ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ BBM

VUI LÒNG ĐỌC KỸ TÀI LIỆU NÀY TRƯỚC KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC CÀI ĐẶT HAY SỬ DỤNG PHẦN MỀM BBM MÀ THÔNG QUA ĐÓ CÓ THỂ TRUY CẬP ĐƯỢC DỊCH VỤ. HỢP ĐỒNG NÀY BAO GỒM CÁC QUY ĐỊNH HẠN CHẾ HOẶC LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM CỦA BLACKBERRY ĐỐI VỚI BẠN VÀ MẶT KHÁC CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYỀN PHÁP LÝ CỦA BẠN. HỢP ĐỒNG NÀY KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÁC QUYỀN LUẬT ĐỊNH BẮT BUỘC CỦA BẠN CÓ THỂ ÁP DỤNG TRONG KHU VỰC QUYỀN TÀI PHÁN CỦA BẠN, TRONG PHẠM VI MÀ BẠN CÓ THỂ CÓ QUYỀN ĐỐI VỚI CÁC QUYỀN LUẬT ĐỊNH BẮT BUỘC NÀY.

Những Điều khoản Dịch vụ BBM này ("Hợp đồng") cấu thành một thỏa thuận pháp lý giữa bạn: về phương diện cá nhân nếu bạn đồng ý với hợp đồng này trong khả năng của bạn, hoặc nếu bạn được phép truy cập hoặc sử dụng Giải pháp BBM (như được định nghĩa dưới đây) nhân danh công ty hoặc một tổ chức khác, giữa tổ chức có lợi ích mà bạn đại diện cho (trong cả hai trường hợp đều gọi là "Bạn") và BlackBerry Singapore Pte. Limited ("BlackBerry") có trụ sở đăng ký tại 1 International Business Park, Tòa nhà Synergy, Tầng 2, Singapore 609917 (gọi chung là "Các Bên" và gọi riêng là "Bên").

BẰNG CÁCH NHẤP VÀO NÚT "TÔI ĐỒNG Ý" HOẶC BẰNG CÁCH KÍCH HOẠT HOẶC SỬ DỤNG GIẢI PHÁP BBM HOẶC PHẦN BẤT KỲ CỦA NÓ, NGHĨA LÀ BẠN ĐỒNG Ý CHỊU SỰ RÀNG BUỘC BỞI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG NÀY. NẾU BẠN CÓ BẤT KỲ CÂU HỎI HOẶC THẮC MẮC GÌ VỀ CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA HỢP ĐỒNG NÀY, VUI LÒNG LIÊN HỆ VỚI BLACKBERRY THEO ĐỊA CHỈ LEGALINFO@BLACKBERRY.COM.

NẾU, TRƯỚC TRƯỜNG HỢP ĐẦU TIÊN MÀ BẠN KÍCH HOẠT HOẶC SỬ DỤNG BẤT CỨ PHẦN NÀO CỦA GIẢI PHÁP BBM CỦA MÌNH, BẠN QUYẾT ĐỊNH BẠN KHÔNG SẴN LÒNG ĐỒNG Ý VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN DỊCH VỤ NÀY, BẠN KHÔNG CÓ QUYỀN SỬ DỤNG GIẢI PHÁP BBM VÀ BẠN NÊN: (A) NHANH CHÓNG GỠ BỎ HOẶC XÓA PHẦN MỀM BẤT KỲ (NHƯ ĐƯỢC ĐỊNH NGHĨA DƯỚI ĐÂY) VÀ (B) NẾU BẠN ĐÃ TRẢ TIỀN CHO VIỆC SỬ DỤNG GIẢI PHÁP BBM, HÃY YÊU CẦU HOÀN LẠI TIỀN TỪ THƯƠNG GIA TRUNG GIAN THANH TOÁN HOẶC TỔ CHỨC XỬ LÝ THANH TOÁN THÍCH HỢP THEO CHÍNH SÁCH HOÀN TRẢ ĐƯỢC ÁP DỤNG CỦA HỌ.

Nếu Bạn là cư dân Phillipines, quyền sử dụng Giải pháp BBM và phần mềm là riêng biệt và ngoại trừ việc mua (các) sản phẩm vật lý bất kỳ và thời gian sử dụng mạng điện mà bạn mua từ Nhà cung cấp Dịch vụ Thời gian sử dụng mạng của Bạn. Hợp đồng này giữa Bạn và BlackBerry liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ trong Giải pháp BBM và Phần mềm và được coi là đã được ký kết tại Singapore.

1. Định nghĩa. Trừ khi ngữ cảnh nội dung hợp đồng có yêu cầu khác, các từ ngữ sau đây có nghĩa như được nêu dưới đây (và nếu ngữ cảnh chấp nhận như vậy, số ít sẽ bao gồm cả số nhiều và ngược lại).

"Dịch vụ Thời gian sử dụng mạng" có nghĩa là dịch vụ mạng không dây diện rộng, các dịch vụ mạng khác (bao gồm cả mạng LAN không dây, dịch vụ Internet và vệ tinh) và các dịch vụ bất kỳ khác được cung cấp bởi (các) Nhà cung cấp Dịch vụ Thời gian sử dụng mạng của Bạn để sử dụng cùng với Giải pháp BBM của Bạn.

"Nhà cung cấp Dịch vụ Thời gian sử dụng mạng" có nghĩa là tổ chức cung cấp dịch vụ Thời gian sử dụng mạng.

"Giải pháp BBM" có nghĩa là giải pháp gửi tin nhắn trò chuyện BBM (còn được gọi là BlackBerry Messenger), giải pháp này bao gồm các Dịch vụ và Phần mềm, cùng với Tài liệu áp dụng.

"BlackBerry ID" có nghĩa là thông tin đăng nhập do bạn sử dụng để đăng nhập vào Giải pháp BBM của Bạn và các sản phẩm và dịch vụ khác hỗ trợ thông tin đăng nhập BlackBerry ID.

"Nội dung" có nghĩa là dữ liệu, văn bản, âm nhạc, âm thanh, nhạc chuông, ảnh, đồ họa, video, tin nhắn, thẻ hoặc tài liệu kỹ thuật số hoặc thông tin kỹ thuật số bất kỳ khác.

"Tài liệu" có nghĩa là tài liệu hướng dẫn người dùng cuối tiêu chuẩn có thể áp dụng, bao gồm quy tắc ứng xử, hướng dẫn, hoặc quy tắc sử dụng bất kỳ được chuẩn bị và cung cấp bởi BlackBerry cho Giải pháp BBM. Chắc chắn, tài liệu không bao gồm tài liệu hướng dẫn người dùng cuối bất kỳ được chuẩn bị bởi một bên bất kỳ không phải BlackBerry hoặc những sửa đổi bất kỳ được thực hiện đối với tài liệu bởi một bên bất kỳ không phải BlackBerry.

"Thiết bị" có nghĩa là thiết bị bất kỳ, chẳng hạn như điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng, mà trên đó Phần mềm hoặc bất kỳ phần nào trong đó, đã được BlackBerry thiết kế và ủy quyền để hoạt động và thiết bị này được Bạn sở hữu hoặc kiểm soát.

"Dịch vụ có trả tiền" có nghĩa là dịch vụ mà Bạn phải đăng ký và trả tiền cho BlackBerry, hoặc thương gia trung gian thanh toán ("MoR") hoặc tổ chức xử lý thanh toán thích hợp, một khoản phí để nhận được dịch vụ đó.

"(Các) dịch vụ" có nghĩa là những dịch vụ được BlackBerry hoặc người nhân danh BlackBerry hoặc chi nhánh BlackBerry tạo có sẵn cho bạn để sử dụng như một phần của Giải pháp BBM, trong đó bao gồm dịch vụ nhắn tin văn bản giữa các cá nhân và theo nhóm, dịch vụ gọi điện video và thoại (khi và nơi sẵn có) và dịch vụ BlackBerry ID, nhưng thực tế là việc BlackBerry hợp tác khai thác thương hiệu với Dịch vụ của Bên Thứ ba tự bản chất việc đó không làm cho nó thành Dịch vụ.

"Phần mềm" có nghĩa là ứng dụng khách hàng BBM cho phép truy cập vào các dịch vụ và phần mềm bất kỳ khác được BlackBerry cung cấp cho Bạn theo Hợp đồng này, ở dạng thức, phương tiện hoặc phương thức bất kỳ được cung cấp hoặc sau đó được cài đặt hoặc sử dụng (và ứng dụng này có thể bao gồm phần mềm, tập tin, tài liệu, giao diện và nội dung, dù có hoặc không có mã phần mềm được xem xét về mặt kỹ thuật và các Thành phần của Bên Thứ ba). Thuật ngữ "Phần mềm" không bao gồm Phần mềm bất kỳ của Bên thứ ba hoặc Vật phẩm bất kỳ của Bên Thứ ba, dù Phần mềm của Bên Thứ ba hoặc Vật phẩm của Bên Thứ ba có được phân phối bởi BlackBerry hoặc phân phối nhân danh BlackBerry hay không, hoặc Phần mềm của Bên Thứ ba hoặc Vật phẩm của Bên Thứ ba đi kèm, được cung cấp, hoặc hoạt động cùng với, Giải pháp BBM.

"Thành phần của Bên Thứ ba" có nghĩa là phần mềm và giao diện, cấp phép bởi BlackBerry từ bên thứ ba để đưa vào Phần mềm và được phân phối như một phần không thể tách rời của Phần mềm đó theo thương hiệu BlackBerry, nhưng không bao gồm Phần mềm của Bên Thứ ba.

"Nội dung của Bên Thứ ba" có nghĩa là nội dung thuộc sở hữu của bên thứ ba.

"Vật phẩm của Bên Thứ ba" có nghĩa là Nội dung của Bên Thứ ba và các Sản phẩm của Bên Thứ ba.

"Sản phẩm của Bên Thứ ba" có nghĩa là Thiết bị và Phần mềm của Bên Thứ ba và các sản phẩm thương mại khác mà không phải là sản phẩm của BlackBerry.

"Dịch vụ của Bên Thứ ba" có nghĩa là dịch vụ được cung cấp bởi bên thứ ba, bao gồm cả Dịch vụ Thời gian sử dụng mạng, các dịch vụ được cung cấp bởi bên thứ ba là MoR hoặc tổ chức xử lý thanh toán và trang web bất kỳ mà không được điều hành bởi BlackBerry.

"Phần mềm của Bên Thứ ba" có nghĩa là các ứng dụng phần mềm riêng lẻ thuộc quyền sở hữu của bên thứ ba được cung cấp hoặc có sẵn với, trên hoặc thông qua Giải pháp BBM.

"Nội dung của Bạn" có nghĩa là Nội dung bất kỳ Bạn gửi hoặc làm cho có sẵn cho một Dịch vụ nào đó hoặc Dịch vụ của Bên Thứ ba.

2. Quy tắc Sử dụng đối với Giải pháp BBM. Bạn chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động liên quan đến việc sử dụng Giải pháp BBM của Bạn và bạn sẽ đảm bảo rằng:

(a) Giải pháp BBM của Bạn, hoặc phần bất kỳ của nó, được sử dụng theo Hợp đồng này, theo tất cả luật và quy định hiện hành, cũng như Tài liệu được áp dụng;
(b) Bạn ít nhất 13 tuổi và hoặc ở độ tuổi trưởng thành, vị thành niên độc lập, hoặc có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, đồng thời hoàn toàn có khả năng và thẩm quyền để ký kết Hợp đồng này. Trong mọi trường hợp, bạn khẳng định rằng bạn ít nhất 13 tuổi bởi vì Giải pháp BBM và BlackBerry ID không có chủ đích dành cho trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu bạn dưới 13 tuổi, Bạn không được phép sử dụng Giải pháp BBM hoặc có được BlackBerry ID. Nếu bạn đang tham gia vào Hợp đồng này nhân danh công ty hay tổ chức nào khác, Bạn phải tuyên bố và đảm bảo rằng bạn có thẩm quyền ký kết Hợp đồng này nhân danh công ty hoặc tổ chức khác đó;
(c) Bất kỳ thông tin nào được cung cấp cho BlackBerry hoặc các nhà phân phối được ủy quyền theo quy định của Hợp đồng này, kể cả khi đăng ký sử dụng Giải pháp BBM hoặc để có được một tài khoản để sử dụng với Giải pháp BBM của Bạn, bao gồm BlackBerry ID, là xác thực, chính xác, hiện thời và đầy đủ và miễn là Bạn tiếp tục sử dụng Giải pháp BBM hoặc duy trì tài khoản, Bạn sẽ cập nhật thông tin như vậy để giữ cho nó đúng, chính xác và đầy đủ;
(d) Bạn sẽ không cố ý, sau khi đưa ra các truy vấn như một người có lý trí ở vị thế của Bạn sẽ đảm nhận, sử dụng hoặc cho phép người khác sử dụng Giải pháp BBM, hoặc một phần nào đó của nó, ở dạng biệt lập hoặc với Vật phẩm bất kỳ của Bên Thứ ba hoặc Dịch vụ của Bên Thứ ba, theo cách thức mà theo phán đoán của BlackBerry là, hành động hợp lý, cản trở, làm suy giảm hoặc gây ảnh hưởng bất lợi cho phần mềm, phần cứng, hệ thống, mạng, Nội dung, dịch vụ bất kỳ, được sử dụng bởi người bất kỳ, bao gồm cả BlackBerry hoặc Nhà cung cấp Dịch vụ Thời gian sử dụng mạng, hoặc theo cách khác, có ảnh hưởng bất lợi đối với BlackBerry hoặc các công ty con và chi nhánh của BlackBerry ("Nhóm Công ty của BlackBerry"), Nhà cung cấp Dịch vụ Thời gian sử dụng mạng hoặc khách hàng bất kỳ trong số các khách hàng tương ứng của họ hoặc cơ sở hạ tầng hoặc sản phẩm hoặc dịch vụ và Bạn sẽ ngay lập tức ngừng hoạt động bất kỳ như vậy khi BlackBerry gửi thông báo về hành động đó cho Bạn;
(e) Giải pháp BBM của Bạn, hoặc bất kỳ phần nào trong đó, không được sử dụng để truyền tải, xuất bản, đăng, tải lên, phân phối hoặc phổ biến nội dung không phù hợp, xúc phạm, quấy rối, lăng mạ, phỉ báng, bôi nhọ, khiêu dâm, bất hợp pháp hoặc lừa đảo bất kỳ;
(f) Giải pháp BBM của Bạn, hoặc bất kỳ phần nào trong đó, không được sử dụng để thực hiện hoặc cố tình phạm tội hoặc tạo thuận lợi cho hành vi phạm tội bất kỳ hoặc các hành vi bất hợp pháp hoặc có hại khác, bao gồm tải lên, thu thập, lưu trữ, đăng tải, truyền tải, trao đổi hoặc theo cách khác, làm cho có sẵn thông tin hay tài liệu bất kỳ mà Bạn không có quyền thu thập, lưu trữ hoặc làm cho có sẵn, bao gồm cả theo luật pháp hoặc theo hợp đồng hoặc vi phạm nghĩa vụ bất kỳ, vi phạm quyền riêng tư hoặc pháp luật, cờ bạc bất hợp pháp, hoặc hành động bất kỳ mà sẽ xâm phạm, vi phạm hoặc chiếm hữu trái phép quyền sở hữu trí tuệ bất kỳ và/hoặc các quyền sở hữu khác của bên thứ ba bất kỳ (bao gồm cả việc sao chép và chia sẻ phần mềm hoặc nội dung mà bạn không có quyền sao chép và chia sẻ hoặc phá vỡ một cách bất hợp pháp biện pháp bảo vệ quản lý quyền kỹ thuật số bất kỳ);
(g) Giải pháp BBM của Bạn, hoặc bất kỳ phần nào trong đó, không được sử dụng để tải lên, đăng, truyền tải hoặc theo cách khác, làm cho có sẵn phần mềm hoặc Nội dung bất kỳ chứa (i) vi rút, ngựa thành Troa, sâu, cổng hậu, cơ chế tắt máy, mã độc, phần nghe lén, máy tự động, cơ chế gây đột tử máy, hoặc phần mềm gián điệp bất kỳ, hoặc (ii) phần mềm hoặc nội dung bất kỳ khác chắc chắn hoặc có ý (A) gây ảnh hưởng bất lợi cho tính năng của, (B) vô hiệu hóa, làm hư hỏng hoặc gây thiệt hại cho, hoặc (C) gây ra hoặc tạo thuận lợi cho việc truy cập trái phép vào hoặc từ chối việc truy cập được phép vào, hoặc làm cho được sử dụng cho mục đích trái phép hoặc không thích hợp bất kỳ, phần mềm, phần cứng, dịch vụ, hệ thống, hoặc dữ liệu ("phần mềm độc hại") (và, nếu bạn biết được có sự tồn tại của phần mềm độc hại bất kỳ trong hoặc liên quan đến Giải pháp BBM, Bạn sẽ nhanh chóng thông báo cho BlackBerry);
(h) Bạn không bán, cho thuê hay chuyển giao, hoặc tìm cách bán, cho thuê hay chuyển giao, phần mềm hoặc nội dung bất kỳ, hoặc phần bất kỳ của nó, đã được làm cho có sẵn cho Bạn như là một phần của Giải pháp BBM, hoặc quyền của Bạn đối với Giải pháp BBM hoặc bất kỳ phần nào trong đó, cho người bất kỳ khác, mà không có sự cho phép trước của BlackBerry bằng văn bản;
(i) Bạn không tìm cách truy cập trái phép vào Dịch vụ bất kỳ, các tài khoản khác, hệ thống máy tính hoặc mạng kết nối vào dịch vụ, thông qua việc bẻ khóa máy tính, khai thác mật khẩu hoặc phương tiện bất kỳ khác, hoặc lấy hoặc cố lấy bất cứ tài liệu hoặc thông tin nào được cung cấp thông qua một dịch vụ, thông qua phương tiện bất kỳ không có ý làm cho có sẵn cho Bạn bởi Giải pháp BBM;
(j) Giải pháp BBM của Bạn, hoặc bất kỳ phần nào trong đó, không được sử dụng để mạo danh người bất kỳ hoặc tổ chức bất kỳ, hoặc tuyên truyền giả dối hoặc tuyên bố sai về mối liên hệ của bạn với một người hoặc tổ chức, hoặc tạo ra nhân thân giả để đánh lừa người khác, bao gồm lừa đảo và giả mạo; và
(k) Bạn hợp tác với BlackBerry và cung cấp thông tin theo yêu cầu của BlackBerry để hỗ trợ BlackBerry trong việc điều tra hoặc xác định liệu có sự vi phạm Hợp đồng này hay không và cung cấp cho BlackBerry hoặc kiểm toán viên độc lập được BlackBerry chỉ định quyền truy cập vào các cơ sở và thiết bị mà Giải pháp BBM được sử dụng hoặc đã được sử dụng và các hồ sơ đi kèm bất kỳ. Bằng văn bản này, Bạn cho phép BlackBerry hợp tác với: (i) cơ quan thực thi pháp luật trong việc điều tra các hành vi vi phạm bị nghi ngờ phạm tội, (ii) bên thứ ba trong việc điều tra hành vi vi phạm Hợp đồng này, và (iii) nhà quản trị hệ thống tại các nhà cung cấp dịch vụ Internet, mạng, hoặc cơ sở máy tính để thực thi Hợp đồng này. Sự hợp tác này có thể bao gồm việc BlackBerry tiết lộ tên người dùng của bạn, địa chỉ IP hoặc các thông tin cá nhân khác.

3. Sử dụng Phần mềm.

(a) Giấy phép. Các phần của Giải pháp BBM yêu cầu Bạn thủ đắc và sử dụng Phần mềm để truy cập các Dịch vụ. Phần mềm này được cấp phép và không được bán theo Hợp đồng này. Giấy phép sử dụng phần mềm này của Bạn là có điều kiện khi nộp lệ phí cấp phép có thể được áp dụng, nếu có. Theo các điều khoản và điều kiện trong tài liệu này, Hợp đồng này cấp cho Bạn một giấy phép cá nhân, có thể hủy bỏ, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, giấy phép này cho phép bạn cài đặt và sử dụng Phần mềm trên Thiết bị, hoặc nếu được cho phép rõ ràng theo các quy tắc sử dụng điều chỉnh cửa hàng kỹ thuật số (trực tuyến) bên thứ ba (ví dụ, như iTunes Store để có được phiên bản iOS của Phần mềm) mà Bạn có được Phần mềm từ đó ("Quy tắc sử dụng"), số lượng các thiết bị được cho phép rõ ràng theo Quy tắc sử dụng như vậy.

Nếu Bạn có được Phần mềm trên cơ sở thuê bao hoặc như một phần của bản thử nghiệm miễn phí, thì các quyền theo giấy phép nêu trên đây chỉ áp dụng trong khoảng thời gian mà bạn đã trả tiền thuê bao cần thiết hoặc trong khoảng thời gian cho phép bởi BlackBerry hoặc nhà phân phối được ủy quyền của nó, tùy theo từng trường hợp.

Trong mọi trường hợp, (các) giấy phép được cấp theo Hợp đồng này, cho phép Bạn sử dụng hoặc cho phép việc sử dụng Phần mềm hoặc truy cập vào các Dịch vụ chỉ cho mục đích nội bộ hoặc cá nhân của chính Bạn mà thôi và phù hợp với Quy tắc sử dụng áp dụng bất kỳ.

(b) Cập nhật và Nâng cấp. Hợp đồng này và các giấy phép được cấp ở đây, không ngụ ý quyền bất kỳ: (i) nâng cấp hoặc cập nhật thường xuyên hoặc trong tương lai Phần mềm này hoặc Phần mềm của Bên Thứ ba, hoặc (ii) có được Dịch vụ mới hoặc được sửa đổi bất kỳ. Mặc dù đã nói ở trên, việc nâng cấp hoặc cập nhật Phần mềm có thể được cung cấp theo quyết định của BlackBerry tùy từng thời điểm. Phần mềm có thể bao gồm chức năng tự động kiểm tra các lần cập nhật hoặc nâng cấp Phần mềm và Bạn có thể được yêu cầu cập nhật Phần mềm này hoặc Phần mềm của Bên Thứ ba để tiếp tục truy cập hoặc sử dụng các Dịch vụ nhất định, phần mềm mới khác hoặc Vật phẩm hoặc Dịch vụ của Bên Thứ ba hoặc các phần của chúng. Trừ khi phần mềm Thiết bị của bạn cho phép Bạn ngăn chặn việc truyền tải hoặc sử dụng các lần nâng cấp hoặc cập nhật Phần mềm và bạn áp dụng các cài đặt này, bằng văn bản này, bạn đồng ý rằng BlackBerry có thể (nhưng không bắt buộc phải) làm cho các lần cập nhật hoặc nâng cấp sẵn có cho Bạn tùy từng thời điểm và thông báo cho bạn về sự sẵn có của các lần nâng cấp hoặc cập nhật như vậy. Bất kỳ bản cập nhật hoặc nâng cấp nào được BlackBerry cung cấp cho Bạn theo Hợp đồng này sẽ được xem là Phần mềm, Dịch vụ hoặc Phần mềm của Bên Thứ ba, tùy theo từng trường hợp.

(c) Quyền Sao chép. Bạn không thể phân phối hoặc sửa đổi Phần mềm, hoặc nội dung bất kỳ làm sẵn cho Bạn như là một phần của Dịch vụ, toàn bộ hoặc một phần. Ngoại trừ trong phạm vi BlackBerry bị cản trở rõ ràng bởi pháp luật không cho cấm các hoạt động này, bạn không thể sao chép, nhân bản hoặc theo bất cứ cách nào khác sao chép Phần mềm, hoặc nội dung bất kỳ làm sẵn cho Bạn như là một phần của Dịch vụ, toàn bộ hoặc một phần, trừ khi rõ ràng được cho phép trong Hợp đồng này, trong các tài liệu dùng cho Dịch vụ được áp dụng, trong các Quy tắc sử dụng, hoặc trong một văn bản thỏa thuận riêng biệt giữa Bạn và BlackBerry hoặc chi nhánh BlackBerry. Vì các mục đích của quy định này, "sao chép" hoặc "nhân bản" sẽ không bao gồm sao chép các lời phát biểu và hướng dẫn về Phần mềm diễn ra một cách tự nhiên trong quá trình thực hiện chương trình bình thường khi được sử dụng phù hợp với và vì các mục đích được mô tả trong các Tài liệu hoặc trong quá trình thực hiện sao lưu thường xuyên không sửa đổi đối với Phần mềm hoặc về Thiết bị mà trên đó, Phần mềm được cài đặt, theo thông lệ kinh doanh tiêu chuẩn công nghiệp. Bạn không thể sao chép Tài liệu bất kỳ hoặc phần bất kỳ của nó không phải là cho mục đích sử dụng riêng cá nhân hoặc nội bộ của Bạn và cho mục đích sử dụng kết hợp với việc sử dụng Giải pháp BBM của Bạn.

4. Vật phẩm và Dịch vụ Cần thiết của Bên Thứ ba. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng các Vật phẩm và các Dịch vụ của Bên Thứ ba (bao gồm cả các Thiết bị, kết nối Internet, mạng không dây và các Dịch vụ Thời gian sử dụng mạng) mà Bạn chọn để vận hành Giải pháp BBM của Bạn đáp ứng các yêu cầu tối thiểu của BlackBerry, bao gồm cả phần mềm Thiết bị và sự sẵn có của khả năng truy cập Internet chuyên dụng cần thiết cho Giải pháp BBM của Bạn như đã nêu trong Tài liệu và rằng việc Bạn sử dụng Vật phẩm và/hoặc Dịch vụ của Bên Thứ ba như vậy với Giải pháp BBM của Bạn là không vi phạm giấy phép, điều khoản, điều kiện, luật pháp, quy tắc và/hoặc quy định bất kỳ liên quan đến việc sử dụng Vật phẩm và Dịch vụ của Bên Thứ ba như vậy. Dịch vụ Thời gian sử dụng mạng thường cần thiết để sử dụng Giải pháp BBM của Bạn. Phí Dịch vụ Thời gian sử dụng mạng có thể được tính chung với phí Bạn sử dụng Giải pháp BBM của Bạn và bạn đồng ý rằng như giữa Bạn và BlackBerry, bạn phải chịu trách nhiệm về tất cả các phí Dịch vụ Thời gian sử dụng mạng phải chịu thông qua việc sử dụng đó. Nhà Cung cấp Dịch vụ Thời gian sử dụng mạng của Bạn có thể hạn chế những Dịch vụ và những Dịch vụ của Bên Thứ ba nào được làm cho có sẵn cho bạn. Nếu bạn muốn có được thông tin về những Nhà cung cấp Dịch vụ Thời gian sử dụng mạng nào hỗ trợ Giải pháp BBM của Bạn ở khu vực của Bạn, vui lòng liên hệ với BlackBerry theo địa chỉ legalinfo@blackberry.com.

5. Điều khoản Bổ sung.

(a) Bạn có thể được yêu cầu đồng ý với các điều khoản và điều kiện bổ sung:
(i) với BlackBerry liên quan đến Thành phần của Bên Thứ ba (ví dụ như các thành phần mã nguồn mở) và để sử dụng Dịch vụ hoặc Nội dung nhất định hoặc để có được quyền cập nhật hoặc nâng cấp đối với Giải pháp BBM;
(ii) với bên thứ ba để có được hoặc sử dụng Vật phẩm hoặc Dịch vụ của Bên Thứ ba, bao gồm việc sử dụng trang web của Bên Thứ ba có thể truy cập được thông qua Giải pháp BBM;
(iii) với MoR hoặc tổ chức xử lý thanh toán để thực hiện việc mua hàng liên quan đến hoặc thông qua Giải pháp BBM; và
(iv) với Nhà cung cấp Dịch vụ Thời gian sử dụng mạng để có được các Dịch vụ Thời gian sử dụng mạng.

(b) Bạn chịu trách nhiệm tuân thủ thỏa thuận bất kỳ bạn ký kết với bên thứ ba và BlackBerry không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào về sự tổn thất hoặc thiệt hại bất kỳ nào phát sinh do kết quả của những giao dịch của bạn với bên thứ ba bất kỳ đó. Nếu bạn không chắc chắn liệu BlackBerry có phải là nguồn của Nội dung, vật phẩm, sản phẩm hoặc dịch vụ bất kỳ nào đó hay không, vui lòng liên hệ với BlackBerry theo địa chỉ legalinfo@blackberry.com. Nếu bạn giao dịch với các bên thứ ba thông qua Internet hoặc gắn liền với các Dịch vụ của Bên Thứ ba, hãy để ý để đảm bảo rằng bạn biết bạn đang giao dịch với ai, và rằng bạn biết các điều khoản và điều kiện gắn liền với các trang web đó và Dịch vụ của Bên Thứ ba hoặc Vật phẩm của Bên Thứ ba bất kỳ bạn có thể truy cập hoặc thu nhận, bao gồm điều khoản giao hàng và điều khoản thanh toán, điều khoản sử dụng, điều khoản cấp phép người dùng cuối, khả năng trả lại các sản phẩm, điều khoản bảo mật, cài đặt bảo mật và tính năng bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân của Bạn và để đảm bảo an toàn cá nhân của Bạn.

(c) Trong mọi trường hợp điều khoản và điều kiện bổ sung như vậy giữa Bạn và bên thứ ba bất kỳ sẽ không có tính bắt buộc đối với BlackBerry hoặc áp đặt nghĩa vụ bổ sung, hoặc nghĩa vụ bất kỳ không phù hợp với các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng này, đối với BlackBerry và như giữa Bạn và BlackBerry, các điều khoản và điều kiện liên quan đến Vật phẩm của Bên Thứ ba và Dịch vụ của Bên Thứ ba trong Hợp đồng này vẫn áp dụng cho những mục đó.

(d) Trong phạm vi mà Thành phần bất kỳ của Bên thứ được điều chỉnh bởi điều khoản và điều kiện bổ sung đem lại cho Bạn quyền sử dụng, sao chép, phân phối hoặc sửa đổi tất cả hoặc một phần của Thành phần của Bên Thứ ba như vậy rộng hơn so với các quyền được trao cho Bạn theo Hợp đồng này đối với Phần mềm, sau đó, chỉ trong phạm vi mà Bạn có thể thực hiện quyền rộng hơn như vậy mà không vi phạm các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng này đối với phần còn lại của Phần mềm, thì bạn sẽ có được lợi ích của quyền rộng lớn hơn như vậy. Đối với Phần mềm hoặc Dịch vụ của Bên Thứ ba (bao gồm phần mềm và Nội dung) được BlackBerry làm cho có sẵn cho Bạn, nếu Phần mềm hoặc Dịch vụ của Bên Thứ ba không đi kèm với một giấy phép hoặc các điều khoản của dịch vụ riêng, thì việc sử dụng nó phải chịu sự điều chỉnh của các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng này như thể đó là Phần mềm hoặc Dịch vụ (nếu có) tạo thành một phần của Giải pháp BBM của Bạn, với điều kiện Phần mềm hoặc Dịch vụ của Bên Thứ ba như vậy được BlackBerry cung cấp cho Bạn "như hiện có" và "như sẵn có", mà không có các quy định về điều kiện, sự xác nhận, bảo đảm, tuyên bố hoặc bảo hành rõ ràng hoặc ngụ ý, và như giữa Bạn và BlackBerry, sẽ áp dụng những hạn chế và loại trừ trách nhiệm pháp lý, miễn trừ trách nhiệm và quy định hoàn trả được nêu ra trong Hợp đồng này đối với Vật phẩm và Dịch vụ của Bên Thứ ba và không phải đối với Phần mềm.

6. Sửa đổi hoặc Ngừng cung cấp Giải pháp BBM.

(a) Sửa đổi hoặc Ngừng cung cấp Giải pháp BBM. Bạn đồng ý rằng BlackBerry có thể sửa đổi, đình chỉ, ngừng, gỡ bỏ, hạn chế hoặc vô hiệu hóa Giải pháp BBM, hoặc bất cứ phần nào trong đó, bất cứ lúc nào, tạm thời hoặc vĩnh viễn, mà không có trách nhiệm pháp lý với Bạn, có hoặc không có thông báo cho Bạn biết, miễn là nếu BlackBerry vĩnh viễn chấm dứt Dịch vụ (trong trường hợp này giấy phép của Bạn để sử dụng Phần mềm bất kỳ được thiết kế riêng biệt để truy cập vào Dịch vụ đó sẽ chỉ tự động chấm dứt), và nếu bạn đã trả tiền cho Dịch vụ đó để nó có sẵn trong một thời lượng cụ thể và không vi phạm Hợp đồng này, bạn có thể được hưởng một khoản hoàn trả trong toàn bộ hoặc một phần số tiền bạn trả cho Dịch vụ, như được quy định trong chính sách hoàn trả hiện hành lúc đó đối với Dịch vụ đó, hoặc MoR hoặc tổ chức xử lý thanh toán mà bạn trả phí. Khoản hoàn trả như vậy, nếu có, sẽ là quyền dành riêng cho Bạn và cho BlackBerry, và MoR cũng như tổ chức xử lý thanh toán, trách nhiệm pháp lý duy nhất đối với bạn trong trường hợp này là BlackBerry vĩnh viễn chấm dứt cung cấp Giải pháp BBM hoặc một phần của nó.

(b) Bảo trì. Không hạn chế những điều trên đây, BlackBerry có quyền, và Bạn đồng ý rằng BlackBerry có thể tùy ý, đơn phương đình chỉ định kỳ quyền truy cập vào Giải pháp BBM, hoặc bất cứ phần nào trong đó, hoặc theo cách khác, không cho vận hành Giải pháp BBM, hoặc bất cứ phần nào trong đó, để khắc phục lỗi phần mềm, cài đặt bản cập nhật và thực hiện chẩn đoán và các việc bảo trì khác đối với Giải pháp BBM.

7. Đóng góp của bạn và nội dung khác.

(a) Phản hồi. Bạn có thể cung cấp thông tin phản hồi cho BlackBerry về Giải pháp BBM. Trừ khi BlackBerry đồng ý bằng văn bản theo cách khác, bằng văn bản này, Bạn đồng ý rằng BlackBerry sẽ sở hữu tất cả các thông tin phản hồi, ý kiến, đề nghị, ý tưởng, khái niệm và thông tin thay đổi mà bạn cung cấp cho BlackBerry liên quan đến Giải pháp BBM và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đi kèm bao gồm, nếu Bạn là cư dân của Nhật Bản, tất cả các quyền quy định tại Điều 27 và Điều 28 của Luật Bản quyền Nhật Bản (gọi chung là "Phản hồi") và bằng văn bản này Bạn trao cho BlackBerry tất cả quyền của bạn, tiêu đề và lợi ích gắn liền. Bạn sẽ không cố tình cung cấp cho BlackBerry bất kỳ Phản Hồi nào có liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba. Bạn đồng ý hợp tác đầy đủ với BlackBerry liên quan đến việc ký vào những tài liệu bổ sung và thực hiện những hành động khác được yêu cầu một cách hợp lý bởi BlackBerry để xác nhận rằng BlackBerry sở hữu Phản Hồi và để cho phép BlackBerry đăng ký và/hoặc bảo vệ bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ và/hoặc thông tin bí mật nào có liên quan.

(b) Nội dung Người dùng Cuối, Vật phẩm của Bên Thứ ba. Bạn, chứ không phải BlackBerry, hoàn toàn chịu trách nhiệm về Nội dung của Bạn. BlackBerry không kiểm soát Nội dung hoặc các Vật phẩm của Bên Thứ ba khác mà được làm cho có sẵn cho Bạn bởi người dùng cuối liên quan đến việc bạn sử dụng Giải pháp BBM hoặc Dịch vụ Bên Thứ ba bất kỳ được sử dụng chung với Giải pháp BBM của họ, và ngoài những điều miễn trừ trách nhiệm chung tại Mục 17 ra, BlackBerry không đảm bảo hoặc cung cấp sự bảo đảm tương tự bất kỳ khác liên quan đến tính chính xác, tính toàn vẹn hoặc chất lượng và không chịu trách nhiệm về bất kỳ Vật phẩm của Bên Thứ ba nào như vậy. BlackBerry có thể thiết lập các thực hành và giới hạn chung liên quan đến việc sử dụng Giải pháp BBM, bao gồm, dung lượng của nội dung có thể được lưu trữ, khoảng thời gian tối đa mà nội dung hoặc tin nhắn/thông tin đăng thảo luận sẽ được giữ lại trên Dịch vụ bất kỳ (bao gồm cả dịch vụ lưu trữ đám mây bất kỳ), và/hoặc khoảng thời gian mà bạn có thể tiếp tục sử dụng hoặc truy cập vào Nội dung bất kỳ. Bạn có thể sử dụng Nội dung được làm cho có sẵn bởi BlackBerry hoặc chi nhánh BlackBerry, liên quan đến Dịch vụ chỉ dùng cho mục đích sử dụng cá nhân của Bạn và phù hợp với các điều khoản và điều kiện cấp phép cụ thể áp dụng đối với Dịch vụ này, nếu có. Các hạn chế như những hạn chế được nêu trên đây sẽ được tuyên bố chi tiết trong Tài liệu dành cho Dịch vụ được áp dụng, điều mà Bạn nên làm quen và xem xét theo từng thời điểm khi mà BlackBerry có thể thực hiện những thay đổi trong tương lai. Bạn đồng ý rằng BlackBerrykhông có trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý nào về tình trạng mất, xóa, truy cập trái phép vào hoặc không lưu trữ được Nội dung bất kỳ và miễn là Bạn có quyền hay giấy phép cần thiết để làm như vậy, bạn nên giữ một bản sao lưu thay thế của Nội dung bất kỳ mà giữ lại một bản sao là rất quan trọng cho bạn.

(c) Nội dung của Bạn. Trừ khi được quy định rõ ràng trong Hợp đồng này hoặc phụ lục kèm theo, Hợp đồng này không chuyển giao quyền sở hữu bất kỳ đối với Nội dung của Bạn cho BlackBerry. Đối với Nội dung bất kỳ của Bạn mà Bạn làm cho có sẵn để đưa vào các khía cạnh của Giải pháp BBM mà có thể truy cập được bởi người dùng khác của Giải pháp BBM, bao gồm các Nhóm BBM và các diễn đàn khác có thể truy cập vào Thông tin Liên lạc BBM của Bạn và người dùng khác của Giải pháp BBM, Bạn cấp cho BlackBerry một giấy phép vĩnh viễn có giá trị trên toàn thế giới, không thể thu hồi, có thể chuyển nhượng, miễn phí bản quyền và không độc quyền để sử dụng, phân phối, nhân bản, sửa đổi, cải biên, thể hiện và tuyên bố công khai nội dung đó như là điều hợp lý liên quan đến việc cung cấp và quản lý Giải pháp BBM, hoặc bất cứ phần nào trong đó, và liên quan đến Nội dung bất kỳ mà bạn làm cho có sẵn cho các khía cạnh khác của Giải pháp BBM, Bạn cấp cho BlackBerry một giấy phép có giá trị trên toàn thế giới, miễn phí bản quyền và không độc quyền để sử dụng, phân phối, nhân bản, sửa đổi, cải biên, thể hiện và tuyên bố công khai nội dung đó như được yêu cầu cung cấp hợp lý cho Bạn Giải pháp BBM và Bạn bảo đảm và giao ước trong cả hai trường hợp là Bạn có quyền trao cho BlackBerry một giấy phép như vậy.

(d) Vật phẩm của Bên Thứ ba và Nội dung Phản cảm. Bạn hiểu rằng bằng cách sử dụng Giải pháp BBM hoặc Dịch vụ của Bên Thứ ba, bạn có thể tiếp xúc với Nội dung và Vật phẩm của Bên Thứ ba là, hoặc Bạn cho là, xúc phạm, không đứng đắn, hoặc gây khó chịu. BlackBerry và những người được chỉ định của mình có quyền (nhưng không phải là nghĩa vụ) tùy theo quyền quyết định của mình sàng lọc trước, từ chối, hoặc loại bỏ Nội dung của Bạn hoặc Vật phẩm của Bên Thứ ba bất kỳ khỏi Giải pháp BBM.

(e) Kiểm soát của Cha mẹ và Giám sát của Người lớn. Các phần của Giải pháp BBM hoặc Dịch vụ của Bên Thứ ba có thể bao gồm cài đặt cho phép Bạn chặn hoặc lọc Nội dung, Dịch vụ, Dịch vụ của Bên Thứ ba hoặc các bên thứ ba. Bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm chọn và cho phép cài đặt theo sở thích của Bạn. BlackBerry không đảm bảo rằng các cài đặt như vậy không có lỗi, sẽ chặn tất cả Nội dung, Dịch vụ, Dịch vụ của Bên Thứ ba, hoặc các bên thứ ba có liên quan, hoặc không thể bị vô hiệu hóa hoặc phá vỡ bởi những người khác mà có sự truy cập vào Giải pháp BBM của Bạn. Nếu Bạn cho phép con Bạn sử dụng Giải pháp BBM của Bạn, hoặc bất kỳ phần nào trong đó, Bạn có trách nhiệm xác định liệu Dịch vụ, Dịch vụ của Bên Thứ ba hoặc Vật phẩm của Bên Thứ ba cụ thể nào là thích hợp cho con của Bạn, và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc con Bạn truy cập và sử dụng Giải pháp BBM, Dịch vụ và Vật phẩm của Bên Thứ ba, bao gồm tất cả các chi phí tài chính hoặc trách nhiệm pháp lý khác phải chịu liên quan đến việc sử dụng hoặc truy cập như vậy.

8. Các dịch vụ khẩn cấp. Giải pháp BBM không kết nối với mạng điện thoại chuyển mạch công cộng (PSTN), không sử dụng số điện thoại để giao tiếp với các thiết bị khác và không được thiết kế hoặc dự định để thay thế cho điện thoại di động hoặc điện thoại đường dây cố định thông thường của Bạn. Ngoài ra, bạn xác nhận và đồng ý rằng Giải pháp BBM không được thiết kế hoặc dự định để thay thế cho điện thoại cố định truyền thống hoặc điện thoại di động không dây của Bạn, và chúng có thể không được sử dụng để đặt các cuộc gọi đến "911", "112", " 999", "000" hoặc các số được chỉ định khác nhằm kết nối người dùng với các điểm trả lời vấn đề an toàn công cộng hoặc các dịch vụ khẩn cấp tương tự theo quy định của pháp luật viễn thông địa phương (" Dịch vụ khẩn cấp "). Các cuộc gọi đến dịch vụ khẩn cấp không được xử lý thông qua Giải pháp BBM. Bạn hiểu và đồng ý rằng những dàn xếp bổ sung, tách biệt với Giải pháp BBM, phải được thực hiện để truy cập dịch vụ khẩn cấp, và rằng Nhóm Công ty của BlackBerry, và các viên chức, giám đốc và nhân viên tương ứng của chúng sẽ không có trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý nào đối với thương tích cá nhân, tử vong hoặc thiệt hại bất kỳ phát sinh từ hoặc có liên quan đến việc không thể truy cập Dịch vụ Khẩn cấp thông qua Giải pháp BBM.

9. Quyền Sở hữu trí tuệ. Theo Hợp đồng này, Bạn không có được quyền sở hữu, tập hợp quyền hoặc lợi ích trong hoặc đối với sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu khác, bao gồm bằng sáng chế, kiểu dáng, nhãn hiệu, quyền tác giả, quyền đối với cơ sở dữ liệu hoặc quyền trong thông tin bí mật hoặc bí mật thương mại bất kỳ, trong hoặc liên quan đến Giải pháp BBM hoặc bất kỳ phần nào trong đó, bao gồm Nội dung mà được làm cho có sẵn bởi Nhóm Công ty của BlackBerry và các nhà cung cấp tương ứng của mình như một phần của Giải pháp BBM, theo Hợp đồng này. Cụ thể là, nếu Bạn là cư dân Nhật Bản, bằng văn bản này, bạn không thủ đắc quyền sở hữu, tập hợp quyền hoặc lợi ích trong hoặc đối với quyền sở hữu công nghiệp hoặc sở hữu trí tuệ và tài sản vô hình hoặc quyền sở hữu khác, bao gồm bằng sáng chế, kiểu dáng, nhãn hiệu, quyền tác giả, quyền nhân thân (chosakusha jinkakuken) các quyền cơ sở dữ liệu hoặc quyền trong thông tin bí mật hoặc bí mật thương mại bất kỳ (eigyo himitsu), trong hoặc liên quan đến Giải pháp BBM của Bạn hoặc phần bất kỳ trong đó, bao gồm cả Nội dung mà được làm cho có sẵn bởi BlackBerry hoặc các chi nhánh và các nhà cung cấp tương ứng của mình như là một phần của Giải pháp BBM, theo Hợp đồng này. Bạn cũng không thủ đắc quyền giấy phép bất kỳ trong hoặc liên quan đến Giải pháp BBM hoặc bất kỳ phần nào trong đó, hoặc trong Nội dung bất kỳ được làm cho có sẵn cho Bạn thông qua Dịch vụ, ngoài các quyền rõ ràng được cấp phép cho Bạn theo Hợp đồng này, trong Tài liệu đi kèm, hoặc trong thỏa thuận văn bản được thỏa thuận qua lại khác mà Bạn có thể có với BlackBerry. Bất kỳ quyền nào không cấp phép rõ ràng tại đây là rõ ràng được bảo lưu. Để cho rõ ràng, dù bất cứ điều gì khác trong Hợp đồng này, trong mọi trường hợp, giấy phép bằng sáng chế bất kỳ được cấp trong Giải pháp BBM là mở rộng, hoặc được hiểu là mở rộng, sang cả việc sử dụng Dịch vụ của Bên Thứ ba hoặc Vật phẩm của Bên Thứ ba bất kỳ hoặc trên cơ sở độc lập hoặc chung với Giải pháp BBM của Bạn, và không làm hạn chế những điều trên đây, trong mọi trường hợp các giấy phép được cấp dưới đây sẽ không được hiểu là nhà cung cấp bất kỳ của Dịch vụ hoặc Vật phẩm của Bên Thứ ba có thể khẳng định thành công rằng việc sử dụng Dịch vụ hoặc Vật phẩm của Bên Thứ ba hoặc chung với tất cả hoặc một phần của Giải pháp BBM hoặc trên cơ sở độc lập được cấp phép theo bằng sáng chế của BlackBerry nhờ thực tế là Giải pháp BBM, hoặc bất cứ phần nào trong đó, được cấp phép dưới đây. Phần mềm và các bản sao Bạn tạo ra của Phần mềm, chỉ được cấp phép, và không được bán, cho Bạn, và Phần mềm, tất cả Tài liệu và Nội dung bất kỳ cung cấp cho Bạn bởi Nhóm Công ty của BlackBerry như là một phần của Giải pháp BBM và (các) trang web bất kỳ mà cho phép Bạn truy cập các Dịch vụ là được bảo vệ bởi Luật pháp Canada, Hoa Kỳ và pháp luật và các quy định điều ước quốc tế về bằng sáng chế và bản quyền quốc tế. Có những hình phạt nặng, cả dân sự và hình sự, đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Bạn đồng ý rằng không có gì trong Hợp đồng này sẽ ảnh hưởng xấu đến các quyền bất kỳ và cần đến biện pháp khắc phục bất kỳ, bao gồm cả biện pháp ngăn chặn, khắc phục tương đương như vậy trong phạm vi thẩm quyền của Bạn, mà BlackBerry và nhà cung cấp bất kỳ của Nội dung dùng cho Dịch vụ có thể có theo luật áp dụng liên quan đến việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền sở hữu khác của BlackBerry hoặc các nhà cung cấp Nội dung. Nếu bạn: (i) sống trong khu vực quyền tài phán mà không có luật bản quyền có hiệu lực, hoặc (ii) sống trong khu vực quyền tài phán mà luật bản quyền có hiệu lực không bảo vệ được phần mềm được cấp phép theo Hợp đồng này, thì, ngoài các nghĩa vụ bất kỳ khác Bạn có thể có theo pháp luật được áp dụng trong khu vực quyền tài phán của Bạn, Bạn đồng ý rằng Đạo luật Bản quyền của Canada được coi là áp dụng cho Bạn và cho việc Bạn sử dụng Giải pháp BBM và Bên Thứ ba.

10. Hạn chế Xuất khẩu, Nhập khẩu, Sử dụng và Giấy phép của Chính phủ Hoa Kỳ. Phần mềm này có thể bao gồm công nghệ mã hóa và Bạn đồng ý rằng nó có thể không được xuất khẩu, nhập khẩu, sử dụng, chuyển giao, hoặc tái xuất khẩu trừ khi tuân thủ pháp luật và các quy định của các cơ quan chính quyền có liên quan. Bằng văn bản này, Bạn tuyên bố rằng: (A) với tất cả sự hiểu biết của Bạn, Bạn có đủ điều kiện để tiếp nhận Phần mềm theo luật áp dụng, và không ở trong quốc gia là đối tượng của lệnh cấm vận của chính phủ Hoa Kỳ, hoặc đã bị Chính phủ Hoa Kỳ chỉ rõ là đất nước "hỗ trợ khủng bố" và rằng bạn không bị liệt kê trên danh sách bất kỳ của Chính phủ Hoa Kỳ về các đảng phái bị cấm hoặc bị hạn chế, và (B) Bạn sẽ không sử dụng Phần mềm trong việc phát triển, sản xuất, vận chuyển, bảo quản, lưu trữ, phát hiện, nhận dạng hoặc phổ biến vũ khí hóa học, sinh học hoặc hạt nhân hoặc hệ thống cung cấp tên lửa của chúng, hoặc vật liệu, thiết bị mà có thể được sử dụng trong vũ khí hoặc hệ thống cung cấp tên lửa của chúng, hoặc bán lại hoặc xuất khẩu cho bất cứ ai hay bất cứ tổ chức bất kỳ tham gia vào hoạt động như vậy. Mặc cho thỏa thuận bất kỳ với bên thứ ba hoặc quy định bất kỳ của pháp luật, quy định hoặc chính sách, nếu Bạn là cơ quan bất kỳ của chính phủ Hoa Kỳ, thì quyền của Bạn đối với Phần mềm này sẽ không vượt quá các quyền quy định trong Hợp đồng này, trừ khi được sự đồng ý rõ ràng của BlackBerry trong một thỏa thuận bằng văn bản giữa Bạn và BlackBerry và ký bởi Giám đốc tác nghiệp hoặc Giám đốc điều hành của BlackBerry.

11. Bảo mật, Tài khoản và Mật khẩu.

(a) Sử dụng Tài khoản và Mật khẩu. Bạn đồng ý chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc thành lập các biện pháp bảo mật thích hợp để kiểm soát quyền truy cập vào Giải pháp BBM của Bạn, bao gồm cả Thiết bị mà bạn cài đặt phần mềm. Không làm hạn chế những điều trên đây, bạn đồng ý lựa chọn mật khẩu mạnh và duy trì bảo mật và bí mật tất cả các mật khẩu dùng để truy cập Giải pháp BBM của Bạn hoặc bất kỳ phần nào trong đó, bao gồm cả mật khẩu dùng để truy cập BlackBerry ID của Bạn được sử dụng cùng với Giải pháp BBM của Bạn. Thêm nữa, bạn đồng ý rằng Bạn chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động xảy ra qua việc sử dụng mật khẩu của Bạn, hoặc trên hoặc thông qua tài khoản của Bạn, bao gồm tất cả các chi phí tài chính hoặc trách nhiệm pháp lý khác phải chịu đối với hoạt động như vậy. Bạn đồng ý thông báo ngay cho BlackBerry về hành vi sử dụng trái phép bất kỳ đối với tất cả hoặc phần bất kỳ của Giải pháp BBM của Bạn, bao gồm cả mật khẩu dùng cho phần bất kỳ của Giải pháp BBM của Bạn, bằng cách liên hệ Bộ phận Hỗ trợ khách hàng BlackBerry (thông tin liên lạc có tại www.blackberry.com/support). BlackBerry có thể có những hành động mà nó cho là thích hợp sau khi nhận thông báo như vậy, nhưng không có nghĩa vụ thực hiện bất kỳ hành động nào. Bạn đồng ý rằng việc thông báo BlackBerry như nêu trên không miễn trừ cho Bạn khỏi trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động xảy ra qua việc sử dụng mật khẩu của Bạn, hoặc trên hoặc thông qua tài khoản của Bạn.

(b) BlackBerry ID. Nếu chưa có BlackBerry ID, Bạn sẽ được nhắc tạo ra một tài khoản để truy cập và sử dụng Giải pháp BBM của Bạn. Sau khi được tạo, Bạn cũng có thể BlackBerry ID này để truy cập vào các sản phẩm hoặc dịch vụ khác sử dụng dịch vụ BlackBerry ID và bạn có đủ điều kiện để truy cập ("Dịch vụ có thể truy cập BlackBerry ID"). Trừ khi Bạn và BlackBerry đồng ý với các điều khoản và điều kiện khác điều chỉnh việc Bạn sử dụng BlackBerry ID của Bạn kết hợp với các sản phẩm và dịch vụ như vậy, Bạn đồng ý rằng các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng này áp dụng cho Dịch vụ BlackBerry ID, cả trong vai trò là dịch vụ và trong vai trò là một phần của Giải pháp BBM, thì cũng áp dụng cho việc sử dụng BlackBerry ID của Bạn có Dịch vụ có thể truy cập BlackBerry ID, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, mục 2, 3, 5, 6, 9, 12, 16, 17, 18, 19, 20, và mục 11 này. Ngoài ra, bất kỳ sự chấm dứt nào đối với Hợp đồng này sẽ không ảnh hưởng đến việc áp dụng các điều khoản và điều kiện như vậy cho việc Bạn sử dụng tiếp tục BlackBerry ID của Bạn có các Dịch vụ có thể truy cập BlackBerry ID khác, trừ khi BlackBerry chỉ ra rằng việc chấm dứt như vậy nhằm mục đích chấm dứt việc Bạn sử dụng BlackBerry ID của Bạn với Dịch vụ có thể truy cập BlackBerry khác.

12. Bí mật và Không sử dụng Kỹ thuật Đảo ngược. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Giải pháp BBM được: (a) phát triển ở mức thời gian và chi phí đáng kể bởi BlackBerry và/hoặc Nhóm Công ty của BlackBerry, và (b) Giải pháp BBM chứa thông tin bí mật bao gồm cả bí mật thương mại (nếu Bạn là cư dân Nhật Bản, bí mật thương mại được gọi là "eigyo himitsu") của BlackBerry, Nhóm Công ty của BlackBerry và các nhà cung cấp của mình. Hợp đồng này không cho bạn quyền lấy từ BlackBerry, Nhóm Công ty của BlackBerry hoặc nhà phân phối của bất kỳ của nó mã nguồn dùng cho Phần mềm, Dịch vụ, Vật phẩm của Bên Thứ ba hoặc Dịch vụ của Bên Thứ ba và, ngoại trừ trong phạm vi mà BlackBerry bị cản trở rõ ràng bởi pháp luật về việc cấm các hoạt động này, bạn đồng ý rằng Bạn sẽ không thay đổi, sửa đổi, cải biên, tạo ra tác phẩm phái sinh, dịch, làm xấu đi, hoặc thực hiện kỹ thuật đảo ngược Phần mềm, Dịch vụ, hoặc Vật phẩm của Bên Thứ ba hoặc Dịch vụ của Bên Thứ ba hoặc cố gắng làm như vậy, hoặc cho phép, đồng ý, ủy quyền hoặc khuyến khích bên bất kỳ khác làm như vậy. Với mục đích của Hợp đồng này, "Thực hiện kỹ thuật đảo ngược" bao gồm hành động bất kỳ của kỹ thuật đảo ngược, dịch, tháo, dịch ngược, giải mã hoặc phá dỡ (bao gồm cả khía cạnh bất kỳ của "chuyển dữ liệu bộ nhớ RAM/ROM hoặc lưu trữ liên tục", "dò tìm kết nối cáp hoặc kết nối không dây", hoặc kỹ thuật đảo ngược "hộp đen") dữ liệu, phần mềm (bao gồm cả giao diện, giao thức, và các dữ liệu khác bao gồm trong hoặc được sử dụng chung với các chương trình mà có thể có hoặc có thể không được xem xét về mặt kỹ thuật là mã phần mềm), dịch vụ, hoặc phần cứng hoặc phương pháp hoặc quy trình bất kỳ của việc thu nhận hoặc chuyển đổi thông tin, dữ liệu hoặc phần mềm bất kỳ từ một hình thức thành một hình thức con người có thể đọc được.

13. Thời hạn. Hợp đồng này sẽ có hiệu lực khi bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng này (như được mô tả trong phần mở đầu trên đây) và sẽ tiếp tục có hiệu lực trừ khi bị chấm dứt theo quy định được đề ra ở đây.

14. Biện pháp khắc phục và Chấm dứt.

Ngoài quyền hoặc biện pháp khắc phục khác trong số quyền hoặc biện pháp khắc phục của BlackBerry được quy định trong Hợp đồng này:

(a) Nếu bạn vi phạm Hợp đồng này, BlackBerry hoặc đại lý của BlackBerry có thể, nhưng không bắt buộc phải, có những hành động nhất định mà họ cho là thích hợp. Hành động như vậy có thể bao gồm, nhưng không chỉ giới hạn ở, đình chỉ ngay lập tức hoặc chấm dứt tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Giải pháp BBM của Bạn hoặc Vật phẩm bất kỳ của Bên Thứ ba được sử dụng chung với Giải pháp BBM của Bạn.

(b) BlackBerry có thể, ngoài tất cả các quyền và các biện pháp khắc phục khác được quy định bởi Hợp đồng này hoặc bởi pháp luật ra; (i) ngay lập tức chấm dứt Hợp đồng này và hợp đồng cấp phép bất kỳ khác giữa Bạn và BlackBerry dùng cho bất kỳ phần nào khác của Giải pháp BBM của Bạn được sử dụng bởi Bạn nếu bạn vi phạm Hợp đồng này, hoặc phụ lục bất kỳ hoặc thỏa thuận khác còn hiệu lực Bạn có với BlackBerry hoặc chi nhánh của BlackBerry bao gồm, việc không trả được phí bất kỳ trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày chúng đáo hạn và phải trả, và/hoặc (ii) chấm dứt cung cấp (các) Dịch vụ bất kỳ cho Bạn liên quan đến Giải pháp BBM của Bạn. Trường hợp Bạn đã cung cấp cho BlackBerry thông tin liên lạc chính xác, BlackBerry sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý để cung cấp cho Bạn thông báo về việc chấm dứt.

(c) Ngoài ra, BlackBerry có thể chấm dứt Hợp đồng này và/hoặc ngay lập tức ngừng cung cấp phần bất kỳ hoặc tất cả Giải pháp BBM mà không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với Bạn nếu BlackBerry bị ngăn cản không được cung cấp bất kỳ phần nào hoặc tất cả Giải pháp BBM bởi pháp luật, quy định, yêu cầu hoặc quyết định được ban hành theo bất kỳ hình thức nào của cơ quan chính phủ hoặc tư pháp khác, hoặc nếu thông báo từ ban ngành hoặc cơ quan chính phủ chỉ ra rằng BlackBerry không được phép cung cấp bất kỳ phần nào hoặc tất cả Giải pháp BBM. Không có điều gì ở đây được hiểu là yêu cầu BlackBerry tìm kiếm sự từ bỏ pháp luật, quy tắc, quy định, hoặc hạn chế, hoặc tìm kiếm sự giám sát tư pháp hoặc kháng cáo đối với lệnh bất kỳ của tòa án. Nếu khả thi, BlackBerry sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý để cung cấp cho Bạn thông báo trước ba mươi (30) ngày về việc chấm dứt hoặc ngừng trong trường hợp dịch vụ trả tiền.

(e) Trừ khi có quy định rõ ràng ở đây, BlackBerry sẽ không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với Bạn phát sinh từ hoặc có liên quan đến việc chấm dứt Hợp đồng này, hoặc quyền hay giấy phép bất kỳ được cấp ở đây, phù hợp với Hợp đồng này.

(f) Sự chấm dứt bất kỳ theo Hợp đồng này bởi BlackBerry sẽ có hiệu lực mà không cần BlackBerry phải có sự chấp thuận tư pháp hoặc hành chính, phê duyệt hoặc nghị quyết bất kỳ trong khu vực quyền tài phán của Bạn. . Nếu Bạn là cư dân của Indonesia, Bạn khước từ quy định tại Điều 1266 của Bộ luật dân sự Indonesia đến mức mà lệnh của tòa án hoặc bản án sẽ không được yêu cầu cho việc chấm dứt Hợp đồng này theo các điều khoản của nó.

15. Hiệu lực của việc Chấm dứt. Sau khi chấm dứt Hợp đồng này, việc cung cấp Giải pháp BBM hoặc dịch vụ bất kỳ cho Bạn, dù bị gây ra như thế nào, hoặc nếu thuê bao của Bạn hoặc bản thử nghiệm miễn phí dùng cho Giải pháp BBM, hoặc phần bất kỳ trong đó, hết thời hạn hoặc bị chấm dứt: (a) Bạn sẽ ngay lập tức ngừng tất cả việc sử dụng Giải pháp BBM, và xóa hoặc gỡ bỏ cài đặt tất cả các bản sao của Phần mềm bị ảnh hưởng mà đang thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của Bạn, hoặc trong trường hợp mà Hợp đồng này không bị chấm dứt, (các) vật phẩm của Phần mềm mà giấy phép, hoặc trong trường hợp Dịch vụ, việc cung cấp Dịch vụ được áp dụng, mà đã bị chấm dứt hoặc hết hạn, và (b) BlackBerry có quyền ngăn chặn bất kỳ sự truyền tải dữ liệu nào đến và đi từ Phần mềm và/hoặc Dịch vụ như vậy, mà không cần thông báo cho Bạn. Khi chấm dứt hoặc hết hạn giấy phép sử dụng Giải pháp BBM hoặc bất kỳ phần nào trong đó của Bạn, Bạn ủy quyền cho BlackBerry xóa các tập tin, chương trình, dữ liệu và các tin nhắn gắn liền với tài khoản của Bạn dùng cho Giải pháp BBM, hoặc phần có thể áp dụng của nó, mà không cần thông báo cho Bạn. Bạn sẽ vẫn chịu trách nhiệm về tất cả các khoản nợ tính đến và bao gồm cả ngày có hiệu lực từ khi chấm dứt liên quan đến phần bị ảnh hưởng của Giải pháp BBM của Bạn và Vật phẩm của Bên Thứ ba, bao gồm số tiền tính vào chế độ ủy quyền thanh toán của bạn. Trong trường hợp BlackBerry chấm dứt Hợp đồng này theo quy định của Hợp đồng này, Bạn sẽ phải trả cho BlackBerry tất cả các phí (bao gồm phí và chi phí luật sư hợp lý) và các chi phí liên quan đến việc BlackBerry chi tiêu hoặc phải chịu trong việc thực thi các quyền dưới đây của mình.

16. Trách nhiệm đối với Giải pháp BBM của Bạn. Bạn chịu trách nhiệm về việc sử dụng Giải pháp BBM của Bạn và Bạn đồng ý chịu trách nhiệm về, và đền bù BlackBerry, Nhóm Công ty của BlackBerry và các nhà cung cấp của họ, người kế thừa, đại lý, nhà phân phối được ủy quyền, (bao gồm cả Nhà cung cấp Dịch vụ Thời gian sử dụng mạng) và người được chỉ định, và mỗi người trong số giám đốc, viên chức, nhân viên và các nhà thầu độc lập đối với thiệt hại, tổn thất, chi phí (bao gồm cả phí và chi phí luật sư hợp lý) mà họ phải chịu liên quan đến hoặc phát sinh từ việc sử dụng Giải pháp BBM của Bạn, bao gồm bất kỳ vi phạm nào của Bạn đối với Hợp đồng này hoặc phụ lục bất kỳ của Hợp đồng này ("tổn thất"), và tổn thất bất kỳ phát sinh từ khiếu nại hoặc thủ tục tố tụng đưa ra bởi bên thứ ba. Không có biện pháp khắc phục nào ở đây đem lại cho BlackBerry được dự định là, cũng không phải nó được hiểu là, loại trừ biện pháp khắc phục bất kỳ khác được quy định trong tài liệu này hoặc theo luật định hoặc theo lẽ công bằng, nhưng tất cả các biện pháp khắc phục đó có thể có tính tích lũy.

17. Bảo hành, Miễn trừ trách nhiệm.

LUẬT CỦA MỘT SỐ KHU VỰC QUYỀN TÀI PHÁN CÓ THỂ KHÔNG CHO PHÉP GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM HOẶC LOẠI TRỪ BẢO HÀNH, ĐIỀU KIỆN, XÁC NHẬN, BẢO ĐẢM, HOẶC TUYÊN BỐ TRÊN HỢP ĐỒNG VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ TRONG PHẠM VI MÀ BẠN LÀ NGƯỜI TIÊU DÙNG, CÁC LOẠI TRỪ NÀY CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN.

(a) Giải pháp BBM. BlackBerry sẽ cung cấp Giải pháp BBM với kỹ năng và sự chăm sóc hợp lý. BlackBerry không thực hiện bất kỳ lời hứa hoặc sự bảo đảm nào khác về Giải pháp BBM và đặc biệt là không đảm bảo hoặc đưa ra bất kỳ sự cam đoan tương tự nào khác:
(i) Việc Bạn sử dụng Giải pháp BBM của Bạn sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi hoặc liên tục được làm cho có sẵn, hoặc
(ii) Giải pháp BBM của Bạn, bao gồm tin nhắn, Nội dung hoặc thông tin được gửi bởi Bạn hay cho Bạn hoặc được lưu trữ bởi hoặc nhân danh Bạn, sẽ không bị mất mát, hư hỏng, tấn công, vi rút, cản trở, bẻ khóa máy tính hoặc xâm phạm an ninh khác, hoặc sẽ được chính xác, được truyền đi dưới dạng không hư hỏng hoặc trong một thời gian hợp lý.

(b) Những Bảo đảm Chung.
(i) TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT ÁP DỤNG CHO PHÉP, NGOÀI NHỮNG ĐIỀU NÊU RÕ RÀNG Ở ĐÂY, TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KIỆN, XÁC NHẬN, BẢO ĐẢM, CAM ĐOAN, TUYÊN BỐ, HOẶC BẢO ĐẢM THUỘC LOẠI BẤT KỲ, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHỮNG ĐIỀU KIỆN, XÁC NHẬN, BẢO ĐẢM, TUYÊN BỐ HOẶC CAM ĐOAN VỀ ĐỘ BỀN, ĐỘ PHÙ HỢP CHO CÔNG DỤNG HOẶC MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, CHẤT LƯỢNG BÁN ĐƯỢC, KHÔNG VI PHẠM, CHẤT LƯỢNG VỪA Ý, HOẶC QUYỀN SỞ HỮU, HOẶC PHÁT SINH TỪ MỘT LUẬT LỆ HOẶC PHONG TỤC, HOẶC QUÁ TRÌNH MUA BÁN HOẶC SỬ DỤNG THƯƠNG MẠI, VÀ TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM, TUYÊN Bố , ĐIỀU KIỆN, XÁC NHẬN HOẶC BẢO HÀNH BẤT KỲ KHÁC THUỘC LOẠI BẤT KỲ, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BẰNG VĂN BẢN NÀY ĐỀU ĐƯỢC MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM VÀ LOẠI TRỪ.
(ii) Trong phạm vi tối đa được pháp luật áp dụng cho phép, sự bảo hành, xác nhận, bảo đảm, cam đoan, tuyên bố, hoặc các điều kiện liên quan đến Phần mềm đến mức chúng không thể được loại trừ như được nêu trên đây, nhưng có thể được hạn chế, bằng văn bản này, được hạn chế đến chín mươi (90) ngày kể từ ngày đầu tiên Bạn cài đặt Phần mềm trên Thiết bị của Bạn.
(i) Nếu Bạn là cư dân Indonesia, bằng văn bản này, Bạn rõ ràng từ bỏ bất kỳ biện pháp áp dụng nào khác mà bạn có thể có theo luật pháp Indonesia

(c) Vật phẩm và các Dịch vụ của Bên Thứ ba, các Trang được Liên Kết.
(i) NGOẠI TRỪ TRONG PHẠM VI RÕ RÀNG BỊ CẤM BỞI LUẬT ÁP DỤNG, DỊCH VỤ VÀ VẬT PHẨM CỦA BÊN THỨ BA KHÔNG THUỘC QUYỀN KIỂM SOÁT CỦA BLACKBERRY, BLACKBERRY KHÔNG XÁC NHẬN VẬT PHẨM HOẶC DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA CỤ THỂ BẤT KỲ, VÀ BLACKBERRY KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM NÀO VỀ VIỆC BẠN CHỌN, SỬ DỤNG, TRUY CẬP, HOẶC THỰC HIỆN CÁC DỊCH VỤ HOẶC VẬT PHẨM CỦA BÊN THỨ BA.
(ii) ÁP DỤNG NHỮNG ĐIỀU TRÊN ĐÂY BẤT KỂ: (A) BẠN THỦ ĐẮC HOẶC LẤY ĐƯỢC QUYỀN TRUY CẬP VÀO VẬT PHẨM VÀ/HOẶC DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA, TỨC LÀ DÙ ĐỘC LẬP VỚI, HAY THÔNG QUA BLACKBERRY HOẶC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ THỜI GIAN SỬ DỤNG MẠNG CỦA BẠN, HOẶC (B) DÙ VẬT PHẨM HOẶC DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA (KỂ CẢ DỊCH VỤ THỜI GIAN SỬ DỤNG MẠNG) LÀ CẦN THIẾT ĐỂ SỬ DỤNG TẤT CẢ HOẶC PHẦN BẤT KỲ CỦA GIẢI PHÁP BBM CỦA BẠN HAY KHÔNG.
(iii) KHÔNG LÀM GIỚI HẠN NHỮNG ĐIỀU TRÊN ĐÂY, NGOẠI TRỪ TRƯỜNG HỢP BỊ CẤM CỤ THỂ BỞI PHÁP LUẬT ÁP DỤNG, TẤT CẢ CÁC VẬT PHẨM VÀ DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA ĐƯỢC CUNG CẤP HOẶC ĐƯỢC LÀM CHO CÓ THỂ TRUY CẬP ĐƯỢC BỞI BLACKBERRY, HOẶC ĐƯỢC BẠN SỬ DỤNG CHUNG VỚI GIẢI PHÁP BBM, TRÊN CƠ SỞ "NHƯ HIỆN CÓ" VÀ "NHƯ SẴN CÓ", MÀ KHÔNG CÓ ĐIỀU KIỆN, XÁC NHẬN, BẢO ĐẢM, CAM ĐOAN, TUYÊN BỐ HOẶC BẢO HÀNH THUỘC LOẠI BẤT KỲ NÀO, VÀ BLACKBERRY SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM NÀO ĐỐI VỚI BẠN HOẶC BÊN THỨ BA BẤT KỲ YÊU CẦU TRÁCH NHIỆM BỞI HOẶC THÔNG QUA BẠN, VỀ VẤN ĐỀ BẤT KỲ LIÊN QUAN ĐẾN VẬT PHẨM BÊN THỨ BA, HOẶC DỊCH VỤ BÊN THỨ BA, BAO GỒM: (A) ĐỘ CHÍNH XÁC, TÌNH TRẠNG TRUYỀN, TÍNH KỊP THỜI HOẶC TÍNH SẴN CÓ LIÊN TỤC CỦA VẬT PHẨM HOẶC DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA, HOẶC CỦA PHẦN BẤT KỲ CỦA PHẦN MỀM MÀ ĐƯỢC THIẾT KẾ CHỈ ĐỂ GIÚP CHO VIỆC TRUY CẬP NHƯ VẬY, (B) VIỆC THỰC HIỆN HOẶC KHÔNG THỰC HIỆN CỦA VẬT PHẨM BÊN THỨ BA, HOẶC DỊCH VỤ BÊN THỨ BA, HOẶC (C) KHẢ NĂNG TƯƠNG TÁC CỦA VẬT PHẨM HOẶC DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA VỚI TẤT CẢ HOẶC MỘT PHẦN CỦA GIẢI PHÁP BBM CỦA BẠN, HOẶC ( D) HÀNH ĐỘNG HOẶC THIẾU SÓT CỦA BÊN THỨ BA BẤT KỲ LIÊN QUAN ĐẾN VẬT PHẨM HOẶC DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA, BAO GỒM, LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC BÊN THỨ BA SỬ DỤNG DỮ LIỆU CỦA BẠN.
(iv) KHÔNG LÀM GIỚI HẠN NHỮNG ĐIỀU TRÊN ĐÂY, NGOẠI TRỪ TRƯỜNG HỢP BỊ CẤM CỤ THỂ BỞI PHÁP LUẬT ÁP DỤNG, BẠN ĐỒNG Ý RẰNG BLACKBERY KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM HOẶC CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỀ, VI RÚT HOẶC DỊCH VỤ, VẬT PHẨM CỦA BÊN THỨ BA MANG TÍNH ĐE DỌA, PHỈ BÁNG, KHIÊU DÂM, CÓ HẠI, XÚC PHẠM HOẶC BẤT HỢP PHÁP HOẶC VỀ VẬT PHẨM HOẶC DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA BẤT KỲ HOẶC VIỆC TRUYỀN CHÚNG, MÀ VI PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA BÊN THỨ BA BẤT KỲ. TRONG TRƯỜNG HỢP NÀY, VIỆC BẠN VIỆN ĐẾN YÊU CẦU BẤT KỲ NHƯ VẬY LIÊN QUAN ĐẾN VẬT PHẨM HOẶC DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA, SẼ CHỈ CHỐNG LẠI CÁC BÊN THỨ BA LIÊN QUAN.

(d) Ứng dụng Quan trọng. GIẢI PHÁP BBM CỦA BẠN VÀ PHẦN BẤT KỲ CỦA NÓ, KHÔNG THÍCH HỢP CHO VIỆC SỬ DỤNG TRONG CÁC ỨNG DỤNG QUAN TRỌNG HOẶC TRONG MÔI TRƯỜNG NGUY HIỂM, HOẶC MÔI TRƯỜNG CẦN SỰ THỰC HIỆN HOẶC KIỂM SOÁT AN TOÀN-SỰ CỐ, BAO GỒM VẬN HÀNH NHÀ MÁY HẠT NHÂN, HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG HOẶC DI CHUYỂN CỦA MÁY BAY, KIỂM SOÁT KHÔNG LƯU, HỖ TRỢ SỰ SỐNG, HỆ THỐNG VŨ KHÍ, HOẶC DỊCH VỤ ĐỊNH VỊ KHẨN CẤP HOẶC DỊCH VỤ KHẨN CẤP KHÁC. BẠN TUYÊN BỐ VÀ BẢO ĐẢM RẰNG BẠN SẼ DUY TRÌ HỆ THỐNG PHỤC HỒI VÀ SAO LƯU DỮ LIỆU THÍCH HỢP, VÀ TRONG TRƯỜNG HỢP: (i) SỬ DỤNG HOẶC GIÁN ĐOẠN DỊCH VỤ, HOẶC (ii) NHỮNG KHÓ KHĂN HOẶC SAI SÓT TRONG TRUYỀN DỮ LIỆU, HOẶC (iii) MẤT MÁT HOẶC HƯ HỎNG DỮ LIỆU; BẠN ĐỒNG Ý NGAY LẬP TỨC: GIẢM THIỂU TỔN THẤT VÀ THIỆT HẠI BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ TỔN THẤT VÀ THIỆT HẠI VÀ BÁO CÁO CÁC VẤN ĐỀ ĐÓ CHO BLACKBERRY. KHÔNG LÀM GIỚI HẠN QUYỀN MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM CHUNG VỀ THIỆT HẠI TẠI MỤC 18 (b), TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP BLACKBERRY SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ THIỆT HẠI BẤT KỲ DO VIỆC BẠN SỬ DỤNG GIẢI PHÁP BBM CỦA BẠN, HOẶC PHẦN BẤT KỲ CỦA NÓ, CHO CÁC ỨNG DỤNG QUAN TRỌNG HOẶC MÔI TRƯỜNG NGUY HIỂM HOẶC MÔI TRƯỜNG CẦN THỰC HIỆN HOẶC KIỂM SOÁT AN TOÀN-SỰ CỐ, DÙ THIỆT HẠI ĐÓ ĐƯỢC DỰ TÍNH TRƯỚC HAY KHÔNG, VÀ NGAY CẢ KHI BLACKBERRY ĐÃ ĐƯỢC KHUYẾN CÁO VỀ KHẢ NĂNG THIỆT HẠI NHƯ VẬY.

(e) Phần mềm Mua từ iTunes Store. Đối với bất kỳ phần mềm nào được mua từ iTunes Store, trong trường hợp Phần mềm không thích ứng được với bảo hành áp dụng bất kỳ, Bạn có thể thông báo cho Apple và Apple sẽ hoàn lại giá mua, nếu có, mà bạn đã trả tiền cho bản sao của Phần mềm của bạn và Apple sẽ không có trách nhiệm nào khác về khiếu nại, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, chi phí bất kỳ khác do việc không thích ứng được với bảo hành áp dụng bất kỳ.

18. Hạn chế Trách nhiệm pháp lý.

MỘT SỐ NƯỚC KHÔNG CHO PHÉP HẠN CHẾ HOẶC LOẠI TRỪ CÁC THIỆT HẠI LÀ HẬU QUẢ, GIÁN TIẾP HOẶC CÁC THIỆT HẠI KHÁC TRONG HỢP ĐỒNG VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ TRONG TRƯỜNG HỢP BẠN LÀ NGƯỜI TIÊU DÙNG, CÁC HẠN CHẾ HOẶC LOẠI TRỪ TRONG MỤC NÀY CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN.

(a) TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT ÁP DỤNG CHO PHÉP VÀ TUÂN THỦ CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC CỤ THỂ ĐƯỢC NÊU RA TRONG HỢP ĐỒNG NÀY, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP BLACKBERRY SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT CỨ THIỆT HẠI NÀO TRONG SỐ CÁC LOẠI THIỆT HẠI SAU ĐÂY: BỒI THƯỜNG HẬU QUẢ, LÀM GƯƠNG, NGẪU NHIÊN, GIÁN TIẾP (NẾU BẠN LÀ CƯ DÂN NHẬT BẢN, LOẠI NÀY ĐƯỢC GỌI LÀ "KANSETSU SONGAI"), ĐẶC BIỆT (NẾU BẠN LÀ CƯ DÂN NHẬT BẢN, LOẠI NÀY ĐƯỢC GỌI LÀ "TOKUBETSU SONGAI"), MANG TÍNH TRỪNG PHẠT, ĐẠO ĐỨC HOẶC BỒI THƯỜNG BÙ ĐẮP, THIỆT HẠI LỢI NHUẬN KINH DOANH HOẶC THU NHẬP, KHÔNG THU ĐƯỢC KHOẢN TIẾT KIỆM DỰ KIẾN BẤT KỲ, GIÁN ĐOẠN KINH DOANH, MẤT THÔNG TIN KINH DOANH, MẤT CƠ HỘI KINH DOANH, HOẶC HƯ HOẶC MẤT DỮ LIỆU HOẶC VI PHẠM AN TOÀN DỮ LIỆU, KHÔNG CHUYỂN HOẶC NHẬN ĐƯỢC DỮ LIỆU BẤT KỲ, CÁC VẤN ĐỀ GẮN LIỀN VỚI ỨNG DỤNG BẤT KỲ ĐƯỢC SỬ DỤNG CÙNG VỚI GIẢI PHÁP BBM HAY DO BẤT KỲ SỬA ĐỔI HOẶC CỐ GẮNG SỬA ĐỔI NHƯNG THẤT BẠI NÀO ĐỐI VỚI GIẢI PHÁP BBM CỦA BẠN, HOẶC PHẦN BẤT KỲ CỦA NÓ, BỞI NGƯỜI NÀO KHÁC KHÔNG PHẢI LÀ BLACKBERRY, CHI PHÍ THỜI GIAN CHẾT, MẤT QUYỀN SỬ DỤNG GIẢI PHÁP BBM CỦA BẠN HOẶC PHẦN BẤT KỲ TRONG ĐÓ HOẶC CỦA DỊCH VỤ BÊN THỨ BA HOẶC VẬT PHẨM BÊN THỨ BA BẤT KỲ, CHI PHÍ HÀNG HÓA THAY THẾ, CHI PHÍ BẢO HIỂM, CƠ SỞ HOẶC DỊCH VỤ, CHI PHÍ VỐN, HOẶC THIỆT HẠI VỀ TIỀN KHÁC PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN HỢP ĐỒNG NÀY HOẶC GIẢI PHÁP BBM CỦA BẠN, BAO GỒM QUYỀN SỬ DỤNG, KHÔNG THỂ SỬ DỤNG ĐƯỢC, THỰC HIỆN HOẶC KHÔNG THỰC HIỆN GIẢI PHÁP BBM CỦA BẠN, DÙ THIỆT HẠI ĐÓ ĐƯỢC DỰ TÍNH TRƯỚC HAY KHÔNG, VÀ NGAY CẢ KHI BLACKBERRY ĐÃ ĐƯỢC KHUYẾN CÁO VỀ KHẢ NĂNG THIỆT HẠI NHƯ VẬY.

(b) Trong phạm vi tối đa được pháp luật áp dụng cho phép, trong mọi trường hợp, trách nhiệm gộp lại của BlackBerry không vượt quá khoản lớn hơn trong số: (i) số tiền được trả cho phần của Phần mềm đang tranh chấp, (ii) số tiền được trả cho khoảng thời gian có liên quan của Dịch vụ có Trả tiền đang tranh chấp, và (iii) năm (5) đô la Mỹ.
(c) Trong phạm vi tối đa được pháp luật áp dụng cho phép, trong phạm vi mà BlackBerry chịu trách nhiệm đối với Bạn như dưới đây, BlackBerry chỉ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại phải chịu trong suốt khoảng thời gian không thực hiện được, chậm trễ hoặc không thực hiện Giải pháp BBM của Bạn như vậy.
(d) Không có gì trong mục này hạn chế trách nhiệm của BlackBerry đối với Bạn trong trường hợp tử vong hoặc thương tích cơ thể ở mức độ là kết quả trực tiếp từ sự sơ suất của BlackBerry, với điều kiện là thiệt hại bất kỳ phải trả bởi BlackBerry sẽ được giảm trong phạm vi Bạn đóng góp hoặc người khác đóng góp.
(e) TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT ÁP DỤNG CHO PHÉP, MỖI BÊN CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BÊN KIA, CHỈ KHI ĐƯỢC QUY ĐỊNH RÕ RÀNG TRONG HỢP ĐỒNG NÀY VÀ SẼ KHÔNG CÓ NGHĨA VỤ HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO KHÁC CHO DÙ TRONG HỢP ĐỒNG, LẦM LỖI, THEO ĐẠO LUẬT HOẶC CÁC QUY ĐỊNH KHÁC.
(f) TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC LUẬT ÁP DỤNG CHO PHÉP, NHỮNG HẠN CHẾ, LOẠI TRỪ VÀ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM TRONG HỢP ĐỒNG NÀY SẼ: (i) ÁP DỤNG BẤT KỂ BẢN CHẤT CỦA NGUYÊN NHÂN CỦA HÀNH ĐỘNG, NHU CẦU HOẶC HÀNH ĐỘNG CỦA BẠN, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG CHỈ GIỚI HẠN Ở, SƠ SUẤT, LẦM LỖI, TRÁCH NHIỆM NGHIÊM NGẶT, ĐẠO LUẬT, VI PHẠM HỢP ĐỒNG, HOẶC LÝ THUYẾT PHÁP LÝ BẤT KỲ KHÁC, (ii) KHẮC PHỤC VI PHẠM CƠ BẢN HOẶC CÁC VI PHẠM HOẶC THẤT BẠI VỀ MỤC ĐÍCH QUAN TRỌNG CỦA HỢP ĐỒNG NÀY HOẶC CỦA BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC BẤT KỲ TRONG HỢP ĐỒNG NÀY, (iii) KHÔNG ÁP DỤNG CHO NGHĨA VỤ BỒI THƯỜNG ĐƯỢC ĐẶT RA TRONG HỢP ĐỒNG NÀY HOẶC HÀNH VI CHIẾM DỤNG HOẶC VI PHẠM CỦA MỘT BÊN ĐỐI VỚI QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA BÊN KIA HOẶC VI PHẠM CÁC MỤC CỦA HỢP ĐỒNG NÀY CÓ TIÊU ĐỀ: "QUY TẮC SỬ DỤNG CỦA GIẢI PHÁP BBM" (MỤC 2), "SỬ DỤNG PHẦN MỀM" (PHẦN 3), "SỞ HỮU TRÍ TUỆ" (PHẦN 9), "HẠN CHẾ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU, SỬ DỤNG VÀ GIẤY PHÉP CHÍNH PHỦ MỸ" (PHẦN 10), "BẢO MẬT VÀ KHÔNG THỰC HIỆN KỸ THUẬT ĐẢO NGƯỢC" (PHẦN 12) VÀ "DỮ LIỆU NGƯỜI DÙNG" (PHẦN 20), VÀ (iv) ÁP DỤNG GỘP CHUNG CHO BLACKBERRY HOẶC NHÓM CÔNG TY CỦA BLACKBERRY, NGƯỜI KẾ THỪA, NGƯỜI ĐƯỢC CHUYỂN NHƯỢNG, VÀ NHÀ PHÂN PHỐI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CỦA BLACKBERRY (KỂ CẢ NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ THỜI GIAN SỬ DỤNG MẠNG ĐÓNG VAI TRÒ LÀ NHÀ PHÂN PHỐI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CỦA BLACKBERRY ĐỐI VỚI PHẦN MỀM NÀY).
(g) TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, VIÊN CHỨC, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, ĐẠI LÝ, NHÀ PHÂN PHỐI, NHÀ CUNG CẤP (KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI BÁN CUNG ỨNG), NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ, NHÀ THẦU ĐỘC LẬP, HOẶC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ THỜI GIAN SỬ DỤNG MẠNG (NGOẠI TRỪ NHƯ ĐÃ NÊU TRÊN ĐÂY) BẤT KỲ CỦA CÔNG TY BẤT KỲ TRONG NHÓM CÔNG TY CỦA BLACKBERRY SẼ KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN HỢP ĐỒNG NÀY.
(h) BẠN THỪA NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG SỰ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM, LOẠI TRỪ VÀ HẠN CHẾ ĐƯỢC QUY ĐỊNH TRONG HỢP ĐỒNG NÀY CẤU THÀNH YẾU TỐ THIẾT YẾU CỦA THỎA THUẬN GIỮA CÁC BÊN VÀ RẰNG VỚI SỰ THIẾU VẮNG SỰ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM, LOẠI TRỪ VÀ HẠN CHẾ NHƯ VẬY: (i) PHÍ VÀ CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC TRONG HỢP ĐỒNG NÀY SẼ KHÁC ĐI ĐÁNG KỂ, VÀ (ii) NĂNG LỰC CỦA BLACKBERRY TRONG VIỆC CUNG ỨNG VÀ NĂNG LỰC CỦA BẠN TRONG VIỆC SỬ DỤNG GIẢI PHÁP BBM, PHẦN MỀM, DỊCH VỤ THEO HỢP ĐỒNG NÀY VÀ/HOẶC NĂNG LỰC CỦA BLACKBERRY TRONG VIỆC LÀM CHO VẬT PHẨM VÀ DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA CÓ THỂ TRUY CẬP ĐƯỢC THÔNG QUA GIẢI PHÁP BBM CỦA BẠN SẼ BỊ ẢNH HƯỞNG.

19. Sự đồng ý đối với việc Thu thập, Sử dụng, Xử lý, Chuyển, Lưu trữ và Bộc lộ (gọi chung là "Xử lý" hay "việc Xử lý") Thông tin.

Thông tin cá nhân được Xử lý bởi Nhóm Công ty của BlackBerry và các nhà cung cấp dịch vụ của BlackBerry sẽ được sử dụng theo Chính sách bảo mật của BlackBerry (được đưa vào Hợp đồng này để tham chiếu và có thể xem trên trang web www.blackberry.com/legal hoặc có được bằng cách gửi email theo địa chỉ legalinfo@blackberry.com).

(a) Thông tin Cá nhân. Việc bạn sử dụng Giải pháp BBM (hoặc bất kỳ phần nào trong đó), bao gồm việc cài đặt và/hoặc sử dụng Phần mềm hoặc Dịch vụ Thời gian sử dụng mạng đi kèm, hoặc tạo BlackBerry ID, có thể dẫn đến việc Xử lý thông tin cá nhân như được quy định theo luật áp dụng về Bạn, hoặc nếu bạn là một công ty hoặc hình thức khác của pháp nhân, nhân viên của bạn và cá nhân khác mà bạn cho phép sử dụng Giải pháp BBM của Bạn nhân danh Bạn (gọi chung là "Người dùng") bởi Nhóm Công ty của BlackBerry và các nhà cung cấp dịch vụ của mình, Nhà cung cấp Dịch vụ Thời gian sử dụng mạng của Bạn và các bên thứ ba với các sản phẩm hoặc dịch vụ được sử dụng với Giải pháp BBM của Bạn. Tùy thuộc vào các dịch vụ được sử dụng, thông tin cá nhân có thể bao gồm các thông tin như tên, hình ảnh hiển thị, tình trạng và tin nhắn cá nhân, địa chỉ email, số điện thoại, tùy chọn ngôn ngữ, BlackBerry ID, thông tin tài khoản và cài đặt, thông tin Thiết bị (ví dụ, thông tin nhận dạng thiết bị và kiểu Thiết bị), quốc gia và múi giờ, thông tin Nhà cung cấp Dịch vụ Thời gian sử dụng mạng, và thông tin về việc sử dụng các chức năng của Giải pháp BBM của Bạn và Dịch vụ hoặc phần mềm và phần cứng được sử dụng chung với Giải pháp BBM của Bạn. Tùy thuộc vào sự sẵn có của các tính năng trong Giải pháp BBM, thông tin sổ địa chỉ, dữ liệu vị trí thiết bị, lịch, hình ảnh, trình nhắc có thể được truy cập bởi Giải pháp BBM và được Xử lý bởi BlackBerry để đem lại chức năng sử dụng thông tin này như là một phần của hoặc cùng với Giải pháp BBM (ví dụ, để cho phép Bạn gửi email "Đề nghị BBM" hoặc tin nhắn SMS đến (các) địa chỉ liên lạc trong sổ địa chỉ của bạn). Bạn đồng ý rằng Nhóm Công ty của BlackBerry có thể thu thập thông tin cá nhân như vậy từ Bạn một cách trực tiếp, hoặc có được nó từ các Nhà cung cấp Dịch vụ Thời gian sử dụng mạng hoặc các bên thứ ba có các sản phẩm hoặc dịch vụ được sử dụng với Giải pháp BBM của Bạn. Trong trường hợp, Bạn là công ty hoặc pháp nhân khác, Bạn phải đảm bảo rằng Bạn đã có được tất cả sự đồng ý cần thiết và thẩm quyền để đồng ý với, và cho ý kiến đồng ý theo yêu cầu của Mục 19 này khi chúng liên quan đến thông tin cá nhân của Người dùng của Bạn, thông tin này được thu thập thông qua việc họ sử dụng Giải pháp BBM của Bạn.

(b) Mục đích. Phù hợp với Chính sách Bảo mật của BlackBerry, thông tin cá nhân có thể được xử lý bởi Nhóm Công ty của BlackBerry và các nhà cung cấp dịch vụ của họ vì các mục đích liên quan đến (i) sự hiểu biết và đáp ứng nhu cầu và sở thích của Bạn và cung cấp cho Bạn Giải pháp BBM của Bạn và BlackBerry ID, (ii) phát triển sản phẩm và dịch vụ mới và nâng cao sản phẩm và dịch vụ hiện có, bao gồm cả việc giao tiếp với bạn về chúng, (iii) quản lý và phát triển việc kinh doanh và các hoạt động của Nhóm Công ty của BlackBerry, và (iv) đáp ứng các yêu cầu quản lý hành chính và pháp lý. Ngoài ra, BlackBerry có thể làm cho có sẵn hoặc gửi cho Người dùng các bản nâng cấp hoặc cập nhật, hoặc thông báo về bản nâng cấp hoặc cập nhật, của Phần mềm, hoặc các sản phẩm và dịch vụ khác của BlackBerry, Phần mềm, Nội dung hoặc Dịch vụ của Bên Thứ ba và các sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan.

(c) Dịch vụ "dựa trên Đám mây". Bạn thừa nhận rằng Giải pháp BBM làm cho dịch vụ gửi tin nhắn "dựa trên đám mây" và các dịch vụ khác, mà có thể bao gồm chức năng truy cập từ xa, lưu trữ hoặc chức năng sao lưu được cung cấp bởi Nhóm Công ty của BlackBerry hoặc các nhà cung cấp dịch vụ của họ có sẵn, và Bạn đồng ý rằng bằng cách sử dụng các dịch vụ như vậy, thông tin bạn nhập, cung cấp cho, hoặc tích hợp với các dịch vụ đó (ví dụ, tên hiển thị và hình ảnh hiển thị, thông điệp trạng thái, danh sách liên lạc hoặc thông tin nhóm, lịch, hoặc các thông tin trên thiết bị khác như nhiệm vụ và các tập tin phương tiện truyền thông) có thể được xử lý bởi Nhóm Công ty của BlackBerry để tạo thuận lợi cho các dịch vụ được cung cấp theo (các) thỏa thuận của bạn với BlackBerry, và Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn có tất cả sự đồng ý cần thiết để cung cấp dữ liệu như vậy cho BlackBerry.

(d) Chức năng Xã hội. Giải pháp BBM bao gồm "chức năng xã hội" cho phép Bạn tự làm cho mình có thể khám phá được bởi người khác và kết nối với các cá nhân khác, đồng thời cải thiện hoặc nâng cao kinh nghiệm của bạn với Dịch vụ hoặc phần mềm, hoặc Phần mềm hoặc Dịch vụ của Bên Thứ ba được tích hợp với chức năng xã hội được BlackBerry làm cho có sẵn. Nếu Bạn sử dụng chức năng này, Bạn đồng ý rằng tình trạng sẵn sàng của bạn để tương tác hoặc kết nối với những người khác có thể được thông báo cho người khác biết, và hồ sơ của bạn, tên hiển thị, hình ảnh hiển thị, thông điệp trạng thái, tư cách thành viên và các thông tin hoặc yếu tố nhận dạng khác có thể được xem và nhận xét bởi các cá nhân đó. Ví dụ, nếu Bạn sử dụng Dịch vụ hoặc Dịch vụ của Bên Thứ ba mà được tích hợp với nền tảng xã hội BBM, Bạn đồng ý rằng, nơi mà chức năng như vậy tồn tại: (i) các liên lạc BlackBerry Messenger của bạn có thể xem liệu bạn có đang sử dụng Dịch vụ hoặc Dịch vụ của Bên Thứ ba như vậy hay không, (ii) các liên lạc của bạn có thể nhìn thấy hồ sơ của Bạn và phần mềm và Nội dung (chẳng hạn như trò chơi, âm nhạc hoặc các tập tin phương tiện truyền thông khác, tùy thuộc vào Dịch vụ hoặc Phần mềm của Bên Thứ ba) mà bạn đã tải về, đang tiêu thụ, hoặc có sẵn để chia sẻ như là một phần của quyền sử dụng của bạn đối với Dịch vụ hoặc Dịch vụ của Bên Thứ ba, cũng như các nhận xét bạn hoặc những người khác đưa ra về chúng, (iii) khi bạn gửi những nhận xét về những liên lạc của Bạn hoặc phần mềm hoặc Nội dung mà họ đã tải về hoặc đang tiêu thụ như một phần của quyền sử dụng của họ đối với Dịch vụ hoặc Dịch vụ của Bên Thứ ba, thông tin về Bạn (như nhận xét của Bạn, tên hồ sơ người dùng, và hình ảnh hiển thị) có thể được hiển thị cho những liên lạc khác của cá nhân đó, và (iv) Dịch vụ hoặc Dịch vụ của Bên Thứ ba có thể bao gồm chức năng tự động thực hiện việc phân tích để phát triển các khuyến nghị dựa trên sở thích và việc sử dụng Dịch vụ hoặc Phần mềm của bạn. Hãy kiểm tra các tùy chọn thiết lập cho các Dịch vụ hoặc Phần mềm áp dụng cho các tùy chọn có sẵn để điều chỉnh tình trạng có sẵn hoặc cài đặt bảo mật cho các Dịch vụ hoặc Phần mềm như vậy.

(e) Tích hợp với các Dịch vụ của Bên Thứ ba. Giải pháp BBM có thể yêu cầu Dịch vụ của Bên Thứ ba hoạt động (ví dụ, Dịch vụ Thời gian sử dụng mạng). Nếu bạn chọn tích hợp hoặc liên kết Giải pháp BBM của Bạn với Dịch vụ của Bên Thứ ba (ví dụ, dịch vụ tạo thuận lợi cho việc bạn sử dụng Giải pháp BBM của Bạn kết hợp với mạng xã hội hoặc các dịch vụ khác được cung cấp bởi bên thứ ba), Bạn ủy quyền cho BlackBerry sử dụng thông tin đăng nhập của bạn để truy cập Dịch vụ của Bên Thứ ba nhân danh bạn và xử lý thông tin cá nhân của bạn liên quan đến Dịch vụ của Bên Thứ ba như vậy để tạo thuận lợi cho việc bạn truy cập vào Dịch vụ của Bên Thứ ba như vậy vì mục đích cá nhân và/hoặc gia đình của bạn. Thông tin được xử lý có thể bao gồm: (i) BlackBerry ID hoặc ID tài khoản áp dụng khác, mật khẩu, thẻ xác thực hoặc các thông tin khác cho mỗi dịch vụ như vậy của bên thứ ba hoặc (các) tài khoản khác Bạn tích hợp với Giải pháp BBM của Bạn, (ii) thông tin hồ sơ tài khoản của Bạn (ví dụ, BlackBerry ID, hình ảnh hiển thị, tên hiển thị, tin nhắn cá nhân, tình trạng sẵn sàng, quốc gia, múi giờ, yếu tố nhận dạng thiết bị cá biệt, v.v. của Bạn), (iii) thông tin liên lạc trên thiết bị, (iv) dấu hiệu cho thấy các dịch vụ hoặc ứng dụng của bên thứ ba nào Bạn đã kết nối với tài khoản Phần mềm của Bạn, và (v) dữ liệu phiên làm việc là kết quả của việc bạn sử dụng các dịch vụ hoặc ứng dụng của bên thứ ba Bạn đã kết nối với tài khoản Phần mềm của Bạn (ví dụ, điểm cao Bạn đã đạt được trong một ứng dụng hoặc trò chơi của bên thứ ba được kết nối để hiển thị trong hộp hồ sơ tài khoản Phần mềm của Bạn, dữ liệu tin nhắn trò chuyện là kết quả của cuộc trò chuyện nhắn tin tức thời Bạn đã thực hiện trong một dịch vụ hoặc ứng dụng của bên thứ ba được kết nối và việc này đã được tạo thuận lợi bởi chức năng nhắn tin tức thời của Phần mềm, v.v.). Bạn cũng cho phép BlackBerry tiết lộ thông tin cá nhân cho các nhà cung cấp Dịch vụ của Bên Thứ ba áp dụng (bao gồm cả các Nhà cung cấp Dịch vụ Thời gian sử dụng mạng) vì mục đích kích hoạt, tính tiền, cung cấp, phục vụ, bảo trì và vô hiệu hóa. Dịch vụ của Bên Thứ ba như vậy được truy cập không thuộc sự kiểm soát của BlackBerry. Nếu thông tin cá nhân của bạn được tiết lộ cho Nhà cung cấp dịch vụ Thời gian sử dụng mạng của Bạn, hoặc bên thứ ba có các sản phẩm hoặc dịch vụ được sử dụng với Giải pháp BBM của Bạn, thì nó chịu sự điều chỉnh của (các) thỏa thuận áp dụng và chính sách bảo mật của bên thứ ba đó và bạn nên xem xét lại điều khoản như vậy trước khi sử dụng Dịch vụ của Bên Thứ ba và Phần mềm của Bên Thứ ba. Bạn nên xem lại các tùy chọn hoặc trình đơn trợ giúp của phần mềm Thiết bị của Bạn và Phần mềm để tìm hiểu thêm, và, nếu có áp dụng, thì điều chỉnh phép đã cấp và sự kiểm soát có sẵn đối với Dịch vụ của Bên Thứ ba và Phần mềm của bên thứ ba đó.

(f) Cookie và Công nghệ Tương tự. Nhóm Công ty của BlackBerry có thể sử dụng "cookie" (những mẩu dữ liệu nhỏ được lưu trữ trên Thiết bị của Bạn) hoặc các công cụ tương tự có sử dụng thông tin ẩn danh cho phép bạn đăng nhập vào dịch vụ nhất định để bảo vệ cả bạn và BlackBerry, giúp làm cho Dịch vụ dễ dàng hơn khi sử dụng hoặc điều chỉnh trải nghiệm của Bạn, hoặc phân tích để giúp chúng tôi hiểu làm thế nào người dùng tham gia với Dịch vụ và Giải pháp BBM của chúng tôi và cải thiện tính năng của chúng.

(g) Hỗ trợ và Đảm bảo Chất lượng. Nếu bạn liên lạc với BlackBerry để được hỗ trợ, hoặc gửi thông tin chẩn đoán hoặc thông tin kỹ thuật khác đến BlackBerry thông qua email hoặc các công cụ gửi tin được cung cấp bởi BlackBerry vì các mục đích như vậy, Bạn đồng ý rằng Nhóm Công ty của BlackBerry có thể thu thập thông tin kỹ thuật như yếu tố nhận dạng Thiết bị, ID phần cứng và số kiểu, tình trạng bộ nhớ, hệ điều hành và thông tin môi trường, tình trạng pin, Wi-Fi/WLAN, kết nối và độ mạnh mạng không dây, radio, danh sách các ứng dụng được cài đặt, thông tin sử dụng ứng dụng, dữ liệu liên quan đến tiến trình đang chạy và cấu hình thiết bị, các sự kiện hệ thống và các thông tin khác liên quan đến tình trạng của Thiết bị của Bạn và Phần mềm trên Thiết bị của Bạn có thể hữu ích cho các mục đích chẩn đoán. Những thông tin này sẽ được sử dụng cho mục đích xử lý sự cố, hỗ trợ khách hàng, cập nhật phần mềm và cải tiến sản phẩm cũng như dịch vụ của BlackBerry theo Chính sách bảo mật của BlackBerry. Nếu phân tích chỉ ra rằng sản phẩm của bên thứ ba có liên quan, BlackBerry có thể gửi thông tin chẩn đoán hoặc thông tin kỹ thuật nhất định cho nhà cung cấp bên thứ ba của sản phẩm như là một phần của quy trình xử lý sự cố. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng các cuộc gọi với BlackBerry và các nhà cung cấp dịch vụ của mình có thể được ghi lại vì mục đích đào tạo, đảo bảo chất lượng, dịch vụ khách hàng và mục đích tham khảo.

(h) Lưu trữ Tin nhắn. Các nội dung của tin nhắn đã được chuyển bởi Giải pháp BBM không được duy trì hoặc lưu trữ bởi BlackBerry trong quá trình hoạt động kinh doanh bình thường. Tin nhắn BBM được gửi qua dịch vụ dữ liệu đến các máy chủ được vận hành bởi hoặc nhân danh BlackBerry, và chuyển đến (các) người nhận, nếu (các) người nhận trực tuyến. Sau khi tin nhắn đã được chuyển đi, nó không còn nằm trên máy chủ của chúng tôi. Nếu người nhận không trực tuyến, tin nhắn chưa được chuyển sẽ được giữ trong các máy chủ được vận hành bởi hoặc nhân danh BlackBerry cho đến khi nó có thể được chuyển trong khoảng thời gian lên đến ba mươi (30) ngày, sau đó tin nhắn chưa được chuyển sẽ bị xóa khỏi máy chủ của chúng tôi. Nội dung của bất kỳ tin nhắn nào đã được chuyển không được lưu giữ hoặc giữ lại bởi BlackBerry và nằm ngay trên các thiết bị của người gửi và người nhận trừ khi bị xóa bởi những người dùng này. Mặc dù vậy, BlackBerry có thể giữ lại các chi tiết giao dịch gắn liền với các tin nhắn và Thiết bị (ví dụ, ngày tháng và thông tin dấu ấn thời gian gắn liền với những tin nhắn gửi thành công và các Thiết bị liên quan đến các tin nhắn), cũng như các thông tin bất kỳ khác mà BlackBerry bị pháp luật bắt buộc phải thu thập. Tin nhắn được gửi thông qua Giải pháp BBM sẽ nằm trên máy chủ của chúng tôi sau khi chuyển trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng được xóa và lọc bỏ mọi thông tin có thể nhận dạng được trong một khoảng thời gian ngắn phù hợp với các chính sách giữ lại chung của chúng tôi.

(i) Chuyển thông tin Quốc tế. Bạn đồng ý rằng để cung cấp Giải pháp BBM (bao gồm cả chức năng "dựa trên đám mây" và truy cập từ xa, lưu trữ hoặc chức năng sao lưu), Nhóm Công ty của BlackBerry có thể Xử lý dữ liệu, mà dữ liệu này, trong một số trường hợp có thể bao gồm thông tin cá nhân và nội dung của các cuộc liên lạc, trên các máy chủ được vận hành bởi hoặc nhân danh Nhóm Công ty của BlackBerry trong và ngoài khu vực tài phán mà người dùng ở, trong đó có, tại Canada, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh hoặc các nước khác trong Khu vực Kinh tế châu Âu, Singapore hay các nước khác trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất hoặc các quốc gia khác trong khu vực Trung Đông, hoặc các quốc gia khác, nơi có các cơ sở được vận hành hoặc nhân danh Nhóm Công ty của BlackBerry. Nếu người dùng là cư dân Khu vực Kinh tế châu Âu hoặc khu vực quyền tài phán bất kỳ yêu cầu sự chấp thuận để chuyển thông tin cá nhân ra bên ngoài vùng hoặc khu vực quyền tài phán đó, Bạn đồng ý với việc xử lý như vậy và đảm bảo rằng bạn đã có được tất cả sự đồng ý cần thiết theo luật áp dụng từ Người dùng của Bạn để làm như vậy.

20. Dữ liệu Người dùng. Ngoài những tiết lộ bất kỳ được ủy quyền theo Mục 19, Bạn và Người dùng của Bạn đồng ý rằng Nhóm Công ty của BlackBerry có thể truy cập, lưu giữ và tiết lộ dữ liệu của Bạn hoặc dữ liệu Người dùng của Bạn, bao gồm cả thông tin cá nhân, nội dung liên lạc của Bạn hoặc thông tin về việc sử dụng chức năng Giải pháp BBM của Bạn và các dịch vụ hoặc phần mềm và phần cứng được sử dụng chung với Giải pháp BBM của Bạn nếu sẵn có cho BlackBerry ("Dữ liệu Người dùng"), cho bên thứ ba, bao gồm cả cơ quan chính phủ nước ngoài hoặc trong nước, mà không báo cho Bạn theo pháp luật của nước mà Nhóm Công ty của BlackBerry và các nhà cung cấp dịch vụ của mình, các đối tác khác và các chi nhánh có trụ sở để: (i) tuân theo thủ tục pháp lý hoặc yêu cầu của chính quyền có thể thực thi, hoặc theo yêu cầu của pháp luật, (ii) hợp tác với bên thứ ba trong việc điều tra hành vi vi phạm của Hợp đồng này, hoặc (iii) hợp tác với các quản trị viên hệ thống tại các nhà cung cấp dịch vụ Internet, mạng, hoặc các cơ sở điện toán để thực thi Hợp đồng này. Bạn đảm bảo rằng bạn đã có được tất cả sự đồng ý cần thiết theo luật áp dụng từ Người dùng của Bạn để tiết lộ Dữ liệu Người dùng cho Nhóm Công ty của BlackBerry và cho Nhóm Công ty của BlackBerry thu thập, sử dụng, xử lý, truyền tải và/hoặc tiết lộ Dữ liệu Người dùng này như được mô tả trên đây.

21. Chuyển giao và Ủy nhiệm. BlackBerry có thể chuyển giao Hợp đồng này mà không cần thông báo cho Bạn. Bạn không được chuyển giao Hợp Đồng này ở dạng toàn bộ hoặc một phần mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của BlackBerry (sự chấp thuận này có thể bị từ chối hoặc có điều kiện theo quyết định của BlackBerry) và sự chuyển giao bất kỳ mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của BlackBerry sẽ không có giá trị và không có hiệu lực. BlackBerry có thể thực hiện tất cả các nghĩa vụ cần được thực hiện theo Hợp đồng này một cách trực tiếp hoặc có thể có một số hoặc tất cả các nghĩa vụ được thực hiện bởi nhà thầu hoặc nhà thầu phụ của mình.

22. Thông báo. Trừ khi có quy định khác trong Hợp đồng này, tất cả các thông báo hoặc thông tin liên lạc khác sau đây sẽ được coi là đã được đưa ra một cách đúng đắn khi lập thành văn bản và được gửi trực tiếp, qua dịch vụ chuyển phát hoặc gửi qua đường bưu điện, bưu chính trả trước, thư bảo đảm hoặc loại tương đương của nó, trả lại biên nhận được yêu cầu và gửi theo địa chỉ đến cho Bạn tại địa chỉ thanh toán được Bạn cung cấp cho BlackBerry, và gửi cho BlackBerry Singapore Pte. Limited ở 1 International Business Park, Tòa nhà Synergy, Tầng 2, Singapore 609917, Người liên hệ: Giám đốc điều hành. Ngoài những điều trên đây, BlackBerry có thể, tùy theo lựa chọn của mình, cung cấp cho Bạn thông báo bất kỳ theo Hợp đồng này bằng điện tử. Thông báo điện tử cho Bạn sẽ được coi là đã được đưa ra một cách đúng đắn khi chuyển đến một địa chỉ email được Bạn cung cấp cho BlackBerry và nếu bạn đã cung cấp cho BlackBerry không có địa chỉ như vậy, thông báo có thể được đưa ra một cách đúng đắn khi được đăng nổi bật trên http://www.blackberry.com/legal/.

23. Trường hợp Bất khả kháng. Bất kể điều khoản khác của Hợp đồng này, không Bên nào sẽ được coi là không tuân thủ Hợp đồng này đối với việc không thực hiện được nghĩa vụ của mình khi do các nguyên nhân ngoài tầm kiểm soát hợp lý của bên đó, bạn đồng ý bao gồm các sự kiện được liệt kê theo Mục 17 (a) (ii). Quy định này không được hiểu như là viện cớ không thực hiện nghĩa vụ bất kỳ của mỗi Bên để thanh toán cho bên kia theo Hợp đồng này.

24. Điều khoản Chung.

(a) Đối tượng hưởng lợi của Bên Thứ ba. Các chi nhánh của BlackBerry và BlackBerry và giám đốc chi nhánh của BlackBerry, cán bộ, nhân viên của các công ty này là những đối tượng hưởng lợi bên thứ ba được dự định cho mục đích của các Mục của Hợp đồng này có tiêu đề "Các dịch vụ khẩn cấp" (Mục 8), "Trách nhiệm đối với Giải pháp BBM của Bạn" (Mục 16) , "Hạn chế Trách nhiệm" (Mục 18) và "Bảo hành; Miễn trừ trách nhiệm" (Mục 17) như thể mỗi người là một bên tham gia Hợp đồng này, phù hợp với Mục này và các quy định của Luật Hợp đồng (Quyền của các Bên Thứ Ba) năm 2001 của Singapore ("Luật về Quyền của Bên Thứ ba"). Các nhà cung cấp Nội dung cho các Dịch vụ là đối tượng hưởng lợi bên thứ ba của những biện pháp bảo vệ và hạn chế việc sử dụng Nội dung của họ được đề ra trong "Các quy tắc về việc sử dụng Giải pháp BBM" (Mục 2) và "Sở hữu Trí tuệ" (Mục 9) như thể mỗi người là một bên tham gia Hợp đồng này, phù hợp với Mục này và các quy định của Luật về Quyền của Bên Thứ ba. Nếu Bạn đã mua Phần mềm từ iTunes Store của Apple, Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Apple và các công ty con của nó là những đối tượng hưởng lợi bên thứ ba của Hợp đồng này, và rằng sau khi bạn chấp nhận Hợp đồng này, Apple và các công ty con của Apple sẽ có quyền (và sẽ được coi là đã chấp nhận quyền đó) thực thi Hợp đồng này đối với Bạn với tư cách là đối tượng hưởng lợi bên thứ ba đối với việc bạn sử dụng Giải pháp BBM trên nền tảng iOS với. Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng Apple và các công ty con của Apple không chịu trách nhiệm về Giải pháp BBM, chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ khiếu nại nào của bạn hoặc bên thứ ba liên quan đến Giải pháp BBM, hoặc cung cấp dịch vụ bảo trì và hỗ trợ bất kỳ đối với Giải pháp BBM. Trừ khi có quy định cụ thể khác trong Hợp đồng này và Luật về Quyền của Bên Thứ ba, các quy định ở đây là vì lợi ích của các Bên và không vì người hoặc tổ chức bất kỳ khác.
(b) Miễn trừ không thực hiện nghĩa vụ. Không bên nào sẽ được xem là khước từ hoặc bị tước bỏ quyền bất kỳ theo Hợp đồng này, cho dù trên cơ sở của sự không thực hiện được, sự chậm trễ hay học thuyết pháp lý hoặc công bằng bất kỳ khác, trừ khi khước từ như vậy được làm thành văn bản có chữ ký của bên ký kết được ủy quyền của Bên tìm kiếm sự thực thi quyền khước từ. Sự khước từ quy định bất kỳ hoặc sự vi phạm bất kỳ đối với quy định bất kỳ, của Hợp đồng này trong một trường hợp sẽ không cấu thành quyền khước từ đối với trường hợp bất kỳ khác.
(c) Vượt qua mức thực hiện. Các điều khoản, điều kiện và bảo đảm trong Hợp đồng này mà theo nghĩa và văn cảnh của chúng được dự định để vượt qua việc thực hiện chúng thì sẽ vượt qua mức hoàn thành việc thực hiện, hủy bỏ, chấm dứt Hợp đồng này, bao gồm cả các mục bồi thường.
(d) Luật điều chỉnh và Giải quyết Tranh chấp. HỢP ĐỒNG NÀY SẼ ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH BỞI VÀ ĐƯỢC HIỂU THEO LUẬT PHÁP CỦA SINGAPORE, KHÔNG BAO GỒM CƠ QUAN BẤT KỲ CỦA LUẬT ĐIỀU CHỈNH XUNG ĐỘT LUẬT. Bằng văn bản này, các bên đồng ý rằng Công ước Liên Hợp Quốc về Hợp đồng Mua Bán Hàng hóa Quốc tế bị loại trừ toàn bộ khỏi quy trình áp dụng cho Hợp đồng này.
Bạn từ bỏ hẳn quyền phản đối bất kỳ dựa trên lý do địa điểm thụ lý, việc thụ lý không thuận tiện hoặc các lý do tương tự bất kỳ và chấp thuận dứt khoát với dịch vụ quy trình pháp lý qua thư từ hoặc theo phương thức bất kỳ khác được pháp luật áp dụng cho phép và chấp thuận dứt khoát với quyền tài phán của các tòa án tại Singapore, và Bạn cũng như BlackBerry chấp thuận quyền tài phán cá nhân trong những tòa án này. Nếu các tòa án trong khu vực quyền tài phán của Bạn không cho phép Bạn chấp thuận quyền tài phán và địa điểm thụ lý của các tòa án được đề cập trên đây, thì quyền tài phán địa phương và địa điểm thụ lý của Bạn sẽ áp dụng cho các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng này. Các Bên đồng ý cụ thể rằng các tranh chấp sẽ không được giải quyết bằng xét xử bởi bồi thẩm và bằng văn bản này khước từ tất cả các quyền đối với việc xét xử bởi bồi thẩm trong vấn đề bất kỳ liên quan đến hoặc phát sinh từ Hợp đồng này. Không có tranh chấp nào giữa các Bên, hoặc liên quan đến người bất kỳ ngoài Bạn có thể được gộp lại hoặc được kết hợp với nhau, mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của BlackBerry.
Không có gì trong những điều trên đây ngăn cản một Bên tìm kiếm sự bồi thường theo lệnh tòa hoặc theo lẽ công bằng tại tòa bán bất kỳ có thẩm quyền tài phán. Đặc biệt, BlackBerry có quyền khởi kiện pháp lý hoặc theo lẽ công bằng, bao gồm cả thủ tục tố tụng tìm kiếm bồi thường theo lệnh tòa (hoặc biện pháp khắc phục tương đương như vậy trong khu vực quyền tài phán của Bạn), tại một tòa án của pháp luật về khiếu nại, tranh chấp liên quan đến: (i) số tiền Bạn nợ BlackBerry liên quan đến việc Bạn thủ đắc Giải pháp BBM của Bạn hoặc bất kỳ phần nào trong đó, nếu áp dụng, và (ii) việc Bạn vi phạm hoặc đe dọa vi phạm các mục của Hợp đồng này có tiêu đề "Quy tắc sử dụng của Giải pháp BBM của Bạn" (Mục 2), "Sử dụng Phần mềm" (Mục 3), "Sở hữu Trí tuệ" (Mục 9), "Hạn chế việc Xuất khẩu, Nhập khẩu và Sử dụng và Giấy phép Chính phủ Hoa Kỳ "(Mục 10), "An ninh, Tài khoản và Mật khẩu" (Mục 11), "Tính Bảo mật và Không có Kỹ thuật đảo ngược" (Mục 12), và "Hiệu lực của việc Chấm dứt" (Mục 15).
(e) Tách biệt hiệu lực. Trong phạm vi mà mục, khoản, quy định hoặc câu hoặc phần của nó ("Phần") của Hợp đồng này được xác định là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thực thi bởi một cơ quan có thẩm quyền trong khu vực quyền tài phán bất kỳ, thì việc xác định như vậy đối với Phần đó sẽ không ảnh hưởng đến: (i) tính hợp pháp, hợp lệ, hiệu lực thực thi của các Phần còn lại của Hợp đồng này, hoặc (ii) tính hợp pháp, hợp lệ, hiệu lực thực thi của Phần đó trong khu vực quyền tài phán bất kỳ khác, và Phần đó sẽ được hạn chế nếu có thể và chỉ sau đó được tách biệt, nếu cần thiết, trong phạm vi cần thiết để làm cho Hợp đồng này có hiệu lực và có thể thực thi được.
(f) Ngôn ngữ. Nếu Hợp đồng này được dịch sang một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh, thì bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên trong phạm vi không có sự xung đột hoặc mẫu thuẫn bất kỳ về ý nghĩa giữa bản tiếng Anh và bản dịch bất kỳ của nó. Trừ khi, và chỉ trong phạm vi, bị cấm bởi pháp luật trong khu vực quyền tài phán của Bạn, một trong số và tất cả các bất đồng, tranh chấp, hòa giải, giải quyết bằng trọng tài hoặc kiện tụng liên quan đến Hợp đồng này sẽ được thực hiện bằng tiếng Anh, bao gồm cả thư từ, phát hiện, đệ trình, nộp hồ sơ, biện hộ, biện hộ bằng miệng, lập luận, tranh luận và lệnh hoặc bản án.
(g) Toàn bộ Hợp đồng. Hợp đồng này (hợp đồng vì các mục đích của phụ lục bất kỳ kèm theo đây, liên quan đến các vấn đề của phụ lục đó, sẽ bao gồm các điều khoản của phụ lục), cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa các Bên liên quan đến các vấn đề của nó và không có quy định, hiểu biết, thông tin liên lạc, tuyên bố, bảo hành, cam kết, thỏa thuận tài sản thế chấp hoặc thỏa thuận giữa các bên liên quan đến Phần mềm khác với điều khoản được quy định trong Hợp đồng này. Mặc cho những điều đã nêu trên đây, các thỏa thuận khác giữa các Bên có thể điều chỉnh việc sử dụng các phần khác của Giải pháp BBM của Bạn. Hợp đồng này thay thế các quy định trước hoặc hiện tại, sự hiểu biết, thông tin liên lạc, tuyên bố, bảo hành, cam kết, thỏa thuận tài sản thế chấp và các thỏa thuận giữa các Bên, cho dù bằng miệng hay bằng văn bản, liên quan đến các vấn đề của nó, và Bạn thừa nhận rằng Bạn đã không dựa trên bất kỳ điều gì trong những điều trên đây trong việc đồng ý ký kết Hợp đồng này. Hợp đồng này có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào khi có sự thỏa thuận qua lại của các Bên. Ngoại trừ trong phạm vi BlackBerry bị ngăn cản rõ ràng bởi pháp luật áp dụng, BlackBerry còn dành quyền để, trong phạm vi quyền quyết định đơn phương của mình, thực hiện thay đổi đối với Hợp đồng này trên cơ sở triển vọng, trong đó có phản ánh những thay đổi về hoặc theo yêu cầu của pháp luật (bao gồm thay đổi để đảm bảo khả năng thực thi của Hợp đồng này) hoặc thay đổi về phương thức kinh doanh, bằng cách cung cấp cho Bạn thông báo hợp lý về sự thay đổi hoặc bằng điện tử (như dự liệu bởi quy định về Thông báo trên đây) hoặc bằng cách đăng thông báo về sự thay đổi trên http://www.blackberry.com/legal và bạn nên thường xuyên xem trang web đó để biết về những thay đổi. Nếu Bạn tiếp tục sử dụng Giải pháp BBM quá sáu mươi (60) ngày sau khi thông báo về sự thay đổi đã được đưa ra, thì Bạn sẽ được coi là đã chấp nhận những thay đổi đó. Nếu Bạn có mối quan ngại về (những) thay đổi đó, vui lòng liên hệ theo địa chỉ legalinfo@blackberry.com trong vòng sáu mươi (60) ngày sau khi thông báo về (những) thay đổi đã được đưa ra để truy vấn đối với các tùy chọn của Bạn.
(h) Tuân thủ Pháp luật. Bạn sẽ, bằng chi phí của Bạn, thủ đắc và duy trì tất cả các giấy phép, đăng ký và phê duyệt do các cơ quan chính phủ hoặc luật áp dụng trong khu vực quyền tài phán của Bạn yêu cầu để thực thi và thực hiện Hợp đồng này hoặc các thỏa thuận cấp phép liên quan bất kỳ. Cụ thể và để tránh sự nghi ngờ, Bạn sẽ tuân thủ tất cả các luật và quy định áp dụng trong quá trình cài đặt và sử dụng Giải pháp BBM của Bạn, bao gồm việc thủ đắc giấy phép, đăng ký và phê duyệt cần thiết bất kỳ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với việc nhập khẩu và sử dụng Phần mềm bất kỳ mà chứa mã hóa thương mại hoặc chức năng bảo mật khác theo yêu cầu của luật áp dụng. Bạn sẽ cung cấp cho BlackBerry các cam đoan và văn bản chính thức mà BlackBerry có thể định kỳ yêu cầu xác minh việc Bạn tuân thủ nghĩa vụ này. Không làm hạn chế những điều trên đây, vì Dịch vụ và Dịch vụ của Bên Thứ ba có thể được truy cập trên toàn cầu, nếu Bạn chọn truy cập Dịch vụ hoặc Dịch vụ của Bên Thứ ba từ các địa điểm khác ngoài quốc gia mà BlackBerry hoặc bên thứ ba áp dụng chỉ định cho những Dịch vụ hoặc Dịch vụ của Bên Thứ ba được làm cho có sẵn, Bạn làm như vậy dựa trên sáng kiến của riêng của Bạn và Bạn có trách nhiệm tuân thủ tất cả các luật và các quy định có liên quan, bao gồm luật và quy định liên quan đến việc xuất khẩu, nhập khẩu, sử dụng, truyền tải và/hoặc thông tin liên lạc Dịch vụ, hoặc Dịch vụ của Bên Thứ ba áp dụng, và Nội dung đi kèm, Phần mềm hoặc Vật phẩm của Bên Thứ ba. Ngoài ra, BlackBerry không tuyên bố rằng Giải pháp BBM và Vật phẩm của Bên Thứ ba gắn liền với hoặc được làm cho có sẵn thông qua một (các) Dịch vụ là phù hợp hoặc có sẵn để sử dụng ở tất cả các địa điểm. Bạn đồng ý rằng Bạn sẽ không tải về hoặc truy cập vào Phần mềm hoặc Vật phẩm của Bên Thứ ba, hoặc tìm cách làm như vậy, từ các địa điểm mà làm như vậy là bất hợp pháp. Không làm hạn chế những điều trên đây, nếu luật áp dụng cấm Bạn sử dụng tính năng gọi video và/hoặc thoại, chẳng hạn như chức năng trò chuyện video hoặc thoại của Giải pháp BBM, bao gồm cả nguyên nhân vì chức năng mạng ngang mức, video hoặc dựa trên Internet không được phép trong khu vực quyền tài phán của Bạn, bởi vì Bạn ở dưới giới hạn tuổi quy định, hoặc vì pháp luật liên quan đến Dịch vụ Khẩn cấp, thì Bạn có thể không tải về hoặc sử dụng các tính năng của Giải pháp BBM này hoặc các sản phẩm và/hoặc đó là trách nhiệm của bạn trong việc thực hiện sự sắp xếp khác để truy Cập dịch vụ Khẩn cấp.

(i) Nghĩa rộng. Thuật ngữ "bao gồm" hoặc "chẳng hạn như" được hiểu như nghĩa "bao gồm nhưng không giới hạn ở" và "chẳng hạn như mà không giới hạn ở", tùy theo từng trường hợp.

(j) Không Miễn trừ. Nếu Bạn là cư dân Bru-nây, Bạn đồng ý và thừa nhận rằng Bạn phải tuân theo luật thương mại tư nhân và kiện tụng theo Luật pháp của Vương quốc hồi giáo Bru-nây và khu vực quyền tài phán bất kỳ khác ảnh hưởng đến Bạn, và rằng tài sản của Bạn không được hưởng quyền miễn trừ chủ quyền theo Luật của Vương quốc hồi giáo Bru-nây hoặc khu vực quyền tài phán bất kỳ khác. Trong phạm vi Bạn có thể được quyền yêu cầu miễn khỏi kiện tụng hoặc tịch biên (dù trong viện trợ hoặc thực thi, trước quyết định bồi thường hay bản án hay quyết định khác) hoặc thủ tục pháp lý, Bạn đồng ý dứt khoát không yêu cầu hoặc khước từ quyền miễn trừ như vậy trong phạm vi tối đa được pháp luật của khu vực quyền tài phán đó cho phép.

(k) Kinh doanh tại Philippines. Các Bên thừa nhận rằng chính trong niềm tin của đức tin ngay chính mà các giao dịch và các hoạt động của BlackBerry được dự liệu bởi Hợp đồng này sẽ không dẫn đến việc BlackBerry được coi là hoạt động kinh doanh tại Philippines vì các mục đích của, trong số những mục khác, các Mục 123, 133 và 144 của Bộ luật Công ty Philippines và Đạo luật Cộng hòa số 7042, được sửa đổi, để yêu cầu BlackBerry bảo đảm bằng một giấy phép để kinh doanh ở Philippines. Trong trường hợp không chắc rằng BlackBerry, vì giao dịch và các hoạt động như vậy được coi là hoạt động kinh doanh ở Philippines, bằng văn bản này, các Bên thừa nhận rằng họ mong nhận được những lợi ích đáng kể vì Hợp đồng này và việc Bên kia tuân thủ nghĩa vụ của mình dưới đây. Bạn đồng ý và thừa nhận rằng Bạn sẽ bị ngăn chặn, và sẽ không đưa ra để chống lại BlackBerry, hay biện hộ như là một lý do trong một kiến nghị bác bỏ, trong tố quyền bất kỳ được đưa ra bởi BlackBerry ở Philippines, lời bảo vệ rằng BlackBerry không có nguyên nhân của tố quyền hoặc thiếu năng lực pháp lý để kiện, hoặc lời bảo vệ bất kỳ khác phát sinh từ sự thất bại bất kỳ của BlackBerry trong việc thủ đắc giấy phép để kinh doanh ở Philippines hoặc vì BlackBerry đang kinh doanh ở Philippines không có giấy phép.

NẾU BẠN CÓ BẤT CỨ CÂU HỎI HAY THẮC MẮC GÌ VỀ ĐIỀU KHOẢN HOẶC ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG NÀY, VUI LÒNG LIÊN HỆ VỚI BLACKBERRY THEO ĐỊA CHỈ legalinfo@blackberry.com.