BBM ANVÄNDARVILLKOR

LÄS IGENOM DETTA DOKUMENT NOGA INNAN DU ANVÄNDER TJÄNSTEN ELLER INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER BBM-PROGRAMVARAN GENOM VILKEN TJÄNSTEN GÖRS TILLGÄNGLIG. DETTA AVTAL INNEHÅLLER BESTÄMMELSER SOM BEGRÄNSAR ELLER UTESLUTER BLACKBERRYS ANSVAR MOT DIG OCH SOM I ANNAT FALL PÅVERKAR DINA LAGLIGA RÄTTIGHETER. DETTA AVTAL PÅVERKAR INTE DINA OBLIGATORISKA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER SOM GÄLLER I DIN JURISDIKTION I DEN UTSTRÄCKNING SOM DU KAN HA RÄTT TILL SÅDANA OBLIGATORISKA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER.

Dessa BBM-användarvillkor ("Avtalet") utgör ett juridiskt avtal mellan dig: individuellt om du samtycker till det i din egen förmåga, eller om du har behörighet till åtkomst eller användning av BBM-lösningen (som definieras nedan) på uppdrag av ditt företag eller annan enhet, mellan den enhet som du representerar (i båda fallen, "Du") och BlackBerry UK Limited, Organisationsnr. 4022422 ("BlackBerry") vars registrerade kontor befinner sig på 200 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 3XE, Storbritannien (tillsammans "Parterna" och individuellt en "Part").

GENOM ATT KLICKA PÅ "JAG ACCEPTERAR"-KNAPPEN ELLER GENOM ATT AKTIVERA ELLER ANVÄNDA BBM-LÖSNINGEN ELLER NÅGON AV DESS DELAR, ACCEPTERAR DU ATT BINDAS TILL VILLKOREN I DETTA AVTAL. OM DU HAR NÅGRA FRÅGOR ELLER FUNDERINGAR OM VILLKOREN I DETTA AVTAL KONTAKTAR DU BLACKBERRY PÅ LEGALINFO@blackberry.COM.

OM DU BESTÄMMER DIG FÖR ATT DU INTE ÄR VILLIG ATT ACCEPTERA DESSA ANVÄNDARVILLKOR INNAN DU DUAKTIVERAR ELLER ANVÄNDER NÅGON DEL AV DIN BBM-LÖSNING FÖR FÖRSTA GÅNGEN, HAR DU INTE RÄTT ATT ANVÄNDA BBM-LÖSNINGEN OCH DU BÖR: (A) OMEDELBART AVINSTALLERA ELLER TA BORT ALL PROGRAMVARA (SOM DEFINIERAS NEDAN) OCH (B) OM DU HAR BETALAT FÖR ATT ANVÄNDA BBM-LÖSNINGEN, BEGÄRA ÅTERBETALNING FRÅN DEN ANSVARIGE DETALJHANDLAREN ELLER BETALNINGSPROCESSORN I ENLIGHET MED DERAS ÅTERBETALNINGSPOLICY.

SE BLACKBERRYS INFORMATION OM SEKRETESS OCH DATASKYDD I AVSNITTEN 19 OCH 20 I DETTA AVTAL.

OM DU ÄR BOSATT I FRANKRIKE OCH OM DU ÄR EN KONSUMENT ENLIGT DEN FRANSKA KONSUMENTLAGEN GÄLLER VISSA BESTÄMMELSER I DETTA AVTAL INTE FÖR DIG OCH I DEN MÅN SOM DU KAN HA RÄTT TILL SÅDANA LAGLIGA RÄTTIGHETER PÅVERKAR DETTA AVTAL INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER DINA LAGLIGA RÄTTIGHETER.

OM DU ÄR BOSATT I ITALIEN OCH OM DU ÄR EN "KONSUMENT" ENLIGT TERMEN SOM ANVÄNDS I DET ITALIENSKA LAGDEKRETET NR. 206 FRÅN DEN 6 SEPTEMBER 2005 (VILKET INNEBÄR ATT DU ÄR EN FYSISK PERSON SOM AGERAR FÖR ÄNDAMÅL SOM LIGGER UTANFÖR DIN HANDEL, AFFÄRSVERKSAMHET ELLER DITT YRKE) HAR DU RÄTT TILL DE RÄTTIGHETER SOM ANGES I DET ITALIENSKA LAGDEKTRETET NR. 206 FRÅN DEN 6 SEPTEMBER 2005 MED FÖREKOMMANDE ÄNDRINGAR OCH INGENTING I DETTA AVTAL BEGRÄNSAR ELLER TAR BORT DESSA RÄTTIGHETER OCH INTE HELLER VAL AV TILLÄMPLIG LAG I ENLIGHET MED AVSNITT 24(d) I DETTA AVTAL.

1. Definitioner. Såvida inte sammanhanget föranleder något annat skall följande benämningar anses ha den innebörd som anges nedan (och där sammanhanget så medger, skall singularis inkludera pluralis och vice versa).

"Mobiltjänst" avser en trådlös nätverkstjänst för ett vidsträckt område, andra nätverkstjänster (inklusive trådlöst lokalt nätverk, satellit- och Internet-tjänster) och andra tjänster som tillhandahålls av din (a) mobiloperatör (er) för användning tillsammans med din BBM-lösning.

"Mobiloperatör" avser ett företag som tillhandahåller mobiltjänster.

"BBM-lösning" avser BBM-lösningen för snabbmeddelanden (även känd som BlackBerry Messenger), som består av tjänster och programvara, tillsammans med tillämplig dokumentation.

"BlackBerry ID" avser de inloggningsuppgifter som används av dig för att logga in på din BBM-lösning och andra produkter och tjänster som stödjer inloggningsuppgifter för BlackBerry ID.

"Innehåll" data, text, musik, ljud, ringsignal, fotografi, grafik, video, meddelanden, etiketter eller annat digitalt material eller annan digital information.

"Dokumentation" avser tillämplig standarddokumentation för slutanvändaren, inklusive eventuella uppförandekoder, riktlinjer eller regler för användning som framställs och tillhandahålls av BlackBerry för BBM-lösningen. Av säkerhetsskäl innehåller dokumentationen inte någon dokumentation för slutanvändare som är framställd av någon annan än BlackBerry eller eventuella ändringar i dokumentationen har inte utförts av någon annan än BlackBerry.

"Enhet" avser alla enheter, som exempelvis en smartphone eller surfplatta där programvaran eller någon av dess delar har utformats och godkänts av BlackBerry för användning och som ägs eller kontrolleras av dig.

"Betalningstjänster" avser tjänster där du måste registrera dig och betala en avgift till BlackBerry eller till en tillämplig detaljhandlare eller betalningsprocessor för att kunna ta emot tjänsten.

"Tjänst (er)" avser de tjänster som görs tillgängliga för dig av eller på uppdrag av BlackBerry eller en av BlackBerrys parter för att användas som en del av BBM-lösningen, inklusive textmeddelanden till enskilda eller grupper, video- och röstsamtaltjänster (var och när de görs tillgängliga) och BlackBerry ID-tjänst, även om BlackBerry ingår co-branding med en tredjepartstjänst betyder inte detta i sig själv att det är en tjänst.

"Programvara" avser det BBM-klientprogram som ger tillgång till tjänsterna och alla andra program som du tillhandahålls av BlackBerry i enlighet med detta avtal, oavsett form, medium eller tillhandahållningssätt eller som senare installeras eller används (och som kan bestå av program, filer, dokumentation, gränssnitt och innehåll, oavsett om programkoden anses vara teknisk, samt tredjepartskomponenter). Termen "Programvara" innefattar inte någon tredjepartsprogramvara eller tredjepartsobjekt, oavsett om tredjepartsprogramvaran eller tredjepartsobjektet distribueras av BlackBerry eller på uppdrag av BlackBerry, eller om tredjepartsprogramvara eller tredjepartsobjekt medföljer, är försedd med, eller fungerar tillsammans med BBM-lösningen.

"Tredjepartskomponenter" avser programvara och gränssnitt som är licensierade av BlackBerry från en tredje part avsedd att ingå i programvaran och som distribueras som en integrerad del av programvaran från ett BlackBerry-varumärke, men som inte innehåller tredjepartsprogramvara.

"Tredjepartsinnehåll" avser innehåll som tillhör en tredje part.

"Tredjepartsobjekt" avser tredjepartsinnehåll och tredjepartsprodukter.

"Tredjepartsprodukter" avser enheter och tredjepartsprogramvara och andra kommersiella produkter som inte är BlackBerry-produkter.

"Tredjepartstjänster" avser tjänster som tillhandahålls av en tredje part, inklusive mobiltjänster, tjänster som tillhandahålls av en tredje parts detaljhandlare eller betalningsprocessor och alla webbplatser som inte drivs av BlackBerry.

"Tredjepartsprogramvara" avser fristående programvara som tillhör en tredje part som tillhandahålls eller görs tillgänglig med, i eller via BBM-lösningen.

"Ditt innehåll" avser allt innehåll som du skickar eller på annat sätt gör tillgängligt till en tjänst eller tredjepartstjänst.

2. Regler för att använda BBM-lösningen. Du är ansvarig för alla aktiviteter som avser användningen av din BBM-lösning och du kommer att se till att:

(a) Din BBM-lösning, eller någon av dess delar, används i enlighet med detta avtal, alla tillämpliga lagar och förordningar och den tillämpliga dokumentationen.

(b) Du är minst 13 år och är antingen över myndighetsåldern, en myndighetsförklarad minderårig, eller har laglig målsmans samtycke, och är fullt kapabel och behörig att ingå detta avtal. I vilket fall intygar du att du är minst 13 år gammal eftersom BBM-lösningen och BlackBerry ID inte är avsedda för barn under 13 år. Om du är under 13 år är du inte tillåten att använda BBM-lösningen eller att erhålla ett BlackBerry ID. Om du ingår detta avtal på uppdrag av ett företag eller annan juridisk person, intygar och garanterar du att du har behörighet att ingå detta avtal på detta företags eller annan juridisk persons vägnar.

(c) All information som lämnas till BlackBerry eller dess auktoriserade distributörer i enlighet med detta avtal, inklusive vid registrering för att använda BBM-lösningen eller för att erhålla ett konto som ska användas med din BBM-lösning, inklusive ett BlackBerry ID, är sann, korrekt, aktuell och fullständig och så länge du fortsätter att använda BBM-lösningen eller har kvar ett konto kommer du att uppdatera denna information för att hålla den sann, korrekt och fullständig.

(d) Du kommer inte medvetet, efter att ha gjort de förfrågningar som en förnuftig människa i din position skulle göra, använda eller tillåta andra att använda BBM-lösningen, eller en del av den, enskilt eller med något tredjepartsobjekt eller någon tredjepartstjänst, på ett sätt att BlackBerry bedömer att förnuftigt uppförande stör, försämrar eller skadar programvara, hårdvara, system, nätverk, innehåll eller tjänster, som används av en person, inklusive BlackBerry eller en mobiloperatör, eller ha någon annan skadlig effekt på BlackBerry eller dess dotterbolag och partners ("BlackBerry-koncernen"), en mobiloperatör eller någon av deras respektive kunder eller infrastruktur eller produkter eller tjänster och du kommer omedelbart att upphöra med denna aktivitet när BlackBerry skickar ett meddelande om detta till dig.

(e) Din BBM-lösning, eller någon av dess delar, används inte för att överföra, publicera, posta, ladda upp, distribuera eller sprida något olämpligt, vanvördig, kränkande, stötande, nedsättande, ärekränkande, obscent, olagligt eller bedrägligt innehåll.

(f) Din BBM-lösning, eller någon av dess delar, används inte för att begå eller försöka begå brott eller underlätta för genomförandet av något brott eller annan olaglig eller skadegörande handling, inklusive uppladdning, insamling, lagring, postning, överföring, kommunicering eller på något annat sätt tillhandahålla information eller material som du inte har rätt att samla in, lagra eller göra tillgänglig, däribland under lagar eller avtal eller i strid mot någon skyldighet, eller som bryter mot integritetsrätt eller lagar, illegal spelverksamhet, eller någon handling som strider, bryter eller tillskansar eventuella immateriella rättigheter och/eller andra äganderättigheter för tredje part (inklusive kopiering och delning av programvara eller innehåll som du inte har rätt att kopiera och dela, eller som olagligen kringgår eventuella digital rights management-skydd);

(g) Din BBM-lösning, eller någon av dess delar, används inte till att ladda upp, posta, överföra, eller på annat sätt tillgängliggöra programvara eller innehåll som innehåller (i) virus, trojanska hästar, maskar, bakdörrar, avstängningsmekanismer, skadlig kod, sniffare, bot, drop dead-mekanismer eller spionprogram, eller (ii) någon annan programvara eller innehåll som sannolikt eller avsiktligt har (A) en negativ inverkan på prestandan, (B) avaktiverar, korrumperar eller skadar, eller (C) orsakar eller underlättar otillåten åtkomst till eller nekar auktoriserad åtkomst till, eller tillåter användning av alla sorters otillåtna eller olämpliga ändamål, programvara, hårdvara, tjänster, system eller data ("Malware") (och om du blir uppmärksam på att det finns någon malware i eller i samband med BBM-lösningen, kommer du omedelbart att meddela BlackBerry);

(h) Du säljer inte, hyr ut, leasar, eller överför, eller försöker att sälja, hyra ut, leasa, eller överföra programvaran eller något innehåll, eller någon av dess delar som görs tillgängliga för dig som en del av BBM-lösningen, eller din rätt till BBM-lösningen eller någon av dess delar till någon annan person utan föregående skriftligt tillstånd av BlackBerry.

(i) Du försöker inte att få obehörig tillgång till några tjänster, andra konton, datasystem eller nätverk som är anslutna till en tjänst, genom hackning, lösenordsfiske eller något annat sätt, eller genom att erhålla eller försöka erhålla material eller information som görs tillgänglig via en tjänst som inte avsiktligt gjorts tillgängligt för dig genom BBM-lösningen.

(j) Din BBM-lösning, eller någon av dess delar, används inte för att imitera någon person eller företag, eller falskeligen ange eller på annat sätt förvränga din anknytning till en person eller företag, eller skapa en falsk identitet för att vilseleda andra, inklusive nätfiske och adressförfalskning.

(k) Du samarbetar med BlackBerry och tillhandahåller den information som begärs av BlackBerry för att bistå BlackBerry i utredning eller fastställning huruvida det har skett en överträdelse av detta avtal och ge BlackBerry eller en av BlackBerry utsedd oberoende revisor med tillgång till lokalerna och enheterna där BBM-lösningen används eller har använts samt alla tillhörande poster. Du ger härmed BlackBerry tillstånd att samarbeta med: (i) de brottsbekämpande myndigheterna i utredning av misstänkta brottsliga kränkningar, (ii) tredje parter vid utredning av handlingar som strider mot detta avtal, samt (iii) systemadministratörer hos Internetleverantörer, nätverk eller dataanläggningar i syfte att upprätthålla detta avtal. Ett sådant samarbete kan innebära att BlackBerry avslöjar ditt användarnamn, IP-adress eller annan personlig information.

3. Användning av programvara.

(a) Licens. Delar av BBM-lösningen kräver att du erhåller och använder programvara för att komma åt tjänsterna. Programvaran licensieras och säljs inte under detta avtal. Din licens för att använda programvaran är i förekommande fall villkorad betalning av tillämpliga licensavgifter. Med förbehåll för villkoren i detta avtal, beviljar detta avtal dig en personlig, återkallelig, icke-exklusiv, icke-överförbar licens som tillåter dig att installera och använda programvaran på en enhet, eller om det uttryckligen tillåts av användningsreglerna för tredje parts webbutiker (t.ex. iTunes Store för iOS-versioner av programvaran) som du förvärvade programvaran från ("Användningsregler"), antalet enheter som uttryckligen tillåts genom dessa användningsregler.

Om du köper programvaran med ett abonnemang eller som del av en gratis testperiod, gäller de ovan angivna licensrättigheterna endast under den tidsperiod för vilken du har betalat erforderliga abonnemangsavgifter eller för den tidsperiod som har godkänts av BlackBerry eller dess auktoriserade återförsäljare, alltefter omständigheterna.

Oavsett omständigheterna tillåter dig licensen eller licenserna som beviljas enligt detta avtal, att använda eller tillåta användning av programvaran eller att få åtkomst till tjänsterna för dina egna interna eller personliga ändamål och i enlighet med tillämpliga användningsregler.

(b) Uppdateringar och uppgraderingar. Detta avtal och de licenser som beviljas häri, innebär inte någon rätt till: (i) regelbundna eller framtida uppgraderingar eller uppdateringar av programvaran eller programvara från tredje part, eller (ii) förvärv av nya eller modifierade tjänster. Trots det föregående kan uppgraderingar eller uppdateringar av programvaran ibland göras tillgängliga av BlackBerry. Programvaran kan innehålla funktioner för att automatiskt söka efter uppdateringar eller uppgraderingar av programvaran och du kanske måste uppdatera programvaran eller programvara från tredje part för att kunna fortsätta att få åtkomst till eller för att använda vissa tjänster, annan ny programvara eller tredjepartsobjekt eller tredjepartstjänster eller delar därav. Såvida din enhets programvara inte tillåter dig att hindra överföringen eller användningen av uppgraderingar eller uppdateringar av programvaran och du tillämpar dessa inställningar, accepterar du härmed att BlackBerry emellanåt kan (men inte är skyldig att) göra sådana uppdateringar eller uppgraderingar tillgängliga för dig, samt meddela dig om tillgängligheten av sådana uppgraderingar eller uppdateringar. Eventuella uppdateringar eller uppgraderingar som du har erhållit från BlackBerry enligt detta avtal skall, alltefter omständigheterna, anses vara programvara, tjänster eller tredjepartsprogramvara.

(c) Reproduktionsrättigheter. Du får inte distribuera eller modifiera programvaran, eller något av det innehåll som, helt eller delvis, görs tillgängligt till dig som en del av en tjänst. Utom i den mån som BlackBerry uttryckligen hindras av lagen från att förbjuda dessa aktiviteter, får du inte kopiera, reproducera eller på annat sätt duplicera programvaran eller något av det innehåll som, helt eller delvis, görs tillgängligt för dig som en del av en tjänst, förutom vad som uttryckligen tillåts i detta avtal, i den tillämpliga tjänstens dokumentation, i användarreglerna eller i ett separat skriftligt avtal mellan dig och BlackBerry eller en BlackBerry-partner. För tillämpningen av denna bestämmelse omfattar inte "kopiera" eller "reproducera" kopiering av programvarans uttalanden och instruktioner som naturligt förekommer under normal programkörning när den används i enlighet med och för de syften som beskrivs i dokumentationen eller vid omodifierade regelbundna säkerhetskopior av programvaran eller av enheten som programvaran är installerad i, i enlighet med branschens normala affärspraxis. Du får inte kopiera någon dokumentation eller del därav annat än för personlig eller intern användning och för användning av din BBM-lösning.

4. Nödvändiga tredjepartsobjekt och tredjepartstjänster. Du är ansvarig för att säkerställa att de tredjepartsobjekt och tredjepartstjänster (inklusive enheterna, internetuppkoppling, trådlösa nätverk och mobiltjänster) som du väljer att använda till din BBM-lösning uppfyller BlackBerrys minimikrav, inklusive enhetens programvara och tillgången till dedikerad Internetåtkomst som krävs för din BBM-lösning enligt vad som anges i dokumentationen, samt att användningen av dessa tredjepartsobjekt och/eller tredjepartstjänster för din BBM-lösning inte strider mot några licenser, villkor, bestämmelser, lagar, regler och/eller föreskrifter när det gäller användningen av dessa tredjepartsobjekt och tredjepartstjänster. Det krävs vanligen mobiltjänster för att kunna använda din BBM-lösning. Det kan tillkomma mobiloperatörsavgifter i samband med att du använder din BBM-lösning och du godkänner detta eftersom mellan dig och Blackberry är du den som är ansvarig för alla mobiloperatörsavgifter som uppstår genom denna användning. Din mobiloperatör kan begränsa vilka tjänster och tredjepartstjänster som är tillgängliga för dig. Om du vill få information om vilka mobiloperatörer som stödjer din BBM-lösning på din ort kontaktar du BlackBerry via legalinfo@blackberry.com.

5. Ytterligare villkor.

(a) Du kan bli skyldig att godkänna ytterligare villkor:

(i) med BlackBerry i förhållande till tredjepartskomponenter (t.ex. komponenter med öppen källkod) och för att använda vissa tjänster eller innehåll eller för att få en uppdatering eller uppgradera till BBM-lösningen:

(ii) med en tredje part för att erhålla eller använda ett tredjepartsobjekt eller en tredjepartstjänst, inklusive för att använda en tredje parts webbplats som är tillgänglig via BBM-lösningen.

(iii) med en detaljhandlare eller betalningsprocessor för att göra ett inköp relaterat till eller genom BBM-lösningen, och

(iv) med en mobiloperatör för mobiltjänster.

(b) Du är ansvarig att följa alla avtal som du ingår med en tredje part och BlackBerry skall inte på något sätt hållas ansvarig för förlust eller skada av något slag som har inträffat som ett resultat av dina mellanhavanden med sådana tredje parter. Om du är osäker på om BlackBerry är källan till ett innehåll, objekt, en produkt eller tjänst, kontaktar du BlackBerry på legalinfo@blackberry.com. Om du handlar med tredje parter via Internet eller tillsammans med tredjepartstjänster, skall du försäkra dig om att du vet vem du har att göra med och att du vet vilka villkor som är kopplade till dessa webbplatser och eventuella tredjepartstjänster eller tredjepartsobjekt som du kan få åtkomst till eller ta emot, inklusive leverans- och betalningsvillkor, användningsvillkor, licensvillkor för slutanvändare, möjlighet till att returnera varor, integritetspolicy, sekretessinställningar och säkerhetsfunktioner för att skydda dina personliga uppgifter och för att garantera din personliga säkerhet.

(c) Sådana ytterligare villkor mellan dig och tredje part kommer under inga omständigheter att vara bindande för BlackBerry eller ålägga ytterligare skyldigheter, eller skyldigheter som är oförenliga med villkoren i detta avtal, för BlackBerry överhuvudtaget, och mellan dig och BlackBerry skall villkoren som är relaterade till tredjepartsobjekt och tredjepartstjänster i detta avtal fortfarande tillämpas på dessa objekt.

(d) I den mån som någon tredjepartskomponent omfattas av ytterligare villkor som ger dig rätten till att använda, kopiera, distribuera eller modifiera hela eller delar av en sådan tredjepartskomponent som är mer omfattande än de rättigheter som du erhåller enligt detta avtal för programvaran, får du nyttja dessa mer omfattande rättigheter om du inte bryter mot villkoren i detta avtal för återstoden av programvaran. Med avseende på tredjepartsprogramvara eller tredjepartstjänster (som inkluderar programvara och innehåll) som BlackBerry gör tillgängliga för dig, om tredjepartsprogramvaran eller tredjepartstjänsten inte åtföljs av en separat licens eller användarvillkor, skall dess användning vara föremål för villkoren i detta avtal, som om det vore programvara eller tjänster (som är tillämpliga) som utgör en del av din BBM-lösning, under förutsättning att BlackBerry tillhandahåller sådan tredjepartsprogramvara eller tredjepartstjänst för dig "SOM DEN ÄR" och "I TILLGÄNGLIGT SKICK", utan uttryckliga eller underförstådda villkor, godkännanden, representationer eller garantier, och mellan dig och BlackBerry skall de begränsningar och undantag från ansvar, friskrivningsklausulsklausuler och återbetalningar som anges i detta avtal för tredjespartobjekt och tredjepartstjänster, och inte för programvara, tillämpas.

6. Modifiering eller upphörande av BBM-lösningen.

(a) Modifiering eller upphörande av BBM-lösningen. Du accepterar att BlackBerry får, utan någon skyldighet gentemot dig, ändra, upphöra, avbryta, ta bort, sätta gränser på eller inaktivera BBM-lösningen, eller någon av dess delar, när som helst, tillfälligt eller permanent, med eller utan föregående meddelande till dig, förutsatt att om BlackBerry permanent avbryter en tjänst (varvid din licens till att använda någon programvara som särskilt har utformats för att komma åt den tjänsten endast ska upphöra automatiskt), och om du har betalat för att tjänsten skall vara tillgänglig för en viss tid och du inte har överträtt mot detta avtal, kan du ha rätt till återbetalning av hela eller en del av det belopp som du har betalat för tjänsten, såsom anges i den aktuella återbetalningspolicy för tjänsten, detaljhandlaren eller betalningsprocessorn som du har betalat avgifterna till. En sådan återbetalning, om det finns någon, kommer att vara din enda rättighet och är BlackBerrys och detaljhandlarens och betalningsprocessorns enda skyldighet gentemot dig i händelse av att BlackBerry permanent avbryter din BBM-lösning, eller en del av den.

(b) Underhåll. Utan att begränsa det föregående, förbehåller sig BlackBerry rätten till, och du godkänner att BlackBerry efter eget gottfinnande, periodvis kan avbryta åtkomsten till BBM-lösningen, eller någon av dess delar, eller på annat sätt ta BBM-lösningen, eller någon av dess delar, ur drift, för att rätta till fel i programvaran, installera uppdateringar och göra diagnoser och annat underhåll av din BBM-lösning.

7. Dina bidrag och annat innehåll.

(a) Feedback. Du kan ge feedback till BlackBerry om BBM-lösningen. Om inte BlackBerry skriftligen godkänner annat, samtycker du härmed till att BlackBerry skall äga alla feedback, kommentarer, förslag, idéer, begrepp och ändringar som du lämnar till BlackBerry angående BBM-lösningen och alla tillhörande immateriella rättigheter (samlat "Feedback"), och du tilldelar härmed BlackBerry all din rätt, titel och intresse därtill. Du kommer inte medvetet att lämna någon feedback till BlackBerry som är föremål för tredje parts immateriella rättigheter. Du samtycker till att helt samarbeta med BlackBerry när det gäller att underteckna ytterligare dokument och göra andra rimliga handlingar som begärs av BlackBerry för att bekräfta att BlackBerry äger denna feedback och möjliggör att BlackBerry kan registrera och/eller skydda alla tillhörande immateriella rättigheter och/eller konfidentiell information.

(b) Innehåll för slutanvändare, tredjepartsobjekt. Du, och inte BlackBerry, är helt ansvarig för ditt innehåll. BlackBerry kontrollerar inte innehållet eller tredjepartsobjekt som görs tillgängliga för dig av slutanvändare när du använder din BBM-lösning eller någon tredjepartstjänst som används i samband med sina BBM-lösningar och utöver den allmänna ansvarsfriskrivningsklausulen i avsnitt 17 garanterar inte BlackBerry eller ger någon annan liknande försäkran om korrekthet, integritet eller kvalitet och är inte ansvarig för sådana tredjepartobjekt. BlackBerry kan fastställa allmänna rutiner och begränsningar som gäller användningen av BBM-lösningen, inklusive volymen av innehåll som kan lagras, den längsta tid under vilken innehållet eller meddelande/diskussionsinlägg kommer att behållas för någon tjänst (inklusive lagring i någon molntjänst), och/eller den tidsperiod då du kan fortsätta att använda eller komma åt innehåll. Du kan endast använda innehållet som tillhandahålls av BlackBerry eller en BlackBerry-partner i samband med en tjänst för personligt bruk och i enlighet med de specifika licensvillkoren som gäller tjänsten, om det finns några. Begränsningar såsom de som anges ovan kommer att anges i den tillämpliga tjänstens dokumentation som du bör bekanta dig med och granska från tid till annan eftersom BlackBerry kan göra eventuella ändringar. Du samtycker till att BlackBerry inte har något som helst ansvar för förlust, radering av, obehörig åtkomst, eller underlåtenhet till att lagra något innehåll och, förutsatt att du har nödvändiga rättigheter eller licenser för att göra det, bör du göra en alternativ backup-kopia av allt innehåll som är viktigt för dig.

(c) Ditt innehåll. Annat än vad som uttryckligen anges i detta avtal eller i ett tillägg därtill, överlåter detta avtal inte någon äganderätt av ditt innehåll till BlackBerry. Med avseende på allt innehåll som du gör tillgänglig för införande i delar av BBM-lösningen som är tillgängligt för andra användare av BBM-lösningen, inklusive BBM-grupper och andra forum som är tillgängliga för dina BBM-kontakter och andra användare av BBM-lösningen, beviljar du BlackBerry en världsomfattande, evig, oåterkallelig, överförbar, royalty-fri och icke-exklusiv licens att använda, distribuera, reproducera, ändra, anpassa, offentligt framföra och offentligt visa det innehåll som är rimligt i samband med tillhandahållande och förvaltning av BBM-lösningen, eller någon av dess delar, och i förhållande till det innehåll som du gör tillgängligt för andra aspekter av BBM-lösningen, ger du BlackBerry en global, royalty-fri och icke-exklusiv licens att använda, distribuera, reproducera, ändra, anpassa, allmänt framföra och visa sådant innehåll som rimligen krävs för att förse dig med BBM-lösningen, och du garanterar och förbinder dig i båda fallen att du har rätt att bevilja BlackBerry sådan licens.

(d) Stötande innehåll och tredjepartsobjekt. Du förstår att genom att använda BBM-lösningen eller en tredjepartsjänst, kan du bli utsatt för innehåll och tredjepartsobjekt som är, eller som du anser vara, kränkande, oanständigt eller på annat sätt stötande. BlackBerry och dess ställföreträdare har rättigheten (men inte skyldigheten) att på eget bevåg förhandsgranska, neka, eller ta bort ditt innehåll eller något tredjepartsobjekt från BBM-lösningen.

(e) Föräldrakontroll och vuxen tillsyn. Delar av BBM-lösningen eller tredjepartstjänster kan inkludera inställningar som tillåter dig att blockera eller filtrera vissa innehåll, tjänster, tredjepartstjänster eller tredje parter. Det är helt och hållet ditt ansvar att välja och aktivera dessa inställningar efter dina önskemål. BlackBerry garanterar inte att dessa inställningar är felfria, kommer att blockera all relevant innehåll, tjänster, tredjepartstjänster eller inte kan inaktiveras eller kringgås av andra som har tillgång till din BBM-lösning. Om du tillåter att dina barn använder din BBM-lösning, eller någon av dess delar, är det ditt ansvar att avgöra om en sådan särskild tjänst, tredjepartstjänst eller tredjepartsobjekt är lämpliga för ditt barn och du är fullt ansvarig för ditt barns åtkomst till och användning av BBM-lösningen, tredjepartstjänster och tredjepartsobjekt, inklusive alla finansiella kostnader eller annat ansvar som uppkommer för sådan användning eller åtkomst.

8. Räddningstjänster. BBM-lösningen är inte sammankopplad med ett allmänt telefonnät (PSTN), använder inte telefonnummer för att kommunicera med andra enheter och är inte utformad eller avsedd att vara en ersättning för din vanliga mobil eller fasta telefon. Dessutom godkänner du att BBM-lösningen inte är utformad eller avsedd att ersätta din traditionella fasta telefon eller trådlösa mobiltelefon och att den inte kan användas till att ringa samtal till "911", "112", "999", "000" eller andra nummer avsedda att ansluta en användare med alarmeringscentraler eller liknande räddningstjänster enligt lokala lagstiftningar om telekommunikation ("Räddningstjänster"). Samtal till räddningstjänster bearbetas inte av BBM-lösningen. Du förstår och accepterar att ytterligare åtgärder som är avskilda från BBM-lösningen måste göras för att få åtkomst till räddningstjänsten och att BlackBerry-koncernen och deras respektive tjänstemän, chefer och anställda inte har något som helst ansvar för eventuella personskador, dödsfall eller skador som uppstår på grund av eller i samband med oförmågan att få åtkomst till räddningstjänsten genom BBM-lösningen.

9. Immateriella rättigheter. Enligt detta avtal förvärvar du inte någon äganderätt, titel eller intresse i eller till några immateriella rättigheter eller någon annan äganderätt, inklusive patent, design, varumärken, upphovsrätt, databasrättigheter och rättigheter till konfidentiell information eller handelsrelaterade affärshemligheter, i eller med anknytning till BBM-lösningen eller någon av dess delar inklusive innehåll som görs tillgängligt genom BlackBerry-koncernen och deras respektive leverantörer som en del av BBM-lösningen enligt detta avtal. Du förvärvar inte heller några licensrättigheter i eller relaterade till BBM-lösningen eller någon av dess delar, eller i något innehåll som görs tillgängligt för dig genom en tjänst, utöver de rättigheter som uttryckligen licensieras till dig enligt detta avtal, i tillhörande dokumentation eller i annat överenskommet skriftligt avtal som du kan ha med BlackBerry. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas häri är uttryckligen förbehållna. Av tydlighetsskäl, trots allt annat i detta avtal, skall inte i något fall några patentlicenser som är beviljade i BBM-lösningen förlängas häri, eller tolkas som att förlängas, för användning av eventuella tredjepartstjänster eller tredjepartsobjekt antingen fristående eller i tillsammans med din BBM-lösning och utan att begränsa det föregående, skall inte i något fall de beviljade licenserna härunder tolkas så att leverantörer av sådana tredjepartstjänster eller tredjepartsobjekt framgångsrikt skall kunna hävda att användningen av sådana tredjepartstjänster eller tredjepartsobjekt antingen i samband med alla eller en del av BBM-lösningen eller fristående är licensierade under BlackBerrys patent genom det faktum att BBM-lösningen, eller någon av dess delar är licensierad härunder. Programvaran och alla kopior som du gör av programvaran, licensieras endast och säljs inte, till dig, och programvaran, all dokumentation och allt innehåll tillhandahålls till dig av BlackBerry-koncernen som en del av BBM-lösningen och de webbplatser som tillåter dig att få åtkomst till alla tjänster skyddas av kanadensisk, amerikansk och internationell upphovsrätt och patentlagar och internationella avtalsbestämmelser. Det finns stränga straff, såväl civil- som straffrättsliga, för intrång av immateriella rättigheter. Du accepterar att ingenting i detta avtal skall påverka de rättigheter och tillgång till rättsmedel, inkluderat förelägganden eller likvärdiga åtgärder i din jurisdiktion, som BlackBerry och alla innehållsleverantörer av en tjänst kan ha enligt tillämplig lagstiftning relaterat till skydd av BlackBerrys eller innehållsleverantörernas immateriella rättigheter eller andra äganderättigheter. Om du: (i) är bosatt i Burundi, Elfenbenskusten, Kosovo, Moçambique, Sierra Leone eller Tanzania, eller om du använder BBM-lösningen från Burundi, Elfenbenskusten, Kosovo, Moçambique, Sierra Leone eller Tanzania, eller (ii) bor i en jurisdiktion som inte har upphovsrätt i sin gällande lagstiftning, eller (iii) bor i en jurisdiktion där upphovsrättens gällande lagstiftning inte skyddar programvaran som licensieras i detta avtal, utöver eventuella andra skyldigheter som du kan ha enligt tillämplig lag i din jurisdiktion, godkänner du uttryckligen att upphovsrättslagen i Kanada skall anses gälla för dig och din användning av BBM-lösning och tredje parter.

10. Export, import och användningsbegränsningar och amerikanska statliga licenser. Programvaran kan innehålla kryptografisk teknik och du accepterar att den inte får exporteras, importeras, användas, överföras eller återexporteras förutom i enlighet med berörda statliga myndigheters gällande lagar och förordningar. Du intygar härmed att: (A) till din bästa vetskap att du är berättigad till att erhålla programvaran enligt gällande lag och inte befinner dig i ett land som är föremål för amerikanska regeringens embargo, eller har utsetts av den amerikanska regeringen som ett "terroriststödjande" land och att du inte är listad på någon amerikansk regeringslista över förbjudna eller begränsade partier och att (B) du inte kommer att använda programvaran för utveckling, produktion, hantering, underhåll, lagring, detektion, identifiering eller spridning av kemiska, biologiska eller nukleära vapen eller deras missilsystem, eller av material eller utrustning som kan användas i sådana vapen eller i deras missilsystem, eller sälja eller exportera till någon eller något företag som deltar i sådan verksamhet. Trots alla avtal med en tredje part eller bestämmelser i lagar, förordningar eller policyn, om du är någon byrå från USA:s regering, då skall dina rättigheter avseende programvaran inte överskrida de rättigheter som anges i detta avtal, om det inte uttryckligen kommit överens av BlackBerry i ett skriftligt avtal mellan dig och BlackBerry och undertecknat av en teknisk direktör eller verkställande direktör från BlackBerry.

11. Säkerhet, konton och lösenord.

(a) Användning av konton och lösenord. Du samtycker till att ta fullt ansvar för att etablera lämpliga säkerhetsåtgärder för att kontrollera åtkomsten till din BBM-lösning, inklusive den enhet på vilken du installerar programvaran. Utan att begränsa det föregående, accepterar du att välja starka lösenord och för att upprätthålla säkerheten och sekretessen för alla lösenord som används för åtkomst till din BBM-lösning eller någon av dess delar, inklusive lösenord som används för åtkomst till ditt BlackBerry ID som används i samband med din BBM-lösning. Vidare godkänner du att du är ansvarig för all aktivitet som sker genom att använda dina lösenord, eller på eller via dina konton, inklusive alla finansiella avgifter eller annat ansvar som uppkommer för sådan aktivitet. Du förbinder dig att omedelbart att meddela BlackBerry vid någon obehörig användning av hela eller delar av din BBM-lösning, inklusive eventuella lösenord för någon av din BBM-lösnings delar genom att kontakta BlackBerrys kundtjänst (kontaktuppgifter finns på www.blackberry.com/support). BlackBerry kan vidta de åtgärder som de anser lämpliga efter att ha tagit emot ett sådant meddelande, men har ingen skyldighet att vidta några åtgärder. Du samtycker till att meddelande av BlackBerry enligt ovan inte befriar dig från ansvaret för all aktivitet som sker via användning av dina lösenord, eller på eller via dina konton.

(b) BlackBerry ID. Om du inte redan har ett BlackBerry ID kommer du att uppmanas att skapa ett för att få åtkomst till och kunna använda din BBM-lösning. När du har skapat ditt BlackBerry ID kan du även använda det till åtkomst för andra produkter eller tjänster som använder BlackBerry ID-tjänsten och för vilken du är berättigad åtkomst till ("BlackBerry ID tillgängliga tjänster"). Såvida inte du och BlackBerry samtycker till andra regler och villkor för din användning av BlackBerry-ID i samband med dessa produkter och tjänster, godkänner du att villkoren i det här avtalet som gäller för BlackBerry ID-tjänst, såväl som en tjänst och som en del av BBM-lösningen, även tillämpas på användningen av ditt BlackBerry ID med tillgängliga tjänster för BlackBerry ID, inklusive utan begränsning, avsnitt 2, 3, 5, 6, 9, 12, 16, 17, 18, 19, 20, och detta avsnitt 11. Dessutom kommer ingen form av uppsägning av detta avtal att påverka tillämpningen av sådana villkor om du fortsätter att använda BlackBerry ID med andra tillgängliga BlackBerry ID-tjänster, såvida inte BlackBerry indikerar att uppsägningen är avsedd att avsluta din rätt att använda din BlackBerry ID med andra tillgängliga tjänster för BlackBerry ID.

12. Sekretess och ingen bakåtkompilering. Du bekräftar och accepterar att BBM-lösningen var: (a) utvecklad inom rimlig tid och kostnad av BlackBerry och/eller BlackBerry-koncernen, och (b) att BBM-lösningen innehåller konfidentiell information, inklusive handelsrelaterade hemligheter från BlackBerry, BlackBerry-koncernen och deras respektive leverantörer. Detta avtal ger dig ingen rätt att erhålla någon källkod för programvara, tjänster, tredjepartsobjekt eller tredjepartstjänster från BlackBerry, BlackBerry-koncernen eller dess distributörer och, förutom i den utsträckning som BlackBerry uttryckligen hindras av lag från att förbjuda dessa aktiviteter, godkänner du att du inte kommer att ändra, modifiera, anpassa, skapa härledda produkter, översätta, vanställa eller bakåtkompilera programvara, tjänster, eller tredjepartsobjekt eller tredjepartstjänster eller försök att göra det, eller att tillåta, samtycka, tillåta eller uppmuntra någon annan att göra detsamma. Vid tillämpningen av detta avtal, innefattar "Bakåtkompilera" någon form av bakåtkompilering, översättning, demontering, dekompilering, dekryptering eller dekonstruering (inklusive någinnefattar on aspekt av "dumpning av RAM/ROM eller beständig lagring", "kabel eller trådlös länksniffning , eller "svart låda" bakåtkompliering) data, programvara (inklusive gränssnitt, protokoll och andra data som ingår i eller används tillsammans med program som tekniskt sett kan eller inte kan anses vara programkod), tjänst, eller hårdvara eller någon metod eller process för att erhålla eller konvertera någon typ av information, data eller programvara från en form till en mänskligt läsbar form.

13. Avtalsperiod. Detta avtal börjar gälla när du accepterar att binda dig till villkoren i detta avtal (som beskrivs i ingressen ovan) och skall fortsätta att gälla såvida det inte sägs upp i enlighet med bestämmelserna häri.

14. Sanktioner och uppsägning.

Förutom alla andra av BlackBerrys rättigheter eller sanktioner som anges i detta avtal:

(A) Om du bryter mot detta avtal, kan BlackBerry eller dess ombud, men de är inte skyldiga att, vidta vissa åtgärder som de anser lämpliga. Sådana åtgärder kan omfatta, men är inte begränsade till, omedelbar avstängning eller uppsägning av hela eller delar av din BBM-lösning eller något tredjepartsobjekt som används i samband med din BBM-lösning.

(b) BlackBerry kan, förutom alla andra rättigheter och sanktioner som föreskrivs i detta avtal eller enligt lag, (i) omedelbart säga upp detta avtal och alla andra licensavtal mellan dig och BlackBerry för någon annan del av din BBM-lösning som används av dig om du bryter mot detta avtal, eller eventuella tillägg eller andra avtal som du har med BlackBerry eller en BlackBerry-partner, genom att inte betala några avgifter inom trettio (30) dagar efter att de förfaller till betalning, och/eller (ii) upphör att tillhandahålla någon tjänst (er) till dig som är relaterad till din BBM-lösning. När du har försett BlackBerry med korrekta kontaktuppgifter, skall BlackBerry använda rimliga ansträngningar för att förse dig med uppsägningsmeddelandet.

(c) Dessutom kan BlackBerry säga upp detta avtal och/eller omedelbart upphöra med att tillhandahålla någon del av eller hela BBM-lösningen utan något som helst skyldighet till dig om BlackBerry hindras från att tillhandahålla någon del av eller hela BBM-lösningen av någon lag, reglering, krav eller beslut som utfärdats i någon slags domstol eller annan statlig myndighet, eller om ett meddelande från någon myndighet eller departement indikerar att BlackBerry är inte tillåten att tillhandahålla någon del av eller hela BBM-lösningen. Ingenting häri skall tolkas till att kräva att BlackBerry söker ett undantag från sådan lag, regel, förordning eller begränsning eller begär rättslig prövning eller överklagande av något domstolsbeslut. Om möjligt, kommer BlackBerry att använda rimliga ansträngningar för att förse dig med trettio (30) dagar innan en sådan uppsägning eller upphörande om det rör sig om en betaltjänst.

(e) Förutom vad som uttryckligen anges häri, skall BlackBerry inte ha något ansvar för dig som uppstår från eller är relaterat till uppsägningen av detta avtal, eller några rättigheter eller licenser som har beviljas häri, i enlighet med detta avtal.

(f) En uppsägning enligt detta avtal av BlackBerry blir effektiv utan att BlackBerry får något som helst rättsligt eller administrativt samtycke, godkännande eller upplösning i din jurisdiktion.

(g) Om du är bosatt i Frankrike, kan du säga upp detta avtal med trettio (30) dagars varsel om BlackBerry väsentligen bryter mot avtalet och underlåter att korrigera en sådan överträdelse inom en rimlig tid efter meddelande om sådana överträdelser.

15. Konsekvenser vid uppsägning. När detta avtal sägs upp, oavsett orsak, upphör tillhandahållandet av BBM-lösningen och alla andra tjänster, eller om ditt abonnemang eller en gratis testperiod för BBM-lösningen, eller en del av den, löper ut eller sägs upp: (a) Kommer du omedelbart upphöra med all användning av BBM-lösningen och radera eller avinstallera alla kopior av den berörda programvaran som finns i din ägo eller kontroll, eller i de fall där avtalet inte sägs upp, kommer programvaruobjekten för vilken licensen, eller i de fall det gäller tjänster tillhandahållande av tillämpliga tjänster, som har avslutats eller upphört att gälla, och (b) BlackBerry skall ha rätt att blockera all överföring av data till och från sådan programvara och/eller tjänster, utan meddela till dig innan. Vid uppsägning eller när din licens för att använda BBM-lösningen eller någon del därav upphör, godkänner du att BlackBerry kan radera filer, program, data och meddelanden som är kopplade till ditt konto för BBM-lösningen, eller tillämpliga delar av den, utan att meddela dig innan. Du är fortfarande ansvarig för alla utestående belopp fram till och med den dag då avtalet upphör som är relaterade till den berörda delen av din BBM-lösning och tredjepartsobjekt, inklusive belopp som debiteras ditt godkända betalningssätt. I händelse av att BlackBerry säger upp detta avtal, skall du, i enlighet med bestämmelserna i detta avtal, betala BlackBerry alla avgifter (inklusive skäliga advokatarvoden och kostnader) och relaterade utgifter som BlackBerry har betalat eller ådragit sig vid tillämpningen av dess rättigheter nedan.

16. Ansvar för din BBM-lösning. Du ansvarar för användningen av din BBM-lösningen och du accepterar att ansvara för och att kompensera BlackBerry, BlackBerry-koncernen och deras leverantörer, efterträdare, agenter, auktoriserade distributörer, (inklusive mobiloperatörer) och förvärvare och var och en av dess direktörer, tjänstemän, anställda och fristående entreprenörer för alla skador, förluster, kostnader eller utgifter (inklusive skäliga advokatarvoden och kostnader) som åsamkats dem i förhållande till eller i samband med användningen av din BBM-lösning, inklusive om du överträder detta avtal eller eventuella tillägg till detta avtal ("Förluster") och eventuella förluster som härrör från anspråk eller processer som har väcks av en tredje part. Ingen åtgärd häri som har tilldelats BlackBerry är avsedd att vara, och skall inte heller tolkas som, med undantag för eventuella andra åtgärder som föreskrivs häri eller som tillåts enligt lag eller i eget kapital, men alla sådana åtgärder skall vara kumulativa.

17. Garanti, ansvarsfriskrivningsklausul.

LAGARNA I EN DEL LÄNDERS LAGSTIFTNING TILLÅTER INTE ANSVARSBEGRÄNSNING ELLER UNDANTAG FRÅN FÖRSÄKRINGAR, VILLKOR, GODKÄNNANDEN, GARANTIER ELLER INTYG I AVTAL MED KONSUMENTER OCH OM DU ÄR EN KONSUMENT KAN DET HÄNDA ATT DESSA UNDANTAG INTE GÄLLER DIG. OM DU ÄR BOSATT I FRANKRIKE KAN INTE DEN BEGRÄNSADE FÖRSÄKRINGEN I DETTA AVTAL HINDRA EVENTUELLA LAGSTADGADE ELLER OBLIGATORISKA RÄTTIGHETER SOM DU HAR ENLIGT FRANSK LAG FÖR FÖRSÄKRINGAR SOM AVSER JURIDISKA DOLDA FEL. OM DU ÄR BOSATT I LUXEMBURG, PÅVERKAR DETTA AVTAL INTE DINA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER NÄR DET GÄLLER LATENTA FEL.

(a) BBM-lösning. BlackBerry kommer att tillhandahålla BBM-lösningen med rimlig omsorg och kompetens. BlackBerry ger inga andra löften eller garantier för BBM-lösningen och garanterar eller tillhandahåller inte någon annan liknande försäkran om att:

(i) Din användning av din BBM-lösning kommer att vara oavbruten eller felfri eller kontinuerligt vara tillgänglig, eller

(ii) Din BBM-lösning, inklusive alla meddelanden, innehåll eller information som skickas av dig eller till dig eller lagras av eller på uppdrag av dig, kommer att vara fria från förlust, korruption, attacker, virus, störningar, dataintrång eller andra säkerhetsintrång, eller kommer att vara korrekt, överförd oskadad eller inom en rimlig tidsperiod.

(b) Allmänna försäkringar.

(i) I MÖJLIGASTE UTSTRÄCKNING SOM GÄLLANDE LAG TILLÅTER, FÖRUTOM VAD SOM UTTRYCKLIGEN ANGES I DETTA AVTAL, ÄR ALLA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, VILLKOR, GODKÄNNANDEN, GARANTIER, REPRESENTATIONER ELLER FÖRSÄKRINGAR AV NÅGOT SLAG, INKLUSIVE ALLA VILLKOR, GODKÄNNANDEN, GARANTIER, INTYG ELLER FÖRSÄKRINGAR OM HÅLLBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER ANVÄNDNING, SÄLJBARHET, MARKNADSMÄSSIG KVALITET, ICKE-INTRÅNG, GODKÄND KVALITET ELLER TITEL, ELLER SOM UPPSTÅR FRÅN EN LAG ELLER EN SEDVANERÄTT ELLER AGERINGSFÖRFARANDE ELLER HANDELSPRAXIS, OCH ALLA ANDRA FÖRSÄKRINGAR, INTYG, VILLKOR, INTYG OM ERKÄNNANDE ELLER GARANTIER AV NÅGOT SLAG, ANTINGEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, ÄR HÄRMED FRISKRIVNA OCH UTESLUTNA. OM DU ÄR BOSATT I POLEN, UTESLUTER BLACKBERRY UTTRYCKLIGEN DEN LAGSTADGADE FÖRSÄKRINGEN (REKOJMIA) NÄR DET GÄLLER DE VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS ENLIGT DETTA AVTAL.

(ii) I den utsträckning som tillämplig lag medger, kan inte underförstådda försäkringar, godkännanden, garantier, försäkran eller villkor som är relaterade till programvaran inte uteslutas enligt ovan, men kan begränsas, de begränsas härmed till nittio (90) dagar från det datum då du först installerade programvaran på enheten.

(c) Tredjepartsobjekt och tredjepartstjänster, länkade webbplatser.

(i) FÖRUTOM DÄR DET UTTRYCKLIGEN ÄR FÖRBJUDET ENLIGT GÄLLANDE LAG, SKA INTE TREDJEPARTSTJÄNSTER OCH TREDJEPARTSOBJEKT KONTROLLERAS AV BLACKBERRY, BLACKBERRY STÖDJER INGA SPECIELLA TREDJEPARTSOBJEKT ELLER TREDJEPARTSTJÄNSTER, OCH BLACKBERRY HAR INGET ANSVAR FÖR DITT VAL, ANVÄNDNING, ÅTKOMST, ELLER GENOMFÖRANDET AV TREDJEPARTSTJÄNSTER ELLER TREDJEPARTSOBJEKT.

(ii) DET FÖREGÅENDE GÄLLER OAVSETT: (A) HUR DU FÖRVÄRVAR ELLER FÅR TILLTRÄDE TILL TREDJEPARTSOBJEKT OCH/ELLER ELLER TREDJEPARTSTJÄNSTER, T.EX. VARE SIG DE ÄR OBEROENDE ELLER GÖRS VIA BLACKBERRY ELLER DIN MOBILOPERATÖR, ELLER (B) VARE SIG DESSA TREDJEPARTSOBJEKT ELLER TREDJEPARTSTJÄNSTER (INKLUSIVE MOBILTJÄNSTER) KRÄVS FÖR ATT ANVÄNDA HELA ELLER DELAR AV DIN BBM-LÖSNING.

(iii) UTAN ATT BEGRÄNSA FÖREGÅENDE, FÖRUTOM DÄR DET UTTRYCKLIGEN ÄR FÖRBJUDET ENLIGT GÄLLANDE LAG, TILLHANDAHÅLLER BLACKBERRY ELLER GÖR TILLGÄNGLIGA ALLA TREDJEPARTSOBJEKT OCH TREDJEPARTSTJÄNSTER ELLER ANNAT SOM ANVÄNDS AV DIG TILLSAMMANS MED BBM-LÖSNINGEN PÅ EN "SOM DEN ÄR" OCH "I TILLGÄNGLIGT SKICK"-BASIS, UTAN NÅGRA VILLKOR, GARANTIER, FÖRSÄKRAN INTYG ELLER FÖRSÄKRINGAR AV NÅGOT SLAG OCH BLACKBERRY HAR INGEN SOM HELST SKYLDIGHET TILL DIG ELLER NÅGON TREDJE PART SOM SJÄLV ELLER GENOM DIG, GÖR ANSPRÅK PÅ EVENTUELLA PROBLEM SOM ÄR RELATERADE TILL TREDJEPARTSOBJEKT ELLER TREDJEPARTSTJÄNSTER, INKLUSIVE: (A) NOGGRANNHET, ÖVERFÖRING, PUNKTLIGHET ELLER FRAMTIDA TILLGÄNGLIGHET AV SÅDANA TREDJEPARTSOBJEKT, ELLER TREDJEPARTSTJÄNSTER, ELLER NÅGON DEL AV PROGRAMVARAN SOM ENDAST ÄR AVSEDD ATT MÖJLIGGÖRA DENNA ÅTKOMST, (B) PRESTANDAN ELLER ICKE-PRESTANDAN AV TREDJEPARTSOBJEKT ELLER TREDJEPARTSTJÄNSTER, ELLER (C) DRIFTSKOMPATIBILITETEN HOS TREDJEPARTSOBJEKT ELLER TREDJEPARTSTJÄNSTER MED ALLA ELLER EN DEL AV DIN BBM-LÖSNING, ELLER (D) DE HANDLINGAR ELLER FÖRSUMMELSER AV TREDJE PART SOM SKER I SAMBAND MED TREDJEPARTSOBJEKT ELLER TREDJEPARTSTJÄNSTER, INKLUSIVE NÄR DET GÄLLER TREDJE PARTS ANVÄNDNING AV DINA DATA.

(iv) UTAN ATT BEGRÄNSA FÖREGÅENDE, FÖRUTOM DÄR DET UTTRYCKLIGEN ÄR FÖRBJUDET ENLIGT GÄLLANDE LAG, GODKÄNNER DU SÄRSKILT ATT BLACKBERY INTE ÄR ANSVARIG ELLER SKYLDIG TILL EVENTUELLA VIRUS ELLER HOTFULLA, OBSCENA, SKADESTÅNDSGRUNDANDE, KRÄNKANDE ELLER OLAGLIGA TREDJEPARTSTJÄNSTER, TREDJEPARTSOBJEKT ELLER FÖR TREDJEPARTSOBJEKT ELLER TREDJEPARTSTJÄNSTER ELLER ÖVERFÖRINGSTEKNIK, SOM BRYTER MOT TREDJE PARTS IMMATERIELLA RÄTTIGHETER. DINA ÅTGÄRDER OM NÅGOT SÅDANT ANSPRÅK MED AVSEENDE TILL TREDJEPARTSOBJEKT ELLER TREDJEPARTSTJÄNSTER, SKALL ENDAST VARA MOT RELEVANTA TREDJE PARTER.

(d) Verksamhetskritiska applikationer. DIN BBM-LÖSNING OCH NÅGON AV DESS DELAR, ÄR INTE LÄMPLIGA FÖR ANVÄNDNING I VERKSAMHETSKRITISKA APPLIKATIONER ELLER FARLIGA MILJÖER ELLER MILJÖER SOM KRÄVER FELSÄKRINGSKONTROLLER ELLER FELSÄKER PRESTANDA, INKLUSIVE DRIFT AV KÄRNKRAFTVERK, LUFTFARTSNAVIGERING KOMMUNIKATIONSSYSTEM, FLYGTRAFIKLEDNING, LIVSUPPEHÅLLNING, VAPENSYSTEM, ELLER NÖDPLATSANGIVARE ELLER ANDRA RÄDDNINGSTJÄNSTER. DU FRAMHÅLLER OCH GARANTERAR ATT DU KOMMER ATT UPPRÄTTHÅLLA EN TILLRÄCKLIG DATAÅTERSTÄLLNING OCH BACKUP-SYSTEM, OCH I HÄNDELSE AV: (i) AVBROTT I ANVÄNDNING ELLER TJÄNST, ELLER (ii) SVÅRIGHETER ELLER FEL I DATAÖVERFÖRING, ELLER (iii) FÖRLUST ELLER SKADOR PÅ DATA, ACCEPTERAR DU ATT OMEDELBART: BEGRÄNSA ALLA FÖRLUSTER OCH SKADOR OCH RAPPORTERA DESSA PROBLEM TILL BLACKBERRY. UTAN ATT BEGRÄNSA DEN ALLMÄNNA ANSVARSFRISKRIVNINGSKLAUSULEN FÖR SKADOR I AVSNITT 18 (B), ÄR BLACKBERRY UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ANSVARIG FÖR NÅGRA SKADOR NÄR DET GÄLLER DIN ANVÄNDNING AV DIN BBM-LÖSNING, ELLER NÅGON AV DESS DELAR, FÖR VERKSAMHETSKRITISKA APPLIKATIONER ELLER I FARLIG MILJÖ ELLER MILJÖER SOM KRÄVER FELSÄKRINGSKONTROLLER ELLER FELSÄKER PRESTANDA, OAVSETT OM DESSA SKADOR VAR FÖRUTSEDDA ELLER OFÖRUTSEDDA, OCH ÄVEN OM BLACKBERRY HAR MEDDELATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR.

(e) Programvara förvärvad från iTunes Store. I händelse av ett fel i programvaran för att uppfylla alla gällande försäkringar när det gäller all den programvara som har förvärvats från iTunes Store, kan du meddela Apple och Apple kommer att återbetala inköpspriset, om det finns något, som du betalade för din kopia av programvaran och Apple kommer inte att ha något annat ansvar för eventuella andra anspråk, förluster, skulder, skador, kostnader eller utgifter som hänförs till underlåtenhet av att följa alla tillämpliga garantier.

18. Ansvarsbegränsning.

VISSA LÄNDER TILLÅTER INTE UNDANTAG AV, INDIREKTA ELLER ANDRA SKADOR I AVTAL MED KONSUMENTER OCH I DEN OMFATTNING DU ÄR EN KONSUMENT KANSKE INTE BEGRÄNSNINGARNA ELLER UNDANTAGEN I DETTA AVSNITT GÄLLER DIG.

(a) I MÖJLIGASTE UTSTRÄCKNING SOM GÄLLANDE LAG TILLÅTER OCH I FÖRBEHÅLL FÖR DE SÄRSKILDA SANKTIONERNA I DETTA AVTAL, ÄR BLACKBERRY UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ANSVARIG FÖR NÅGON AV FÖLJANDE SKADETYPER: FÖLJDSKADOR, EXEMPLIFIERANDE, OAVSIKTLIGA, INDIREKTA, SÄRSKILDA, STRAFFBARA, MORALISKA ELLER FÖRVÄRRADE SKADOR, SKADOR VID FÖRLUST AV VINST ELLER INTÄKTER, UTEBLIVEN FÖRVÄNTAD BESPARING, AVBROTT, FÖRLUST AV INFORMATION, FÖRLUST AV AFFÄRSMÖJLIGHET, SKADAD ELLER FÖRLUST AV DATA ELLER BROTT MOT DATASÄKERHET, UNDERLÅTENHET ATT ÖVERFÖRA ELLER TA EMOT DATA, PROBLEM I SAMBAND MED PROGRAM SOM ANVÄNDS I SAMBAND MED DIN BBM-LÖSNING ELLER SOM RESULTAT AV ÄNDRINGAR ELLER FÖRSÖK TILL ÄNDRINGAR AV DIN BBM-LÖSNING, ELLER NÅGON AV DESS DELAR, AV NÅGON ANNAN ÄN BLACKBERRY, DRIFTSTOPPSKOSTNADER, FÖRLUST AV ANVÄNDNING AV DIN BBM-LÖSNING ELLER NÅGON AV DESS DELAR ELLER NÅGON TREDJEPARTSTJÄNST ELLER TREDJEPARTSOBJEKT, KOSTNADER FÖR ERSÄTTNINGSVAROR, KOSTNADER FÖR INTRÄDE, INRÄTTNINGAR ELLER TJÄNSTER, KOSTNADER FÖR KAPITAL ELLER ANDRA LIKNANDE PENNINGFÖRLUSTER TILL FÖLJD AV ELLER I RELATION MED DETTA AVTAL ELLER DIN BBM-LÖSNING, INKLUSIVE ANVÄNDNING, OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA, PRESTANDA ELLER BRISTANDE PRESTANDA AV DIN BBM-LÖSNING, OAVSETT OM DYLIKA SKADOR VAR FÖRUTSEDDA ELLER OFÖRUTSEDDA OCH ÄVEN OM BLACKBERRY HAR FÅTT INFORMATION OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR.

(b) I möjligaste utsträckning som gällande lag tillåter, får under inga omständigheter det sammanlagda ansvaret för BlackBerry överstiga det högre av (i) det belopp som betalats för den del av programvaran i fråga, (ii) det belopp som betalats för den aktuella perioden av betaltjänsten i fråga, och (iii) fem (5) amerikanska dollar.

(c) I möjligaste utsträckning som gällande lag tillåter, i den utsträckning som BlackBerry har skyldighet till dig härunder, skall BlackBerry endast hållas ansvarig för skador som har uppstått under perioden för ett sådant misslyckande, försening eller icke-utförande av din BBM-lösning.

(d) Inget i detta avsnitt begränsar BlackBerrys ansvarsskyldighet gentemot dig i händelse av dödsfall eller kroppsskada som ett direkt resultat av försumlighet från BlackBerry, förutsatt att eventuellt skadestånd från BlackBerry skall uceras till ditt eller någon annans bidrag. Om du är bosatt i Italien eller Luxemburg begränsar ingenting i detta avsnitt BlackBerrys ansvarsskyldighet gentemot dig som en direkt följd av illvilja eller grov vårdslöshet från BlackBerry, förutsatt att eventuellt skadestånd från BlackBerry skall reduceras till ditt eller någon annans bidrag.

(e) I MÖJLIGASTE UTSTRÄCKNING SOM GÄLLANDE LAG TILLÅTER SKALL VARDERA PARTEN VARA ANSVARSKYLDIG INFÖR DEN ANDRA ENDAST OM DETTA UTTRYCKLIGEN ANGES I DETTA AVTAL OCH HAR INGEN ANNAN SKYLDIGHET, PLIKT ELLER ANSVAR OAVSETT KONTRAKT, KRÄNKNING, LAG ELLER ANNAT.

(f) I MÖJLIGASTE UTSTRÄCKNING SOM GÄLLANDE LAG TILLÅTER, GÄLLER DE BEGRÄNSNINGAR, UTESLUTNINGAR OCH ANSVARSFRISKRIVNINGSKLAUSULER I DETTA AVTAL: (I) OBEROENDE AV ORSAKEN TILL DIN HANDLING, KRAV ELLER ÅTGÄRD, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, VÅRDSLÖSHET, KRÄNKNING, STRIKT ANSVAR, LAG, AVTALSBROTT ELLER NÅGON ANNAN JURIDISK TEORI, (II) GÄLLER ÄVEN VID EN VÄSENTLIG ÖVERTRÄDELSE ELLER ÖVERTRÄDELSER ELLER MISSLYCKANDE MED DET GRUNDLÄGGANDE SYFTET MED DETTA AVTAL ELLER DE SANKTIONER SOM FINNS HÄRI, (III) GÄLLER INTE DE ERSÄTTNINGSSKYLDIGHETER SOM ANGES HÄRI ELLER FÖRSKINGRING ELLER ÖVERTRÄDELSE AV NÅGON AV PARTERNA FRÅN DEN ANDRA PARTENS IMMATERIELLA RÄTTIGHETER ELLER ÖVERTRÄDELSE MOT AVSNITT I DETTA BERÄTTIGADE AVTAL: "REGLER FÖR ANVÄNDNING BBM-LÖSNINGEN" (AVSNITT 2), "ANVÄNDNING AV PROGRAMVARA" (AVSNITT 3), "IMMATERIELLA RÄTTIGHETER" (AVSNITT 9), "EXPORT, IMPORT OCH ANVÄNDARBEGRÄNSNINGAR OCH AMERIKANSKA STATLIGA LICENSER"(PUNKT 10)," SEKRETESS OCH INGEN BAKÅTKOMPILERING "(AVSNITT12) OCH" ANVÄNDARUPPGIFTER "(DEL 20), OCH (IV) GÄLLER TILL TOTALT FÖR BLACKBERRY ELLER BLACKBERRY- KONCERNEN, DERAS EFTERTRÄDARE, FÖRVÄRVARE OCH AUKTORISERADE BLACKBERRY DISTRIBUTÖRER (INKLUSIVE MOBILOPERATÖRER OCH GODKÄNDA BLACKBERRY ÅTERFÖRSÄLJARE AV PROGRAMVARA).

(g) UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HAR NÅGON TJÄNSTEMAN, CHEF, ANSTÄLLD, OMBUD, DISTRIBUTÖR, LEVERANTÖR (ANNAT ÄN EN ERBJUDANDE SÄLJARE), TJÄNSTELEVERANTÖR, OBEROENDE LEVERANTÖR, ELLER NÅGON MOBILOPERATÖR (FÖRUTOM ENLIGT OVAN) NÅGON AV DE BLACKBERRY-KONCERNEN NÅGOT ANSVAR SOM UPPKOMMER FRÅN ELLER ÄR RELATERAT TILL DETTA AVTAL.

(h) DU GODKÄNNER ATT FRISKRIVNINGSKLAUSULERNA, UNDANTAG OCH BEGRÄNSNINGAR SOM ANGES I DETTA AVTAL UTGÖR EN VÄSENTLIG DEL AV AVTALET MELLAN PARTERNA OCH ATT I AVSAKNAD AV SÅDANA FRISKRIVNINGSKLAUSULER, UNDANTAG OCH BEGRÄNSNINGAR: (I) SKULLE AVGIFTER OCH ANDRA VILLKOR I AVTALET VARA VÄSENTLIGT ANNORLUNDA OCH (II) SKULLE PÅVERKA BLACKBERRYS FÖRMÅGA ATT ERBJUDA OCH DIN FÖRMÅGA ATT ANVÄNDA BBM-LÖSNINGEN, PROGRAMVARA ELLER TJÄNSTER ENLIGT DETTA AVTAL OCH/ELLER BLACKBERRYS FÖRMÅGA ATT GÖRA TREDJEPARTSOBJEKT OCH TREDJEPARTSTJÄNSTER ÅTKOMLIGA GENOM BBM-LÖSNING.

19. Samtycke till insamling, användning, behandling, överföring, lagring och utlämnande (samlat "Behandling" eller "Behandla") av information.

Personuppgifter som behandlas av BlackBerry-koncernen och dess tjänsteleverantörer kommer att behandlas i enlighet med BlackBerrys sekretesspolicy (som härmed införlivas genom hänvisning i detta avtal och kan ses på www.blackberry.com/legal eller erhållas genom att skicka ett e-postmeddelande till legalinfo@blackberry.com). Om du befinner dig i Europeiska unionen eller i ett EES-land är, i tillämpliga fall, dataregisteransvarig för dina personuppgifter den BlackBerry-enhet med vilken du har ingått detta avtal.

(a) Personlig information. Din användning av BBM-lösningen (eller någon av dess delar), inklusive installation och/eller användning av programvaran, eller tillhörande mobiltjänster, eller skapandet av ett BlackBerry ID, kan leda till att behandlingen av dina personuppgifter enligt definitionen i tillämplig lag, eller om du är ett företag eller annan form av juridisk person, om dina anställda och andra personer som du tillåter använda din BBM-lösning för din räkning (kollektivt, "Användare") av BlackBerry-koncernen och dess mobiloperatör, din mobiloperatör och tredje parter med produkter eller tjänster som används med din BBM-lösning. Beroende på vilka tjänster som används får personuppgifter innehålla information såsom namn, visningsbild, status och personliga meddelanden, e-postadress, telefonnummer, språkinställning, BlackBerry ID, kontouppgifter och inställningar, information om enheten (till exempel enhetsidentifierare och enhetsmodell), land och tidszon, information om mobiloperatör och uppgifter om användningen av din BBM-lösnings funktioner och de tjänster eller programvara och hårdvara som används i samband med din BBM-lösning. Beroende på vilka funktioner som BBM-lösningen har kan information från adressbok, lokaliseringsuppgifter för enheten, kalender, foton, påminnelser kommas åt av BBM-lösningen och bearbetas av BlackBerry för att erbjuda funktioner som använder denna information som en del av eller i samband med BBM-lösningen (till exempel att tillåta dig att skicka en "Rekommendera BBM" via e-post eller SMS till kontakt (er) i din adressbok). Du samtycker till att BlackBerry-koncernen får samla in sådan personlig information från dig direkt, eller från mobiloperatörer eller tredje part med produkter eller tjänster som används med din BBM-lösning. Om du är ett företag eller annan juridisk person, skall du se till att du har erhållit alla nödvändiga tillstånd och befogenheter för att godkänna och ge de medgivanden som krävs enligt avsnitt 19 eftersom de relaterar till personlig information om dina användare som samlas in genom att de använder din BBM-lösning.

(b) Ändamål. I överrensstämmelse med BlackBerrys sekretesspolicy, får personuppgifter behandlas av BlackBerry-koncernen och deras tjänsteleverantörer för ändamål relaterade till (i) att förstå och uppfylla dina behov och önskemål och att förse dig med din BBM-lösning och BlackBerry ID, (ii) utveckla nya och förbättra befintliga produkter och tjänster, inklusive att kommunicera med dig om dem, (iii) att leda och utveckla BlackBerry-koncernens verksamhet och drift samt (iv) att uppfylla lagar och förordningar. Dessutom kan BlackBerry tillhandahålla eller skicka uppgraderingar eller uppdateringar eller meddelanden om uppgraderingar eller uppdateringar av programvaran, eller andra BlackBerry-produkter och tjänster, programvara från tredje part, tredjepartsinnehåll eller tredjepartstjänster och relaterade produkter och tjänster till användare.

(c) "Moln-baserade" tjänster. Du godkänner att BBM-lösningen gör "molnbaserade" meddelandetjänster och andra tjänster tillgängliga, vilka kan inkludera fjärråtkomst, lagring eller backup-funktion som tillhandahålls av BlackBerry-koncernen eller deras tjänsteleverantörer och du accepterar att genom att använda sådana tjänster, information som du anger, förser, eller integrerar med sådana tjänster (till exempel visningsnamn och bilder, statusmeddelanden, kontaktlista eller gruppinformation, kalender, eller annan information i enheten såsom arbetsuppgifter och mediafiler) får behandlas av BlackBerry-koncernen för att underlätta de tjänster som erbjuds i enlighet med ditt/dina avtal med BlackBerry och du intygar och garanterar att du har alla nödvändiga godkännanden för att ge sådana uppgifter till BlackBerry.

(d) Sociala funktioner. BBM-lösningen inkluderar "sociala funktioner" som tillåter dig att göra dig synlig och få kontakt med andra människor och för att förbättra eller förstärka din upplevelse med tjänster eller programvara, eller tredjepartsprogramvara eller tredjepartstjänster som är integrerade med sociala funktioner som är tillgängliga genom BlackBerry. Om du använder sådana funktioner accepterar du att din tillgänglighet för att interagera med eller kontakta andra kan indikeras till andra och din profil, visningsnamn, visningsbilder, statusmeddelanden, medlemsstatus och andra kännetecken eller upplysningar kan ses och kommenteras av dessa individer. Om du till exempel använder en tjänst eller tredjepartstjänst som är integrerad med BBMs sociala plattform accepterar du att där det finns sådana funktioner: (i) Dina BlackBerry Messenger-kontakter kan se om du använder en sådan service eller tredjepartstjänst, (ii) Dina kontakter kan se din profil och programvara och innehåll (till exempel spel, musik eller andra mediafiler, beroende på tjänsten eller tredjepartsprogramvara) som du har laddat ner, konsumerar, eller som finns tillgängligt för att dela som en del av användningen av tjänsten eller tredjepartstjänsten, liksom kommentarer som du eller andra gör om dem, (iii) när du skickar kommentarer om dina kontakter eller programvaran eller innehållet som de har laddat ner eller konsumerar som en del av deras användning av tjänsten eller tredjepartstjänst, information om dig (t.ex. dina kommentarer, användarprofilnamn och visningsbild) kan visas för andra kontakter för att enskilda, och (iv) tjänsten eller tredjepartstjänsten kan innehålla automatiserade funktioner som utför analyser för att utarbeta rekommendationer baserat på dina preferenser och utnyttjande av tjänsten eller programvaran. Kontrollera tillämpliga inställningsalternativ för tillämpliga tjänster eller programvara för tillgängliga alternativ för att justera tillgänglighet eller sekretessinställningar för sådana tjänster eller programvara.

(e) Integration med tredjepartstjänster. BBM-lösningen kan kräva tredjepartstjänster för att kunna fungera (t.ex. mobiltjänster). Om du väljer att integrera eller länka din BBM-lösning med tredjepartstjänster (till exempel tjänster som underlättar användningen av din BBM-lösning i samband med sociala nätverk eller andra tjänster som erbjuds av tredje part), godkänner du att BlackBerry använder dina inloggningsuppgifter för att komma åt tredjepartstjänster för din räkning och behandla din personliga information om sådana tredjepartstjänster för att underlätta din tillgång till sådana tredjepartstjänster för dina personliga och/eller inhemska ändamål. Den information som behandlas kan inkludera: (i) Ditt BlackBerry ID eller annat tillämplig konto-ID, lösenord (s), säkerhetstoken eller andra inloggningsuppgifter för varje sådan tredjepartstjänst eller andra konton som du integrerar med din BBM-lösning, (ii) Ditt kontos profilinformation (t.ex. BlackBerry ID, din visningsbild, visningsnamn, personligt meddelande, tillgänglighetsstatus, land, tidszon, unika enhetsidentifierare, etc.), (iii) på enheten kontaktinformation, (iv) en indikation på vilka tredjepartsprogram eller tjänster du har anslutit till din programvarukonto, och (v) sessionsdata som resulterar från din användning av tredjepartsprogram eller tjänster som du har anslutit till ditt programvarukonto (t.ex. poängrekord som du har uppnått i ett anslutet tredjepartspel eller program för visning i din profilruta i programvarukontot, snabbmeddelandedata från snabbmeddelandechattar som du har genomfört via ett anslutet tredjepartsprogram eller tjänst och som har underlättats av programvarans snabbmeddelandefunktioner, etc.) . Du godkänner också att BlackBerry lämnar ut personlig information till tillämpliga tredjepartstjänsteleverantörer (inklusive mobiloperatörer) för aktivering, fakturering, tillhandahållande, service, underhåll och deaktiveringsändamål. Sådana tredjepartstjänster är inte kontrollerade av BlackBerry. Om dina personliga uppgifter lämnas till din mobiloperatör, eller tredje part med produkter eller tjänster som används av din BBM-lösning, är de föremål för dessa tredje parters tillämpliga avtal och sekretesspolicy och du bör granska dessa villkor innan du använder tredjepartstjänster och tredjepartsprogramvara. Du bör granska alternativ- eller hjälp-menyn i din enhets programvara och i programvaran för att lära sig mer om och, i förekommande fall, justera beviljade behörigheter och tillgängliga kontroller av sådana tredjepartstjänster och tredjepartsprogramvara.

(f) Cookies och liknande teknik. BlackBerry-koncernen kan använda "cookies" (småbitar av data som lagras på enheten) eller liknande verktyg genom att använda anonym information så att du kan logga in på vissa tjänster för att skydda både dig och BlackBerry, bidra till att göra tjänsterna enklare att använda eller skräddarsy din erfarenhet, eller för analyser som hjälper oss att förstå hur användare engageras i våra tjänster och BBM-lösningen och för att förbättra deras egenskaper.

(g) Support och kvalitetssäkring. Om du kontaktar BlackBerry för support, eller skickar diagnostik eller annan teknisk information till BlackBerry via e-post eller loggningsverktyg som tillhandahålls av BlackBerry för sådana ändamål, accepterar du att BlackBerry-koncernen får samla in teknisk information som enhetsidentifierare, maskinvaru-ID och modellnummer, minnesstatus, operativsystem och miljöinformation, batteristatus, Wi-Fi/WLAN, radio eller trådlös styrka och anslutningar, listan över installerade program, information om programanvändning, data om processer som körs och enhetens konfiguration, systemevenemang och annan information som rör din enhets villkor och programvaran på enheten som kan vara till hjälp för diagnostiska ändamål. Sådan information kommer att användas i samband med felsökning, kundsupport, programuppdateringar och förbättring av BlackBerry-produkter och tjänster i enlighet med BlackBerrys sekretesspolicy. Om analysen visar att en tredjepartsprodukt är inblandad, kan BlackBerry skicka viss diagnostisk eller teknisk information till tredjepartssäljaren av produkten som en del av felsökningen. Du bekräftar och accepterar att samtal med BlackBerry och dess tjänsteleverantörer kan registreras för utbildning-, kvalitetssäkring-, kundservice- och referensändamål.

(h) Lagring av meddelanden. Innehållet i meddelandena som har levererats av BBM-lösningen upprätthålls eller arkiveras inte av BlackBerry i den normala verksamheten. BBM-meddelanden skickas via datatjänst till servrar som drivs av eller på uppdrag av BlackBerry och dirigeras till mottagaren/mottagarna, om mottagaren/mottagarna är online. När ett meddelande har levererats finns det inte längre på våra servrar. Om mottagaren/mottagarna inte är online, hålls det meddelande som inte levererats på servrar som drivs av eller på uppdrag av BlackBerry tills det kan levereras i högst trettio (30) dagar, varefter meddelandet som inte har levererats tas bort från våra servrar. Innehållet i alla levererade meddelanden varken hålls eller behålls av BlackBerry och ligger omedelbart i avsändarens och mottagarens enheter såvida de inte raderas av dessa användare. Trots ovanstående kan BlackBerry behålla transaktionsuppgifter som är relaterade till meddelanden och enheter (till exempel datum och tidsstämpelinformation relaterad till framgångsrikt levererade meddelanden och de enheter som är involverade i meddelandena), samt annan information som BlackBerry är tvungen att samla in enligt lag. Meddelanden som skickas via BBM-lösning kommer att finnas på våra servrar efter leverans under en kort tid, med raderas och fråntages all identifierbar information inom en kort tidsperiod i enlighet med vår allmänna lagringspolicy.

(i) Internationella överföringar. Du samtycker och godkänner att för att tillhandahålla BBM-lösningen (inklusive "molnbaserad" och fjärråtkomst, lagring eller backup-funktion), får BlackBerry-koncernen behandla data, som i vissa fall innehåller personlig information och innehållet kommunikationernas innehåll, på servrar som drivs av eller på uppdrag av BlackBerry-koncernen inom eller utanför den jurisdiktion där användaren är belägen, bland annat i Kanada, USA, Storbritannien eller i andra länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Singapore eller i andra länder i Asien-Stillahavsområdet, Förenade Arabemiraten eller i andra länder i Mellanöstern, eller i andra länder där det finns anläggningar som drivs av eller på uppdrag av BlackBerry-koncernen. Om användarna är bosatta inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller någon jurisdiktion där samtycke krävs för att överföra personlig information utanför den jurisdiktionen eller regionen, samtycker du till en sådan behandling och garanterar att du från dina användare har erhållit alla godkännanden som enligt tillämplig lag krävs för att göra så.

20. Användardata. Förutom de beskrivningar som godkänts i avsnitt 19, samtycker och godkänner du och dina användare att BlackBerry-koncernen kan få åtkomst till och avslöja dina eller dina användares data, inklusive personlig information, innehållet i din kommunikation eller information om BBM-lösningens funktioner och de tjänster eller programvara och hårdvara som används i samband med din BBM-lösning där den finns tillgänglig för BlackBerry ("Användardata"), till tredje part, inklusive utländska eller inhemska statliga enheter, utan att underrätta dig i enlighet med ländernas lagstiftning där BlackBerry-koncernen och dess tjänsteleverantörer, andra partners och dotterbolag är belägna i syfte att: (i) uppfylla juridiska processer eller tvingande begäran av myndighet, eller andra krav enligt lag, (ii) samarbeta med tredje part vid undersökningar av handlingar som strider mot detta avtal, eller (iii) samarbeta med systemadministratörer hos Internetleverantörer, nätverk eller datorresurser i syfte att verkställa detta avtal. Du garanterar att du har erhållit alla godkännanden som krävs enligt tillämplig lag från dina användare för att lämna ut användardata till BlackBerry-koncernen och för BlackBerry-koncernen att samla in, använda, bearbeta, överföra och/eller lämna ut sådana användardata som beskrivits ovan.

21. Uppdrag och delegering. BlackBerry kan överlåta detta avtal utan föregående meddelande till dig. Du får inte överlåta detta avtal i sin helhet eller delvis utan skriftligt medgivande från BlackBerry (ett sådant medgivande kan vägras eller betvingas i BlackBerrys gottfinnande) och varje överlåtelse utan BlackBerry föregående skriftligt medgivande är ogiltiga och utan verkan. BlackBerry kan utföra samtliga åtaganden som skall utföras enligt detta avtal direkt eller låta vissa eller alla åtaganden utföras av dess leverantörer eller underleverantörer.

22. Meddelanden. Om inte annat föreskrivs i detta avtal skall alla uppsägningar och andra meddelanden härunder anses ha vederbörligen lämnats när de görs skriftligen och levereras personligen, med kurir eller deponeras på posten, med betalt porto, rekommenderat brev eller motsvarande, certifierat och adresserat till dig på den faktureringsadress som du har försett BlackBerry med och adresserat till BlackBerry UK Limited på 200 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 3XE, Storbritannien, Attention: VD. Förutom ovanstående, kan BlackBerry, efter eget gottfinnande, skicka dig elektroniska meddelanden enligt detta avtal. Elektroniska meddelanden skall anses lämnats, när det har överförs till en e-postadress som du har försett BlackBerry med och om du har inte har försett BlackBerry med någon sådan adress, kan meddelandet vederbörligen lämnas när det är tydligt postat på http://www.blackberry.com/legal/.

23. Force Majeure. Trots andra bestämmelse i detta avtal skall ingen av parterna anses ha brutit mot detta avtal för underlåtenhet att uppfylla sina skyldigheter när detta beror på orsaker utanför dess rimliga kontroll, vilket du godkänner att de omfattar de händelser som anges i avsnitt 17(a)(ii). Denna bestämmelse skall inte tolkas så att den ursäktar att inte fullgöra en skyldighet av endera parten att betala till den andra parten enligt detta avtal.

24. Allmänt.

(a) Tredjeparts-förmånstagare. BlackBerrys partners och Blackberry och dess partners direktörer, chefer och anställda är avsedda tredjeparts-förmånstagare för syftet med avsnitten i det här avtalet, "Räddningstjänster" (avsnitt 8), "Ansvar för din BBM-lösning" (avsnitt 16), "Ansvarsbegränsning" (avsnitt 18) och "Garanti, ansvarsfriskrivningsklausul" (avsnitt 17) som om var och en vore en part i detta avtal, i enlighet med detta avsnitt och bestämmelserna i avtalet (Tredje parts rättigheter) Lag 1999 i England ("Tredjepartslagen"). Innehållsleverantörerna för tjänster är utomstående förmånstagare av de skydd och begränsningar för användningen av deras innehåll som anges i "Regler för att använda BBM-lösningen" (avsnitt 2) och "Immateriella rättigheter" (avsnitt 9) som om var och en vore en part detta avtal, i enlighet med detta avsnitt och bestämmelserna i Tredjepartslagen. Om inte annat uttryckligen anges i detta avtal eller i Tredjepartslagen, har alla personer som inte är en part i detta avtal inte några rättigheter enligt detta avtal eller Tredjepartslagen. Om du har förvärvat programvaran från Apples iTunes Store, godkänner du att Apple Inc. och dess dotterbolag är förmånstagare från tredje part i detta avtal och att efter godkännande av detta avtal, kommer Apple och dess dotterbolag ha rätt (och kommer att anses ha accepterat denna rätt) att verkställa detta avtal mot dig som en berättigad tredje part med avseende på din användning av BBM-lösningen på iOS-plattformen. Du erkänner också och accepterar att Apple Inc. och dess dotterbolag inte är ansvariga för BBM-lösningen, för att hantera eventuella anspråk från dig eller en tredje part när det gäller BBM-lösningen, eller för att tillhandahålla underhåll och support i förhållande till BBM-lösningen.

(b) Avsägelse av försummelse. Ingen part skall anses ha avsagt eller förverkat någon rättighet enligt detta avtal, antingen på grund av fel, försening eller någon annan juridisk eller skälig doktrin, såvida inte avsägelsen görs skriftligen och undertecknas av behörig firmatecknare för den part mot vilken avsägelsen är ämnat att tillämpas för. Avsägelse av någon bestämmelse eller någon överträdelse av någon bestämmelse i detta avtal skall i ett avseende inte utgöra ett upphävande av ett annat avseende.

(c) Efterlevnad. Villkoren och garantierna i detta avtal som enligt deras betydelse och sammanhang är avsedda att efterleva funktionerna härav skall efterleva slutförandet av funktionerna, annullering eller uppsägning av detta avtal, inklusive, avsnitten om skadestånd.

(d) Tillämplig lag och tvistelösning. Detta avtal skall regleras av och tolkas enligt lagarna i England och Wales, exklusive eventuella regelverk som reglerar lagvalsregler. OM DU ÄR BOSATT I FRANKRIKE OCH OM DU ÄR EN KONSUMENT ENLIGT DEN FRANSKA KONSUMENTKODEN, KAN DET HÄNDA ATT TILLÄMNINGEN AV UTLÄNDSK LAG I AVTAL INTE GÄLLER FÖR DIG. Parterna är överens om att Förenta Nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor härmed utesluts i sin helhet från tillämpningen i detta avtal.

Du avsäger dig oåterkalleligen all invändning på grundval av jurisdiktionsort, forum non-conveniens eller liknande grundval och samtycker oåterkalleligt till delgivning per post eller något annat sätt som är tillåtet enligt tillämplig lag och samtycker och överför oåterkalleligt till jurisdiktionen i domstolarna i England och du och BlackBerry samtycker till den personliga jurisdiktionen i dessa domstolar. Om domstolarna i din jurisdiktion inte kommer att tillåta dig att samtycka till ovan nämnda domstolars jurisdiktion och jurisdiktionsort, kommer din lokala jurisdiktion och jurisdiktionsort att gälla för alla tvister som härrör från eller i samband med detta avtal. Parterna är särskilt överens om att tvister inte skall lösas genom juryrättegång och avstår härmed från alla rättigheter till en rättegång med jury i alla frågor som rör eller som härrör från detta avtal. Ingen tvist mellan parterna, eller som berör personer förutom du själv kan förenas eller kombineras, utan föregående skriftligt medgivande från BlackBerry.

Ingenting i det föregående skall hindra en part från att söka förbudsföreläggande eller skälig ersättning i någon behörig domstol. I synnerhet har BlackBerry rätt att inleda rättsliga eller skäliga förfaranden, däribland förfaranden som söker förelägganden (eller likvärdig gottgörelse i din jurisdiktion), i en domstol för krav eller tvister avseende: (i) dina skulder till BlackBerry i samband med köpet av din BBM-lösning eller någon del därav, i förekommande fall, och (ii) din kränkning eller hot om kränkning av de avsnitt i detta avtal med rubriken "Regler för att använda din BBM-lösning" (avsnitt 2), "Användning av programvara" (avsnitt 3), "Immateriella rättigheter (avsnitt 9), "Export, import och användningsbegränsningar och amerikanska statliga licenser" (avsnitt 10), "Säkerhet, konton och lösenord" (avsnitt 11), "Sekretess och ingen bakåtkompliering" (avsnitt 12), och "Konsekvenser vid uppsägning "(avsnitt 15). OM DU ÄR BOSATT I FRANKRIKE OCH OM DU ÄR EN KONSUMENT ENLIGT DEN FRANSKA KONSUMENTKODEN, KAN DET HÄNDA ATT UNDANTAG FRÅN JURISDIKTION OCH TVISTLÖSNINGSPROCESSER I AVTAL MED KONSUMENTER UNDER FRANSK LAG INTE GÄLLER DIG. OM DU ÄR BOSATT I LUXENBURG OCH OM DU ÄR EN KONSUMENT ENLIGT GÄLLANDE LAG PÅVERKAS INTE DINA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER I ENLIGHET MED RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 44/2001 DEN 22 DECEMBER 2000 OM JURISDIKTION OCH OM ERKÄNNANDE OCH VERKSTÄLLANDE AV DOMAR I PRIVATRÄTT.

(e) Avskiljning. I den utsträckning som något/någon avsnitt, klausul, bestämmelse eller mening eller del därav ("Del") i detta avtal befinns vara olaglig, ogiltig eller ogenomförbar av en behörig myndighet i någon jurisdiktion, då kommer ett sådant beslut över den delen inte att påverka: ( i) lagligheten, giltigheten eller verkställbarheten av övriga delar i detta avtal, eller (ii) lagligheten, giltigheten eller verkställbarheten av den delen i någon annan jurisdiktion, och att den delen kommer att begränsas om möjligt och först därefter avskiljas, om nödvändigt, i den utsträckning som behövs för att göra avtalet giltigt och genomförbart.

(f) Språk. Om detta avtal översätts till ett annat språk än engelska, kommer den engelska versionen att ha företräde vid eventuell konflikt eller motsägelse i betydelse mellan den engelska versionen och översättningen därav. Om det inte, och endast i den utsträckningen, är förbjudet i din jurisdiktion, skall alla eventuella meningsskiljaktigheter, tvister, medling, skiljeförfarande eller rättegångar som rör detta avtal föras på det engelska språket, inklusive all korrespondens, upptäckt, inlämningar, arkivering, inlagor , muntliga inlagor, argument, muntliga argument och order eller domar.

(g) Hela avtalet. Detta avtal (som i avseende för eventuella tillägg till detta avtal, skall i relation till ämnet för detta tillägg inkludera villkoren i tillägget), utgör hela avtalet mellan parterna med avseende på dess ämne och det finns inga bestämmelser, överenskommelser, meddelanden, intyg, garantier, försäkringar, åtaganden, säkerhetsavtal eller avtal mellan parterna rörande programvaran utöver vad som anges i detta avtal. Trots det föregående kan andra avtal mellan parterna styra användningen av andra delar av din BBM-lösning. Detta avtal ersätter alla tidigare eller samtidiga bestämmelser, överenskommelser, meddelanden, intyg, garantier, åtaganden, säkerhetsavtal och avtal mellan parterna, vare sig muntliga eller skriftliga, med hänsyn till det aktuella ämnet, och du bekräftar att du inte har åberopat någon av föregående för att gå med på att ingå detta avtal. Detta avtal kan ändras när som helst efter överenskommelse mellan parterna. Förutom i den utsträckning som BlackBerry uttryckligen hindras av gällande lag, förbehåller sig BlackBerry ytterligare rätten att, inom sitt eget gottfinnande göra framtida ändringar i detta avtal, inklusive för att spegla förändringar eller för vad som krävs enligt lag (inklusive ändringar för att säkerställa verkställbarheten av detta avtal) eller förändringar i affärsmetoder, genom att ge dig rimligt varsel om ändringen antingen elektroniskt (som avses i bestämmelsen om meddelande ovan) eller genom att posta ett meddelande om ändringen på http://www.blackberry.com/legal och du bör regelbundet besöka platsen för eventuella ändringar. Om du fortsätter att använda BBM-lösningen mer än sextio (60) dagar efter meddelande om ändringen har givits, då anses du ha accepterat dessa ändringar. Om du undrar något om en ändring kontaktar du legalinfo@blackberry.cominom sextio (60) dagar efter meddelande om ändringen har givits för att undersöka dina alternativ.

(h) Efterlevnad av lagar. Du kommer, på egen bekostnad, erhålla och behålla alla licenser, registreringar och godkännanden som krävs av statliga myndigheter eller tillämplig lag i din jurisdiktion för verkställandet och genomförandet av detta avtal eller alla relaterade licensavtal. I synnerhet, och för att undvika tvivel, kommer du följa alla tillämpliga lagar och förordningar för installation och användning av din BBM-lösning, inklusive för att införskaffa alla nödvändiga tillstånd, registrering och godkännande från behöriga myndigheter för import och användning av programvara som innehåller kommersiell kryptering eller annan säkerhetsfunktion som krävs enligt tillämplig lag. Du kommer att förse BlackBerry med de försäkringar och officiella dokument som BlackBerry periodvis kan begära för att kontrollera din efterlevnad av denna skyldighet. Utan att begränsa det föregående, eftersom vissa tjänster och tredjepartstjänster kan nås globalt, om du väljer att komma åt tjänster eller tredjepartstjänster från andra platser än de länder som BlackBerry eller den tredje parten anger att dessa tjänster eller tredjepartstjänster görs tillgängliga, gör du så på eget initiativ och du är ansvarig för att följa alla tillämpliga lagar och förordningar, inklusive de som rör export, import, användning, överföring och/eller information om gällande tjänst, eller tredjepartstjänst och tillhörande innehåll, tredjepartsobjekt eller programvara. Vidare ger BlackBerry inga intyg om att BBM-lösningen och tredjepartsobjekt i samband med eller som görs tillgängliga genom en tjänst (er) är lämpliga eller tillgängliga för användning på alla platser. Du godkänner att du inte kommer att ladda ner eller på annat sätt få tillgång till programvaran eller tredjepartsobjekt, eller försöker göra det från platser där detta är olagligt. Utan att begränsa det föregående, om tillämplig lag förbjuder dig från att använda video- och/eller röstsamtalsfunktioner som video- eller röstchattfunktioner för BBM-lösningen, inklusive om P2P, video- eller Internet-baserade funktioner inte är tillåtet i din jurisdiktion, eftersom du är under en föreskriven åldersgräns, eller på grund av lagar relaterade till räddningstjänster, då får du inte ladda ner eller använda dessa BBM-lösningsfunktioner eller produkter och/eller att det är ditt ansvar att göra alternativa arrangemang för att få åtkomst till räddningstjänster.

(i) Utökade betydelser. Uttrycket "inkluderar" eller "såsom" skall tolkas som att de betyder "inkluderar utan begränsning" och "såsom utan begränsning", som fallet kan vara.

OM DU HAR NÅGRA FRÅGOR ELLER FUNDERINGAR OM VILLKOREN I DETTA AVTAL KONTAKTAR DU BLACKBERRY PÅ legalinfo@blackberry.com.

Förutom användningen av din personliga information som anges i avtalet och BlackBerrys sekretesspolicy (se www.blackberry.com/legal), samtycker, godkänner och accepterar du och dina godkända användare behandlingen av dina och dina godkända användares personliga information såsom definieras i tillämplig lag genom BlackBerry-koncernen och dess tjänsteleverantörer i enlighet med, och för de syften som är tillåtna enligt detta avtal och BlackBerry sekretesspolicy, inklusive samtycker, godkänner och accepterar följande av BlackBerry-koncernens och dess tjänsteleverantörers funktioner och tjänster som är beroende av platsinformation via GPS eller liknande satellittjänster (om tillgängligt) eller Wi-Fi-åtkomstpunkter för datainsamling samt mobilmastplatser och som kan innefatta platsbaserad marknadsföring och reklam. Det kan t.ex. finnas vissa funktioner i BBM-lösningen som låter dig dela platsen där du befinner dig med dina kontakter, eller för att lokalisera eller skicka ett meddelande till dig. BlackBerry-koncernen behåller inte sådan information i en form som identifierar en användare, och kan använda sådan information för att förse dig med och förbättra lokaliseringsbaserade tjänster som tillhandahålls av eller på uppdrag av BlackBerry-koncernen eller de som tillhandahålls av tredjepartstjänster som används med din BBM-lösning. BlackBerry-koncernen kan även använda denna information för att skapa data som har sammanställts eller avidentifieras för att ge informationsbaserad och platskänslig reklam. Vid användning av tjänster från tredje part som använder eller tillhandahåller lokaliseringsuppgifter, omfattas du och bör granska sådana tredjepartsvillkor och integritetspolicy för användning av lokaliseringsuppgifter av sådana tredjepartstjänster, och du bör överväga innan du accepterar att få din platsinformation lämnas ut till andra personer.

Samtycke till insamling, användning, behandling, överföring, lagring och utlämnande (samlat "Behandling" eller "Behandla") av information.

Personuppgifter som behandlas av BlackBerry-koncernen och dess tjänsteleverantörer kommer att behandlas i enlighet med BlackBerrys sekretesspolicy (som härmed införlivas genom hänvisning i detta avtal och kan ses på www.blackberry.com/legal eller erhållas genom att skicka ett e-postmeddelande till legalinfo@blackberry.com). Om du befinner dig i Europeiska unionen eller i ett EES-land är, i tillämpliga fall, dataregisteransvarig för dina personuppgifter den BlackBerry-enhet med vilken du har ingått detta avtal.

(a) Personlig information. Din användning av BBM-lösningen (eller någon av dess delar), inklusive installation och/eller användning av programvaran, eller tillhörande mobiltjänster, eller skapandet av ett BlackBerry ID, kan leda till att behandlingen av personuppgifter enligt definitionen i tillämplig lag om dig, eller om du är ett företag eller annan form av juridisk person, om dina anställda och andra personer som du tillåter använda din BBM-lösning för din räkning (kollektivt, "Användare") av BlackBerry-koncernen och dess mobiloperatör, din mobiloperatör och tredje parter med produkter eller tjänster som används med din BBM-lösning. Beroende på vilka tjänster som används får personuppgifter innehålla information såsom namn, visningsbild, status och personliga meddelanden, e-postadress, telefonnummer, språkinställning, BlackBerry ID, kontouppgifter och inställningar, information om enheten (till exempel enhetsidentifierare och enhetsmodell), land och tidszon, information om mobiloperatör och uppgifter om användningen av din BBM-lösnings funktioner och de tjänster eller programvara och hårdvara som används i samband med din BBM-lösning. Beroende på vilka funktioner som BBM-lösningen har kan information från adressbok, lokaliseringsuppgifter för enheten, kalender, foton, påminnelser kommas åt av BBM-lösningen och bearbetas av BlackBerry för att erbjuda funktioner som använder denna information som en del av eller i samband med BBM-lösningen (till exempel att tillåta dig att skicka en "Rekommendera BBM" via e-post eller SMS till kontakt (er) i din adressbok). Du samtycker till att BlackBerry-koncernen får samla in sådan personlig information från dig direkt, eller från mobiloperatörer eller tredje part med produkter eller tjänster som används med din BBM-lösning. Om du är ett företag eller annan juridisk person, ska du se till att du har inhämtat alla nödvändiga tillstånd och befogenheter för att gå med på, och ge de medgivanden som krävs enligt detta avsnitt eftersom de hänför sig till personlig information om dina användare som samlas in genom deras användning av din BBM-lösning.

(b) Ändamål. I överrensstämmelse med BlackBerrys sekretesspolicy, får personuppgifter behandlas av BlackBerry-koncernen och deras tjänsteleverantörer för ändamål relaterade till (i) att förstå och uppfylla dina behov och önskemål och att förse dig med din BBM-lösning och BlackBerry ID, (ii) utveckla nya och förbättra befintliga produkter och tjänster, inklusive att kommunicera med dig om dem, (iii) att leda och utveckla BlackBerry-koncernens verksamhet och drift samt (iv) att uppfylla lagar och förordningar. Dessutom kan BlackBerry tillhandahålla eller skicka uppgraderingar eller uppdateringar eller meddelanden om uppgraderingar eller uppdateringar av programvaran, eller andra BlackBerry-produkter och tjänster, programvara från tredje part, tredjepartsinnehåll eller tredjepartstjänster och relaterade produkter och tjänster till användare.

(c) "Molnbaserade" tjänster. Du godkänner att BBM-lösningen gör "molnbaserade" meddelandetjänster och andra tjänster tillgängliga, vilka kan inkludera fjärråtkomst, lagring eller backup-funktion som tillhandahålls av BlackBerry-koncernen eller deras tjänsteleverantörer och du accepterar att genom att använda sådana tjänster, information som du anger, förser, eller integrerar med sådana tjänster (till exempel visningsnamn och bilder, statusmeddelanden, kontaktlista eller gruppinformation, kalender, eller annan information i enheten såsom arbetsuppgifter och mediafiler) får behandlas av BlackBerry-koncernen för att underlätta de tjänster som erbjuds i enlighet med ditt/dina avtal med BlackBerry och du intygar och garanterar att du har alla nödvändiga godkännanden för att ge sådana uppgifter till BlackBerry.

(d) Sociala funktioner. BBM-lösningen inkluderar "sociala funktioner" som tillåter dig att göra dig synlig och få kontakt med andra människor och för att förbättra eller förstärka din upplevelse med tjänster eller programvara, eller tredjepartsprogramvara eller tredjepartstjänster som är integrerade med sociala funktioner som är tillgängliga genom BlackBerry. Om du använder sådana funktioner accepterar du att din tillgänglighet för att interagera med eller kontakta andra kan indikeras för andra och din profil, visningsnamn, visningsbilder, statusmeddelanden, medlemsstatus och andra kännetecken eller upplysningar kan ses och kommenteras av dessa individer. Till exempel, om du använder en tjänst eller utomstående tjänsteleverantör som är integrerad med BBMs sociala plattform, samtycker du till att, där sådan funktionalitet finns: (i) Dina BlackBerry Messenger-kontakter kan se om du använder en sådan service eller utomstående tjänsteleverantör; (ii) Dina kontakter kan se din profil och programvara och innehåll (till exempel spel, musik eller andra mediafiler, beroende på tjänsteleverantören eller programvara från tredje part) som du har hämtat, konsumerar, eller som finns tillgängliga för att dela som en del av din användning av tjänsten eller tredjepartstjänster, liksom kommentarer som du eller andra gör om dem, (iii) när du skickar kommentarer om dina kontakter eller programvaran eller innehållet som de har hämtat eller konsumerar som del av deras användning av tjänsten eller tredjepartstjänster, information om dig (t.ex. din kommentar, användarprofilnamn och visningsbild) kan visas för andra kontakter för att enskilda, och (iv) tjänsten eller tredjepartstjänsten kan innehålla automatiserade funktioner som utför analyser för att utarbeta rekommendationer baserade på dina preferenser och användning av tjänsten eller programvaran. Kontrollera tillämpliga inställningsalternativ för tillämpliga tjänster eller programvara för tillgängliga alternativ för att justera tillgänglighet eller sekretessinställningar för sådana tjänster eller programvara.

(e) Integration med tredjepartstjänster. BBM-lösningen kan kräva tredjepartstjänster för att fungera (t.ex. mobiltjänster). Om du väljer att integrera eller länka din BBM-lösning med tredjepartstjänster (till exempel tjänster som underlättar användningen av din BBM-lösning i samband med sociala nätverk eller andra tjänster som erbjuds av tredje part), godkänner du att BlackBerry använder dina inloggningsuppgifter för att komma åt tredjepartstjänster för din räkning och behandla din personliga information om sådana tredjepartstjänster för att underlätta din tillgång till sådana tredjepartstjänster för dina personliga och/eller inhemska ändamål. Den information som behandlas kan inkludera: (i) ditt BlackBerry ID eller annat tillämpligt konto-ID, lösenord, säkerhetstoken eller andra inloggningsuppgifter för varje sådan tredjepartstjänst eller andra konton som du integrerar med din BBM-lösning, (ii) ditt kontos profilinformation (t.ex. BlackBerry ID, din visningsbild, visningsnamn, personligt meddelande, tillgänglighetsstatus, land, tidszon, unika enhetsidentifierare, etc.), (iii) kontaktinformation på enheten, (iv) en indikation av vilka tredjepartsprogram eller tjänster som du har anslutit till ditt programvarukonto och (v) sessionsdata som resulterar från din användning av tredjepartsprogram eller tjänster som du har anslutit till ditt programvarukonto (t.ex. poängrekord som du har uppnått i ett anslutet tredjepartspel eller program för visning i din profilruta i programvarukontot, snabbmeddelandedata från snabbmeddelandechattar som du har genomfört via ett anslutet tredjepartsprogram eller tjänst och som har underlättats av programvarans snabbmeddelandefunktioner, etc.) . Du godkänner också att BlackBerry lämnar ut personlig information till tillämpliga tredjepartstjänsteleverantörer (inklusive mobiloperatörer) för aktivering, fakturering, tillhandahållande, service, underhåll och deaktiveringsändamål. Sådana tredjepartstjänster är inte kontrollerade av BlackBerry. Om dina personliga uppgifter lämnas till din mobiloperatör, eller tredje part med produkter eller tjänster som används med din BBM-lösning, är de föremål för dessa tredje parters tillmpliga avtal och sekretesspolicy och du bör granska dessa villkor innan du använder tredjepartstjänster och tredjepartsprogramvara. Du bör granska alternativ- eller hjälp-menyn i din enhets programvara och i programvaran för att lära sig mer om och, i förekommande fall, justera beviljade behörigheter och tillgängliga kontroller av sådana tredjepartstjänster och tredjepartsprogramvara.

(f) Cookies och liknande teknik. BlackBerry-koncernen kan använda "cookies" (små bitar av data som lagras på enheten) eller liknande verktyg genom att använda anonym information så att du kan logga in på vissa tjänster för att skydda både dig och BlackBerry, bidra till att göra tjänsterna enklare att använda eller skräddarsy din erfarenhet, eller för analyser som hjälper oss att förstå hur användare engageras i våra tjänster och BBM-lösningen och för att förbättra deras egenskaper.

(g) Support och kvalitetssäkring. Om du kontaktar BlackBerry för support, eller skickar diagnostik eller annan teknisk information till BlackBerry via e-post eller loggningsverktyg som tillhandahålls av BlackBerry för sådana ändamål, accepterar du att BlackBerry-koncernen får samla in teknisk information som enhetsidentifierare, maskinvaru-ID och modellnummer, minnesstatus, operativsystem och miljöinformation, batteristatus, Wi-Fi/WLAN, radio eller trådlös styrka och anslutningar, listan över installerade program, information om programanvändning, data om processer som körs och enhetens konfiguration, systemevenemang och annan information som rör din enhets villkor och programvaran på enheten som kan vara till hjälp för diagnostiska ändamål. Sådan information kommer att användas i samband med felsökning, kundsupport, programuppdateringar och förbättring av BlackBerry-produkter och tjänster i enlighet med BlackBerrys sekretesspolicy. Om analysen visar att en tredjepartsprodukt är inblandad, kan BlackBerry skicka viss diagnostisk eller teknisk information till tredjepartssäljaren av produkten som en del av felsökningen. Du bekräftar och accepterar att samtal med BlackBerry och dess tjänsteleverantörer kan registreras för utbildning-, kvalitetssäkring-, kundservice- och referensändamål.

(h) Lagring av me