CONDIȚII DE UTILIZARE BBM

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI ACEST DOCUMENT CU ATENȚIE ÎNAINTE DE A UTILIZA SERVICIUL SAU ÎNAINTE DE INSTALAREA SAU UTILIZAREA SOFTWARE-ULUI BBM PRIN INTERMEDIUL CĂRUIA VĂ ESTE ACCESIBIL ACEST SERVICIU.  ACEST ACORD INCLUDE PREVEDERI CARE LIMITEAZĂ SAU EXCLUD RESPONSABILITATEA BLACKBERRY FAȚĂ DE DUMNEAVOASTRĂ SAU ÎN CAZ CONTRAR AFECTEAZĂ DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ LEGALE.  ACEST ACORD NU AFECTEAZĂ DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ LEGALE STATUTARE ȘI VALABILE ÎN JURISDICȚIA DE CARE APARȚINEȚI, ÎN MĂSURA ÎN CARE SUNTEȚI ÎNDREPTĂȚIT.

Aceste Condiții de utilizare BBM ("Acordul") constituie un acord legal între dumneavoastră:  : individual dacă sunteți de acord cu el în nume personal; sau dacă sunteți autorizat să accesați sau să utilizați Soluția BBM (după cum este definită mai jos) în numele companiei dumneavoastră sau a altei entități, între entitatea pentru care activați (în ambele cazuri "Dumneavoastră"), și BlackBerry UK Limited, Companie Nr. 4022422 ("BlackBerry") cu sediul general în Slough, Berkshire, 200 Bath Road, Marea Britanie Sl1 3XE (împreună reprezentând "Părțile" și individual o "Parte").

DÂND CLICK PE BUTONUL "SUNT DE ACORD" SAU ACTIVÂND ORI UTILIZÂND SOLUȚIA BBM SAU ORICE COMPONENTĂ A ACESTEIA, SUNTEȚI DE ACORD SĂ VĂ SUPUNEȚI TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR ACESTUI ACORD.  DACĂ AVEȚI ÎNTREBĂRI SAU NELĂMURIRI PRIVIND TERMENII ACESTUI ACORD, VĂ RUGĂM SĂ NE CONTACTAȚI LA LEGALINFO@blackberry.COM.

DACĂ, ÎNAINTE DE A ACTIVA SAU UTILIZA ORICE COMPONENTĂ A SOLUȚIEI DUMNEAVOASTRĂ BBM PENTRU PRIMA DATĂ, VĂ DECIDEȚI CĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU ACESTE CONDIȚII DE UTILIZARE, NU AVEȚI NICIUN DREPT DE A UTILIZA SOLUȚIA BBM ȘI TREBUIE: (A) SĂ DEZINSTALAȚI SAU ȘTERGEȚI IMEDIAT ORICE SOFTWARE (DUPĂ CUM ESTE DEFINIT MAI JOS); ȘI (B) DACĂ AȚI PLĂTIT PENTRU UTILIZAREA SOLUȚIEI BBM, SOLICITAȚI RESTITUIREA BANILOR DE LA COMERCIANTUL RESPECTIV ÎNREGISTRAT SAU DE LA PROCESORUL PLĂȚII, CONFORM POLITICII LOR DE RAMBURSARE VALABILE. 

CITIȚI POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI PROTECȚIA DATELOR A BLACKBERRY ÎN SECȚIUNILE 19 ȘI 20 ALE ACESTUI ACORD.

DACĂ SUNTEȚI REZIDENT ÎN ROMÂNIA, AVEȚI ANUMITE DREPTURI CONFERITE DE LEGEA NR. 677/2001 PRIVIND PRELUCRAREA ȘI LIBERA CIRCULAȚIE A DATELOR PERSONALE, PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI NR. 790 DIN 12 DECEMBRIE 2001.

1.         Definiţii.  În cazul în care contextul  nu presupune altfel, termenii următori au înțelesul stabilit mai jos (și unde contextul permite astfel, numărul singular va conține si pluralul, și invers).

"Servicii Airtime" reprezintă serviciile de rețea wireless WAN, alte servicii de rețea (inclusiv rețeaua wireless locală, satelit și servicii de internet) și orice alte servicii furnizate de Furnizorul (Furnizorii) dumneavoastră de Servicii  Airtime pentru utilizarea împreună cu Soluția dumneavoastră BBM.

"Furnizorul de Servicii Airtime" înseamnă entitatea care furnizează Servicii Airtime.

"Soluția BBM" înseamnă soluția de mesagerie instant (cunoscută și drept BlackBerry Messenger), care cuprinde Servicii și Software, împreună cu Documentația aplicabilă.

"BlackBerry ID" înseamnă autorizația de logare utilizată de Dumneavoastră pentru vă loga la Soluția Dumneavoastră BBM și alte produse și servicii care suportă autorizația de logare BlackBerry ID.

"Conținut" înseamnă orice dată, text, muzică, sunet, ton de apelare, fotografie, grafică, video, mesaj, etichetă sau alt material digital sau altă informație digitală.

"Documentația" înseamnă documentația standard pentru utilizatorul final, incluzând orice coduri de conduită, instrucțiuni sau reguli de utilizare  întocmite și livrate de BlackBerry pentru Soluția BBM.  În mod clar, Documentația nu include nicio documentație pentru utilizatorul final, care să fie întocmită de altă persoană decât BlackBerry, sau orice modificări aduse documentației de către orice altă persoană înafara de BlackBerry.

"Dispozitiv" înseamnă orice dispozitiv cum ar fi un smartphone sau tabletă, care vă aparține sau pe care îl utilizați Dumneavoastră, pe care Software-ul sau orice componentă a acestuia a fost conceput sau autorizat să funcționeze de către BlackBerry.

"Servicii Plătite" înseamnă Serviciile pentru care Dumneavoastră trebuie să vă înregistrați și să plătiți o taxă de primire către BlackBerry, sau comerciantul înregistrat ("MoR") sau procesorul de plată.

"Serviciu (i)" înseamnă serviciile puse la dispoziția Dumneavoastră de către sau în numele BlackBerry sau al unui afiliat BlackBerry, pentru a fi utilizate ca parte a Soluției BlackBerry, incluzând mesajele text de tip unu la unu sau de grup, servicii de apelare video și vocală (acolo unde sunt disponibile) și serviciul BlackBerry ID, iar faptul că BlackBerry își pune marca alături de un Serviciu al unui Terț, nu înseamnă că acesta va deveni Serviciu BlackBerry. 

"Software" înseamnă aplicația client care conferă accesul către Servicii, și orice alt Software pus la dispoziția Dumneavoastră de către BlackBerry în baza prezentului Acord, sub orice formă, prin orice mijloc sau mod furnizat, instalat sau utilizat ulterior ( și care poate consta în software, fișiere, documentație, interfețe, și Conținut, indiferent dacă sunt considerate sau nu drept cod software; și Componente ale unui Terț).  Termenul de "Software" nu include niciun Software al unui Terț sau Produsele unui Terț, fie că Software-ul sau Produsul unui Terț sunt sau nu distribuite de către BlackBerry sau în numele BlackBerry, sau Software-ul ori Produsul Terțului însoțește, este furnizat sau operează împreună cu Soluția BBM.

"Componentele unui Terț" înseamnă sofware-ul și interfețele unui terț,  licențiate de BlackBerry pentru a fi încorporate în Software, și distribuite ca parte integrantă a acestui Software sub marca BlackBerry, fără a include însă Software-ul unei Terțe Părți.

"Conținut al unui Terț" înseamnă Conținutul proprietate a unui terț.

"Articole ale unui Terț" înseamnă Conținutul și Produsele unui Terț.

"Produsele unui Terț" înseamnă Dispozitivele și Software-ul unui Terț, precum și orice alte produse comerciale care nu sunt produse BlackBerry.

"Servicii ale unui Terț" înseamnă serviciile furnizate de un terț, inclusiv Servicii Airtime, servicii furnizate de un MoR terț sau procesor de plată și orice pagină web, care nu este administrată de către BlackBerry.

"Software al unui Terț" înseamnă aplicațiile software de sine-stătătoare, proprietate a unui terț, care sunt furnizate sau altfel puse la dispoziție cu, pe sau prin Soluția BlackBerry.

"Conținutul Dumneavoastră" înseamnă orice Conținut pe care Dumneavoastră îl trimiteți sau puneți la dispoziția unui Serviciu sau Serviciu al unui Terț.

2.         Reguli de utilizare a Soluției BBM.  Sunteți responsabil pentru toate activitățile cu privire la utilizarea Soluției Dumneavoastră BBM, și vă veți asigura că:

(a)                Utilizați Soluția Dumneavoastră BBM sau orice componentă a acesteia în conformitate cu acest Acord, cu toate legile și normele în vigoare, și cu Documentația valabilă.

(b)               Aveți cel puțin 13 ani sau peste vârsta majoratului, sunteți minor emancipat, sau aveți consimțământul legal al părinților sau tutorelui, și sunteți pe deplin apt și capabil să încheiați acest Acord.  În orice situație, Dumneavoastră afirmați că aveți cel puțin 13 ani, deoarece Soluția BBM și ID-ul BlackBerry nu sunt destinate copiilor sub 13 ani.  Dacă aveți sub 13ani, nu aveți dreptul să utilizați Soluția BBM sau să obțineți un ID BlackBerry.  Dacă încheiați acest Acord în numele unei companiei sau a altei entități, Dumneavoastră declarați și garantați că aveți autoritatea de a încheia acest Acord în numele unei astfel de companii sau unei alte entități.

(c)                Orice informație care este furnizată către BlackBerry sau distribuitorii  săi autorizați în urma acestui Acord, incluzând  momentul înregistrării în vederea utilizării Soluției BBM sau în vederea obținerii unui cont de utilizator al Soluției BBM, inclusiv un ID BlackBerry, este adevărată, corectă, actuală și completă; și atât timp cât Dumneavoastră continuați să utilizați Soluția BBM sau să păstrați un cont, veți actualiza astfel de informații pentru a le menține caracterul adevărat, corect și complet;

(d)               După ce veți întreprinde astfel de investigație ca orice persoană rezonabilă în poziția Dumneavoastră,  nu veți folosi sau permite altora în mod deliberat să folosească Soluția BBM sau o componentă a acesteia  separat sau împreună cu alte Articole sau Servicii ale unui Terț,  într-o manieră în care, în opinia rezonabilă a BlackBerry interferează cu, degradează sau afectează negativ orice software, hardware, sistem, rețea, Conținut sau serviciu utilizate de altă persoană incluzând aici BlackBerry sau un Furnizor de Servicii Airtime,  sau care de altfel sunt în detrimentul BlackBerry sau a filialelor și afiliaților săi (Grupul de companii BlackBerry), Furnizorului de Servicii Airtime sau oricare dintre clienții acestora, infrastructura, produsele sau serviciile acestora, și veți înceta imediat orice asemenea activitate ca urmare a primirii unei notificări din partea BlackBerry;

(e)                Nu veți utiliza Soluția Dumneavoastră BBM, sau orice componentă a acesteia pentru a transmite, publica, posta, încărca, distribui sau difuza nici un fel de Conținut inadecvat, profanator, hărțuitor, abuziv, defăimător, calomniator, obscene, ilegal sau înșelător.

(f)                Dumneavoastră  nu veți utiliza Soluția BlackBerry  sau orice componentă a acesteia pentru a comite sau a încerca comiterea unei infracțiuni sau a altor acte ilegale sau delictuale, incluzând încărcarea, colectarea, păstrarea, postarea, transmiterea, comunicarea sau  alt mijloc de a pune la dispoziție orice informație sau material pe care Dumneavoastră nu aveți dreptul să le colectați, păstrați sau pune la dispoziție, în baza niciunei legi sau acord sau prin încălcarea oricăror obligații, prin încălcarea drepturilor de confidențialitate sau a legilor,  jocuri ilegale de noroc sau orice alt act, care încalcă, violează sau discreditează orice drepturi de proprietate intelectuală și/sau alte drepturi de proprietate ale unui terț (inclusiv copierea și distribuirea software-ului sau Conținutului pentru care nu aveți drepturi de copiere si distribuție, sau oprirea ilegală a administrării drepturilor digitale);

(g)               Nu veți utiliza Soluția Dumneavoastră BBM  sau orice componentă a acesteia pentru a încărca, posta, transmite, sau alt mod de a pune  la dispoziție orice software sau Conținut, care conține orice (i) virus, cal Troian, vierme, "backdoor", mecanism de închidere, cod  malițios, "sniffer", "bot", mecanism "drop dead" sau program de spionare "spyware"; sau (ii) orice alt software sau Conținut posibil sau cu scopul de a (A) avea un impact advers asupra performanței, (B) dezactiva, deteriora sau prejudicia, sau (C) cauza sau facilita accesul neautorizat la sau nepermiterea accesului autorizat la, sau cauza utilizarea în orice scopuri neautorizate  sau inadecvate a oricărui software, hardware, servicii, sisteme sau date ("Malware") (și, dacă realizați apariția unui asemenea fenomen de Malware la sau în legătură cu Soluția BlackBerry, veți notifica imediat BlackBerry);

(h)               Dumneavoastră  nu veți vinde, închiria, concesiona sau transfera sau încerca să vindeți, închiriați, concesionați sau să transferați Software-ul sau orice Conținut, sau orice componentă a acestuia, puse la dispoziția Dumneavoastră ca parte a Soluției BBM,  sau dreptul Dumneavoastră de a folosi Soluția BBM sau orice componentă a acesteia  către orice altă persoană, fără un acord scris expres și prealabil din partea BlackBerry;

(i)                 Dumneavoastră nu veți încerca să obțineți accesul neautorizat la oricare din Servicii, la alte conturi, sisteme și rețele de calculator conectate la un Serviciu, prin hacking, spargere de parolă sau orice alte mijloace, sau să obțineți ori să încercați să obțineți orice materiale sau informații puse la dispoziție printr-un Serviciu, prin orice mijloace puse la dispoziția Dumneavoastră de către Soluția BBM fără știință;

(j)                 Nu utilizați Soluția Dumneavoastră BBM sau orice componentă a acesteia, pentru a vă da drept altă persoană sau entitate, sau pentru declarații false sau altfel pentru a pune într-o lumină falsă afilierea Dumneavoastră cu o persoană sau entitate, sau pentru a crea o identitate falsă cu scopul de a duce în eroare, pentru activități de tip phishing sau spoofing; și

(k)               Dumneavoastră  veți coopera cu BlackBerry și veți furniza informațiile cerute de BlackBerry pentru sprijinirea în investigarea sau identificarea vreunei posibile încălcări a prevederilor acestui Acord, și veți permite accesul BlackBerry sau unui auditor independent numit de BlackBerry în sediul sau pe Dispozitivele pe care a fost sau este utilizată Soluția BBM și la orice arhivă aferentă.  Prin prezentul Acord, Dumneavoastră autorizați BlackBerry să coopereze cu:  (i) autoritățile judiciare în investigarea unor posibile infracțiuni; (ii) terți care investighează încălcări ale acestui Acord; și (iii) administratorii de sistem ai furnizorilor de servicii de Internet, de rețele sau dispozitive de tip calculator  în vederea punerii în vigoare a acestui Contract.  Asemenea colaborare poate include furnizarea de către RIM a numelui Dumneavoastră de utilizator, a adresei IP sau a altor informații personale.

3.         Utilizarea Software-ului.

(a)        Licenţa.  Unele componente ale Soluţiei BBM vă solicită  Dumneavoastră să obţineţi şi să utilizaţi Software-ul pentru a avea acces la Servicii.  Software-ul este licenţiat şi nu vă este vândut în baza acestui Acord.  Licenţa Dumneavoastră de utilizare a Software-ului este condiţionată de plată taxele de licenţă aferente, dacă este cazul.  Conform termenilor şi condiţiilor din prezentul Acord, acesta vă acordă o licenţă personală, revocabilă, non-exclusivă, netransmisibilă care vă permite să instalaţi şi să utilizaţi Software-ul pe un Dispozitiv, sau dacă regulile de utilizare ce guvernează vitrina digitală a unui terţ ( ex. iTunes Store pentru versiunile iOS ale Software-ului) de la care aţi achiziţionat Software-ul ("Termeni de utilizare") permit în mod expres, pe numărul de Dispozitive permise prin aceşti Termeni de utilizare.

Dacă Dumneavoastră achiziţionaţi Software-ul în baza unui abonament sau ca parte a unei perioade de probă, atunci drepturile de licenţă stabilite mai sus se aplică doar pentru perioada pentru care aţi plătit taxa de abonament necesară sau pentru perioada autorizată de BlackBerry sau distribuitorul său autorizat, după cum este cazul.

În toate cazurile, licenţa (licenţele) acordate în baza acestui Acord, vă permit să utilizaţi sau să permiteţi utilizarea Software-ului sau să accesaţi Serviciile doar pentru scopul Dumneavoastră intern şi personal şi conform oricăror Termeni de utilizare aplicabili.

(b)        Actualizări şi Îmbunătăţiri.  Prezentul Acord şi licenţele acordate prin intermediul acestuia, nu implică niciun drept la: (i) viitoare actualizări şi îmbunătăţiri ale Software-ului sau Software-ul unui Terţ; sau (ii) achiziţionarea unor Servicii noi sau modificate.  Cu toate acestea, actualizările şi îmbunătăţirile Software-ului menţionate mai sus pot fi efectuate  conform unui program al BlackBerry, din când în când.  Software-ul poate include funcţia de verificare automată a actualizărilor şi îmbunătăţirilor Software-ului, şi Dumneavoastră vi se poate solicita să actualizaţi Software-ul sau Software-ul unui Terţ pentru a continua să utilizaţi anumite Servicii, un alt Software nou sau Articole ale unui Terţ sau Servicii ale unui Terţ ori componente ale acestora.  În afară de cazul în care Dispozitivul Dumneavoastră vă permite să excludeţi transmiterea sau utilizarea actualizărilor sau îmbunătăţirilor Software-ului sau Dumneavoastră faceţi astfel de setări, sunteţi de acord prin prezentul Acord că BlackBerry poate (dau nu este obligat) să vă pună la dispoziţie astfel de actualizări şi îmbunătăţiri din când în când, şi să vă notifice privind disponibilitatea acestora.  Orice actualizare sau îmbunătăţire furnizată de către BlackBerry în baza acestui Acord, va fi considerată Software, Servicii sau Software al unui Terţ, după caz.

(c)        Drepturile de reproducere. Nu puteţi distribui sau modifica Software-ul, sau orice Conţinut pus la dispoziţia Dumneavoastră ca parte dintr-un Serviciu, parţial sau în întregime.  Exceptând cazul în care BlackBerry nu are drept prin lege să interzică astfel de activităţi, Dumneavoastră nu veţi copia, reproduce sau duplica în orice alt mod Software-ul, sau orice Conţinut pus la dispoziţia Dumneavoastră ca parte din Serviciu, parţial sau în întregime, în afară de cazul în care se autorizează expres prin acest Acord, prin Documentaţia pentru Serviciul aplicabil, prin Termenii de utilizare, sau printr-un acord scris separat între Dumneavoastră și BlackBerry sau un afiliat BlackBerry.  În scopul acestei prevederi, "copierea" sau "reproducerea" nu va include copierea de declaraţii şi instrucţiuni ale Software-ului ce au loc in mod normal în timpul derulării programului atunci când este utilizat conform cu şi în scopul descris în Documentaţie sau pe parcursul efectuării unor backup-uri obişnuite nemodificate ale Software-ului sau al Dispozitivului pe care este instalat Software-ul, conform cu practicile standard din domeniul respectiv.  Nu este permisă copierea Documentaţiei sau a unei componente a acesteia, decât în folosul Dumneavoastră intern şi personal, şi pentru utilizarea împreună cu Soluţia Dumneavoastră BBM.

4.                   Articole şi Servicii necesare ale Terţilor. Sunteţi responsabil a vă asigura că Articolele unor Terţi şi Serviciile unor Terţi (inclusiv Dispozitivele, conexiunea la Internet, reţelele wireless şi Serviciile Airtime) cu care optaţi să folosiţi Soluţia Dumneavoastră BBM, întrunesc cerinţele minime ale BlackBerry, incluzând software-ul Dispozitivului şi disponibilitatea accesului la Internet necesar pentru Soluţia Dumneavoastră BBM aşa cum este stabilită în Documentaţie, şi că utilizarea unor astfel de Articole şi/ sau Servicii ale unor Terţi cu Soluţia Dumneavoastră BBM nu încalcă nicio licenţă, termeni, condiţii, lege, regulă şi/sau reglementare privind utilizarea unor astfel de Articole şi Servicii ale unor Terţi.  Serviciile Airtime sunt în general necesare pentru utilizarea Soluţiei BBM.  Taxele Serviciile Airtime pot fi aplicate în legătură cu utilizarea de către Dumneavoastră a Soluţiei BBM, şi Dumneavoastră sunteţi de acord că în acordul dintre Dumneavoastră şi BlackBerry, sunteţi responsabil cu plata tuturor Serviciilor Airtime apărute în urma utilizării lor.  Furnizorul Dumneavoastră de Servicii Airtime poate limita Serviciile sau  Serviciile unui Terţ, pe care vi le pune la dispoziţie.  Dacă doriţi să obţineţi informaţii privind Furnizorii de Servicii Airtime care suportă Soluţia Dumneavoastră BBM în locaţia Dumneavoastră, vă rugăm contactaţi BlackBerry la legalinfo@blackberry.com.

5.                   Termeni suplimentari.

(a)                Vi se poate solicita să fiţi de acord cu termeni şi condiţii suplimentare:

(i)                 cu BlackBerry în relaţia cu Componentele unui Terţ (ex. Componente de sursă deschisă) şi pentru a utiliza anumite Servicii sau Conţinut sau pentru a obţine o actualizare sau îmbunătăţire a Soluţiei BBM;

(ii)               cu un terţ, pentru achiziţionarea sau utilizarea unui Articol sau Serviciul al unui Terţ, inclusiv pentru a utiliza un website al unui Terţ accesibil prin Soluţia BBM;

(iii)             cu MoR sau un procesor de plată pentru a achiziţiona ceva cu privire la sau prin intermediul Soluţiei BBM; şi

(iv)              cu Furnizorul de Servicii Airtime pentru Serviciile Airtime.

(b)                Sunteţi răspunzător de respectarea oricărui acord pe care l-aţi încheiat cu un terţ iar BlackBerry nu are nicio responsabilitate sau răspundere pentru orice pierdere sau deteriorare ce are loc ca urmare a relaţiilor Dumneavoastră cu astfel de terţi.  Dacă nu sunteţi sigur că BlackBerry este sursa Conţinutului, articolului, produsul sau serviciului, vă rugăm să contactaţi BlackBerry la legalinfo@blackberry.com.  Dacă aveţi legături cu terţi pe Internet sau în asociere cu Serviciile unor Terţi, asiguraţi-vă că ştiţi foarte bine cu cine colaboraţi, şi cunoașteți termenii şi condiţiile legate de aceste website-uri şi orice Serviciul al unui Terţ sau Articol al unui Terţ pe care îl accesaţi sau primiţi, inclusiv termenii de livrare şi plată, termenii de utilizare, termenii de licenţă utilizator final, posibilitatea de a returna produsele, termenii de confidenţialitate, setările de confidenţialitate şi caracteristicile de securitate, pentru a vă proteja datele personale şi pentru siguranţa Dumneavoastră personală.

(c)                În niciun caz astfel de termeni şi condiţii adiţionale între Dumneavoastră şi orice terţ nu vor fi legaţi de BlackBerry sau nu vor impune alte obligaţii suplimentare, sau obligaţii incompatibile cu termenii şi condiţiile acestui Acord, asupra BlackBerry, iar în ceea ce priveşte relaţia Dumneavoastră cu BlackBerry, termenii şi condiţiile legate de Articole şi Servicii ale unui Terţ din acest Acord, se vor aplica articolelor respective.

(d)                În măsura în care orice Componente Terţe sunt acoperite de termenii şi condiţiile adiţionale care vă acordă dreptul să le utilizaţi, copiaţi, distribuiţi sau modificaţi parţial sau în întregime mai mult decât alte drepturi acordate Dumneavoastră prin acest Acord al Software-ului, atunci, numai în măsura în care vă exercitaţi aceste drepturi cuprinzătoare fără a încălca termenii şi condiţiile acestui Acord pentru ce rămâne din acest Software, veţi putea obţine aceste drepturi mai cuprinzătoare.  Cu privire la Software-ul unui Terţ sau Serviciile unui Terţ (care includ software şi Conţinut) puse la dispoziţia Dumneavoastră de BlackBerry, dacă Software-ul sau Serviciile unui Terţ nu sunt însoţite de o licenţă separată sau termeni de utilizare, utilizarea acestora se va supune termenilor şi condiţiilor acestui Acord indiferent că este vorba de un Software sau Servicii (după caz) care fac parte din Soluţia Dumneavoastră BBM; cu condiţia ca un astfel de Software sau Serviciu al unui Terţ vă este furnizat de BlackBerry "CA ATARE"  şi "DUPĂ CUM ESTE DISPONIBIL", fără condiţii, aprobări, garanţii, declaraţii sau asigurări exprese ori implicite, iar în ceea ce vă priveşte pe Dumneavoastră şi BlackBerry se vor aplica limitările şi excluderea răspunderii, prevederile de rambursare şi renunţare stabilite în acest Acord pentru Articolele şi Serviciile unor Terţi, şi nu pentru Software.

6.                   Modificarea sau Întreruperea Soluţiei BBM.

(a)                Modificarea sau Întreruperea Soluţiei BBM.  Sunteţi de acord că BlackBerry poate, fără a avea vreo răspundere faţă de Dumneavoastră, să modifice, suspende, întrerupă, elimine, limiteze sau să dezactiveze Soluţia BBM sau orice componentă a acesteia, în orice moment, temporar sau permanent, cu sau fără notificarea Dumneavoastră; cu condiţia că dacă BlackBerry întrerupe permanent un Serviciu (caz în care licenţa Dumneavoastră de utilizare a oricărui Software destinat în mod special pentru accesarea Serviciului, se va încheia automat) şi dacă Dumneavoastră aţi plătit pentru ca acest Serviciu să fie disponibil pentru o anumită perioadă de timp şi nu încălcaţi acest Acord, puteţi avea dreptul la o rambursare la suma plătită întreagă sau parţială plătită pentru Serviciu, după cum este stabilit prin politica actuală de refinanţare a Serviciului, a MoR sau a procesorului de plată căruia i-aţi achitat taxele.  O astfel de rambursare, dacă există, va reprezenta dreptul Dumneavoastră exclusiv şi singura răspundere a BlackBerry, MoR şi a procesorului de plată faţă de Dumneavoastră, în cazul în care BlackBerry întrerupe permanent Soluţia BBM sau o componentă a acesteia.

(b)                Întreţinere.  Fără a limita cele mai sus menţionate, BlackBerry îşi rezervă dreptul de a, iar Dumneavoastră sunteţi de acord cu faptul că  poate suspenda periodic, la discreţia sa, accesul către Soluţia BBM sau orice componentă a acesteia, sau în caz contrar, scoate din uz Soluţia BBM sau o componentă a acesteia, pentru a corecta bug-urile de software, pentru a instala actualizări şi pentru a diagnostica sau a efectua alte operaţiuni de întreţinere a Soluţiei BBM.

7.                   Contribuţia Dumneavoastră şi Alt Conţinut.

(a)                Feedback.  Dumneavoastră puteţi oferi un feedback către BlackBerry cu privire la Soluţia BBM.  Dacă BlackBerry nu convine altfel în scris, prin prezenta sunteţi de acord că BlackBerry va deţine toate feedback-urile, comentariile, sugestiile, ideile, conceptele sau modificările pe care le furnizaţi cu privire la Soluţia BBM şi toate drepturile de proprietate intelectuală aferente (împreună denumite "Feedback"), şi în plus, acordaţi BlackBerry toate drepturile, titlul şi interesele Dumneavoastră.  Nu aveţi dreptul să furnizaţi BlackBerry niciun Feedback care se referă la drepturile de proprietate intelectuală ale unui terţ, cu bună ştiinţă.  Sunteţi de acord să cooperaţi în întregime cu BlackBerry cu privire la semnarea unor documente viitoare, şi la elaborarea altor astfel de documente solicitate de BlackBerry în mod rezonabil, pentru a confirma că BlackBerry deţine Feedback-ul şi pentru a permite BlackBerry să înregistreze şi/sau să protejeze orice drept de proprietate intelectuală aferent şi/sau date confidenţiale.

(b)                Conținut utilizator final, articole terţilor.  Dumneavoastră și nu BlackBerry sunteți responsabil în totalitate pentru Conținutul Dumneavoastră.  BlackBerry nu controlează Conținutul sau ale Articolele unor Terți care vă sunt puse la dispoziție de către utilizatorii finali cu privire la utilizarea Soluției Dumneavoastră BlackBerry sau orice Serviciu al unui Terț folosit împreună cu Soluția BlackBerry și, în plus față de dezminţirile generale din Capitolul 17, BlackBerry nu garantează și nu furnizează nicio asigurare similară privind precizia, integritatea sau calitatea, și nu este răspunzător pentru niciun Articol al unui Terț.  BlackBerry poate stabili practici și limite generale cu privire la utilizarea Soluției BBM, inclusiv, volumul Conținutului care poate fi stocat, perioada maximă de timp pentru care Conținutul sau postarea de mesaje/discuții vor fi păstrate în orice Serviciu (inclusiv orice serviciu de stocare de tip nor) și/sau perioada de timp în care puteți continua să utilizați sau să accesați orice Conținut.  Puteți utiliza Conținutul pus la dispoziție de BlackBerry sau de un afiliat BlackBerry, în legătura cu Serviciu doar pentru folosul Dumneavoastră personal și conform termenilor și condițiilor de licență specifici, aplicabili pentru Serviciu, dacă este cazul.  Restricțiile de tipul celor menționate mai sus vor fi detaliate în Documentația pentru Serviciul aplicabil, cu care trebuie să vă familiarizați. și pe care trebuie s-o recitiți din când în când deoarece BlackBerry ar putea aduce viitoare modificări.  Sunteți de acord că BlackBerry nu poartă nicio responsabilitate sau răspundere pentru pierderea, ștergerea, accesul neautorizat sau incapacitatea de a stoca orice Conținut și,  în cazul în care aveți drepturile și licențele necesare de a face acest lucru, ar trebui să păstrați o copie de backup  a oricărui Conținut care este important pentru Dumneavoastră.

(c)                Conținutul dumneavoastră.   Altfel decât prevăzut expres prin acest Acord sau anexa acestuia, acest Acord nu transferă dreptul de proprietate asupra Conținutului Dumneavoastră către BlackBerry.  Cu privire la orice Conținut al Dumneavoastră pe care îl puneți la dispoziție pentru includerea în componente ale Soluției BBM ce sunt accesibile altor utilizatori ai Soluției BBM, inclusiv Grupurile BBM și alte forumuri accesibile Contactele Dumneavoastră BBM și altor utilizatori ai Soluției BBM, acordați BlackBerry o licență  la nivel mondial, perpetuă, irevocabilă, transferabilă, fără drepturi de autor și neexclusivă pentru utilizarea, distribuția, reproducerea, modificarea, adaptarea, utilizarea publică și reprezentarea publică a acestui Conținut după cum este rezonabil în legătură  cu prevederile și administrarea Soluției BBM, sau a oricărei componente a acesteia, și în relație cu orice Conținut pe care Dumneavoastră îl puneți la dispoziție pentru alte componente ale Soluției BBM, acordați BlackBerry o licență la nivel mondial, fără drepturi de autor și neexclusivă pentru utilizarea, distribuția, reproducerea, modificarea, adaptarea, utilizarea și reprezentarea publică a unui astfel de Conținut care trebuie să vă furnizeze Soluția BBM în mod rezonabil; și Dumneavoastră garantați și sunteți de acord că aveți dreptul să acordați o astfel de licență către BlackBerry.

(d)                Conținut inacceptabil și articole ale unor terți.   Înțelegeți că prin utilizarea Soluției BBM sau a unui Serviciu al unui Terț, puteți fi expus unui Conținut sau Articol al unui Terț, care este sau pe care îl considerați  a fi ofensiv, indecent sau de altfel, inacceptabil.  BlackBerry și reprezentanții acestuia au dreptul (dar nu și obligația) și doar la alegerea lor, să pre-vizualizeze, refuze sau elimine Conținutul Dumneavoastră sau Articolele unui Terț din Soluția BBM.

(e)                Control din partea părinţilor și supravegherea din partea unui adult.  Secțiuni ale Soluției BBM sau a Serviciilor unor Terți pot include setări care vă permit să blocați sau să filtrați un anumit Conținut, Servicii, Servicii ale unor Terți sau terțe părți.  Este strict responsabilitatea Dumneavoastră de a alege și activa astfel de setări după preferința Dumneavoastră.  BlackBerry nu garantează că astfel de setări sunt fără eroare, că vor bloca Conținutul respectiv, Serviciile, Serviciile unor Terți sau terțe părți, sau că nu va putea fi dezactivat sau eludate de alții care au acces la Soluția Dumneavoastră BBM.  Dacă permiteți copilului Dumneavoastră să utilizeze Soluția BBM sau orice componentă a acesteia, este responsabilitatea Dumneavoastră să stabiliți dacă un anume Serviciu, Serviciu al unui Terț sau Articole ale unor Terți sunt potrivite pentru copilul Dumneavoastră, și sunteți pe deplin responsabil pentru accesul și utilizarea Soluției BBM, a Serviciilor unor Terți și ale Articolelor unor Terți de către copilul Dumneavoastră, inclusiv pentru toate cheltuielile financiare sau alte răspunderi ce decurg din utilizarea sau accesul acestuia.

8.                   Servicii de urgență.  Soluția BBM nu este interconectată cu o rețea de telefonie publică cu comutator (RTPC), nu utilizează numere de telefon pentru a comunica cu celelalte dispozitive, și nu este destinat sau conceput să înlocuiască telefonul Dumneavoastră mobil obișnuit sau fix.  În plus, luați la cunoștință și sunteți de acord că Soluția BBM nu este concepută sau destinată să înlocuiască linia Dumneavoastră fixă tradițională sau telefonul mobil wireless, și nu va fi folosită pentru a efectua apeluri la "911", "112", "999", "000" sau alte numere destinate conexiunii dintre utilizator și punctele publice de securitate sau servicii similare de urgență conform legilor telecomunicației ("Servicii de Urgență").  Apelurile către Serviciile de Urgență nu se procesează prin Soluția BBM.  Înțelegeți și sunteți de acord că trebuie făcute aranjamente suplimentare separate de Soluția BBM pentru a accesa Serviciile de Urgență, și că Grupul de Companii BlackBerry, și sediile aferente, directorii, și angajații nu au nicio responsabilitate sau răspundere cu privire la accidente personale, moarte sau prejudicii ce decurg din imposibilitatea de a accesa Serviciile de Urgență prin intermediul Soluției BBM.

9.         Proprietatea intelectuală.    Prin acest Acord, Dumneavoastră nu dobândiţi niciun drept de proprietate, titlu sau interes în sau pentru proprietate intelectuală sau alte drepturi de proprietate, inclusiv brevete, proiecte, mărci înregistrate, copyright, dreptul la baza de date sau drepturi privind informaţiile confidenţiale sau secrete comerciale, în sau cu privire la relaţia cu Soluţia BBM sau orice componentă a acesteia, inclusiv Conţinutul care vă este pus la dispoziție de Grupul de Companii BlackBerry şi furnizorii lor aferenţi ca parte din Soluţia BBM, în baza acestui Acord.  De asemenea, nu dobândiţi niciun drept de licenţă în sau în legătură cu Soluţia BBM sau orice componentă a acesteia, sau pentru orice Conţinut pus la dispoziţia Dumneavoastră prin Serviciu, altele decât drepturile dobândite expres prin acest Acord, Documentaţia aferentă, sau printr-un alt acord reciproc scris între Dumneavoastră şi BlackBerry.  Orice drept care nu este acordat în mod expres prin prezentul Acord, sunt total rezervate.  Pentru claritate, în pofida tuturor exprimate în acest Acord, licențele acordate prin Soluţia BBM  nu se vor extinde sau nu vor fi interpretate a se extinde spre utilizarea de către orice Servicii ale Terţilor sau  Articole ale Terţilor, fie de sine stătătoare sau împreună cu Soluția BlackBerry, şi fără a limita cele menţionate mai sus, licenţele acordate prin acest acord nu vor fi interpretate astfel încât vreun furnizor al Serviciilor unor Terţi sau Articolelor unor Terţi să aibă pretenţia ca utilizarea unor astfel de Servicii şi Articole ale Terţilor fie  împreună cu toată Soluţia BBM sau doar o parte a acesteia, fie independent, să fie licenţiată prin brevetele BlackBerry în virtutea faptului că Soluţia BBM sau orice componentă a acesteia, este licenţiată prin prezenta.  Software-ul sau orice copie a acestuia este doar licenţiată şi nu vândută Dumneavoastră, iar Software-ul, toată Documentaţia şi orice Conţinut furnizat Dumneavoastră de către Grupul de Companii BlackBerry, ca parte din Soluţia BBM sau a oricărui site care vă permite să accesaţi orice Serviciu protejat de legea copyright-ului din Canada, SUA şi internaţional şi de legislaţia şi prevederile tratatelor internaționale referitoare la brevete.  Există sancţiuni severe, atât civile cât şi penale pentru încălcarea dreptului de proprietate.  Sunteţi de acord că  nimic din prezentul Acord nu va afecta negativ vreun drept sau dreptul de a recurge la orice remedii, inclusiv măsuri punitive sau alte remedii asemănătoare din jurisdicţia Dumneavoastră, pe care BlackBerry sau orice furnizor de Conţinut pentru un Serviciu le pot aplica conform legislaţiei în vigoare privind protejarea proprietăţii intelectuale sau a altor drepturi de proprietate ale BlackBerry sau furnizorilor de Conţinut.

10.        Restricţii de Import, Export, Utilizare şi Licenţe Guvernamentale ale SUA.   Software-ul poate include tehnologie criptografică şi Dumneavoastră sunteţi de acord că aceasta nu poate fi exportată, importată, folosită, transferată, sau re-exportată, decât conform legislaţiei şi reglementărilor aplicabile autorităţilor guvernamentale respective.  Prin prezenta declaraţi că:  (A) din informaţiile pe care le deţineţi sunteţi eligibil pentru a primi Software-ul conform legilor în vigoare, şi nu sunteţi într-o ţară care este subiectul embargoului Guvernului SUA, sau care a fost numită de Guvernul SUA drept "susţinătoare a terorismului" şi că nu apăreţi pe nicio listă a Guvernului SUA cu părţi interzise sau restricţionate; şi (B) nu veţi utiliza Software-ul în dezvoltarea, producerea, manipularea, întreţinerea, păstrarea, detectarea, identificarea sau împrăştierea armelor chimice, biologice sau nucleare sau a sistemelor lor de lansare, ori a materialelor ori echipamentelor care pot fi folosite pentru aceste arme sau sistemele lor de lansare, şi nu-l veţi revinde sau exporta către nimeni sau către nicio entitate implicată într-o astfel de activitate.  În pofida oricărui acord cu un terţ sau oricăror prevederi legale, reglementări sau politici, dacă sunteţi o agenţie a guvernului Statelor Unite ale Americii, atunci drepturile Dumneavoastră cu privire la Software nu vor depăşi drepturile prevăzute prin acest Acord, decât dacă este aprobat expres de către BlackBerry, printr-un acord scris între Dumneavoastră şi BlackBerry şi semnat de către Directorul de operaţiuni sau Directorul executiv al BlackBerry.

11.        Siguranţă, Conturi şi Parole.    

(a)                Utilizarea conturilor şi parolelor. Sunteţi de acord să vă asumaţi întreaga responsabilitate pentru stabilirea măsurilor de securitate potrivite pentru a controla accesul la Soluţia Dumneavoastră BBM, inclusiv la Dispozitivul pe care aveţi Software-ul instalat.  Fără a limita cele menţionate mai sus, sunteţi de acord să alegeţi parole puternice, şi să menţineţi securitatea şi confidenţialitatea tuturor parolelor folosite pentru accesarea Soluţiei Dumneavoastră BBM sau a oricărei componente ale acesteia, inclusiv parolele de acces pentru ID-ul BlackBerry utilizat în legătură cu  Soluţia Dumneavoastră BBM.  Mai departe sunteţi de acord că aveţi responsabilitatea pentru orice activitate ce decurge din utilizarea parolelor Dumneavoastră, în sau prin intermediul conturilor Dumneavoastră, inclusiv toate cheltuielile financiare sau alte răspunderi ce decurg dintr-o astfel de activitate.  Sunteţi de acord să notificați BlackBerry imediat cu privire la utilizarea neautorizată a Soluţiei Dumneavoastră BBM, parţial sau în întregime, inclusiv a parolelor pentru componentele Soluţiei Dumneavoastră BBM, prin contactarea Serviciului Clienţi BlackBerry (datele de contact le găsiţi la adresa www.blackberry.com/support).  BlackBerry poate întreprinde acţiuni care sunt considerate potrivite în urma primirii unor astfel de notificări, dar nu are nicio obligaţie în acest sens.  Sunteţi de acord că prin notificarea BlackBerry conform celor menţionate mai sus, nu sunteţi exonerat de răspunderea pentru toate activităţile ce decurg din utilizarea parolelor Dumneavoastră în sau prin intermediul contului Dumneavoastră.

(b)                ID-ul BlackBerry. Dacă nu aveţi încă un ID BlackBerry, veţi fi solicitat să vă creaţi unul pentru a accesa şi utiliza Soluţia Dumneavoastră  BBM.  Imediat ce a fost creat, ID-ul BlackBerry poate fi folosit de Dumneavoastră şi pentru a accesa alte produse sau servicii ce utilizează serviciul ID BlackBerry şi pe care sunteţi eligibil să le accesaţi (" Servicii Accesibile cu ID BlackBerry").  Doar dacă Dumneavoastră şi BlackBerry nu cădeţi de acord asupra altor termeni şi condiţii ce reglementează utilizarea ID-ului BlackBerry împreună cu astfel de produse şi servicii, sunteţi de acord că termenii şi condiţiile acestui Acord care se aplică pentru Serviciul ID BlackBerry, atât ca Serviciu cât şi ca parte a Soluţiei BlackBerry, de asemenea se aplică şi asupra utilizării ID-ului Dumneavoastră BlackBerry împreună cu Serviciile Accesibile cu ID BlackBerry; incluzând şi fără a limita Secţiunile 2, 3, 5, 6, 12, 16, 17, 18, 19, 20 şi această Secţiune 11.  În plus, orice terminare a acestui Acord nu va afecta aplicarea acestor termeni şi condiţii asupra Dumneavoastră ca utilizator al ID-ului BlackBerry împreună cu Serviciile Accesibile ID-ului BlackBerry, decât în cazul în care BlackBerry indică că o astfel de terminare, va rezilia şi dreptul Dumneavoastră de a utiliza ID-ul BlackBerry cu alte Servicii Accesibile BlackBerry ID.

12.        Confidenţialitate şi Fără Inginerie Inversă.  Luaţi la cunoştinţă şi sunteţi de acord că Soluţia Dumneavoastră BBM a fost: (a) dezvoltată cu multă cheltuială de timp şi resurse de către BlackBerry şi/sau Grupul de Companii BlackBerry; şi (b) Soluţia Dumneavoastră BBM conţine informaţii confidenţiale inclusiv secrete comerciale ale BlackBerry, ale Grupului de Companii BlackBerry şi ale furnizorilor acestora.  Acest Acord nu vă dă niciun drept de a obţine de la BlackBerry, Grupul de Companii BlackBerry sau distribuitorii acestora niciun cod sursă pentru Software, Servicii, Articole ale unor Terţi sau Servicii ale unor Terţi, şi exceptând cazul în care BlackBerry este împiedicat prin lege să interzică astfel de activităţi, sunteţi de acord să nu alteraţi, modificaţi, adaptaţi, creaţi produse derivate, traduceţi, discreditaţi sau să realizaţi Inginerie Inversă a Software-ului, Serviciilor, sau Articolelor şi Serviciilor unor Terţi, sau să încercaţi acest lucru, ori să permiteţi, consimţi, autoriza sau încuraja alte părţi să procedeze astfel.  În scopul acestui Acord, "Inginerie Inversă" include orice act de modificare a structurii, de traducere, dezasamblare, decriptare sau demontare (incluzând toate aspectele de inginerie inversă prin "renunţare la RAM/ROM sau stocare constantă", "monitorizarea legăturii prin cablu sau wireless", sau "cutia neagră") a datelor, software-ului (inclusiv interfeţe, protocoale, şi orice alte date incluse în sau în legătură cu programe ce pot fi sau nu considerate cod software), servicii, sau hardware sau orice altă metodă ori proces de obţinere, convertire a informaţiilor, datelor sau software-ului dintr-o formă într-alta lizibilă de către oameni.

13.        Durata.     Acest Acord va intra în vigoare la data exprimării consimţământului Dumneavoastră de a respecta termenii şi condiţiile acestuia (după cum sunt descrise mai sus) şi va avea efect până la terminarea conform prevederilor stabilite în prezentul Acord.

14.        Despăgubiri şi Reziliere.

În plus faţă de alte drepturi ale BlackBerry sau despăgubiri stabilite prin acest Acord:

(a)        Dacă încălcaţi acest Acord, BlackBerry sau agenţii săi pot, dau nu sunt obligaţi să ia anumite măsuri pe care le consideră potrivite.  Astfel de măsuri pot include dar nu se limitează la suspendarea sau rezilierea imediată a Soluţiei Dumneavoastră BBM parţial sau în întregime sau a Articolelor unor Terţi folosite împreună cu Soluţia Dumneavoastră

(b)        BlackBerry poate, în plus faţă de celelalte drepturi şi despăgubiri prevăzute prin acest Acord sau  prin lege; (i) să rezilieze imediat acest Acord şi orice alte acorduri de licenţă între Dumneavoastră şi BlackBerry pentru orice componentă a Soluţiei Dumneavoastră BBM, utilizată de Dumneavoastră în cazul în care încălcaţi acest Acord, sau anexele ori alt acord care este în vigoare cu BlackBerry sau un afiliat al acestora inclusiv, prin neplata taxelor în termen de (30) de zile de la data scadentă; şi/sau (ii) va înceta furnizarea oricărui Serviciu către Dumneavoastră în legătură cu Soluţia Dumneavoastră BBM.  Dacă aţi furnizat către BlackBerry date de contact corecte, acesta va depune eforturile necesare pentru a vă transmite o notificare de reziliere.

(c)        În plus, BlackBerry poate rezilia acest Acord şi/sau înceta imediat să furnizeze orice componentă sau întreaga Soluţie BBM fără a avea vreo răspundere faţă de Dumneavoastră, în cazul în care BlackBerry este împiedicat să furnizeze orice componentă din Soluţia BBM sau integral, prin orice lege, reglementare, solicitare sau hotărâre sub orice formă emisă de un organ judecătoresc sau guvernamental, sau dacă o notificare de la o agenţie sau departament guvernamental menționează faptul că BlackBerry nu are dreptul să furnizeze Soluţia BBM parţial sau în întregime.  Nimic din acest Acord  nu va fi interpretat ca o obligaţie a BlackBerry de a renunţa la asemenea legi, reguli, reglementări, sau restricţii, sau de a cere o revizuire judecătorească sau un apel la un ordin judecătoresc.  Dacă este posibil, BlackBerry va face eforturi considerabile pentru a vă trimite cu (30) de zile înainte, o notificare de reziliere sau încetare a unui Serviciu Plătit.

(e)        Cu excepţia celor menţionate în prezentul Acord, BlackBerry nu va avea nicio răspundere faţă de Dumneavoastră care să decurgă din sau în legătură cu încetarea acestuia, sau orice drepturi sau licenţe acordate, conform acestui Acord.

(f)        Orice reziliere în baza prezentului Acord de către BlackBerry va intra în vigoare fără ca BlackBerry să obţină vreun acord, aprobare sau decizie administrativă sau judecătorească pentru jurisdicţia Dumneavoastră.

(g)        Dacă sunteţi rezident în Azerbaidjan sau România, şi dacă încălcaţi, utilizaţi greşit sau nu respectaţi informaţiile confidenţiale ale BlackBerry, proprietatea intelectuală sau alte drepturi de proprietate (împreună numite "Încălcare de IP") iar o curte judecătorească din jurisdicţia Dumneavoastră nu poate sau nu doreşte să stabilească măsuri punitive pentru a stopa o astfel de Încălcare de IP, consimţiţi că BlackBerry a avea dreptul de a primi daune de reziliere de şa Dumneavoastră în valoare de 500 dolari americani pe timpul perioadei de Încălcare de IP.

15.        Efectele Rezilierii.   În urma rezilierii prezentului Acord, a prevederilor Soluţiei BBM sau oricărui Serviciu din orice motiv, sau dacă abonamentul Dumneavoastră sau perioada de probă a Soluţiei BBM sau a unei componente a acesteia expiră sau este reziliată:  (a) Veţi înceta imediat utilizarea Soluţiei BBM, şi veţi şterge sau dezinstala toate copiile Software-ului în cauză, pe care le deţineţi sau controlaţi, sau în cazul în care acest Acord nu este reziliat, articolul (articolele) Software-ului pentru care licenţa, sau în cazul Serviciilor prevederile acestora,, care au fost reziliate sau au expirat; şi (b) BlackBerry va avea dreptul de a bloca orice transmitere de date către şi dinspre un astfel de Software şi/sau Serviciu, fără o notificare în prealabil.  În urma rezilierii sau expirării licenţei Dumneavoastră de utilizare a Soluţiei BBM sau a oricărei componente a acesteia, autorizaţi BlackBerry să şteargă orice fişier, program, date sau mesaje asociate contului Dumneavoastră pentru Soluţia BBM sau componentelor acesteia, fără o notificare.  Dumneavoastră veţi fi răspunzător pentru toate sumele datorate, până la şi incluzând data rezilierii efective, în relaţie cu Soluţia Dumneavoastră BBM şi cu Articolele unor Terţi, inclusiv sumele taxate prin metoda de plată autorizată de Dumneavoastră.  În cazul rezilierii acestui Acord de către BlackBerry conform prevederilor acestuia, veţi plăti către BlackBerry toate taxele (inclusiv taxele şi onorariile avocaţilor) şi cheltuielile suportate de BlackBerry sau ce decurg din punerea în vigoare a drepturilor de mai jos.

16.        Responsabilitatea pentru Soluţia Dumneavoastră BBM.  Sunteţi responsabil de modul în care utilizaţi Soluţia Dumneavoastră BBM şi sunteţi de acord să fiţi responsabil pentru, şi cu compensarea BlackBerry, a Grupului de Companii BlackBerry, şi a furnizorilor acestora, a succesorilor, agenţilor, distribuitorilor autorizaţi (inclusiv Furnizorii de Servicii Airtime)şi a reprezentanţilor, a fiecărui director, agent, angajat şi contractor independent pentru orice daune, pierderi, costuri sau cheltuieli (inclusiv taxele şi onorariile avocaţilor) apărute sau ce decurg din relaţia cu sau din utilizarea Soluţiei Dumneavoastră BBM, inclusiv din orice încălcare a acestui Acord sau a anexelor acestuia ("Pierderi") de către Dumneavoastră, sau pentru orice Pierderi în urma solicitărilor sau acţiunilor efectuate de terţi.  Nicio măsură luată în favoarea BlackBerry prin prezentul Acord, nu este destinată a fi şi nici nu trebuie să fie considerată exclusivă faţă de alte remedii prevăzute prin prezentul Acord sau permise de lege, sau de ambele, dar toate aceste remedii se vor cumula.

17.        Garanţie; Dezminţire

LEGEA ANUMITOR JURISDICŢII POATE SĂ NU PERMITĂ LIMITAREA RESPONSABILITĂŢII SAU EXCLUDEREA GARANŢIILOR, CONDIŢIILOR, SANCŢIONĂRILOR, CAUŢIUNILOR, ASIGURĂRILOR SAU DECLARAŢIILOR DIN CONTRACTELE CU CONSUMATORII ŞI, ÎN MĂSURA ÎN CARE SUNTEŢI UN CONSUMATOR, ACESTE EXCLUDERI NU POT FI APLICABILE ÎN CEEA CE VĂ PRIVEŞTE.

(a)        Soluţia BBM.   BlackBerry vă oferă soluţia BBM cu atenţia şi îndemânarea corespunzătoare.  BlackBerry nu face alte promisiuni sau garanţii despre soluţia BBM şi, în special, nu garantează şi nu oferă nicio altă garanţie similară că:

(i)         Utilizarea de către Dumneavoastră a Soluției  BBM va fi neîntreruptă sau fără erori sau vă va  fi pusă la dispoziţie în mod continuu; sau

(ii)        Soluția Dumneavoastră BBM, inclusiv orice mesaje, Conținut sau informaţii transmise de Dumneavoastră sau către Dumneavoastră, stocate de sau în numele Dumneavoastră nu va avea parte de pierderi, fişiere corupte, atacuri, viruşi, interferenţe,  încercări de hacking sau alte intruziuni de securitate, sau va fi exactă, transmisă în mod necorupt sau într-o perioadă corespunzătoare de timp.

(b)        Garanţii Generale.

(i)         ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGILE ÎN VIGOARE, EXCEPTÂND CAZUL ÎN CARE SE MENŢIONEAZĂ ALTFEL ÎN MOD EXPRES ÎN PREZENTUL ACORD, TOATE CONDIȚIILE, SANCŢIUNILE, GARANȚIILE, ASIGURĂRILE, DECLARAŢIILE SAU CLAUZELE DE ORICE FEL, EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV ORICE CONDIȚII, SANCȚIUNI, GARANȚII, ASIGURĂRI, DECLARAȚII  SAU GARANȚII DE DURABILITATE, CONCORDANȚĂ CU UN ANUME SCOP SAU UTILIZARE, VANDABILITATE, VANDABILE, FĂRĂ A FI CONTRAFĂCUTE, DE CALITATE SATISFĂCĂTOARE, TITLU SAU "MATERIAL DEFECT" DUPĂ CUM ESTE DEFINIT DE LEGEA APLICABILĂ (INCLUSIV DACĂ SUNTEȚI REZIDENT AL BOSNIEI ȘI HERZEGOVINEI, LEGILE PRIVIND OBLIGAȚIILE ÎN BOSNIA ȘI HERZEGOVINA, DUPĂ CUM SUNT MODIFICATE DIN CÂND ÎN CÂND; SAI DACĂ SUNTEȚI REZIDENT AL CROAȚIEI, LEGEA OBLIGAȚIILOR DIN CROAȚIA (ZAKON O OBVEZNIMODNOSIMA, NN 3512005), MODIFICATĂ DIN CÂND ÎN CÂND), EXCEPTÂND ÎN MĂSURA ÎN CARE ESTE INTERZIS PRIN LEGEA APLICABILĂ SAU DACĂ DECURGE DINTR-UN STATUT SAU OBICEI SAU UN MOD DE ACȚIUNE SAU UTILIZARE SAU COMERCIALIZARE, ȘI TOATE CELELALTE GARANȚII, DECLARAȚII, CONDIȚII, SANCȚIUNI SAU CLAUZE DE ORICE FEL, FIE EXPRIMATE SAU IMPLICATE, SUNT NERECUNOSCUTE ȘI EXCLUSE PRIN PREZENTUL ACORD.

(ii)        În limita maximă permisă de legea aplicabilă, orice garanții, sancțiuni, clauze, asigurări, declarații sau condiții implicite  legate de Software, în măsura în care nu pot fi excluse după cum s-a arătat mai sus, dar pot fi restrânse, sunt limitate la 90 (nouăzeci) de zile de la data la care ați instalat pentru prima oară orice componentă din Soluția Dumneavoastră BlackBerry pe Dispozitivul Dumneavoastră.

(c)        Servicii și Articole ale Terților; Site-uri conectate.

(i)         EXCEPTÂND CAZURILE INTERZISE ÎN MOD EXPRES PRIN LEGEA APLICABILĂ, SERVICIILE ȘI ARTICOLELE TERȚILOR NU SE AFLĂ SUB CONTROLUL BLACKBERRY, BLACKBERRY NU APROBĂ SERVICIILE ȘI ARTICOLELE TERȚILOR ȘI NU ARE NICIO RESPONSABILITATE PENTRU SELECTAREA, UTILIZAREA, ACCESUL SAU IMPLEMENTAREA SERVICIILOR ȘI ARTICOLELOR TERȚILOR DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ.

(ii)        PRECEDENTELE SE APLICĂ   INDIFERENT  DE:  (A) CUM ACHIZIȚIONAȚI SAU OBȚINEȚI ACCESUL LA ARTICOLELE ȘI/SAU SERVICIILE TERȚILOR, DE EX. FIE INDEPENDENT, FIE PRIN INTERMEDIUL BLACKBERRY ORI FURNIZORUL DUMNEAVOASTRĂ DE SERVICII AIRTIME; (B) DACĂ ORICE ASTFEL DE ARTICOLE SAU SERVICII ALE TERȚILOR (INCLUSIV SERVICII AIRTIME) SUNT NECESARE  PENTRU A UTILIZA TOATE SAU ORICE  COMPONENTĂ DIN SOLUȚIA DUMNEAVOASTRĂ BBM;

(iii)       FARĂ A LIMITA PREVEDERILE PRECEDENTE, CU EXCEPȚIA CAZURILOR EXPRES INTERZISE PRIN LEGEA APLICABILĂ, TOATE ARTICOLELE ȘI SERVICIILE TERȚILOR SUNT FURNIZATE SAU PUSE LA DISPOZIȚIE DE CĂTRE BLACKBERRY SAU UTILIZATE ALTFEL DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ ÎMPREUNĂ CU SOLUȚIA BBM,  "CA ATARE" SAU "DUPĂ  DISPONIBILITATE",  FĂRĂ NICIO  CONDIȚIE, APROBARE, GARANȚIE, ASIGURARE, DECLARAȚIE SAU CLAUZĂ  DE VREUN FEL,  IAR BLACKBERRY NU VA AVEA NICIO RESPONSABILITATE FAȚĂ DE DUMNEAVOASTRĂ SAU DE PRETENȚIILE  VREUNUI  TERȚ, INVOCATE DE SAU PRIN INTERMEDIUL DUMNEAVOASTRĂ  PENTRU ORICE PROBLEMĂ LEGATĂ DE ARTICOLELE SAU SERVICIILE UNOR TERȚI, INCLUSIV:  (A) ACURATEȚEA,TRANSMITEREA, DISPONIBILITATEA PROMPTĂ SAU CONTINUĂ A SERVICIILOR SAU ARTICOLELOR TERȚILOR, SAU A ORICĂREI COMPONENTE DIN SOFTWARE-ULUI, CARE ESTE DESTINAT EXCLUSIV PENTRU A PERMITE UN ASTFEL DE ACCES; (B) PERFORMANȚA SAU NON-PERFORMANȚA ARTICOLELOR TERȚILOR SAU SERVICIILOR TERȚILOR; SAU (C) INTEROPERABILITATEA ARTICOLELOR SAU SERVICIILOR TERȚILOR, CU ÎNTREAGA SAU CU O COMPONENTĂ DIN SOLUȚIA DUMNEAVOASTRĂ BBM; SAU (D) ACȚIUNILE SAU  OMISIUNILE ORICĂREI TERȚE PĂRȚI ÎN LEGĂTURĂ CU ARTICOLELE SAU  SERVICIILE UNOR TERȚI, INCLUSIV, UTILIZAREA DE CĂTRE O TERȚĂ PARTE A DATELOR DUMNEAVOASTRĂ.

(iv)       FĂRĂ A LIMITA PREVEDERILE DE MAI SUS, CU EXCEPȚIA CAZURILOR  EXPRES  INTERZISE DE LEGEA APLICABILĂ, RECUNOAȘTEȚI ÎN MOD SPECIAL CĂ BLACKBERRY NU ESTE RESPONSABIL ȘI NU RĂSPUNDE PENTRU NICIUN VIRUS SAU ORICE SERVICIU , ARTICOL AL UNUI TERȚ CU CARACTER DE AMENINȚARE, DEFĂIMARE, OBSCENITATE, PREJUDICIU, INSULTĂ  SAU  ILEGAL , SAU PENTRU ORICE SERVICII SAU ARTICOLE  ALE TERȚILOR SAU TRANSMITEREA ACESTORA CARE  ÎNCALCĂ ORICE DREPTURI  DE  PROPRIETATE  INTELECTUALĂ ALE TERȚILOR.  CERERILE DE DESPĂGUBIRE ÎN CAZUL UNOR ASTFEL DE RECLAMAȚII CU PRIVIRE LA ORICE SERVICII SAU ARTICOLE ALE TERȚILOR, SE VOR ÎNDREPTA EXCLUSIV ÎMPOTRIVA TERȚILOR RESPECTIVI.

(d)               Aplicații Critice ale Misiuni.    SOLUȚIA DUMNEAVOASTRĂ BBM ȘI ORICE COMPONENTĂ A ACESTEIA NU ESTE ADECVATĂ PENTRU A FI FOLOSITĂ ÎN APLICAȚII PENTRU MISIUNI CRITICE SAU IN MEDII DE RISC SAU MEDII CE NECESITĂ CONTROL DE SIGURANȚĂ SAU PERFORMANȚĂ, INCLUSIV OPERAREA UNITĂȚILOR NUCLEARE, NAVIGAȚIA AERONAVELOR SAU SISTEMELE DE COMUNICAȚII, CONTROLUL TRAFICULUI AERIAN, ȘI SISTEMELE DE SALVARE,  SISTEMELE ARMATE SAU DETECTOARE DE URGENȚĂ SAU ALTE SERVICII DE URGENȚĂ.  DUMNEAVOASTRĂ DECLARAȚI ȘI GARANTAȚI CĂ VEȚI MENȚINE ÎN MOD CORESPUNZĂTOR SISTEMELE DE RECUPERARE A DATELOR SI DE BACKUP, IAR ÎN CAZUL:  (i) ÎNTRERUPERII UTILIZĂRII SAU SERVICIULUI; SAU (ii) DIFICULTĂȚILOR SAU ERORILOR ÎN TRANSMITEREA DATELOR, SAU (iii) PIERDERII SAU DETERIORĂRII DATELOR; SUNTEŢI DE ACORD SĂ  ATENUAȚI TOATE PIERDERILE DE DATE ȘI DAUNELE ȘI SĂ RAPORTAȚI IMEDIAT ACESTE ASPECTE CĂTRE BLACKBERRY.  FĂRĂ  A LIMITA PREVEDERILE GENERALE PRIVIND RENUNȚAREA LA DAUNE DIN SECȚIUNEA 18(b), BLACKBERRY  NU VA RĂSPUNDE ÎN NICIUN CAZ PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE CE DECURG DIN UTILIZAREA DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ A SOLUȚIEI DUMNEAVOASTRĂ BBM SAU ORICARE COMPONENTĂ A ACESTEIA,  PENTRU APLICAȚII PENTRU MISIUNI CRITICE SAU ÎN MEDII DE RISC SAU ÎN MEDII CE NECESITĂ CONTROL DE SIGURANȚĂ SAU PERFORMANȚĂ, FIE CĂ ACESTE DAUNE AU FOST SAU NU PREVĂZUTE ȘI CHIAR DACA BLACKBERRY A FOST NOTIFICAT  CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA ACESTOR DAUNE.

(e)                Software achiziționate din Magazinul iTunes:  Cu privire la orice software achiziționat din magazinul iTunes Store, în cazul unei oricărei imposibilități ale Software/ului de a se conforma  la orice garanție aplicabilă, puteți notifica Apple si Apple va  rambursa prețul de achiziție, dacă este cazul, pe care l-ați plătit pentru copia dvs. de Software, iar Apple  nu va avea nici o altă responsabilitate pentru orice alte reclamații, pierderi, datorii, daune, costuri sau cheltuieli cu privire la imposibilitatea de a se conforma cu garanția aplicabilă.

18.        Limitarea Răspunderii.

UNELE STATE NU PERMIT LIMITAREA SAU EXCLUDEREA DAUNELOR SECUNDARE, INDIRECTE SAU DE ALTĂ NATURĂ ÎN CONTRACTELE CU CONSUMATORII ȘI, ÎN CAZUL ÎN CARE SUNTEȚI CONSUMATOR, LIMITĂRILE SAU EXCLUDERILE DIN ACEASTĂ SECȚIUNE NU VI SE POT APLICA.

(a)        ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ ȘI SUBIECT AL ANUMITOR DESPĂGUBIRI MENȚIONATE ÎN PREZENTUL ACORD, BLACKBERRY  NU VA FI RESPONSABIL PENTRU NICIUNA DINTRE URMĂTOARELE TIPURI DE DAUNE:  SECUNDARE, EXEMPLIFICATIVE, INCIDENTALE, INDIRECTE, SPECIALE, PUNITIVE, MORALE SAU AGRAVANTE, DAUNE PENTRU PIERDEREA PROFITURILOR SAU VENITURILOR COMERCIALE, NEREALIZAREA ECONOMIILOR ANTICIPATE, ÎNTRERUPEREA  AFACERILOR, PIERDEREA DE INFORMAȚII COMERCIALE, PIERDEREA DE OPORTUNITĂȚI COMERCIALE, SAU CORUPEREA SAU PIERDEREA DATELOR SAU ÎNCĂLCĂRI ALE SECURITĂȚII DATELOR, EȘECUL TRANSMITERII SAU PRIMIRII DE DATE, PROBLEME ASOCIATE ORICĂROR APLICAȚII  UTILIZATE ÎMPREUNĂ CU SOLUȚIA DUMNEAVOASTRĂ BBM, SAU REZULTÂND DIN ORICE MODIFICĂRI SAU ÎNCERCĂRI DE A MODIFICA  SOLUȚIA DUMNEAVOASTRĂ BBM , SAU ORICE COMPONENTĂ A ACESTEIA DE ORICINE ALTCINEVA ÎN AFARĂ DE BLACKBERRY, COSTURI LE CAUZATE DE INACTIVITATE, PIERDEREA UTILIZĂRII SOLUȚIEI BBM SAU A ORICĂREI  COMPONENTE  A ACESTEIA SAU A SERVICIILOR ORI ARTICOLELOR TERȚILOR, COSTUL  BUNURILOR  ÎNLOCUITOARE, COSTURILE DE ACOPERIRE, FACILITĂȚI SAU SERVICII, COSTUL CAPITALULUI  ORI ALTE PIERDERI PECUNIARE SIMILARE CE DECURG DIN SAU AFLATE ÎN LEGĂTURĂ CU PREZENTUL ACORD SAU CU SOLUȚIA DUMNEAVOASTRĂ BBM, INCLUSIV  UTILIZAREA SAU INCAPACITATEA DE A UTILIZA, PERFORMANȚA SAU NON-PERFORMANȚA SOLUȚIEI BBM, INDIFERENT DACĂ ACESTE DAUNE AU FOST SAU NU ANTICIPATE ȘI CHIAR DACĂ BLACKBERRY A FOST ÎNȘTIINȚAT DE POSIBILITATEA PRODUCERII ACESTORA.

(b)        În limita maximă permisă de legea aplicabilă, responsabilitatea totală a BlackBerry nu va depăși în niciun caz: (i) suma plătită pentru componenta în cauză a Software-ului; (ii) suma plătită pentru perioada relevantă din Serviciul Plătit în cauză; și (iii) cinci (5) dolari S.U.A.

(c)        În limita maximă permisă de legea aplicabilă,  în cazul în care BlackBerry este responsabil față de Dumneavoastră, va fi responsabil numai pentru daunele suportate pe perioada  neîndeplinirii obligațiilor, a întârzierii sau nefuncționalitatea Soluției Dumneavoastră BBM

(d)        Nimic din ceea ce este stipulat în această Secțiune nu limitează răspunderea BlackBerry față de Dumneavoastră în caz de deces sau accident personal în măsura în care acestea rezultă direct din neglijența BlackBerry, sub rezerva că orice daună plătibilă de către BlackBerry se va reduce în funcție de contribuția Dumneavoastră sau a oricui altcuiva.

(e)        ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, PĂRȚILE RĂSPUND UNA FAȚĂ DE CEALALTĂ NUMAI ÎN MĂSURA STABILITĂ ÎN MOD EXPRES PRIN PREZENTUL ACORD ȘI NU VOR AVEA ALTE OBLIGAȚII, SARCINI SAU RĂSPUNDERI DE ORICE FEL, FAȚĂ DE ACORD, PREJUDICIU, STATUT SAU DE ALTĂ NATURĂ.

(f)        ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, LIMITĂRILE, EXCLUDERILE ŞI DEZMINŢIRILE PREVĂZUTE ÎN PREZENTUL ACORD:  (i) SE VOR APLICA INDIFERENT DE NATURA MOTIVULUI ACȚIUNII, SOLICITĂRII SAU ACȚIUNII DUMNEAVOASTRĂ, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA NEGLIJENȚĂ, PREJUDICIU, RĂSPUNDERE STRICTĂ, STATUT,ÎNCĂLCAREA ACORDULUI, SAU ORICE ALT TEMEI LEGAL; (ii) VOR FI VALABILE ȘI ÎN CAZUL ÎNCĂLCĂRII SAU ÎNCĂLCĂRILOR FUNDAMENTALE SAU LIPSEI SCOPULUI PRINCIPAL AL PREZENTULUI ACORD SAU A ORICĂREI CERERI DE DESPĂGUBIRE CONȚINUTĂ ÎN PREZENTA; (iii) NU SE VOR APLICA ÎN CAZUL OBLIGAȚIILOR DE COMPENSARE STABILITE PRIN PREZENTUL ACORD SAU ÎN CAZUL ÎNSUȘIRII ILEGALE SAU ÎNCĂLCĂRII DE CĂTRE ORICARE DIN PĂRȚI A PROPRIETĂȚII INTELECTUALE ALE CELEILALTE PARȚI SAU ÎNCĂLCAREA CLAUZELOR DIN SECȚIUNEA "REGULI DE UTILIZARE A SOLUȚIEI BBM" (SECȚIUNEA 2), "Utilizarea  SOFTWARE-ULUI " (SECȚIUNEA 3), "PROPRIETATE  INTELECTUALĂ" (SECȚIUNEA 9), "RESTRICȚII DE EXPORT, IMPORT, UTILIZARE SI LICENȚE GUVERNAMENTALE S.U.A." (SECȚIUNEA 10), "CONFIDENŢIALITATE ȘI FĂRĂ INGINERIE INVERSĂ" (SECȚIUNEA 1).

(g)        IN NICIUN CAZ, NICIUN FUNCȚIONAR, DIRECTOR, ANGAJAT, AGENT, DISTRIBUITOR, FURNIZOR (ALTUL DECÂT UN FURNIZOR DE OFERTE) INDEPENDENT CONTRACTOR, DIN GRUPUL DE COMPANII  BLACKBERRY, NU VA AVEA NICIUN FEL DE RĂSPUNDERE, CARE DECURGE DIN SAU ÎN LEGĂTURA CU PREZENTUL ACORD.

(h)        LUAŢI LA CUNOŞTINŢĂ ȘI CONSIMȚIȚI CĂ DEZMINŢIRILE, EXCLUDERILE ȘI LIMITĂRILE STABILITE ÎN PREZENTUL ACORD CONSTITUIE UN ELEMENT ESENȚIAL AL ACORDULUI DINTRE PĂRȚI ȘI CĂ ÎN ABSENȚA UNOR ASTFEL DE DEZMINŢIRI, EXCLUDERI ȘI LIMITĂRI:  (i) TAXELE SI CEILALȚI TERMENI AI ACORDULUI AR FI DIFERIȚI ÎN MOD ESENȚIAL; ȘI (ii) POSIBILITATEA BLACKBERRY  DE A OFERI ȘI POSIBILITATEA  DUMNEAVOASTRĂ DE A UTILIZA SOLUȚIA BBM, SOFTWARE-UL SAU SERVICIILE DIN ACEST ACORD ȘI/SAU POSIBILITATEA BLACKBERRY DE A PUNE LA DISPOZIȚIE ARTICOLELE ȘI SERVICIILE TERȚILOR PRIN SOLUȚIA DUMNEAVOASTRĂ BBM, VOR FI AFECTATE.

19.        Consimțământul pentru Colectarea, Utilizarea, Prelucrarea, Transferul, Stocarea și Dezvăluirea (denumite împreună "Procesul" sau "Prelucrarea") Informațiilor.

Informațiile personale Prelucrate de Grupul de Companii BlackBerry și de furnizorii de servicii ai acestora vor fi tratate în conformitate cu Politica de Confidențialitate BlackBerry (care este inclusă prin în prezentul Acord prin referință și se poate consulta la  www.blackberry.com/legal sau se poate obține trimițând un email la  legalinfo@blackberry.com).  Dacă vă aflați în Uniunea Europeană sau într-un  Spațiu Economic European, după caz, operatorul de date în ceea ce privește datele Dumneavoastră cu caracter personal este entitatea BlackBerry cu care ați încheiat acest Acord.

(a)                Date personale. Faptul că utilizaţi Soluţia BBM(sau orice componentă a acesteia) inclusiv instalarea şi/sau utilizarea Software-ului, sau Serviciilor Airtime aferente, sau faptul că creaţi un ID BlackBerry, poate duce la Procesarea datelor personale după cum este definita de legea aplicabilă, sau dacă sunteţi o corporaţie sau altă formă legală de entitate, angajaţii Dumneavoastră şi alte persoane pe care le autorizaţi să utilizeze Soluţia Dumneavoastră BBM în numele Dumneavoastră (împreună numiţi "Utilizatori") de către Grupul de Companii BlackBerry şi furnizorii săi, de Furnizorii Serviciilor Airtime, şi de terţi ce au produse şi servicii utilizate de Soluţia Dumneavoastră BBM.  În funcţie de Serviciile utilizate, datele personale pot include date cum ar fi numele, poza afişată, statusul sau mesajele personale, adresa de email, numărul de telefon, setările de limbă, ID-ul BlackBerry, acreditări ale contului şi setări, informaţii despre Dispozitiv(de exemplu, date de identificare ale Dispozitivului şi modelul acestuia), ţara şi fusul orar, informaţii despre Furnizorii de Servicii Airtime sau despre funcţionalitatea Soluţiei Dumneavoastră BBM şi despre Serviciile sau software-ul sau hardware-ul utilizate împreună cu aceasta.  Ţinând cont de disponibilitatea funcţiilor din Soluţia BBM, informaţiile din agendă, datele privind localizarea Dispozitivului, calendar, fotografii, notele pot fi accesate de Soluţia BBM şi Procesate de BlackBerry pentru a pune la dispoziţie funcţii ce utilizează aceste informaţii ca parte sau în legătură cu Soluţia BBM (de exemplu, pentru a vă permite să trimiteţi un email "Recomandat de BBM" sau SMS către contactele din agendă).  Sunteţi de acord că Grupul de Companii BlackBerry poate colecta astfel de informaţii personale direct de la Dumneavoastră, sau să le obţină de la Furnizorii de Servicii Airtime sau terţi ce au produse sau servicii utilizate cu Soluţia BBM.  Dacă sunteţi o corporaţie sau o entitate gală, trebuie să vă asiguraţi că aţi obţinut toate aprobările necesare şi autoritatea de a aproba şi de a vă da consimţământul conform Secțiunii 19 care se referă la datele personale ale Utilizatorilor Dumneavoastră ce sunt colectate în urma utilizării Soluţiei BBM.

(b)                Obiective/Scopuri.   Conform Politicii de Confidenţialitate a BlackBerry, datele personale pot fi Procesate de Grupul de Companii BlackBerry şi de furnizorii lor de servicii în scopuri legate de (i) înţelegerea şi satisfacerea nevoilor şi preferinţelor Dumneavoastră, şi furnizarea Soluţiei BBM şi a ID-ului BlackBerry către Dumneavoastră; (ii) dezvoltarea şi îmbunătăţirea produselor şi serviciilor, inclusiv comunicare cu Dumneavoastră, cu privire la acestea; (iii) administrarea şi dezvoltarea afacerii şi operaţiunilor Grupului de Companii BlackBerry; şi (iv) respectarea cerinţelor legale şi de reglementare.  Mai mult decât atât, BlackBerry poate să vă pună la dispoziţie sau să trimită Utilizatorilor actualizări sau îmbunătăţiri, notificări de actualizare şi îmbunătăţire a Software-ului, sau alte produse şi servicii, Software al unor Terţi, Conţinut al unui Terţ sau Servicii ale unui Terţ, produse sau servicii aferente.

(c)                Servicii "Cloud-based".    Recunoaşteţi că Soluţia BBM vă pune la dispoziţie mesagerie de tip "cloud based" şi alte servicii care pot include accesul de la distanţă, funcţii de stocare şi backup furnizate de Grupul de Companii BlackBerry sau de furnizorii acestora de servicii, şi sunteţi de acord că prin utilizarea unor astfel de servicii, informațiile pe care le introduceţi, furnizaţi sau integraţi în aceste servicii (de exemplu, numele afişate sau pozele, mesajele de status, listele de contact sau informaţii de grup, calendar, sau alte informaţii de pe dispozitiv cum ar fi sarcini sau fişiere media) pot fi Procesate de Grupul de Companii BlackBerry pentru a promova serviciile oferite conform Acordului dintre Dumneavoastră şi BlackBerry, iar Dumneavoastră declaraţi şi garantaţi că aveţi toate aprobările necesare pentru furnizarea acestor date către BlackBerry.

(d)                Funcţia socială.  Soluţia BBM include "funcţia socială" care vă permite să fiţi disponibili şi să vă conectaţi cu alte persoane, şi să îmbunătăţiţi experienţa dumneavoastră privind Serviciile sau software-ul, sau Software-ul sau Serviciile unor Terţi care sunt integrate în funcţia socială pusă la dispoziţie de BlackBerry.  Dacă utilizaţi o astfel de funcţie, sunteţi de acord că puteţi apărea ca fiind disponibil să interacţionaţi şi să vă conectaţi cu alte persoane, iar profilul, numele afişat, poza afişată, mesajele de status, tipul de abonament, şi alte date de identificare pot fi văzute şi comentate de astfel de persoane.  De exemplu, dacă utilizaţi un Serviciu sau un Serviciu Terţ care este integrat pe platforma socială BBM, sunteţi de acord că, acolo unde există această funcţie: (i)  Contactele din Messengerul Dumneavoastră BlackBerry pot vedea dacă utilizaţi un astfel de Serviciu sau un Serviciu Terţ, (ii) Contactele Dumneavoastră pot vedea profilul Dumneavoastră şi software-ul şi Conţinutul (cum ar fi jocuri, muzică sau alte fişiere media, în funcţie de Serviciu dau de Software-ul unui Terţ) pe care îl descărcaţi, utilizaţi, sau care este disponibil pentru distribuire  ca parte din faptul că utilizaţi Serviciul sau Serviciile unor Terţi, precum şi comentariile pe care le faceţi despre ele, (iii) când trimiteţi comentarii despre contactele Dumneavoastră sau despre software sau Conţinutul pe care l+au descărcat sau îl folosesc în legătură cu utilizarea Serviciului sau a Serviciului unui Terţ, datele despre Dumneavoastră   (cum ar fi comentariile Dumneavoastră, profilul de utilizator, şi poza de profil) pot fi afişate altor contacte ale acestor persoane, şi (iv) Serviciul sau Serviciul unui Terţ poate include funcţii automate de analiză pentru a dezvolta recomandări bazate pe preferinţele Dumneavoastră şi pe utilizarea Serviciului sau Software-ului.  Vă rugăm să verificaţi opţiunile de setări aplicabile pentru Serviciile sau Software-ul respectiv, pentru ajustarea setărilor de confidenţialitate sau disponibilitate pentru astfel de Servicii sau Software.

(e)                Integrarea Serviciilor Terţilor.   Soluţia BBM poate necesita funcţionarea Serviciilor unor Terţi. (cum ar fi Serviciile Airtime).  Dacă optaţi pentru integrarea sau conectarea Soluţiei Dumneavoastră BBM cu Servicii ale Terţilor (de exemplu, servicii care facilitează utilizarea Soluţiei BBM în asociere cu reţelele sociale sau alte servicii oferite de terţi), Dumneavoastră autorizaţi BlackBerry să folosească acreditările Dumneavoastră pentru accesarea Serviciilor unor Terţi  în numele Dumneavoastră şi să Proceseze datele dumneavoastră personale în legătură cu astfel de Servicii ale Terţilor pentru a permite accesul Dumneavoastră către Serviciile Terţilor pentru scopul Dumneavoastră personal şi/ sau intern.  Datele Procesate pot include: (i) ID-ul Dumneavoastră BlackBerry sau alte ID-uri de conturi, parole, dovezi de autentificare sau alte acreditări pentru fiecare dintre serviciile unor terţi sau alte conturi pe care le integraţi în Soluţia Dumneavoastră BBM; (ii) Datele profilului Dumneavoastră (de exemplu, ID-ul BlackBerry, poza de profil, numele de profil, mesajele personale, statusul de disponibilitate, ţara, fusul orar, elemente unice de identificare a dispozitivului, etc.); (iii) informaţii ale contactelor stocate pe dispozitiv, (iv) o notificare privind ce aplicaţie sau servicii ale unor terţi au fost conectate cu contul Dumneavoastră de Software; şi (v) date despre sesiune rezultate din utilizarea aplicaţiilor sau serviciilor unor terţi la care v-aţi conectat prin contul Dumneavoastră de Software (de exemplu, scorurile ridicate obţinute la jocurile unor terţi sau aplicaţiile afişate în profilul contului Dumneavoastră de Software, date privind mesajele instant, rezultate din conversaţiile cu mesaje instant pe care le-aţi purtat  cu o aplicaţie sau serviciu terţ conectat cu Dumneavoastră şi care au fost permise de funcţia de mesaje instant ale Software-ului, etc.).  De asemenea autorizaţi BlackBerry să dezvăluie date personale către furnizorii respectivi de Servicii ale Terţilor (inclusiv Furnizorii de Servicii Airtime) pentru scopuri de activare, taxare, furnizare, serviciu, întreținere şi dezactivare.  Astfel de Servicii ale Terţilor care sunt accesate nu se află sub controlul BlackBerry.  Dacă datele Dumneavoastră personale sunt dezvăluite către Furnizorul Serviciului Airtime, sau către terţi ce au produse sau servicii utilizate cu Soluţia Dumneavoastră BBM, se supun acordurilor în vigoare şi politicii de confidenţialitate ale acestor terţi, şi trebuie să revedeţi aceşti termeni înainte de a utiliza Serviciile sau Software-ului unor Terţi.  Trebuie să revizuiţi şi opţiunile sau meiul ajutor pentru software-ul de pe Dispozitivul Dumneavoastră şi Software-ul pentru a afla mai multe despre acesta, şi dacă este cazul, pentru a modifica aprobările acordate şi comenzile disponibile acestor Servicii şi Software ale Terţilor.

(f)                 Cookies şi tehnologii similare.  Grupul de companii BlackBerry poate utiliza "cookies" (porţiuni mici de date stocate pe Dispozitivul Dumneavoastră) sau instrumente similare ce folosesc informaţii anonime pentru a vă permite să vă logaţi la un anume serviciu, pentru a vă proteja pe Dumneavoastră şi pe BlackBerry, pentru a facilita utilizarea Serviciilor sau pentru a ajuta experienţa Dumneavoastră, sau în scopuri analitice pentru a ne ajuta să înţelegem modul în care utilizatorii folosesc Serviciile şi Soluţia BBM şi pentru a îmbunătăţi caracteristicile acesteia.

(g)                Asistenţă şi Asigurarea Calităţii.   Dacă contactaţi BlackBerry pentru asistenţă, sau pentru a trimite diagnostice sau alte date tehnice prin email sau prin instrumentele de logare furnizate de BlackBerry în aceste scopuri, sunteţi de acord că Grupul de Companii BlackBerry poate colecta date tehnice cum ar fi elemente de identificare a Dispozitivului, ID-ul hardware-ului şi numărul modelului, stadiul memoriei, sistemul de operare şi date despre mediu, stadiul bateriei, puterea şi conexiunile Wi-Fi/ WLAN, radio sau wireless, lista de aplicaţii instalate, date despre utilizarea aplicaţiilor, date privind funcţionarea proceselor şi configurarea dispozitivului, problemele sistemului, şi alte date privind starea Dispozitivului Dumneavoastră şi Software-ul de pe acesta, care pot fi utile în scopuri de diagnosticare.  Astfel de informaţii vor fi folosite pentru remediere, asistenţă, actualizări de software şi îmbunătăţiri ale produselor şi serviciilor BlackBerry conform Politicii de Confidenţialitate BlackBerry.  Dacă în urma analizei rezultă faptul că este implicat un produs terţ, BlackBerry poate trimite anumite diagnostice sau date tehnice către vânzătorul produsul terţ ca parte a procedeului de remediere.  Luaţi la cunoştinţă şi sunteţi de acord că apelurile către BlackBerry şi furnizorii lor de servicii pot fi înregistrate în scopul pregătirii, asigurării calităţii, asistenţei clienţi şi consultării.

  Conţinutul mesajelor trimise prin Soluţia BBM nu este păstrat sau arhivat de BlackBerry în situaţii obişnuite.  Mesajele BBM sunt trimise prin intermediul serviciului de date către servere operate de sau  în numele BlackBerry, şi direcţionate către destinatar(i), dacă  sunt online.  Imediat ce un mesaj a fost trimis, acesta nu rămâne pe serverele noastre.  Dacă destinatarul (i) nu este/sunt online, mesajul netransmis este menţinut pe serverele operate de şi în numele BlackBerry până când va fi trimis, până la (30) de zile, după care mesajul netrimis  va fi şters de pe servere.  Conţinutul oricărui mesaj trimis nu este păstrat sau reţinut de BlackBerry şi se păstrează direct pe dispozitivele emiţătorului şi destinatarului, dacă nu sunt şterse de aceştia.  În pofida celor menţionate mai sus, BlackBerry poate reţine detalii privind tranzacţia, asociate cu mesajele trimise cu succes şi cu Dispozitivele (de exemplu, informaţiile privind data şi ora la care au fost trimise cu succes şi privind Dispozitivele implicate), precum şi alte informaţii pe care BlackBerry este obligat legal să le colecteze.  Mesajele trimise prin Soluţia BBM vor rămâne pe servere după trimitere, pentru o scurtă perioadă de timp dar sunt şterse şi golite de orice informaţie de identificare într-un timp scurt, conform cu politicile generale de păstrare.

(i)                 Transferuri internaţionale.  Vă daţi consimţământul şi sunteţi de acord că, pentru a furniza Soluţia BBM (inclusiv accesul de tip "cloud base" şi de la distanţă, funcţiile de stocare şi backup), Grupul de Companii BlackBerry poate Procesa date care în unele cazuri includ date personale şi conţinutul conversaţiei, pe serverele operate de sau în numele Grupului de Companii BlackBerry în sau în afara jurisdicţiei Utilizatorului, inclusiv în  Canada, SUA, Marea Britanie sau alte ţări din Zona Comercială Europeană, Singapore sau alte ţări din  regiunea Asia-Pacific, Emiratele Arabe Unite sau alte ţări din Orientul Mijlociu, sau alte ţări unde există dispozitive operate de sau în numele Grupului de Companii BlackBerry (incluzând dar fără a se limita la  următoarele companii BlackBerry Limited, BlackBerry Corporation, BlackBerry Franţa S.A.S., BlackBerry Belgia BVBA, BlackBerry UK Limited, Research In Motion HK Limited, BlackBerry Singapore Pte. Limited, RIM Mobile Sci&Tech (China) Co., Ltd., şi/sau Research In Motion Olanda B.V. iar datele de contactat ale Grupului de Companii BlackBerry pot fi găsite la www.blackberry.com).  Dacă utilizatorii sunt rezidenţi ai Zonei Comerciale Europene sau în orice jurisdicție pentru care este necesar acordul pentru transferarea datelor personale în afara jurisdicţiei sau regiunii, Dumneavoastră sunteţi de acord cu o astfel de Procesare şi garantaţi că aţi obţinut toate aprobările necesare de la Utilizatorii Dumneavoastră, conform legii în vigoare.

(j)                 Rezidenţii din Ungaria.  Dacă sunteţi rezident al Ungariei, posibil să aveţi remedii adiţionale conform legii ungare cu privire la Procesarea datelor Dumneavoastră personale.

20.        Date utilizator.  În plus faţă de dezvăluirile autorizate în Secţiunea 19, Dumneavoastră şi Utilizatorii Dumneavoastră confirmaţi şi sunteţi de acord că Grupul de Companii BlackBerry poate accesa, păstra, şi dezvălui Datele Dumneavoastră personale sau ale Utilizatorilor Dumneavoastră, inclusiv date personale, conţinuturi ale conversaţiilor sau informaţii privind funcţionalitatea Soluţiei Dumneavoastră BBM şi a serviciilor sau software-ului şi hardware-ului utilizate împreună cu Soluţia Dumneavoastră BlackBerry, unde este cazul ("Datele Utilizatorului"), către BlackBerry, terţi, inclusiv organizaţiile guvernamentale străine sau interne fără a vă notifica, conform legilor ţărilor unde există  Grupul de Companii BlackBerry, furnizorii lor de servicii, alţi parteneri sau afiliaţi, pentru: (i) a respecta procedura legală sau solicitarea guvernamentală existentă, sau potrivit unor prevederi legale; (ii) să coopereze cu terţii pentru a investiga actele de violare a acestui Acord; sau (iii) să coopereze cu administratorii sistemelor de la furnizorii de Internet, reţele sau dispozitive, pentru a aplica acest Acord.  Garantaţi că aţi obţinut toate aprobările necesare, conform legii în vigoare, de la Utilizatorii Dumneavoastră pentru a dezvălui Datele Utilizatorilor către Grupul de Companii BlackBerry şi pentru ca acestea să colecteze, proceseze, transmită şi/sau dezvăluie Datele de Utilizator, după cum este menţionat mai sus.

21.        Transfer şi Delegaţie.    BlackBerry poate transfera acest Acord fără a vă notifica.  Dumneavoastră nu veţi transfera acest Acord,  fie parţial sau în întregime, fără un acord scris al BlackBerry (un astfel de acord poate fi refuzat sau condiţionat de BlackBerry la libera alegere) şi orice transfer fără acordul scris al BlackBerry în prealabil, va fi nul, anulat şi nu va avea efect.  BlackBerry poate executa toate obligaţiile ce decurg din acest Acord în mod direct, sau  poate desemna contractori sau subcontractori pentru a le executa.

22.        Notificări.  Exceptând cazul în care prezentul Acord prevede altfel, toate notificările sau alte comunicări în legătură cu prezenta, se consideră a fi primite dacă sunt făcute în scris şi livrate personal, prin curier sau prin poştă, cu taxele plătite, poştă înregistrată sau cu confirmare de primire, şi adresată Dumneavoastră la adresa furnizată către BlackBerry de către Dumneavoastră, şi adresate către BlackBerry UK Limited la 200 Bath Road, Slough, Berkshire, Marea Britanie SL1 3XE, în atenţia (Attention:) Directorului General. - Managing Director.  În plus faţă de cele menţionate mai sus, BlackBerry poate, la alegerea sa, să vă notifice în mod electronic, conform acestui Acord.  Notificarea electronică către Dumneavoastră  va fi considerată a fi comunicată legal atunci când este trimisă la adresa de email furnizată de Dumneavoastră către BlackBerry, iar dacă nu aţi furnizat nicio adresă, notificarea poate fi efectuată dacă este postată legal la http://www.blackberry.com/legal/.

23.        Forţă Majoră.    În pofida oricărei prevederi din acest Acord, nicio Parte nu va fi considerată a fi încălcat Acordul din cauza imposibilităţii de a respecta obligaţiile dacă acest lucru se datorează unor cauze ce nu pot fi controlate, pe care aţi fost de acord să le includeţi in Secţiunea 17 (a) (ii).  Această prevedere nu va fi considerată drept pretext pentru neîndeplinirea vreunei obligaţii a oricărei Părţi, de a efectua o plată către cealaltă Parte, conform acestui Acord.

24.        Prevederi Generale.

                       

(a)        Terţi Beneficiari.  Afiliaţii BlackBerry şi BlackBerry şi directorii afiliaţi, reprezentanţii, angajaţii acesteia sunt terţe părţi beneficiare în scopul acestor Secţiuni ale Acordului, numite "Servicii de Urgenţă" (Secţiunea 8), "Responsabilitatea pentru Soluţia Dumneavoastră BBM" (Secţiunea 16), "Limitările Răspunderii" (Secțiunea 18) şi  "Garanţie; Dezminţire" (Secţiunea 17) ca şi cum fiecare ar fi parte din Acord, conform acestei Secţiuni şi prevederilor Acordului 1999 al Angliei (Drepturile Terţilor)("Actul Terţilor").   Furnizorii de Conţinut ai Serviciilor sunt beneficiari terţi  ai protecţiilor şi restricţiilor de utilizare a Conţinutului lor stabilit în Secţiunea "Reguli de Utilizare a Soluţiei BBM" (Secţiunea 2) şi "Proprietatea Intelectuală" (Secţiunea 9) ca şi cum ar fi părţi din Acord, conform acestei Secţiuni şi prevederilor Actului Terţilor.  Exceptând cazul în care acest Acord sau Actul Terţilor menţionează altfel, orice persoană care nu este o Parte din Acord nu are niciun drept conform acestuia sau Actului Terţilor.   Dacă aţi achiziţionat Software-ul din Magazinul Apple iTunes, recunoaşteţi şi sunteţi de acord că Apple Inc. şi  filialele sale sunt terţi beneficiari ai acestui cord, şi în urma acceptării acestui Acord de către Dumneavoastră, Apple şi filialele sale vor avea dreptul (şi vor fi consideraţi a fi acceptat acest drept) să aplice acest Acord împotriva Dumneavoastră ca terţă parte beneficiară, cu privire la utilizarea Soluţiei BBM pe platforma iOS de către Dumneavoastră.  De asemenea recunoaşteţi şi acceptaţi faptul că Apple Inc. şi filialele sale nu sunt responsabile pentru Soluţia BBM, pentru primirea oricărei plângeri din partea Dumneavoastră sau a unui terţ, privind Soluţia BBM, sau pentru oferirea de suport sau mentenanţă privind Soluţia BBM.

(b)        Clauză de Renunţare.    Nicio Parte nu este considerată a fi renunţat sau pierdut orice drept din acest Acord, fie din cauza imposibilităţii, întârzierii sau orice cauză legală sau contractuală, exceptând situaţia în care o astfel de renunţare se face în scris şi se semnează de o persoană autorizată a Părţii, pentru renunţarea care se doreşte a fi aplicată.  Renunţarea la orice prevedere, orice încălcare a unei prevederi, a acestui Acord într-o anumită situaţie, nu va constitui o renunţare la niciun alt drept.

(c)        Durabilitate.   Termenii, condiţiile şi garanţiile incluse în acest Acord care prin înţelesul şi contextul lor sunt destinate să fie aplicabile în cursul derulării acestuia, se vor aplica şi la finalul derulării, la reziliere sau încheiere a acestui Acord, inclusiv a secţiunilor privind compensările.

(d)        Legea Aplicabilă şi Soluţionarea Litigiilor    PREZENTUL CONTRACT ESTE GUVERNAT DE ŞI INTERPRETAT ÎN CONFORMITATE CU LEGILE DIN ANGLIA ŞI ŢARA GALILOR, CU EXCEPŢIA ORICĂROR PREVEDERI LEGALE CARE REGLEMENTEAZĂ CONFLICTELE LEGALE.  Părţile sunt de acord că Convenţia Națiunilor Unite privind Contractele pentru Vânzarea internaţională de bunuri este exclusă integral prin prezentul acord. 

Dumneavoastră renunţaţi irevocabil la orice obiecţie privind judecata, neconcordanţa forumului sau alte astfel de motive şi consimţiţi irevocabil să sprijiniţi procesele prin email sau prin orice altă metodă permisă de legea aplicabilă şi să consimțiți și să vă prezentați jurisdicției curților din Anglia, și Dumneavoastră și BlackBerry veți consimți la competența personală în aceste curți.  Dacă curțile din jurisdicția Dumneavoastră nu vă permit să aprobați jurisdicția și judecata menționată mai sus, atunci jurisdicția Dumneavoastră și judecata se vor aplica pentru orice litigiu ce decurge în legătură cu acest Acord.  Părțile sunt de acord în mod special că niciun litigiu nu se va rezolva printr-un proces cu jurați și prin urmare vor renunța la toate drepturile la un proces cu jurați, pentru orice cauza legată de acest Acord.  Niciun litigiu între Părți,sau care implică o altă persoană în afara Dumneavoastră, nu se poate conexa fără un acord scris prealabil, din partea BlackBerry.  

Nimic din prevederile de mai sus nu poate împiedica nicio Parte să solicite măsuri executorii sau alte măsuri similare într-o curte din jurisdicția corespunzătoare.   În special, BlackBerry are dreptul de a aplica procedurile legale sau echitabile, inclusiv proceduri pentru aplicarea de măsuri executorii (sau o măsură echivalentă din jurisdicția Dumneavoastră), într-o curte de judecată pentru solicitări sau litigii privind:  (i) sumele datorate de Dumneavoastră către BlackBerry în legătură cu achiziția Soluției BBM sau a unei componente a acesteia, dacă este cazul; și (ii) Violarea sau posibila violare a secțiunilor din Acord numite "Reguli de Utilizare a Soluției Dumneavoastră BBM" (Secțiunea 2), "Utilizarea Software-ului" (Secțiunea 3), "Proprietatea Intelectuală" (Secțiunea 9), "Restricţii de Import, Export, Utilizare şi Licenţe Guvernamentale ale SUA." (Secțiunea 10), "Siguranţă, Conturi şi Parole" (Secțiunea 11), "Confidenţialitate şi Fără Inginerie Inversă" (Secțiunea 12), și "Efectele Rezilierii" (Secțiunea 15). 

(e)        Nulitate.  În măsura în care orice capitol, clauză, prevedere sau frază sau componentă ("Parte")  a prezentului Acord își pierde valabilitatea, legalitatea sau aplicabilitatea prin decizia unei autorități competente din orice jurisdicție, acestea  nu vor afecta:  (i) legalitatea, valabilitatea sau aplicabilitatea celorlalte Părți ale prezentului Acord; sau (ii) legalitatea, valabilitatea sau aplicabilitatea respectivei Părți în orice altă jurisdicție, și respectiva Parte se va limita, dacă este posibil, și doar apoi aplicată, dacă este cazul, în măsura necesară pentru a face Acordul valabil și aplicabil.

(f)        Limba.  Dacă acest Acord este tradus într-o altă limbă decât engleza, versiunea în limba engleză va prevala în măsura în care nu există niciun conflict sau neconcordanță de înțeles între versiunea în limba engleză și cea tradusă.  Cu condiția ca, și numai în măsura în care acest lucru este interzis de legea aplicabila în jurisdicția Dumneavoastră, orice și toate neînțelegerile, disputele, medierile, arbitrajele sau litigiile în legătură cu prezentul Acord, se vor purta în limba engleză, inclusiv  orice corespondențe, adrese, prezentări, fișiere, pledoarii, pledoarii verbale, dezbateri, dezbateri verbale, ordine sau sentințe.

(g)        Întregul Acord.  Prezentul Acord (care, în scopul oricăror Anexe la acesta, va cuprinde cu privire la obiectul anexei, termenii anexei) constituie întreaga înțelegere dintre Părți cu privire la obiectul acestuia și nu există  prevederi, înțelegeri, comunicări, reprezentări, garanții, acorduri colaterale sau convenții între Părți cu privire la Software,altele în afară de cele stabilite prin prezentul Acord.  În ciuda celor de mai sus, există posibilitatea ca alte înțelegeri între Părți să guverneze utilizarea altor părți din Soluția Dumneavoastră BBM.  Prezentul acord prevalează oricăror prevederi, înțelegeri, comunicări, acorduri, declarații, garanții, acorduri colaterale sau între Părți, scrise sau verbale, cu privire la aceste aspecte, și consimțiți faptul că nu v-ați bazat pe cele de mai sus în acceptarea încheierii prezentului Acord.  Acest Acord  poate fi modificat în orice moment prin acordul reciproc al Părților.  Cu excepția cazului în care BlackBerry se supune în mod expres legilor în vigoare, BlackBerry își rezervă dreptul de a face modificări prezentului Acord fie pentru a reflecta modificările cerute de legislație (incluzând schimbările care asigură aplicabilitatea acestui Acord) sau modificări în practicile comerciale, prin transmiterea unei notificări în acest sens, fie pe cale electronică (așa cum este menționat  mai sus) fie prin publicarea notificării la http://www.blackberry.com/legal iar Dumneavoastră veți avea obligația de a verifica în mod regulat acel site, pentru a vedea modificările postate.  În cazul în care veți continua să folosiți Soluția BBM  mai mult de șaizeci (60) de zile de la notificare, se va considera că ați acceptat modificările.  Dacă aveți vreo nelămurire privind modificările vă rugăm să contactați legalinfo@blackberry.com în cel mult șaizeci (60) de zile după ce notificarea cu privire la modificări v-a fost trimisă pentru a lua la cunoștință ce opțiuni aveți.

(h)        Respectarea Legilor.  Pe cheltuiala proprie, veți obține și menține toate licențele, înregistrările și aprobările solicitate de autoritățile guvernamentale sau de legile în vigoare în jurisdicția Dumneavoastră  pentru încheierea și derularea acestui Acord sau a oricăror acorduri de licență.  În special, și pentru evitarea oricăror  îndoieli, veți respecta toate legile și  reglementările  în vigoare cu privire la instalarea și utilizarea Soluției Dumneavoastră BBM, inclusiv obținerea tuturor licențelor necesare, înregistrările și aprobările din partea autorităților guvernamentale competente, pentru importul și folosirea oricărui Software care conține codificări comerciale sau alte funcții de siguranță prevăzute de legile în vigoare.  Veți furniza BlackBerry asigurările și documentele oficiale pe care le poate solicita periodic, pentru a verifica modul înc are respectați această obligație.  Fără a limita cele menționate  mai sus, deoarece anumite Servicii și Servicii ale Terților pot fi accesate la nivel global, dacă alegeți să accesați Serviciile sau Serviciile unor Terți din alte locații decât cele unde BlackBerry sau terții implicați indică că ar fi accesibile, faceți acest lucru la  inițiativa proprie și sunteți responsabil cu respectarea tuturor legilor și reglementărilor corespunzătoare, inclusiv a celor legate de export, import, utilizare, transmitere și/sau comunicare a Serviciilor aplicabile, Serviciilor Terților, și Conținutului aferent, Articolelor Terților sau Software-ul.  Mai departe, BlackBerry nu declară faptul că Soluția BBM și Articolele Terților asociate cu aceasta sau puse la dispoziție prin intermediul Serviciilor, sunt corespunzătoare sau disponibile în toate locațiile.  Sunteți de acord că nu veți descărca sau accesa Software-ul sau Articolele terților, sau nu veți încerca să faceți acest lucru, din locații unde este interzis prin lege.  Fără a limita cele menționate mai sus, dacă legea vă interzice să utilizați funcțiile de apeluri video și/sau de voce din Soluția BBM, inclusiv funcțiile peer-to-peer,  video sau Internet care nu sunt permise în jurisdicția Dumneavoastră, deoarece  nu vă încadrați în limita de vârstă necesară, sau din cauza erorilor privind Serviciile de Urgență, apoi nu aveți dreptul să descărcați sau să utilizați aceste funcții sau produse ale Soluției BBM și/sau este responsabilitatea Dumneavoastră de  a lua măsurile  necesare pentru accesarea Serviciilor de Urgență.

(i)         Interpretări Extinse.  Termenul "include" sau "cum ar fi" se interpretează ca "include dar fără a se limita la" și "cum ar fi dar fără a se limita la", după caz.

DACĂ AVEȚI ÎNTREBĂRI SAU NELĂMURIRI PRIVIND TERMENII ȘI CONDIȚIILE ACESTUI ACORD,VĂ RUGĂM CONTACTAȚI BLACKBERRY LA legalinfo@blackberry.com.