få tilgang til eller bruke visse tjenester eller erverve ny programvare eller tredjepartsanordninger eller tredjepartstjenester eller deler derav. Med mindre programvaren i enheten din tillater at du hindrer overføring eller bruk av oppgraderinger eller oppdateringer av programvaren og du bruker slike innstillinger, aksepterer du herved at BlackBerry kan (men ikke er forpliktet til å) gjøre slike oppdateringer eller oppgraderinger tilgjengelige for deg fra tid til annen, og melder fra til deg om at slike oppgraderinger eller oppdateringer er tilgjengelige. Alle oppdateringer eller oppgraderinger som leveres til deg av BlackBerry under denne avtalen skal anses som programvare, tjenester eller tredjepartsprogramvare, slik som er relevant.

(c) Reproduksjonsrettigheter. Du kan ikke distribuere eller endre programvaren eller noe innhold gjort tilgjengelig for deg som en del av en tjeneste, helt eller delvis. Unntatt i den grad BlackBerry er uttrykkelig forhindret av lover fra å forby slike aktiviteter, kan du ikke kopiere, reprodusere eller på noen annen måte duplisere programvaren eller noe innhold gjort tilgjengelig for deg som en del av en tjeneste, helt eller delvis, unntatt som uttrykkelig tillatt i denne avtalen, i dokumentasjonen for den gjeldende tjenesten, i bruksreglene eller i en separat, skriftlig avtale mellom deg og BlackBerry eller selskap tilknyttet BlackBerry. For denne bestemmelsens formål, skal "kopiering" eller "reproduksjon" ikke inkludere kopiering av formuleringer og instruksjoner for programvaren som naturlig finner sted under normal kjøring av programmer når brukt i overensstemmelse med og for formålet beskrevet i dokumentasjonen eller som ledd i gjennomføring av uendrede, regelmessige sikkerhetskopier av programvaren eller av enheten hvor programvaren er installert, i overensstemmelse med vanlige standarder og praksis i bransjen. Du kan ikke kopiere noen dokumentasjon eller deler derav for andre formål enn din personlige eller interne bruk og for bruk sammen med din bruk av BBM Solution.

4. Påkrevde tredjepartsemner og tredjepartstjenester. Du er ansvarlig for å påse at tredjepartsemner og tredjeparttjenester (inkludert enhetene, Internettforbindelse, trådløse nettverk og sendertjenester) som du velger for å drive Your BBM Solution overholder BlackBerrys minimumskrav, inkludert enhetens programvare og tilgjengelighet til reservert Internettilgang som kreves for Your BBM Solution, som fastsatt i dokumentasjonen, og at din bruk av slike tredjepartsemner og/eller tredjeparttjenester med Your BBM Solution ikke bryter med lisensvilkår, betingelser, vilkår, lover, regler og/eller direktiver som respekterer bruk av slike tredjepartsanordninger og tredjepartstjenester. Generelt kreves det nettjenester for bruk av Your BBM Solution. Avgifter for nettjenester kan pålegges i forbindelse med din bruk av Your BMM Solution, og du aksepterer at som mellom deg og BlackBerry, er du ansvarlig for alle nettjenesteavgifter som påløper ved slik bruk. Din nettjenesteleverandør kan begrense hvilke tjenester og tredjepartstjenester som gjøres tilgjengelig for deg. Hvis du ønsker å innhente informasjon om hvilke nettjenesteleverandører som støtter Your BBM Solution der du bor, vennligst kontakt BlackBerry via legalinfo@blackberry.com.

5. Videre betingelser.

(a) Du kan måtte samtykke i videre vilkår og betingelser:

(i) med BlackBerry i forhold til tredjepartskomponenter (f.eks. åpen kilde-komponenter) og for å kunne bruke visse tjenester eller innhold, eller for å få tilgang til en oppdatering eller oppgradering av BBM Solution.

(ii) med en tredjepart for å få tilgang til eller bruke et tredjepartsemne eller en tredjepartstjeneste, inkludert for å bruke en tredjeparts nettside som er tilgjengelig gjennom BBM Solution.

(iii) med en ReK eller betalingsbehandler for å foreta et innkjøp i tilknytning til eller gjennom BBM Solution, og

(iv) med en nettjenesteleverandør for nettjenester.

(b) Du har ansvar for å overholde enhver avtale som du inngår med en tredjepart og BlackBerry skal ikke ha ansvar for eller være forpliktet på noen måte overfor noe tap eller skade av noe slag som påføres som et resultat av dine forhold til slike tredjeparter. Hvis du er usikker på om BlackBerry er kilden til et innhold, en anordning, et produkt eller en tjeneste, vennligst kontakt BlackBerry på legalinfo@blackberry.com. Hvis du handler med tredjeparter over Internett eller har forbindelse med en tredjepartstjeneste, forsikre deg om at du vet hvem du handler med, og at du kjenner vilkårene og betingelsene forbundet med disse nettsidene og alle tredjepartstjenester eller tredjepartsemner som du får tilgang til eller mottar, inkludert leverings- og betalingsbetingelser, brukerbetingelser og sluttbrukerlisensbetingelser, har mulighet til å returnere produkter, personvernbetingelser, personverninnstillinger og sikkerhetsfunksjoner for å beskytte din personlige informasjon og sikre din personlige sikkerhet.

(c) Ikke i noe tilfelle skal slike videre vilkår og betingelser mellom deg og en tredjepart være bindende for BlackBerry eller påføre BlackBerry ytterligere forpliktelser, eller forpliktelser av noe slag, som er i uoverensstemmelse med vilkårene og betingelsene i denne avtalen, og at mellom deg og BlackBerry skal vilkårene og betingelsene i denne avtalen forbundet med tredjepartsemner og tredjepartstjenester fremdeles gjelde for disse anordningene/tjenestene.

(d) I den grad noen tredjepartskomponent dekkes av videre vilkår og betingelser som gir deg rettigheter til å bruke, kopiere, distribuere eller modifisere hele eller deler av en slik tredjepartskomponent som er mer omfattende enn rettighetene gitt deg under denne avtalen til programvaren, da, kun i den grad du kan hevde slike mer omfattende rettigheter uten å bryte med vilkårene og betingelsene i denne avtalen for de gjenværende delene av programvaren, skal du ha fordelen av slike mer omfattende rettigheter. Med hensyn til tredjepartsprogramvare eller tredjepartstjenester (som inkluderer programvare og innhold) som gjøres tilgjengelig for deg av BlackBerry, hvis tredjepartsprogramvaren eller tredjepartstjenesten ikke følges av en separat lisens eller separate vilkår og betingelser, skal dens bruk være underlagt vilkårene og betingelsene i denne avtalen som om det var programvare eller tjenester (som relevant) som utgjør en del av Your BBM Solution, forutsatt at slik tredjepartsprogramvare eller tredjepartstjeneste leveres til deg av BlackBerry "SOM DEN ER" og "SOM TILGJENGELIG", uten noen uttrykte eller impliserte betingelser, godkjenninger, garantier, representasjoner eller forpliktelser, og at som mellom deg og BlackBerry, gjelder begrensningene og utelukkelsene av forpliktelser, ansvarsfraskrivelsene og refusjonsbetingelsene fastsatt i denne avtalen for tredjepartsemner og tredjepartstjenester, og ikke for programvare.

6. Endring eller avbrudd i BBM Solution.

(a) Endring eller avbrudd i BBM Solution. Du aksepterer at BlackBerry, uten ansvar overfor deg, kan endre, suspendere, avbryte, fjerne, innføre begrensninger på eller deaktivere BBM Solution, eller noen del derav, til enhver tid, midlertidig eller permanent, ved eller uten å melde fra til deg, forutsatt at hvis BlackBerry avbryter en tjeneste permanent (i hvilket tilfelle din lisens til bruk av noen programvare spesifikt utformet for tilgang til den tjenesten automatisk skal opphøre), og hvis du har betalt for at den tjenesten skal være tilgjengelig for et bestemt tidsrom og ikke er i strid med denne avtalen, kan du ha rett til refusjon av hele eller en del av beløpet du har betalt for tjenesten, som fastsatt i den gjeldende refusjonspraksisen for tjenesten, eller hos ReK eller betalingsbehandlere som du har betalt avgiftene til. Slik refusjon, om noen, skal være ditt eneste rettmessige krav overfor BlackBerry, og ReK og betalingsbehandlerens eneste ansvar overfor deg, i tilfelle BlackBerry permanent avslutter BBM Solution eller en del derav.

(b) Vedlikehold. Uten å begrense det foregående, reserverer BlackBerry retten til, og du aksepterer at BlackBerry etter eget skjønn, fra tid til annen å suspendere tilgang til BBM Solution eller noen del derav, eller på andre måter ta BBM Solution eller noen del derav, ut av drift, for reparasjon av programvarefeil, installere oppdateringer og gjennomføre diagnostikk og annet vedlikehold av BBM Solution.

7. Dine bidrag og annet innhold.

(a) Tilbakemelding. Du kan gi tilbakemelding til BlackBerry om BBM Solution. Med mindre BlackBerry samtykker til noe annet skriftlig, aksepterer du herved at BlackBerry skal eie alle tilbakemeldinger, kommentarer, forslag, idéer, konsepter og endringer, som du tilfører BlackBerry med hensyn på BBM Solution og alle tilknyttede intellektuelle eiendomsrettigheter (sammenfattet som "tilbakemeldinger") og at du herved overdrar alle dine rettigheter til, krav på og interesser deri til BlackBerry. Du vil ikke med vilje formidle til BlackBerry noen tilbakemelding som er underlagt tredjeparts intellektuelle eiendomsrettigheter. Du sier deg villig til å samarbeide fullt ut med BlackBerry med hensyn til undertegnelse av videre dokumenter og at henstillingen til deg om å gjøre dette er en rimelig henstilling fra BlackBerry for å bekrefte at BlackBerry eier tilbakemeldingene og for å gjøre det mulig for BlackBerry og registrere og/eller beskytte eventuelle tilknyttede intellektuelle eiendomsrettigheter og/eller konfidensiell informasjon.

(b) Sluttbrukerinnhold, tredjepartsemner. Du, og ikke BlackBerry, har det hele og fulle ansvaret for ditt Innhold. BlackBerry kontrollerer ikke innholdet eller andre tredjepartsemner som gjøres tilgjengelig for deg fra sluttbrukere i forbindelse med din bruk av BBM Solution eller noen tredjepartstjeneste brukt sammen med sin BBM Solution, og i tillegg til den generelle ansvarsfraskrivelsen i avsnitt 17, garanterer ikke eller gir BlackBerry heller ingen slik eller annen forsikring med hensyn på nøyaktigheten, integriteten eller kvaliteten til, og har ikke ansvar for noen slike tredjepartsemner. BlackBerry kan etablere generelle praksiser og begrensinger vedrørende bruken av BBM Solution, inkludert hvor stort volum av innholdet som kan lagres, maksimal tid for oppbevaring av innholdet eller meldinger/diskusjonsinnlegg i forbindelse med en tjeneste (inkludert alle nettskylagringstjenester) og/eller hvor lenge du kan fortsette å bruke eller få tilgang til et innhold. Du kan bruke innhold som gjøres tilgjengelig av BlackBerry eller et selskap tilknyttet BlackBerry i forbindelse med en tjeneste, kun for din personlige bruk og i overensstemmelse med de bestemte lisensbetingelsene og vilkårene som gjelder for tjenesten, om noen. I dokumentasjonen finner du forklaringer av begrensningene som er fastsatt ovenfor for den gjeldende tjenesten, som du bør lese og oppdatere deg om fra tid til annen da BlackBerry kan foreta endringer. Du samtykker i at BlackBerry ikke har noe ansvar eller noen forpliktelse overhodet for tapet, slettingen av, uautorisert tilgang til eller svikt i lagring av noe innhold, og, forutsatt at du har de nødvendige rettighetene eller lisensene til dette, skal du besørge alternativ sikkerhetskopiering av alt innhold som du mener det er viktig å ha kopi av.

(c) Ditt innhold. Annet enn som uttrykkelig fastsatt i denne avtalen eller et tillegg dertil, overfører ikke denne avtalen noe eierskap til ditt innhold til BlackBerry. Med hensyn til noe av ditt innhold som du gjør tilgjengelig for inkludering i aspekter av BBM Solution, som er tilgjengelig for andre brukere av BBM Solution, inkludert BBM Groups og andre forum tilgjengelig for Your BBM Contacts og andre brukere av BBM Solution, gir du BlackBerry global, vedvarende, ugjenkallelig, overførbar, royalty-fri og ikke-ekskluderende lisens til å bruke, distribuere, reprodusere, endre, tilpasse, bruke offentlig og vise frem offentlig innholdet, slik som er rimelig i forbindelse med leveringen og administreringen av BBM Solution, eller noen del derav, og i relasjon til noe innhold som du gjør tilgjengelig for andre aspekter av BBM Solution, gir du BlackBerry global, royalty-fri og ikke eksklusiv lisens til å bruke, distribuere, reprodusere, endre, tilpasse, bruke offentlig og vise frem offentlig slikt innhold som det med rimelighet kan kreves av deg med BBM Solution, og du garanterer og forplikter deg i begge tilfeller til at du har rett til å gi slik lisens til BlackBerry.

(d) Støtende innhold og tredjepartsemner. Du forstår at ved å bruke BBM Solution eller en tredjepartstjeneste, kan du utsettes for innhold og tredjepartsemner som er eller som du oppfatter som støtende, usømmelig eller på andre måter uanstendig. BlackBerry og dets designere har rett (men ikke plikt) etter eget skjønn, til å forhåndsvurdere, avvise eller fjerne Your Content eller noen tredjepartsemner fra BBM Solution.

(e) Foreldrekontroller og vokseninspeksjon. Deler av BBM Solution eller tredjepartstjenester kan inkludere innstillinger som tillater deg å blokkere eller filtrere innhold, tjenester, tredjepartstjenester eller tredjeparter. Det er utelukkende ditt ansvar å velge og aktivere slike innstillinger, slik du ønsker og foretrekker. BlackBerry garanterer ikke at slike innstillinger er feilfrie, vil blokkere alt relevant innhold, alle tjenester, tredjepartstjenester eller tredjeparter, eller ikke kan deaktiveres eller omgås av andre som har tilgang til Your BBM Solution. Hvis du tillater ditt barn å bruke Your BBM Solution, eller noen del derav, er det ditt ansvar å fastslå om en bestemt tjeneste, tredjepartstjeneste eller tredjepartsemne er passende for ditt barn, og du har det fulle ansvaret for ditt barns tilgang til og bruk av BBM Solution, tredjepartstjenester og tredjepartsemner, inkludert alle økonomiske krav eller annet ansvar pådradd med hensyn til slik bruk eller tilgang.

8. Nødanropstjenester. BBM Solution er ikke tilknyttet noe offentlig oppringingsnettverk (PSTN), bruker ikke telefonnumre til å kommunisere med andre enheter og er ikke utformet for eller ment å være en erstatning for din vanlige mobiltelefon eller fastlinjetelefon. I tillegg aksepterer du og samtykker du i at BBM Solution ikke er designet eller ment til å være en erstatning for din vanlige fastlinjetelefon eller trådløse mobiltelefon, og at de ikke kan brukes til oppringninger til 911, 111, 999, 000 eller andre reserverte nødnumre ment for å sette brukeren i kontakt med offentlige sikkerhetstjenester eller lignende nødtjenester som er underlagt lokal telekommunikasjonslovgivning ("nødtjenester"). Oppringninger til nødtjenester behandles ikke gjennom BBM Solution. Du forstår og samtykker i at ytterligere avtaler, adskilt fra BBM Solution, må inngås for tilgang til nødtjenester og at BlackBerry-konsernet og deres respektive kontorer, direktører og ansatte ikke har noe ansvar for eller noen forpliktelser overhode for personskade, død eller materielle skader som følger fra eller i forbindelse med manglende tilgang til nødtjenester gjennom BBM Solution.

9. Intellektuell eiendom. Under denne avtalen erverver du ikke noen eiendomsrettigheter, hjemmel til eller interesse i eller til noen intellektuell eiendom eller andre opphavsretter, inkludert patenter, designer, varemerker, opphavsrett, databaserettigheter eller rettigheter i noen konfidensiell informasjon eller forretningshemmeligheter, i eller i forbindelse med BBM Solution eller noen del derav, inkludert innhold som gjøres tilgjengelig av BlackBerry Group of Companies og deres respektive leverandører som del av BBM Solution, under denne avtalen. Du erverver heller ikke noen lisensrettigheter i eller tilknyttet BBM Solution eller noen del derav, eller i noe innhold gjort tilgjengelig til deg gjennom en tjeneste, annet enn rettighetene som uttrykkelig lisensieres til deg under denne avtalen, i tilhørende dokumentasjon eller i annen, gjensidig akseptert, skriftlig avtale som du kan ha med BlackBerry. Alle rettigheter som ikke er uttrykkelig fastsatt i dette dokumentet, er uttrykkelig reservert. For å tydeliggjøre, til tross for alt annet i denne avtalen, skal ikke i noe tilfelle noen patentlisenser gitt heri i BBM Solution utvides, eller oppfattes som utvidet, til bruken av noen tredjepartstjenester eller tredjepartsemner enten på en uavhengig basis eller sammen med Your BBM Solution og uten å begrense det foregående, ikke i noe tilfelle skal lisensene gitt herunder oppfattes slik at enhver leverandør av slik tredjepartstjenester eller tredjepartsemner kan hevde at bruk av slike tredjepartstjenester eller tredjepartsemner enten sammen med alle eller en del av BBM Solutions eller som på en uavhengig basis lisensieres under BlackBerrys patenter som følge av det faktum at BBM Solution eller en del derav er lisensiert herunder. Programvaren og enhver kopi du lager av programvaren, lisensieres kun og selges ikke til deg, og programvaren, all dokumentasjon og ethvert innhold tilført til deg fra BlackBerry-konsernet som en del av BBM Solution og ethvert nettsted(-steder) som tillater deg å få tilgang til tjenester, er beskyttet av kanadisk, amerikansk og internasjonal opphavsrett- og patentlovgivning og bestemmelser i internasjonale avtaler. Det kan ilegges alvorlige straffer, både sivil- og strafferettslige, for brudd på intellektuelle eiendomsrettigheter. Du samtykker i at ingenting i denne avtalen skal ha negativ innvirkning på noen rettigheter og adgang til oppreisning, inkludert rettspåbud eller lignende slik kompensasjon i din jurisdiksjon, som BlackBerry og andre leverandører av innhold i en tjeneste kan ha under gjeldende lover knyttet til vern om BlackBerrys eller innholdsleverandørers intellektuelle eller andre opphavsrettigheter. Hvis du: (i) er bosatt i Burundi, Elfenbenskysten, Kosovos Mosambik, Sierra Leone eller Tanzania, eller du bruker BBM Solution fra Burundi, Elfenbenskysten, Kosovos Mosambik, Sierra Leone eller Tanzania, eller (ii) bor i en jurisdiksjon som ikke har fungerende opphavsrettslovgivning, eller (iii) bor i en jurisdiksjon hvor gjeldende opphavsrettslovgivning ikke beskytter programvarelisensen under denne avtalen, da aksepterer du uttrykkelig, i tillegg til eventuelle andre forpliktelser du kan ha under gjeldende lovgivning i din jurisdiksjon, at den kanadiske opphavsrettslovgivningen skal anses å gjelde for deg og din bruk av BBM Solution og tredjepart.

10. Eksport, import og bruksbegrensninger og amerikanske statlige lisenser. Programvaren kan inkludere opphavsrettsbelagt teknologi og du aksepterer at denne ikke kan eksporteres, importeres, brukes, overføres eller reeksporteres, unntatt i overensstemmelse med angjeldende regjeringsmyndigheters gjeldende lover og regler. Du forsikrer med dette at: (A) at du så langt du er kjent med har rett under gjeldende lover til å motta programvaren og ikke befinner deg i et land som er underlagt statlig amerikansk embargo, eller som har blitt utpekt av den amerikanske regjeringen som et land "som støtter terrorister", og at du ikke er registrert på noen liste over forbudte eller begrensede parter fra den amerikansk regjeringen og (B) at du ikke vil bruke programvaren i utviklingen, produksjonen, håndtering, vedlikehold, lagring, deteksjon, identifikasjon eller spredning av kjemiske, biologiske eller kjernefysiske våpen eller deres rakettleveringssystemer, eller av materialer eller utstyr som kan brukes i slike våpen eller deres rakettleveringssystemer, eller videreselge eller eksportere til noen eller noen enhet involvert i slike aktiviteter. Til tross for enhver avtale med en tredjepart eller lovbestemmelser, regulativer eller praksiser, skal dine rettigheter med hensyn på denne avtalen, hvis du er et statlig amerikansk kontor under De forente stater, ikke gå utover rettighetene fastsatt under denne avtalen, med mindre uttrykkelig fastsatt i enighet mellom BlackBerry i en skriftlig avtale mellom deg og BlackBerry og undertegnet av en daglig leder (COC) eller administrerende direktør (CEO) hos BlackBerry.

11. Sikkerhet, kontoer og passord.

(a) Bruk av kontoer og passord. Du samtykker å ta fullstendig ansvar for oppretting av passende sikkerhetstiltak for å kontrollere tilgangen til Your BMM Solution, inkludert enheten hvor du installerer programvaren. Uten å begrense det foregående, samtykker du i å velge sterke passord og overholde sikkerhet og konfidensialitet for alle passord som brukes for tilgang til Your BBM Solution eller noen del derav, inkludert passord som brukes for tilgang til Your BlackBerry ID, som brukes i forbindelse med Your BMM Solution. Du samtykker videre i at du har ansvar for alle aktiviteter som finner sted ved bruk av ditt passord, eller på eller gjennom dine kontoer, inkludert alle økonomiske krav eller andre forpliktelser pådradd med hensyn til slik aktivitet. Du samtykker i umiddelbart å melde fra til BlackBerry om enhver uautorisert bruk av hele eller noen del av Your BBM Solution, inkludert ethvert passord eller for noen del av Your BBM Solution, ved å kontakte BlackBerrys kundetjeneste (kontaktinformasjonen finnes på www.blackberry.com/support). BlackBerry kan sette i verk slike tiltak som de finner passende etter mottak av slik melding, men har ingen forpliktelse til å iverksette noen tiltak. Du samtykker at melding til BlackBerry som fastsatt ovenfor, ikke fritar deg for ansvar for all aktivitet som finner sted ved bruk av dine passord eller gjennom dine kontoer.

(b) BlackBerry ID. Hvis du ikke allerede har en BlackBerry ID, vil du bli bedt om å opprette én for å få tilgang til og kunne bruker Your BBM Solution. Så snart din BlackBerry ID er opprettet, kan du også bruke den for å få tilgang til produkter eller tjenester som nytter BlackBerry ID-tjeneste og som du har rett på tilgang til ("BlackBerry ID Accessible Services"). Med mindre du og BlackBerry avtaler andre vilkår og betingelser som retningsgivende for din bruk av Your BlackBerry ID aksepterer du, i forbindelse med slike produkter og tjenester, at vilkårene og betingelsene i denne avtalen som gjelder BlackBerry ID Service, både som en Tjeneste og som en del av BBM Solution, også gjelder bruken av Your BlackBerry ID med BlackBerry ID Accessible Services, inkludert uten begrensning, avsnitt 2, 3, 5, 6, 9, 12, 16, 17, 18, 19, 20 og dette avsnittet 11. I tillegg skal ikke en oppsigelse av denne avtalen påvirke gyldigheten av slike vilkår og betingelser for din fortsatte bruk av Your BlackBerry ID med andre BlackBerry ID Accessible Services, med mindre BlackBerry indikerer at slik oppsigelse er ment å si opp din rett til å bruke Your BlackBerry ID med andre BlackBerry ID Accessible Services.

12. Konfidensialitet og ingen omkonstruering. Du bekrefter og samtykker i at BBM Solution ble: (a) utviklet gjennom betydelig tidsbruk og utgifter for BlackBerry og/eller BlackBerry Group of Companies;, og (b) at BBM Solution inneholder konfidensiell informasjon inkludert forretningshemmeligheter som eies av BlackBerry, BlackBerry Group of Companies og deres respektive leverandører. Denne avtalen gir deg ingen rett til å innhente fra BlackBerry, BlackBerry Group of Companies eller deres distributører noen kildekode for programvaren, tjenester, tredjepartsenheter eller tredjepartstjenester og, unntatt i den grad BlackBerry uttrykkelig forhindres av gjeldende lov fra å forby disse aktivitetene, og du forplikter deg til at du ikke vil endre, modifisere, tilpasse, opprette avledede arbeider, oversette, nedbygge eller omkonstruere programvaren, tjenester eller tredjepartsenheter eller tredjepartstjenester eller forsøke å gjøre dette, eller tillate, samtykke i, autorisere eller oppmuntre noen annen part til å gjøre det samme. For denne avtalens formål, inkluderer "omkonstruere" enhver handling som omkonstruerer, oversetter, demonterer, dekompilerer, avkrypterer eller dekonstruerer (inkludert ethvert aspekt av "dumping av RAM/ROM eller vedvarende lagring", "kabel- eller trådløsforbindelsesniffing" eller "black box"-omkonstruering) av data, programvare (inkludert grensesnitt, protokoller og alle andre data inkludert i eller brukt sammen med programmer som kan eller kan ikke, teknisk anses som programvarekode), tjeneste eller maskinvare eller noen annen metode eller prosess for innhenting eller konvertering av informasjon, data eller programvare fra én form til en form som kan leses av mennesker.

13. Vilkår. Denne avtalen skal tre i kraft når du samtykker i å være bundet av vilkårene og betingelsene i denne avtalen (som beskrevet i innledningen ovenfor) og skal fortsette å være i kraft med mindre sagt opp i overensstemmelse med premissene fastsatt i dette dokumentet.

14. Rettsmidler og oppsigelse.

I tillegg til enhver annen av BlackBerrys rettigheter eller rettsmidler fastsatt i denne avtalen:

(a) Kan BlackBerry eller dets agent, men er ikke forpliktet til, å iverksette slike tiltak som de anser passende dersom du bryter denne avtalen. Slike tiltak kan inkludere, men er ikke begrenset til, umiddelbart opphør eller oppsigelse av hele eller deler av Your BBM Solution eller ethvert tredjepartsemne som brukes sammen med Your BBM Solution.

(b) Kan BlackBerry, i tillegg til alle andre rettigheter og rettsmidler fastsatt av denne avtalen eller ved lov, (i) umiddelbart si opp denne avtalen og alle andre lisensavtaler mellom deg og BlackBerry for enhver annen del av Your BBM Solution som brukes av deg hvis du bryter denne avtalen eller noe tillegg eller andre avtaler aktiv mellom deg og BlackBerry eller et selskap tilknyttet BlackBerry, inkludert, ved mislighold av betalingsforpliktelse innen tretti (30) dager fra forfall og betalingsfrist, og/eller (ii) opphøre levering av noen tjeneste(r) til deg i forbindelse med Your BBM Solution. Der du har tilført BlackBerry nøyaktig kontaktinformasjon, skal BlackBerry gjøre rimelige forsøk på å formidle melding til deg om oppsigelse.

(c) I tillegg kan BlackBerry si opp denne avtalen og/eller umiddelbart slutte å levere en del av eller hele BBM Solution uten noen forpliktelser overhodet overfor deg, hvis BlackBerry hindres i å levere noen del av eller hele BBM Solution av noen lov, regel, krav eller direktiv utstedt i en hvilken som helst form av juridiske eller statlige myndigheter, eller om en melding fra et statlig kontor eller departement indikerer at BlackBerry ikke har tillatelse til å levere en del av eller hele BBM Solution. Ingen ting i dette dokumentet skal konstrueres for å kreve at BlackBerry søker unntak fra en slik lov, regel, et direktiv eller begrensning, eller søker juridisk vurdering eller anke av en dom. Hvis det er mulig, vil BlackBerry gjøre rimelige forsøk på å melde fra til deg innen tretti (30) dager før slik oppsigelse eller slikt opphør i tilfelle en betalingstjeneste.

(e) Unntatt som uttrykkelig fastsatt i dette dokumentet, skal BlackBerry ikke ha noe ansvar overfor deg som følge av eller forbundet med oppsigelse av denne avtalen, eller noen rettigheter eller lisenser gitt i dette dokumentet, i overensstemmelse med denne avtalen.

(f) Enhver oppsigelse under denne avtalen fra BlackBerry vil tre i kraft uten at BlackBerry innhenter noen rettslige eller administrative tilslutninger, godkjenninger eller beslutninger overhodet i din jurisdiksjon.

(g) Hvis du er bosatt i Frankrike, kan du si opp denne avtalen med tretti (30) dagers varsel, hvis BlackBerry materielt bryter avtalen og ikke korrigerer slike feil innen en rimelig tid etter å ha mottatt melding om slikt brudd.

15. Oppsigelsesvirkning. Ved oppsigelse av denne avtalen, opphører bestemmelsene for BBM Solution eller noen tjeneste til deg, uansett hvordan forårsaket, eller hvis ditt abonnement eller gratis prøveperiode for BBM Solution eller noen del derav utløper eller sies opp: (a) Du vil umiddelbart slutte å bruke hele BBM Solution og slette eller avinstallere alle kopier av vedkommende programvare som er i din varetekt eller kontroll, eller i tilfellet av at denne avtalen ikke sies opp, programvareemnet(-emnene) som lisensen, eller i tilfelle tjenester, bestemmelsene for den gjeldende tjenesten som har blitt sagt opp eller er utløpt, og (b) BlackBerry skal ha rett til å blokkere enhver overføring av data til og fra slik programvare og/eller tjeneste, uten å melde fra til deg. Ved oppsigelse eller utløp av din lisens til å bruke BBM Solution eller noen del derav, autoriserer du BlackBerry til å slette alle filer, programmer, data og meldinger forbundet med din konto for BBM Solution, eller relevant del derav, uten å melde fra til deg. Du skal fortsatt ha ansvar for alle beløp til forfall opp til og inkludert effektiv dato for oppsigelse i tilknytning til den angjeldende delen av Your BBM Solution og tredjepartsemner, inkludert beløper som belastes din autoriserte betalingsmåte. I tilfelle oppsigelse av denne avtalen av BlackBerry under bestemmelsene i denne avtalen, skal du betale alle BlackBerrys utgifter (inkludert rimelige advokathonorarer og kostnader) og tilknyttede utgifter betalt av eller belastet BlackBerry i håndhevelse av sine rettigheter herunder.

16. Ansvar for Your BBM Solution. Du ha ansvar for bruken av Your BBM Solution og Du samtykker i å ta ansvar for, og kompensere BlackBerry, BlackBerry Group of Compamies og deres leverandører, etterfølgere, agenter, autoriserte distributører (inkludert nettjenesteleverandører) og representanter, og hver av deres direktører, ledere, ansatte og uavhengige kontraktører, for enhver skade, tap, kostnad eller utgifter (inkludert rimelige advokathonorarer og kostnader) påført eller påløpt av dem i forbindelse med eller som følge av bruken av Your BBM Solution, inkludert ethvert brudd fra deg på denne avtalen eller noe tillegg til denne avtalen ("tap") og ethvert tap som følge av krav eller rettsforfølgelse fra en tredjepart. Ingen rettsmidler tilstått BlackBerry i dette dokumentet er ment å være, eller skal oppfattes som å være, ekskluderende for noen andre rettsmidler fastsatt her eller som tillatt ved lov eller i billighetsrett, men alle slike rettsmidler skal være kumulative.

17. Garantifraskrivelse.

LOVENE I NOEN JURISDIKSJONER TILLATER KANSKJE IKKE BEGRENSNINGEN AV ELLER EKSKLUDERING AV GARANTIER, BETINGELSER, TILSLUTNINGER, FORSIKRINGER ELLER REPRESENTASJONER I KONTRAKTER MED FORBRUKERE OG I DEN GRAD DU ER EN FORBRUKER ER DET MULIG AT DISSE EKSKLUDERINGENE IKKE GJELDER FOR DEG. HVIS DU ER BOSATT I FRANKRIKE, ER DEN BEGRENSEDE GARANTIEN I DENNE AVTALEN UTEN PREJUDISERENDE VIRKNING PÅ LOVFESTEDE ELLER PÅBUDTE RETTIGHETER SOM DU KAN HA UNDER FRANSK LOV FOR NOEN GARANTI MED HENSYN TIL SKJULTE JURIDISKE DEFEKTER. HVIS DU ER BOSATT I LUXEMBURG, PÅVIRKER DENNE AVTALEN IKKE DINE LOVFESTEDE RETTIGHETER MED HENSYN TIL LATENTE DEFEKTER.

(a) BBM Solution. BlackBerry vil levere BBM Solution med rimelig hensyn og ferdighet. BlackBerry gir ingen andre løfter eller garantier om BBM Solution og gir spesielt ikke noen garantier eller gir noen lignende forsikring om at:

(i) Din bruk av Your BBM Solution vil være uavbrutt eller feilfri, eller kontinuerlig tilgjengelig, eller

(ii) Your BBM Solution, inkludert alle meldinger, alt innhold eller informasjon sendt til deg eller lagret av deg eller på dine vegne, vil være fri for tap, korrumpering, angrep, virus, inngrep, hacking eller andre sikkerhetsbrudd, eller vil være nøyaktig, overført i ukorrumpert form eller innen en rimelig tidsperiode.

(b) Generelle garantier.

(i) I MAKSIMAL GRAD TILLATT UNDER GJELDENDE LOV, UNNTATT SOM UTTRYKKELIG FASTSATT I DETTE DOKUMENTET, FRASKRIVES OG EKSKLUDERES HERVED ALLE BETINGELSER, TILSLUTNINGER, KAUSJONER, FORSIKRINGER, REPRESENTASJONER ELLER GARANTIER AV ET HVILKET SOM HELST SLAG, SOM GJELDER VARIGHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, SALGBARHET, SALGBAR KVALITET, IKKE-OVERTREDELSE, TILFREDSSTILLENDE KVALITET ELLER RETTIGHET, ELLER SOM FØLGER FRA EN LOVBESTEMMELSE ELLER RETTSPRAKSIS ELLER I LØPET AV EN HANDEL ELLER BRUK TIL HANDEL, OG ALLE ANDRE GARANTIER, REPRESENTASJONER, BETINGELSER, TILSLUTNINGER ELLER FORSIKRINGER AV NOE SLAG, ENTEN UTTRYKTE ELLER IMPLISERTE. HVIS DU ER BOSATT I POLEN, EKSKLUDERER BLACKBERRY UTTRYKKELIG DEN LOVFESTEDE GARANTIEN (REKOJMIA) MED HENSYN TIL VARENE OG/ELLER TJENESTENE SOM LEVERES UNDER DENNE AVTALEN.

(ii) I maksimal grad tillatt under gjeldende lov, begrenses herved enhver implisert garanti, tilslutning, forsikring, representasjon eller betingelse knyttet til programvaren i den grad disse ikke kan ekskluderes som fastsatt ovenfor, men kan begrenses, til nitti (90) dager fra den datoen du først installerte programvaren på enheten din.

(c) Tredjepartsemner og tredjepartstjenester, lenkete nettsider.

(i) UNNTATT I DEN GRAD DET ER UTTRYKKELIG FORBUDT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV, ER IKKE TREDJEPARTSTJENESTER OG TREDJEPARTSEMNER UNDER KONTROLL AV BLACKBERRY, BLACKBERRY GIR IKKE SIN TILSLUTNING TIL NOE/NOEN BESTEMT TREDJEPARTSEMNE ELLER TREDJEPARTSTJENESTER OG BLACKBERRY HAR IKKE NOE ANSVAR OVERHODET FOR DITT VALG, BRUK, TILGANG TIL ELLER IMPLEMENTERING AV TREDJEPARTSTJENESTER ELLER TREDJEPARTSEMNER.

(ii) OVENSTÅENDE GJELDER UAVHENGIG AV: (a) hvordan du har ervervet eller anskaffet tredjepartsemnene og/eller tredjepartStjenestene, dvs. enten uavhengig av eller gjennom blackberry eller nettjenesteleverandøren din, eller (b) om noen slike tredjepartsemner eller tredjepartStjenester (inkludert nettjenester) kreves for å kunne bruke hele eller deler av Your bbm solution.

(iii) UTEN BEGRENSNING AV DET FOREGÅENDE, UNNTATT I DEN GRAD UTTRYKKELIG FORBUDT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV, LEVERES ELLER GJØRES ALLE TREJDEPARTSEMNER OG TREDJEPARTTJENESTER TILGJENGELIG FRA BLACKBERRY, ELLER SOM BRUKES PÅ ANNEN MÅTE AV DEG SAMMEN MED BBM SOLUTION, PÅ EN "SOM DEN ER"- OG "SOM TILGJENGELIG"-BASIS, UTEN BETINGELSER, TILSLUTNINGER, FORSIKRINGER, REPRESENTASJONER ELLER GARANTIER AV NOE SLAG OVERHODET, OG BLACKBERRY SKAL IKKE HA NOE ANSVAR OVERHODET OVERFOR KRAV FRA DEG ELLER FRA ELLER GJENNOM DEG FRA NOEN TREDJEPART, FOR NOEN SOM HELST PROBLEMER KNYTTET TIL TREDJEPARTSEMNER ELLER TREDJEPARTSTJENESTER, INKLUDERT: (A) NØYAKTIGHETEN, OVERFØRINGEN, TIDSOVERHOLDELSE ELLER FORTLØPENDE TILGJENGELIGHET AV SLIKE TREDJEPARTSEMNER ELLER TREDJEPARTSTJENESTER, ELLER NOEN DEL AV PROGRAMVAREN SOM ER UTFORMET UTELUKKENDE FOR Å GJØRE SLIK TILGANG MULIG, (B) FUNKSJONEN ELLER IKKE-FUNKSJONEN TIL TREDJEPARTSEMNER ELLER TREDJEPARTSTJENESTER, ELLER (C) KOMPATIBILITETEN MELLOM TREDJEPARTSEMNER ELLER TREDJEPARTSTJENESTER, MED HELE ELLER EN DEL AV YOUR BBM SOLUTION, ELLER (D) HANDLINGENE ELLER UTELATELSER AV HANDLINGER HOS EN TREDJEPART I FORBINDELSE MED TREDJEPARTSEMNER ELLER TREDJEPARTSTJENESTER, INKLUDERT MED HENSYN TIL EN TREDJEPARTs BRUK AV DINE DATA.

(iv) uten begrensning av det foregående, unntatt i den grad uttrykkelig forbudt av gjeldende lov, samtykker du spesifikt i at blackberry ikke har noe ansvar for eller erstatningsplikt for virus eller noen truende, injurierende, slibrige, mobbende, støtende eller illegale tredjepartStjenester, tredjepartsemner eller noen tredjepartsemner eller tredjepartStjenester eller overføringen derav, som bryter med noen tredjeparts intellektuelle eiendomsrettigheter. dine rettsmidler, i tilfelle et slikt krav med hensyn til et tredjeparsemne eller en tredjepartStjeneste, skal utelukkende være mot de relevante tredjepartene.

(d) Oppdragskritisk bruk. YOUR BBM SOLUTION OG NOEN DEL DERAV, ER IKKE EGNET FOR BRUK TIL OPPDRAGSKRITISKE FORMÅL ELLER I FARLIGE MILJØER ELLER MILJØER SOM KREVER DRIFTSSIKRE KONTROLLER ELLER YTELSE, INKLUDERT DRIFT AV KJERNEKRAFTVERK, LUFTFARTSNAVIGERINGS- ELLER KOMMUNIKASJONSSYSTEMER, FLYKONTROLLTJENESTE, LIVREDNING, VÅPENSYSTEMER ELLER NØDPEILING ELLER ANDRE NØDTJENESTER. DU BEKREFTER OG GARANTERER AT DU VIL OPPRETTE EGNEDE SIKKERHETSKOPIER AV DATA OG BRUKE SIKKERHETSKOPIERINGSSYSTEMER, OG I TILFELLE AV: (i) BRUKS- ELLER TJENESTEAVBRUDD, ELLER (ii) PROBLEMER ELLER FEIL I DATAOVERFØRING, ELLER (iii) TAP ELLER KORRUMPERING AV DATA, AKSEPTERER DU UMIDDELBART Å: TA FORHOLDSREGLER MOT ETHVERT OG ALLE TAP OG SKADER OG RAPPORTERE SLIKE PROBLEMER TIL BLACKBERRY. UTEN BEGRENSNING AV DEN GENERELLE ANSVARSFRASKRIVELSEN I AVSNITT 18 (b), SKAL BLACKBERRY IKKE I NOE TILFELLE VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN SKADE SOM FØLGER AV DIN BRUK AV YOUR BBM SOLUTION, ELLER NOEN DEL DERAV, FOR OPERASJONSKRITISKE FORMÅL ELLER I FARLIGE MILJØER ELLER I MILJØER SOM KREVER SVIKTSIKKER KONTROLL ELLER YTELSE, ENTEN ELLER IKKE SLIKE SKADER VAR FORUTSIGBARE ELLER UFORUTSIGBARE, OG SELV OM BLACKBERRY HAR BLITT GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER.

(e) Programvare ervervet fra iTunes Store. Med hensyn til programvare ervervet fra iTunes Store (iTunes' nettbutikk), skal du, i tilfelle svikt i programvaren eller manglende overensstemmelse med en gjeldende garanti, henvende deg til Apple, og Apple vil refundere innkjøpsprisen, om noen, som du har betalt for din kopi av programvaren, og Apple skal ikke ha noe annet ansvar for noen andre krav, tap, ansvar, skader, kostnader eller utgifter som kan tilskrives manglende overensstemmelse med en gjeldende garanti.

18. Ansvarsbegrensning.

NOEN LAND TILLATER IKKE BEGRENSNING ELLER EKSKLUDERING AV FØLGESKADER, INDIREKTE ELLER ANDRE SKADER, I FORBRUKERKONTAKTER OG I DEN GRAD DU ER EN FORBRUKER, KAN DET VÆRE AT BEGRENSNINGENE OG EKSKLUDERINGENE I DETTE AVSNITTET IKKE GJELDER FOR DEG.

(a) I MAKSIMAL GRAD TILLATT UNDER GJELDENDE LOV OG UNDERLAGT DE SPESIFIKKE RETTSMIDLENE FASTSATT I DENNE AVTALEN, SKAL BLACKBERRY IKKE I NOE TILFELLE VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN AV DE FØLGENDE TYPENE AV SKADER: FØLGENDE, EKSEMPLARISKE, TILFELDIGE, INDIREKTE, SPESIELLE, STRAFFENDE, MORALSKE ELLER BRUKSSKADER, SKADER FRA TAP AV PROFITT ELLER FORTJENESTE PÅ HANDEL, SVIKT I REALISERINGEN AV FORVENTEDE INNSPARINGER, AVBRUDD I FORRETNINGER, TAP AV FORRETNINGSINFORMASJON, TAP AV FORRETNINGSMULIGHETER, ELLER ØDELEGGELSE ELLER TAP AV DATA ELLER BRUDD PÅ DATASIKKERHET, SVIKT I OVERFØRING ELLER MOTTAK AV DATA, PROBLEMER FORBUNDET MED PROGRAMMER SOM BRUKES SAMMEN MED YOUR BBM SOLUTION ELLER SOM FØLGER FRA NOEN ENDRINGER ELLER FORSØK PÅ ENDRING AV YOUR BBM SOLUTION, ELLER NOEN DEL DERAV, AV NOEN ANDRE ENN BLACKBERRY, KOSTNADER VED NEDETID, TAP AV BRUK AV YOUR BBM SOLUTION ELLER NOEN DEL DERAV ELLER NOEN TREDJEPARTSTJENESTER ELLER TREDJEPARTSEMNER, KOSTNADER VED ERSTATNING AV VARER, KOSTNADER VED INNPAKNING, LOKALER ELLER TJENESTER, KAPITALKOSTNADER, ELLER ANDRE SLIKE ØKONOMISKE TAP SOM FØLGER AV ELLER ER FORBUNDET MED DENNE AVTALEN ELLER YOUR BBM SOLUTION, INKLUDERT BRUK, MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE, FUNKSJONEN ELLER IKKE-FUNKSJONEN TIL YOUR BBM SOLUTION, ENTEN SLIKE SKADER VAR FORUTSIGBARE ELLER IKKE FORUTSIGBARE, OG SELV OM BLACKBERRY HAR MOTTATT MELDING OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER.

(b) I maksimal grad tillatt under gjeldende lov, skal Blackberrys samlede erstatningsansvar ikke i noen tilfeller være større enn: (i) Beløpet betalt for delen av den angjeldende programvaren, (ii) beløpet betalt for den relevante perioden for den angjeldende betalingstjenesten, og (iii) fem (5) amerikanske dollar (USD).

(c) I maksimal grad tillatt under gjeldende lov, i den grad BlackBerry har erstatningsansvar overfor deg herunder, skal BlackBerry kun være ansvarlig for skader påløpt under perioden for slik svikt i, forsinkelse eller ikke-funksjon av Your BBM Solution.

(d) Ingenting i dette avsnittet begrenser BlackBerrys erstatningsansvar overfor deg i tilfelle død eller skade på kroppen, i den grad dette resulterer direkte fra BlackBerrys uaktsomhet, forutsatt at enhver skade som BlackBerry pålegges å dekke skal reduseres i samme grad som ditt eller andres bidrag. Hvis Du er bosatt i Italia eller Luxemburg, begrenser ingenting i dette Avsnittet BlackBerrys erstatningsansvar overfor deg i den grad det direkte resulterer fra overlegg eller alvorlig uaktsomhet fra BlackBerry, forutsatt at ethvert skadeerstatningsbeløp som pålegges BlackBerry skal reduseres i samme grad som ditt eller andres bidrag.

(e) I MAKSIMAL GRAD TILLATT UNDER GJELDENDE LOV, SKAL HVER PART VÆRE ERSTATNINGSANSVARLIG OVERFOR DEN ANDRE KUN SOM UTTRYKKELIG FASTSATT I DENNE AVTALEN, OG SKAL IKKE HA NOEN ANNEN FORPLIKTELSE, PLIKT ELLER NOE ANNET ERSTATNIGNSANSVAR OVERHODET, ENTEN UNDER KONTRAKT, SOM FORVOLDT SKADE, UNDER LOV ELLER PÅ ANNEN MÅTE.

(f) I MAKSIMAL GRAD TILLATT UNDER GJELDENDE LOV, SKAL BEGRENSNINGENE, EKSKLUDERINGENE OG ANSVARSFRASKRIVELSENE I DENNE AVTALEN: (i) GJELDE UAVHENGIG AV ÅRSAKENS NATUR TIL HEVDING AV RETTSMIDLER, KRAV ELLER RETTSFORFØLGNING FRA DEG, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UAKTSOMHET, FORVOLDT SKADE, STRENGT ERSTATNINGSANSVAR, LOV, BRUDD PÅ KONTRAKT ELLER NOEN SOM HELST ANNEN JURIDISK LÆRE, (ii) OVERLEVE FUNDAMENTALT BRUDD ELLER FUNDAMENTALE BRUDD ELLER SVIKT I DET ESSENSIELLE FORMÅLET MED DENNE AVTALEN ELLER AV NOE RETTSMIDDEL FASTSATT HERI, (iii) IKKE GJELDE SKADESERSTATNINGSFORPLIKTELSER FASTSATT HERI ELLER URETTMESSIG ELLER BRUDD PÅ DEN ANDRE PARTENS INTELLEKTUELLE RETTIGHETER ELLER BRUDD PÅ AVSNITTENE I DENNE AVTALEN MED TITTELEN: "REGLER FOR BRUK AV BBM SOLUTION" AVSNITT 2), "BRUK AV PROGRAMVARE " (AVSNITT 3), "INTELLEKTUELL EIENDOM" (AVSNITT 9), "EKSPORT, IMPORT OG BRUKSBEGRENSNINGER OG STATLIGE AMERIKANSKE LISENSER" (AVSNITT 10), "KONFIDENSIALITET OG INGEN OMKONSTRUERING" (AVSNITT 12) OG "BRUKERDATa" (AVSNITT 20), OG (iv) GJELDER SAMLET FOR BLACKBERRY ELLER BLACKBERRY GROUP OF COMPANIES, DERES ETTERFØLGERE, FULLMAKTSHAVERE OG AUTORISERTE BLACKBERRY-DISTRIBUTØRER (INKLUDERT NETTJENESTELEVERANDØRER SOM FUNGERER SOM AUTORISERTE BLACKBERRY-DISTRIBUTØRER AV PROGRAMVAREN).

(g) IKKE I NOEN TILFELLE SKAL NOEN LEDER, DIREKTØR, ANSATT, AGENT, DISTRIBUTØR, LEVERANDØR (ANNET ENN EN TILBYDENDE LEVERANDØR), TJENESTELEVERANDØR, UAVHENGIG KONTRAKTØR ELLER NOEN NETTJENESTELEVERANDØR (UNNTATT SOM FASTSATT OVENFOR) FRA BLACKBERRY GROUP OF COMPANIES HA NOE ERSTATNINGSANSVAR SOM FØLGE AV ELLER RELATERT TIL DENNE AVTALEN.

(h) DU BEKREFTER OG SAMTYKKER I AT ANSVARSFRASKRIVELSENE, EKSKLUDERINGENE OG BEGRENSNINGENE FASTSATT OVENFOR I DENNE AVTALEN UTGJØR ET ESSENSIELT ELEMENT I AVTALEN MELLOM PARTENE OG AT I FRAVÆR AV SLIKE ANSVARSFRASKRIVELSER, EKSKLUSJONER OG BEGRENSNINGER: (i) VIL AVGIFTENE OG ANDRE BETINGELSER I DENNE AVTALEN VÆRE SUBSTANSIELT FORSKJELLIGE, OG (ii) BLACKBERRYS EVNE TIL Å TILBY OG DIN EVNE TIL Å BRUKE BBM SOLUTION, PROGRAMVARE ELLER TJENESTER UNDER DENNE AVTALEN OG/ELLER BLACKBERRYS EVNE TIL Å GJØRE TREDJEPARTSEMNER OG TREDJEPARTSTJENESTER TILGJENGELIG GJENNOM YOUR BBM SOLUTION VIL PÅVIRKES.

19. Samtykke til innsamling, bruk, behandling, overføring, lagring og fremlegging (samlet "behandle" eller "behandling") av informasjon

Personlig informasjon som behandles av BlackBerry Group of Companies og dets tjenesteleverandører, vil behandles i overensstemmelse med BlackBerrys personvernpraksis (som herved innarbeides i denne avtalen ved henvisning, og som kan leses på www.blackberry.com/legal eller anskaffes ved å sende e-postforespørsel til legalinfo@blackberry.com). Hvis du befinner deg i EU eller i et EØS-land, alt etter som det er aktuelt, påligger datakontroll med hensyn til dine personlige data den BlackBerry-enheten som du har inngått denne avtalen med.

(a) Personlig informasjon. Din bruk av Your BBM Solution (eller noe del derav), inkludert installasjon og/eller bruk av programvaren eller tilknyttede nettjenester, eller oppretting av BlackBerry ID, kan resultere i behandling av personlig informasjon som definert under gjeldende lov om deg, eller hvis du er et selskap eller en annen form for juridisk person, dine ansatte og andre enkeltpersoner som du autoriserer til å bruke Your BBM Solution på dine vegne (samlet "brukere") av BlackBerry Group of Companies og dets tjenesteleverandører, din nettjenesteleverandør og tredjeparter med produkter eller tjenester brukt med Your BBM Solution. Avhengig av de brukte tjenestene, kan personlig informasjon inkludere informasjon slik som navn, displaybilde, status og personlige meldinger, epostadresse, telefonnummer, språkpreferanser, BlackBerry ID, kontoopplysninger og innstillinger, enhetsinformasjon (f.eks. enhetsidentifikatorer eller enhetsmodell), land og tidssone, nettjenesteleverandørinformasjon og informasjon om bruken av Your BBM Solution-funksjoner og tjenestene eller programvare og maskinvare som brukes sammen med Your BBM Solution. Avhengig av tilgjengelighet til funksjoner i BBM Solution, kan BBM Solution få tilgang til og BlackBerry behandle adressebokinformasjon, enhetsposisjonsdata, kalender, fotografier, påminnelser, for å levere funksjoner som bruker denne informasjonen som en del av eller sammen med BBM Solution (f.eks. for å gjøre det mulig for deg å sende en "anbefal BBM"-epost eller SMS til en kontakt/kontakter i din adressebok). Du samtykker i at BlackBerry Group of Companies kan samle inn slik personlig informasjon fra deg direkte eller innhente den fra nettjenesteleverandører eller tredjeparter som leverer produkter eller tjenester som brukes med Your BBM Solution. I tilfelle du er en bedrift eller annen juridisk person, skal du påse at du har innhentet alle nødvendige samtykker og autorisasjoner til å samtykke til og akseptere de påkrevde bestemmelsene under dette avsnitt 19 slik de er knyttet til personlig informasjon for dine brukere som samles inn gjennom deres bruk av Your BBM Solution.

(b) Formål. I overensstemmelse med BlackBerrys personvernpraksis, kan personlig informasjon behandles av BlackBerry Group of Companies og deres tjenesteleverandører for formål tilknyttet (i) forståelse og imøtekommelse av dine behov og preferanser og for å levere Your BBM Solution og BlackBerry ID til deg, (ii) utvikle nye og forbedre eksisterende produkter og tjenester, inkludert for å kommunisere med deg om disse, (iii) administrering og utvikling av BlackBerry Group of Companies forretninger og operasjoner og (iv) overholde lover og regulativkrav. Videre kan BlackBerry gjøre tilgjengelig eller sende til brukere oppgraderinger eller oppdateringer, eller meldinger om oppgraderinger eller oppdateringer av programvaren eller andre BlackBerry produkter og tjenester, tredjepartsprogramvare, tredjepartsinnhold eller tredjepartstjenester og relaterte produkter eller tjenester.

(c) "Skybaserte" tjenester. Du aksepterer at BBM Solution gjør tilgjengelig "skybasert" meldingstjeneste og andre tjenester, som kan inkludere fjerntilgang, lagring eller sikkerhetskopieringsfunksjoner levert av BlackBerry Group of Companies eller deres tjenesteleverandører, og du aksepterer at ved å bruke slike tjenester, kan informasjon Du legger inn, tilveiebringer for, eller integrerer i slike tjenester (f.eks. displaynavn og -bilder, statusmeldinger, kontaktlister eller gruppeinformasjon, kalender eller annen informasjon på enheten, som oppgaver og mediefiler) behandles av BlackBerry Group of Companies for å levere tjenestene som tilbys i overensstemmelse med din/dine avtale(r) med BlackBerry og du bekrefter og garanterer at du har alle nødvendige tillatelser til å formidle slike data til BlackBerry.

(d) Sosiale funksjoner. BBM Solution inkluderer "sosiale funksjoner" som gjør det mulig for deg å bekjentgjøre deg for og koble deg opp til andre enkeltpersoner, og forbedre eller utvikle dine erfaringer med tjenester eller programvare, eller tredjepartsprogramvare eller tredjepartstjenester som integreres med de sosiale funksjonene gjort tilgjengelig fra BlackBerry. Hvis du bruker slike funksjoner, aksepterer du at din tilgjengelighet for samhandling med eller tilkobling til andre kan vises for andre, og at din profil, displaynavn, displaybilder, statusmeldinger, medlemskapsstatus og andre identifikatorer eller annen informasjon, kan vises for og kommenteres av slike enkeltpersoner. Hvis du f.eks. bruker en tjeneste eller tredjepartstjeneste som er integrert med BBM Solution-plattformen, samtykker du i at, der slike funksjoner finnes: (i) Your BlackBerry Messenger-kontakter kan se om du bruker slik tjeneste eller tredjepartstjeneste, (ii) dine kontakter kan se din profil og programvaren og innholdet (slik som spill, musikk eller andre mediefiler, avhengig av tjenesten eller tredjepartsprogramvaren) som du har lastet ned, hva du forbruker eller som er tilgjengelig for deling som del av din bruk av tjenesten eller tredjeparttjenesten, samt kommentarer som du eller andre kommer med om dem, (iii) når du sender kommentarer om dine kontakter eller programvaren eller innholdet de har lastet ned eller bruker som del av sin bruk av tjenesten eller tredjepartstjenesten, kan informasjon om deg (slik som dine kommentarer, brukerprofilnavn og displaybilde) vises til andre kontakter som den personen har, og (iv) tjenesten eller tredjepartstjenesten kan inkludere automatiserte funksjoner som utfører analyse for å utvikle anbefalinger basert på dine preferanser og utnytting av tjenesten eller programvaren. Vennligst kontroller de gjeldende innstillingsalternativene for de angjeldende tjenestene eller programvare for tilgjengelige alternativer for justering av tilgjengelighet og personverninnstillinger for slike tjenester eller programvare.

(e) Integrering med tredjepartstjenester. BBM Solution kan kreve tredjepartstjenester for å fungere (f.eks. nettjenester). Hvis du velger å integrere eller lenke Your BBM Solution med/til tredjeparttjenester (f.eks. tjenester som gjør mulig din bruk av Your BBM Solution i forbindelse med sosiale nettverk eller andre tjenester tilbudt av tredjeparter), gir du fullmakt til BlackBerry til å bruke dine rettigheter til tilgang til tredjepartstjenestene på dine vegne og behandle din personlige informasjon relatert til slike tredjepartstjenester for å bidra til din tilgang til slike tredjepartstjenester for dine personlige - og/eller husholdningsformål. Informasjonen som behandles kan inkludere: (i) Your BlackBerry ID eller andre gjeldende konto-ID(-er), passord, autentiseringstegn eller andre detaljer for hver slik tredjepartstjeneste eller andre kontoer du integrerer med Your BBM Solution; (ii) Din kontoprofilinformasjon (f.eks. BlackBerry ID, ditt displaybilde; displaynavn, personlig melding, tilgjengelighetsstatus, land, tidssone, unike enhetsidentifikatorer osv.); (iii) kontaktinformasjon på enheten; (iv) en indikator for hvilke tredjepartsprogrammer eller tjenester du har koblet til din programvarekonto; og (v) sesjonsdata som resulterer fra din bruk av tredjepartsprogrammer eller tjenester Du har koblet din programvarekonto til (f.eks. høye skårer som du har oppnådd i forbindelse med et tredjepartsspill eller program for visning i din programvarekontoprofilboks, direktemeldingsdata resulterende dra direktemeldingssamtaler du har hatt innenfor et tilkoblet tredjepartsprogram eller en tjeneste og som har blitt formidlet av programvarens direktemeldingsfunksjon osv.). Du gir også BlackBerry fullmakt til å fremlegge personlig informasjon for angjeldende tredjepartstjenesteleverandører (inkludert nettjenesteleverandører) for aktiverings-, fakturerings-, anskaffelses-, service-, vedlikeholds- og deaktiveringsformål. Slike tredjepartstjenester som man skaffer tilgang til, er ikke under BlackBerrys kontroll. Hvis din personlige informasjon legges frem for din nettjenesteleverandør, eller tredjeparter med produkter eller tjenester som brukes med Your BBM Solution, er dette underlagt gjeldende avtale(r) og personvernpraksis for slike tredjeparter, og du bør lese gjennom slike betingelser før du bruker tredjeparttjenester og tredjepartsprogramvare. Du bør lese gjennom alternativene eller hjelp-menyen for din enhets programvare og programvaren, for å lære mer om og, når relevant, justere rettighetene du gir og tilgjengelige kontroller for slike tredjeparttjenester og tredjepartsprogramvare.

(f) Informasjonskapsler ("cookies") og lignende teknologier. BlackBerry Group of Companies kan bruke informasjonskapsler ("cookies", dvs. små mengder data som lagres på din enhet) eller lignende verktøy som bruker anonymisert informasjon for å gjøre det mulig for deg å logge inn til visse tjenester for å beskytte både deg og BlackBerry, bidra til å gjøre det lettere å bruke tjenester eller tilpasse din brukeropplevelse, eller for analyseformål for å hjelpe oss forstå hvordan brukere nytter seg av tjenestene våre og BBM Solution og forbedre deres funksjoner.

(g) Support og kvalitetssikring. Hvis du kontakter BlackBerry for support eller sender diagnostiske data eller annen teknisk informasjon til BlackBerry med epost eller innloggingsverktøy levert av BlackBerry for slike formål, aksepterer du at BlackBerry group of Companies kan samle inn teknisk informasjon, slik som enhets-ID, maskinvare-ID og modellnummer, minnestatus, operativsystem og miljøinformasjon, batteristatus, Wi-Fi/WLAN-info, radio- eller trådløsstyrke og forbindelser, liste over installerte programmer, informasjon om programvarebruk, data som gjelder kjørende prosesser og enhetskonfigurasjon, systemhendelser og annen informasjon angående tilstanden til din enhet og til programvaren på din enhet, som kan være nyttig for diagnostiske formål. Slik informasjon vil brukes for feilsøkingsformål, kundestøtte, programvareoppdateringer og forbedring av BlackBerry-produkter og -tjenester i overensstemmelse med BlackBerrys personvernpraksis. Hvis analyser indikerer at tredjepartsprodukter er involvert, kan BlackBerry sende visse diagnostiske og tekniske informasjoner til tredjepartsleverandøren av produktet som ledd i feilsøkingsprosessen. Du bekrefter og samtykker i at telefonsamtaler med BlackBerry og dens tjenesteleverandører kan tas opp for opplæringsformål, kvalitetssikring, kundetjeneste- og referanseformål.

(h) Lagring av meldinger. Innholdet i meldinger som har blitt levert av BBM Solution oppbevares eller arkiveres ikke av BlackBerry som ledd i vanlig forretningsdrift. BBM-meldinger sendes via datatjenesten til servere som drives av eller på vegne av BlackBerry, og rutes til mottaker(e), hvis mottakeren/mottakerne er online. Så snart en melding er levert, blir den ikke lenger liggende på våre servere. Hvis mottakeren/mottakerne ikke er online, blir den uleverte meldingen oppbevart på servere som drives av eller på vegne av BlackBerry inntil den kan leveres, i inntil tretti (30) dager, etter hvilken tid meldingen som ikke er levert slettes fra våre servere. Innholdet i leverte meldinger oppbevares eller bibeholdes ikke av BlackBerry, og ligger direkte på senderens og mottakerens enheter med mindre slettet av disse brukerne. Til tross for det ovenstående, kan BlackBerry bibeholde transaksjonsdata forbundet med meldinger og enheter (f.eks. dato- og tidsstemplingsinformasjon forbundet med vellykket leverte meldinger og enhetene involvert i meldingene), så vel som enhver annen informasjon som BlackBerry er juridisk forpliktet til å innhente. Meldinger som sendes gjennom BBM Solution vil bli liggende på våre servere etter levering i en kort tidsperiode, men slettes og strippes for all identifiserbar informasjon innen en kort tidsperiode i overensstemmelse med våre generelle oppbevaringspraksiser.

(i) Internasjonale overføringer. Du samtykker til og er enig i for å levere BBM Solution (inkludert "skybasert" og fjerntilgangs-, lagrings- eller sikkerhetskopifunksjon), kan BlackBerry Group of Companies behandle data, som i noen tilfeller kan inkludere personlig informasjon og innholdet i kommunikasjon, på servere som drives av eller på vegne av BlackBerry Group of Companies innenfor eller utenfor jurisdiksjonen hvor brukere befinner seg, inkludert i Canada, USA, Storbritannia eller andre land i EØS, Singapore eller andre land i Asia-Stillehavsregionen, De forente arabiske emirater eller andre land i Midtøsten-regionen, eller andre land hvor det finnes anlegg som drives av eller på vegne av BlackBerry Group of Companies. Hvis brukere er bosatt i EØS-området eller en jurisdiksjon hvor det kreves samtykke til å overføre personlig informasjon utenfor den jurisdiksjonen eller regionen, samtykker du i slik behandling og garanterer at du har innhentet alle nødvendige tillatelser under gjeldende lov fra dine brukere til å gjøre dette.

20. Brukerdata. I tillegg til enhver fremlegging autorisert i avsnitt 19, samtykker du og dine brukere i og aksepterer at BlackBerry Group of Companies får tilgang til, bevarer og fremlegger din eller dine brukeres data, inkludert personlig informasjon, innhold i dine kommunikasjoner eller informasjon om bruken av Your BBM Solution-funksjoner og -tjenester eller -programvare og maskinvare som nyttes sammen med Your BBM Solution hvor tilgjengelig til BlackBerry ("brukerdata"), til tredjeparter, inkludert utenlandske eller nasjonale statlige myndighetskontorer, uten å melde fra til deg under lovene i land hvor BlackBerry Group of Companies og dets tjenesteleverandører, andre partnere og tilknyttede selskaper befinner seg, for: (i) å overholde lovlig prosess eller håndhevbare statlige henstillinger, eller som krevd av loven på andre måter, (ii) å samarbeide med tredjeparter i etterforskningen av handlinger i brudd på denne avtalen, eller (iii) å samarbeide med systemadministratorer ved Internettjenesteleverandører, nettverks- eller databehandlingsanlegg, for det formål å håndheve denne avtalen. Du garanterer at du har innhentet alt nødvendig samtykke under gjeldende lov fra dine brukere til å fremlegge brukerdata til BlackBerry Group of Companies og for BlackBerry Group of Companies til å samle inn, behandle, overføre og/eller offentliggjøre slike brukerdata som beskrevet ovenfor.

21. Anvisning og delegering. BlackBerry kan anvise denne avtalen uten å melde fra til deg. Du skal ikke anvise denne avtalen helt eller delvis, uten først å ha innhentet skriftlig samtykke til dette fra BlackBerry (slikt samtykke kan holdes tilbake eller betinges etter BlackBerrys skjønn) og enhver anvisning uten BlackBerrys innhentede skriftlige samtykke skal være ugyldig og ikke ha noen effekt. BlackBerry kan gjennomføre alle forpliktelser som skal overholdes under denne avtalen direkte eller kan overdra noen eller alle forpliktelser til sine leverandører eller underleverandører.

22. Merknader. Unntatt som ellers fastsatt i denne avtalen, skal alle merknader eller andre meldinger herunder anses å være meddelt når foretatt skriftlig og levert personlig, ved bud eller sendt via landpost, forhåndsfrankert post, rekommandert sending eller tilsvarende, kvittering forespurt og adressert til deg på faktura-adressen oppgitt til BlackBerry av deg, og adressert til BlackBerry UK Limited på 200 Bath Road, Slough, Berkshire, UKSL1 3XE, att: Managing Director. I tillegg til foregående, kan BlackBerry, etter eget skjønn, under denne avtalen melde fra til deg elektronisk. Elektronisk melding til deg skal anses å være rettmessig levert når overført til en epostadresse oppgitt av deg til BlackBerry, og hvis du ikke har levert noen slik adresse til BlackBerry, kan melding anses rettmessig avgitt når synlig oppslått på http://www.blackberry.com/legal/.

23. Force Majeure. Til tross for enhver annen bestemmelse i denne avtalen, skal ingen av partene dømmes for brudd på denne avtalen ved forsømmelse av forpliktelser når disse er forårsaket av hendelser utenfor ens rimelige kontroll, som du aksepterer inkluderer hendelser opplistet i avsnitt 17 (a) (ii). Denne bestemmelsen skal ikke konstrueres som unnskyldende for manglende overholdelse av noen forpliktelser fra noen parter til å foreta utbetaling til den andre parten under denne avtalen.

24. Generelt.

(a) Begunstigede tredjeparter. BlackBerrys tilknyttede selskaper og BlackBerry og deres tilknyttede selskapers direktører, ledere og ansatte deri er tiltenkte begunstigede tredjeparter for formålene i avsnittene i denne avtalen med tittelen "Nødtjenester" (avsnitt 8), "Ansvar for Your BBM Solution" (avsnitt 16), "Ansvarsbegrensning" (avsnitt 18) og "Garantifraskrivelse" (avsnitt 17) som om hver og én var parter i denne avtalen, i overensstemmelse med dette avsnittet og bestemmelsene i kontrakten (tredjepartsrettigheter), Lov 1999 for England ("Tredjepartsloven"). Innholdsleverandørene av tjenester er begunstigede tredjeparter i beskyttelsen og begrensningene på bruken av sitt innhold som fastsatt i "Regler for bruk av BBM Solution" (avsnitt 2) og "Intellektuell eiendom" (avsnitt 9), som om hver og én var part i denne avtalen, i overensstemmelse med dette avsnittet og bestemmelsene i Tredjepartsloven. Unntatt som ellers uttrykkelig fastsatt i denne avtalen eller i Tredjepartsloven, har ingen person som ikke er en part i denne avtalen noen rettigheter under denne avtalen eller Tredjepartsloven. Hvis du anskaffet programvaren fra Apple iTunes Store (iTunes-butikk), bekrefter du og aksepterer du at Apple Inc. og dets datterselskaper er begunstigede tredjeparter i denne avtalen, og at ved ditt samtykke til denne avtalen, vil Apple og dets datterselskaper ha retten (og vil bli dømt å ha akseptert slik rett) til håndhevelse av denne avtalen mot deg som en begunstiget tredjepart med hensyn på din bruk av BBM Solution på iOS-plattformen. Du bekrefter og aksepterer også at Apple Inc. og dets datterselskaper ikke har noe ansvar for BBM Solution, for å behandle noen krav fra deg eller en tredjepart angående BBM Solution, eller for å levere noen form for vedlikehold og support med hensyn på BBM Solution.

(b) Standard ansvarsfraskrivelse. Ingen part skal ansees som å ha oppgitt eller forspilt noen rettigheter under denne avtalen, enten på grunnlag av svikt, forsinkelse eller noen annen juridisk eller lignende lære, med mindre slik oppgivelse er foretatt skriftlig signert av en autorisert fullmaktsinnehaver for parten mot hvilken oppgivelsen søkes håndhevet. Opphevelse av en bestemmelse eller et hvilket som helst brudd på en bestemmelse i denne avtalen i ett tilfelle, skal ikke representere en oppgivelse med hensyn på noen andre tilfeller.

(c) Levetid. Vilkårene, betingelsene og garantiene omfattet av denne avtalen som i oppfatning og sammenheng er ment å overleve gjennomføringen herav, skal også overleve fullføringen av gjennomføringen, kanselleringen eller opphøret av denne avtalen, inkludert skadeerstatningsavsnittene.

(d) Gjeldende lov og konfliktløsning. DENNE AVTALEN SKAL STYRES AV OG SOM FORMULERT UNDER LOVENE I ENGLAND OG WALES, EKSKLUDERT ENHVER LOVGIVNING SOM GJELDER MOTSTRIDIG LOVGIVNING. HVIS DU ER BOSATT I FRANKRIKE OG HVIS DU ER EN FORBRUKER I HENHOLD TIL FRANSK FORBRUKERLOVGIVNING, DA KAN DET VÆRE AT BESTEMMELSER I UTENLANDSK KONTRAKTSLOV IKKE GJELDER FOR DEG. Partene er enige om at De forente nasjoners konvensjon om kontrakter for internasjonalt varesalg, herved ekskluderes i sin helhet fra å gjelde for denne avtalen.

Du frasier deg ugjenkallelig enhver innsigelse med hensyn til sted, uleiligheter ved lokaler eller noen andre lignende begrunnelser og gir ugjenkallelig samtykke til forkynning via post eller på en hvilken som helst annen måte tillatt under gjeldende lovgivning og samtykker ugjenkallelig i og godtar jurisdiksjonen til domstolene i England, og du og BlackBerry aksepterer den personlige jurisdiksjonen i disse domstolene. Hvis domstolene i din jurisdiksjon ikke tillater ditt samtykke til jurisdiksjon og sted for ovennevnte domstoler, da vil din lokale rettsmyndighet og verneting gjelde for enhver konflikt som følger av eller er relatert til denne avtalen. Partene er spesifikt enige om at konflikter ikke skal løses ved rettergang for jury og frasier seg herved alle rettigheter til en rettergang foran en jury i alle forhold relatert til eller som følger fra denne avtalen. Ingen konflikter mellom partene, eller som involverer noen annen person enn deg, kan slås sammen eller kombineres, uten at det på forhånd er gitt skriftlig samtykke til dette fra BlackBerry.

Ingenting i det foregående skal hindre noen av partene i å søke rettspåbud eller lignende oppreisning foran noen domstol i en kompetent jurisdiksjon. Særlig har BlackBerry rett til å iverksette juridiske eller lignende prosesser, inkludert prosesser for å innhente rettspåbud (eller lignende rettsmiddel i din jurisdiksjon) ved en lovlig domstol for krav eller konflikter angående: (i) beløp du skylder BlackBerry i forbindelse med ditt kjøp av Your BBM Solution eller noen del derav, hvis relevant, og (ii) ditt brudd på eller trussel fra deg om brudd på avsnittene i denne avtalen, med tittelen "Regler for bruk av Your BBM Solution" (avsnitt 2), "Bruk av programvare" (avsnitt 3), "Intellektuell eiendom" (avsnitt 9), "Eksport, import og bruksbegrensninger og statlige amerikanske lisenser" (avsnitt 10), "Sikkerhet, kontoer og passord" (avsnitt 11), "Konfidensialitet og ingen omkonstruering" (avsnitt 12) og "Effektuering av oppsigelse" (avsnitt 15). HVIS DU ER BOSATT I FRANKRIKE OG HVIS DU ER EN FORBRUKER I HENHOLD TIL FRANSK FORBRUKERLOVGIVNING, DA KAN DET VÆRE AT INNSKRENKELSER AV JURISDIKSJON OG KONFLIKTLØSNINGSPROSEDYRER I KONTRAKTER MED FORBRUKERE, UNDER FRANSK LOV IKKE GJELDER FOR DEG. HVIS DU ER BOSATT I LUXENBURG OG HVIS DU ER EN FORBRUKER UNDER GJELDENDE LOV, PÅVIRKES IKKE DINE LOVFESTEDE RETTIGHETER I HENHOLD TIL EU-REGULATIV (EC) NR. 44/2001 AV 22. DESEMBER 2000, ANGÅENDE JURISDIKSJON OG ANERKJENNESE OG HÅNDHEVELSE AV DOMMER I SIVILE OG KOMMERSIELLE SAKER.

(e) Ugyldighet. I den grad noe avsnitt, klausul, bestemmelse eller setning eller del derav ("del") av denne avtalen finnes å være ulovlig, ugyldig eller ikke håndhevbar, av en kompetent myndighet i en hvilken som helst jurisdiksjon, da skal opphøret av den delen ikke påvirke: (i) lovligheten, gyldigheten eller håndhevbarheten til de gjenværende delene av denne avtalen, eller (ii) lovligheten, gyldigheten eller håndhevbarheten av den delen i noen annen jurisdiksjon, og at delen vil begrenses hvis mulig og kun deretter opphøre, om nødvendig, i den grad påkrevd for å bevare denne avtalens gyldighet og håndhevbarhet.

(f) Språk. Hvis denne avtalen oversettes til et annet språk enn engelsk, skal den engelske versjonen råde i den grad det foreligger konflikt eller avvik i meningen mellom den engelske versjonen og en oversettelse derav. Med mindre, og kun i den grad det er forbudt ved lov i din jurisdiksjon, skal enhver og alle uenigheter, konflikter, meglinger, forhandlinger eller rettsforhandlinger knyttet til denne avtalen gjennomføres på engelsk, inkludert enhver korrespondanse, undersøkelse, innlevering, registrering, krav, muntlige krav, argumenter, muntlige argumenter og ordre eller dommer.

(g) Hele avtalen. Denne avtalen (som for formål av noen som helst tillegg hertil, skal i relasjon til emnet for det tillegget, inkludere betingelsene i det tillegget), representerer hele avtalen mellom partene med hensyn på emnet for denne og det foreligger ingen bestemmelser, forståelser, kommunikasjoner, representasjoner, garantier, handlinger, kollaterale avtaler eller avtaler mellom partene tilknyttet programvaren, annet enn som fastsatt i denne avtalen. Til tross for det foregående, kan andre avtaler mellom partene styre bruken av deler av Your BBM Solution. Denne avtalen avløser alle tidligere eller samtidige bestemmelser, forståelser, kommunikasjoner, representasjoner, garantier, handlinger, kollaterale avtaler og arrangementer mellom partene, enten muntlige eller skriftlige, med hensyn til emnet for denne, og du aksepterer at du ikke har støttet deg på noe av det foregående når du har samtykket i å inngå denne avtalen. Denne avtalen kan endres når som helst ved gjensidig enighet mellom partene. Unntatt i den grad BlackBerrry er uttrykkelig forhindret av gjeldende lovgivning, forbeholder BlackBerry seg videre retten til, helt og holdent i henhold til eget skjønn, å foreta fremtidige endringer i denne avtalen, inkludert for å reflektere endringer i loven eller etter lovbestemte krav (inkludert endringer for å sikre håndhevbarheten av denne avtalen) eller endringer i forretningspraksis, ved å melde fra til deg innen rimelig tid for endringen enten elektronisk (som vurdert under merknad-bestemmelsen ovenfor) eller ved postering av endringen på http://www.blackberry.com/legal og du må regelmessig lese den nettsiden for endringer. Hvis du fortsetter å bruke BBM Solution mer enn seksti (60) dager etter det er gitt melding om endringen, skal du anses som å ha akseptert disse endringene. Hvis du har noen spørsmål vedrørende endringer, vennligst kontakt legalinfo@blackberry.com innen seksti (60) dager etter melding om endringen har blitt gitt med spørsmål om dine muligheter.

(h) Lovoverholdelse. Du vil, for egen regning, innhente og vedlikeholde alle lisenser, registreringer og godkjenninger som kreves av offentlige myndigheter eller under gjeldende lov i din jurisdiksjon for utøvelse og gjennomføring av denne avtalen eller noen relaterte lisensavtaler. I særdeleshet og for å unngå tvil, vil du overholde alle gjeldende lover og regler i installeringen og bruken av Your BBM Solution, inkludert å anskaffe nødvendig lisens, registrering og godkjenning fra godkjente myndigheter for import og bruk av noen programvare som inneholder kommersiell kryptering eller andre sikkerhetsfunksjoner som kreves under gjeldende lover. Du vil tilføre BlackBerry de forsikringer og offentlige dokumentene som BlackBerry fra tid til annen kan henstille om for å bekrefte din overholdelse av denne forpliktelsen. Uten begrensning av det foregående, ettersom visse tjenester og tredjepartstjenester blir tilgjengelig globalt, hvis du velger å skaffe tilgang til tjenester eller tredjeparttjenester fra andre steder enn landene som BlackBerry eller angjeldende tredjepart indikerer disse tjenestene eller tredjepartstjenestene tilgjengelig for, gjør du dette på eget initiativ og du er ansvarlig for overholdelse av alle relevante lover og regler, inkludert slike som knyttet til eksport, import, bruk, overføring og/eller kommunikasjon av gjeldende tjeneste, eller tredjepartstjeneste, og forbundet innhold, tredjepartsemner eller programvare. Videre hevder ikke BlackBerry at BBM Solution og tredjepartsemner forbundet med eller gjort tilgjengelig gjennom en tjeneste(r) er egnet eller tilgjengelig for bruk alle steder. Du samtykker i at du ikke vil laste ned eller på andre måter opprette tilgang til programvare eller tredjepartsemner, eller forsøke å gjøre dette, fra steder hvor du vet dette er ulovlig. Uten begrensninger av det foregående, hvis gjeldende lover forbyr deg å bruke video og/eller stemmeoppkallingsfunksjoner, slik som en video- eller stemme-chatfunksjon i BBM Solution, inkludert fordi person-til-person-, video- eller Internett-baserte funksjoner ikke er tillatt i din jurisdiksjon, fordi du er under en myndighetsalder eller på grunn av lover forbundet med nødtjenester, kan du ikke laste ned og bruke disse BBM Solution-funksjonene og/eller det er ditt ansvar å gjennomføre alternative tiltak for tilgang til nødtjenester.

(i) Utvidede betydninger. Begrepet "inkluderer" eller "slik som" skal forstås å bety "inkluderer uten begrensning" og "slik som uten begrensning", alt etter som hva som er tilfellet.

HVIS DU HAR SPØRSMÅL ELLER PROBLEMER SOM GJELDER VILKÅRENE ELLER BETINGELSENE I DENNE AVTALEN, VENNLIGST KONTAKT BLACKBERRY PÅ LEGALINFO@blackberry.COM.

I tillegg til bruken av din personlige informasjon som fastsatt i avtalen og BlackBerrys personvernpraksis (se www.blackberry.com/legal), autoriserer du og dine autoriserte brukere og aksepterer dere at BlackBerry Group of Companies og deres tjenesteleverandører behandler din og dine autoriserte brukeres personlige informasjon som definert under gjeldende lover og i overensstemmelse med, og for formål tillat under denne avtalen og BlackBerrys personvernpraksis, inkludert samtykke til, autorisering av og inngåelse av enighet om følgende med BlackBerry Group of Companiesog dets tjenesteleverandører, med hensyn på funksjoner eller tjenester som er avhengige av posisjonsinformasjon som nytter GPS eller lignende satellitt-tjenester (hvor tilgjengelig) eller åpen-kilde Wi-Fi-tilgangspunkter og mobiltårnplasseringer og som kan inkludere posisjonsbasert markedsføring og reklame. Hvor tilgjengelig kan f.eks. visse funksjoner i BBM Solution tillate at du deler din posisjon med dine kontakter, eller for å lokalisere eller sende en melding til deg. BlackBerry Group of Companies bibeholder ikke slik informasjon i en form som personlig identifiserer en bruker, og kan bruk slik informasjon for å tilføre deg og forbedre posisjonsbaserte tjenester som leveres av eller på vegne av BlackBerry Group of Companies eller slike som levert av tredjepartstjenester som brukes med Your BBM Solution. BlackBerry Group of Companies kan også bruke slik informasjon for å opprette data som har blitt lagt sammen eller er anonymisert, for å levere informasjonsbasert og posisjonssensitiv annonsering. Ved bruk av tredjepartstjenester som bruker eller leverer posisjonsdata, er du underlagt og bør lese slike tredjeparters vilkår og betingelser og personvernpraksis angående bruk av posisjonsdata av slike tredjepartstjenester, og du bør vurdere betingelsene før du samtykker i at din posisjonsinformasjon tilføres andre personer.

Samtykke til innsamling, bruk, behandling, overføring, lagring og fremlegging (samlet "behandle" eller "behandling") av informasjon

Personlig informasjon som behandles av BlackBerry Group of Companies og dets tjenesteleverandører, vil behandles i overensstemmelse med BlackBerrys personvernpraksis (som herved innarbeides i denne avtalen ved henvisning, og som kan leses på www.blackberry.com/legal eller anskaffes ved å sende epostforespørsel til legalinfo@blackberry.com). Hvis du befinner deg i EU eller i et EØS-land, alt etter som det er aktuelt, påligger datakontroll med hensyn på dine personlige data den BlackBerry-enheten som du har inngått denne avtalen med.

(a) Personlig informasjon. Din bruk av Your BBM Solution (eller noe del derav), inkludert installasjon og/eller bruk av programvaren eller tilknyttede nettjenester, eller oppretting av BlackBerry ID, kan resultere i behandling av personlig informasjon som definert under gjeldende lov om deg, eller hvis du er et selskap eller en annen form for juridisk person, dine ansatte og andre enkeltpersoner som du autoriserer til å bruke Your BBM Solution på dine vegne (samlet "brukere") av BlackBerry Group of Companies og dets tjenesteleverandører, din nettjenesteleverandør og tredjeparter med produkter eller tjenester brukt med Your BBM Solution. Avhengig av de brukte tjenestene, kan personlig informasjon inkludere informasjon slik som navn, displaybilde, status og personlige meldinger, epostadresse, telefonnummer, språkpreferanser, BlackBerry ID, konto-opplysninger og innstillinger, enhetsinformasjon (f.eks. enhetsidentifikatorer eller enhetsmodell), land og tidssone, nettjenesteleverandørinformasjon og informasjon om bruken av Your BBM Solution-funksjoner og tjenestene eller programvare og maskinvare som brukes sammen med Your BBM Solution. Avhengig av tilgjengelighet til funksjoner i BBM Solution, kan BBM Solution få tilgang til og BlackBerry behandle adressebokinformasjon, enhetsposisjonsdata, kalender, fotografier, påminnelser, for å levere funksjoner som bruker denne informasjonen som en del av eller sammen med BBM Solution (f.eks. for å gjøre det mulig for deg å sende en "anbefal BBM"-epost eller SMS til en kontakt/kontakter i din adressebok). Du samtykker i at BlackBerry Group of Companies kan samle inn slik personlig informasjon fra deg direkte eller innhente den fra nettjenesteleverandører eller tredjeparter som leverer produkter eller tjenester som brukes med Your BBM Solution. I tilfelle du er en bedrift eller annen juridisk person, skal du påse at du har innhentet alle nødvendige samtykker og autorisasjoner til å samtykke til og akseptere de påkrevde bestemmelsene under dette avsnittet slik de er knyttet til personlig informasjon for dine brukere som samles inn gjennom deres bruk av Your BBM Solution.

(b) Formål. I overensstemmelse med BlackBerrys personvernpraksis, kan personlig informasjon behandles av BlackBerry-konsernet og deres tjenesteleverandører for formål tilknyttet (i) forståelse og imøtekommelse av dine behov og preferanser og for å levere Your BBM Solution og BlackBerry ID til deg; (ii) utvikle nye og forbedre eksisterende produkter og tjenester, inkludert for å kommunisere med deg om disse; (iii) administrering og utvikling av BlackBerry Group of Companies' forretninger og operasjoner; og (iv) overholde lover og regulativkrav. Videre kan BlackBerry gjøre tilgjengelig eller sende til brukere oppgraderinger eller oppdateringer, eller meldinger om oppgraderinger eller oppdateringer av programvaren eller andre BlackBerry-produkter og -tjenester, tredjepartsprogramvare, tredjepartsinnhold eller tredjeparttjenester og relaterte produkter eller tjenester.

(c) "Skybaserte" tjenester. Du aksepterer at BBM Solution gjør tilgjengelig "skybasert" meldingstjeneste og andre tjenester, som kan inkludere fjerntilgang, lagring eller sikkerhetskopieringsfunksjoner levert av BlackBerry Group of Companies eller deres tjenesteleverandører, og du aksepterer at ved å bruke slike tjenester, kan informasjon du legger inn, tilveiebringer for, eller integrerer i slike tjenester (f.eks. displaynavn og -bilder, statusmeldinger, kontaktlister eller gruppeinformasjon, kalender eller annen informasjon på enheten, som oppgaver og mediefiler) behandles av BlackBerry Group of Companies for å levere tjenestene som tilbys i overensstemmelse med din/dine avtale(r) med BlackBerry og du bekrefter og garanterer at du har alle nødvendige tillatelser til å formidle slike data til BlackBerry.

(d) Sosiale funksjoner. BBM Solution inkluderer "sosiale funksjoner" som gjør det mulig for deg å bekjentgjøre deg for og koble deg opp til andre enkeltpersoner, og forbedre eller utvikle dine erfaringer med tjenester eller programvare, eller tredjepartsprogramvare eller tredjeparttjenester som integreres med de sosiale funksjonene gjort tilgjengelig fra Black Berry. Hvis du bruker slike funksjoner, aksepterer du at din tilgjengelighet for samhandling med eller tilkobling til andre kan vises for andre, og at din profil, displaynavn, displaybilder, statusmeldinger, medlemskapsstatus og andre identifikatorer eller annen informasjon, kan vises for og kommenteres av slike enkeltpersoner. Hvis du f.eks. bruker en tjeneste eller tredjeparttjeneste som er integrert med BBM Solution-plattformen, samtykker du i at, der slike funksjoner finnes: (i) Your BlackBerry Messenger-kontakter kan se om du bruker slik tjeneste eller tredjepartstjeneste; (ii) dine kontakter kan se din profil og programvaren og innholdet (slik som spill, musikk eler andre mediefiler, avhengig av tjenesten eller tredjepartsprogramvaren) som du har lastet ned, hva du forbruker eller som er tilgjengelig for deling som del av din bruk av tjenesten eller tredjepartstjenesten, samt kommentarer som du eller andre kommer med om dem; (iii) når du sender kommentarer om dine kontakter eller programvaren eller innholdet de har lastet ned eller bruker som del av sin bruk av tjenesten eller tredjepartstjenesten, kan informasjon om deg (slik som dine kommentarer, brukerprofilnavn og displaybilde) vises til andre kontakter som den personen har; og (iv) tjenesten eller tredjepartstjenesten kan inkludere automatiserte funksjoner som utfører analyse for å utvikle anbefalinger basert på dine preferanser og utnytting av tjenesten eller programvaren. Vennligst kontroller de gjeldende innstillingsalternativene for de angjeldende tjenestene eller programvare for tilgjengelige alternativer for justering av tilgjengelighet og personverninnstillinger for slike tjenester eller programvare.

(e) Integrering med tredjeparttjenester. BBM Solution kan kreve tredjeparttjenester for å fungere (f.eks. nettjenester). Hvis du velger å integrere eller lenke Your BBM Solution med/til tredjeparttjenester (f.eks. tjenester som gjør mulig din bruk av Your BBM Solution i forbindelse med sosiale nettverk eller andre tjenester tilbudt av tredjeparter), gir du fullmakt til BlackBerry til å bruke dine rettigheter til tilgang til tredjeparttjenestene på dine vegne og behandle din personlige informasjon relatert til slike tredjeparttjenester for å bidra til din tilgang til slike tredjeparttjenester for dine personlige - og/eller husholdningsformål. Informasjonen som behandles kan inkludere: (i) Your BlackBerry ID eller andre gjeldende konto-ID-er, passord, autentiseringstegn eller andre detaljer for hver slik tredjeparttjeneste eller andre kontoer du integrerer med Your BBM Solution; (ii) din kontoprofilinformasjon (f.eks. BlackBerry ID, ditt displaybilde, displaynavn, personlig melding, tilgjengelighetsstatus, land, tidssone, unike enhetsidentifikatorer osv.); (iii) kontaktinformasjon på enheten; (iv) en indikator for hvilke tredjepartsprogrammer eller tjenester du har koblet til din programvarekonto; og (v) sesjonsdata som resulterer fra din bruk av tredjepartsprogrammer eller tjenester du har koblet din programvarekonto til (f.eks. høye skårer som du har oppnådd i forbindelse med et tredjepartsspill eller program for visning i din programvarekontoprofil, direktemeldingsdata resulterende fra direktemeldingssamtaler du har hatt innenfor et tilkoblet tredjepartsprogram eller en tjeneste og som har blitt formidlet av programvarens direktemeldingsfunksjon osv.). Du gir også BlackBerry fullmakt til å fremlegge personlig informasjon for angjeldende tredjeparttjenesteleverandører (inkludert nettjenesteleverandører) for aktiverings-, fakturerings-, anskaffelses-, service-, vedlikeholds- og deaktiveringsformål. Slike tredjepartstjenester som man skaffer tilgang til, er ikke under BlackBerrys kontroll. Hvis din personlige informasjon legges from for din nettjenesteleverandør, eller tredjeparter med produkter eller tjenester som brukes med Your BBM Solution, er dette underlagt gjeldende avtale(r) og personvernpraksis for slike tredjeparter, og du bør lese gjennom slike betingelser før du bruker tredjeparttjenester og tredjepartsprogramvare. Du bør lese gjennom alternativene eller hjelp-menyen for din enhets programvare og programvaren, for å lære mer om og, når relevant, justere rettighetene du gir og tilgjengelige kontroller for slike tredjepartstjenester og tredjepartsprogramvare.

(f) Informasjonskapsler ("cookies") og lignende teknologier. BlackBerry Group of Companies kan bruke informasjonskapsler ("cookies", dvs. små mengder data som lagres på din enhet) eller lignende verktøy som bruker anonymisert informasjon for å gjøre det mulig for deg å logge inn til visse tjenester for å beskytte både deg og BlackBerry, bidra til å gjøre det lettere å bruke tjenester eller tilpasse din brukeropplevelse, eller for analyseformål for å hjelpe oss forstå hvordan brukere nytter seg av tjenestene våre og BBM Solution og forbedre deres funksjoner.

(g) Support og kvalitetssikring. Hvis du kontakter BlackBerry for support eller sender diagnostiske data eller annen teknisk informasjon til BlackBerry med epost eller innloggingsverktøy levert av BlackBerry for slike formål, aksepterer du at BlackBerry Group of Companies kan samle inn teknisk informasjon, slik som enhets-ID, maskinvare-ID og modellnummer, minnestatus, operativsystem og miljøinformasjon, batteristatus, Wi-Fi/WLAN-info, radio- eller trådløsstyrke og forbindelser, liste over installerte programmer, informasjon om programvarebruk, data som gjelder kjørende prosesser og enhetskonfigurasjon, systemhendelser og annen informasjon angående tilstanden på din enhet og til programvaren på din enhet, som kan være nyttig for diagnostiske formål. Slik informasjon vil brukes for feilsøkingsformål, kundestøtte, programvareoppdateringer og forbedring av BlackBerry-produkter og -tjenester i overensstemmelse med BlackBerrys personvernpraksis. Hvis analyser indikerer at tredjepartprodukter er involvert, kan BlackBerry sende visse diagnostiske og tekniske informasjoner til tredjepartsleverandøren av produktet som ledd i feilsøkingsprosessen. Du bekrefter og samtykker i at telefonsamtaler med BlackBerry og dens tjenesteleverandører kan tas opp for opplæringsformål, kvalitetssikring, kundetjeneste- og referanseformål.

(h) Lagring av meldinger. Innholdet i meldinger som har blitt levert av BBM Solution oppbevares eller arkiveres ikke av BlackBerry som ledd i vanlig forretningsdrift. BBM-meldinger sendes via datatjenesten til servere som drives av eller på vegne av BlackBerry, og rutes til mottaker(e), hvis mottakeren/mottakerne er online. Så snart en melding er levert, blir den ikke lenger liggende på våre servere. Hvis mottakeren/mottakerne ikke er online, blir den uleverte meldingen oppbevart på servere som drives av eller på vegne av BlackBerry inntil den kan leveres, i inntil tretti (30) dager, etter hvilken tid meldingen som ikke er levert slettes fra våre servere. Innholdet i leverte meldinger oppbevares eller bibeholdes ikke av BlackBerry, og ligger direkte på senderens og mottakerens enheter med mindre slettet av disse brukerne. Til tross for ovenstående, kan BlackBerry bibeholde transaksjonsdata forbundet med meldinger og enheter (f.eks. dato- og tidsstemplingsinformasjon forbundet med vellykket leverte meldinger og enhetene involvert i meldingene), så vel som enhver annen informasjon som BlackBerry er juridisk forpliktet til å innhente. Meldinger som sendes gjennom BBM Solution vil bli liggende på våre servere etter levering i en kort tidsperiode, men slettes og strippes for all identifiserbar informasjon innen en kort tidsperiode i overensstemmelse med våre generelle oppbevaringspraksiser.

(i) Internasjonale overføringer. Du samtykker til og er enig i at for å levere BBM Solution (inkludert "skybasert" og fjerntilgangs-, lagrings- eller sikkerhetskopifunksjon), kan BlackBerry Group of Companies behandle data, som i noen tilfeller kan inkludere personlig informasjon og innholdet i kommunikasjon, på servere som drives av eller på vegne av BlackBerry Group of Companies innenfor eller utenfor jurisdiksjonen hvor brukere befinner seg, inkludert i Canada, USA, Storbritannia eller andre land i EØS, Singapore eller andre land i Asia-Stillehavsregionen, De forente arabiske emirater eller andre land i Midtøsten-regionen, eller andre land hvor det finnes anlegg som drives av eller på vegne av BlackBerry Group of Companies. Hvis brukere er bosatt i EØS-området eller en jurisdiksjon hvor det kreves samtykke til å overføre personlig informasjon utenfor den jurisdiksjonen eller regionen, samtykker du i slik behandling og garanterer at du har innhentet alle nødvendige tillatelser under gjeldende lov fra dine brukere til å gjøre dette.

Brukerdata.

I tillegg til enhver fremlegging autorisert i avsnittet ovenfor, samtykker du og dine brukere i og aksepterer at BlackBerry Group of Companies får tilgang til, bevarer og fremlegger din eller dine brukeres data, inkludert personlig informasjon, innhold i dine kommunikasjoner eller informasjon om bruken av Your BBM Solution-funksjoner og -tjenester eller -programvare og maskinvare som nyttes sammen med Your BBM Solution hvor tilgjengelig, til BlackBerry ("brukerdata"), til tredjeparter, inkludert utenlandske eller nasjonale statlige myndighetskontorer, uten å melde fra til deg under lovene i land hvor BlackBerry Group of Companies og dets tjenesteleverandører, andre partnere og tilknyttede selskaper befinner seg, for: (i) å overholde lovlig prosess eller håndhevbare statlige henstillinger, eller som krevd av loven på andre måter; (ii) å samarbeide med tredjeparter i etterforskningen av handlinger i brudd på denne avtalen; eller (iii) å samarbeide med systemadministratorer ved Internettjenesteleverandører, nettverks- eller databehandlingsanlegg, for det formål å håndheve denne avtalen. Du garanterer at du har innhentet alt nødvendig samtykke under gjeldende lov fra dine brukere til å fremlegge brukerdata til BlackBerry Group of Companies og for BlackBerry Group of Companies til å samle inn, behandle, overføre og/eller offentliggjøre slike brukerdata som beskrevet ovenfor.