Skip Navigation

Overal veilig werken - Preventieve beveiliging in uw IT structuur

Neem contact met ons op voor meer informatie.  

Dank u voor uw belangstelling. Een BlackBerry vertegenwoordiger zal binnenkort contact met u opnemen.

Error submitting form. Please try again later.

Dankzij COVID-19 is werken op afstand wereldwijd de huidige norm geworden, maar ook cybercriminelen hebben op deze situatie ingespeeld. Elke organisatie gaat anders om met de verhoogde risico’s en de gevolgen hiervan voor hun IT-netwerk en hun gebruikers.

De oplossingen die eerder werden gebruikt om een goed risicobeheer te bereiken, dekken de huidige risico’s niet meer. Nu kan elk apparaat, elke locatie, elk netwerk en elke sessie onveilig zijn. De lappendeken van derden waarop we vertrouwen, maakt de werkelijke risico's nog ingewikkelder.

Toch kunnen de mogelijke kwetsbaarheden in het netwerk, de veiligheidsrisico's en de aantasting van de dataintegriteit worden overwonnen met de juiste due diligence en preventieve maatregelen.

Hoe veilig is uw netwerk en uw gebruiker op dit moment? BlackBerry kan u helpen bij het voorbereiden, voorkomen en reageren op beveiligingsincidenten en aanvallen, zodat continue risicobeoordeling en -preventie een alledaags onderdeel van uw IT-structuur worden.